Post entry

Nya förutsättningar för Index Pharma

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Historiska händelser har satt sina spår i aktiemarknadens bedömning av värdet på Index Pharma. Det finns nu mycket goda förutsättningar för en kraftig förändring framöver.

Att ett biotech bolag med en substans i fas3 inom immunologi, där ledningen på goda grunder tror på en marknadsandel efter lansering på omkring 11 miljarder kronor (årligen) endast är värderat till ca 300 msek visar en kraftig felprissättning.

När marknaden inte heller uppfattar att det finns ett industriellt intresse av substansen genom det nyligen ingångna licensavtalet avseende Japan är det synnerligen anmärkningsvärt. Börsvärdet ökade med ungefär så mycket Index fick upfront från Viatris Japan. I övrigt är marknadens syn lika pessimistisk som tidigare under 2023 trotsläkemedelsindustriell bekräftelse liksom ovanligt positivt tillmötesgående från Japanska FDA.

Om vi tittar lite bakåt i tiden är det framförallt tre historiska händelser som satt bolaget i strykklass på börsen TROTS medicinskt fina resultat och pågående fas 3:a.

1) Ett bolag med endast en substans i klinik blir utifrån sett lite enahanda med tiden, både för bolagets egna kommunikation och för marknaden

2) Att bolagets tidigare licenspartner Almirall lämnade tillbaka substansen till Index betraktades med misstänksamhet mot substansen trots att skälet var Almiralls strategibyte till dermatologi.

3) Att i samband med fas 2b data norska Neomed sålde sina aktier (för att kunna visa vinstinför en ny fondresning) samt att varken institutioner som SEB VC eller Industrifonden orkade kvarstå som storägare vid den senaste stora emissionen utan mer eller mindre loggade ut.

Data och affärsutveckling bygger tillbaka förtroende,.... men det tar tid. Ur marknadens perspektiv har finansieringen varit den stora problematiken och det har accentuerats avpunkten 3) ovan trots att nya storägare tillkommit senaste åren (ffa Linc och HBMHealthcare). Med avseende på 1) ovan så hade nog, om ledning och styrelse hade kunnat finansiellt, man köpt någon annan intressant immunologitillgång redan innan notering 2016 för att inte vara den "one-trick pony" man över tid har blivit, och därför fått en låg värdering, ffa genom att det varit svårt att hålla spänningen uppe med ett enda, förvisso intressant, men "långsamt" projekt.

Efter Japan affären är förutsättningarna goda att innan årets slut sluta ytterligare ett licensavtal och då sannolikt för Europa, möjligen inklusive andra marknader utöver USA där man strategiskt beslutat sig att gå själv. En "Europa+" licens skulle nog kunna ge en licenstagare intressanta möjligheter och för Index skulle detta kunna ge en licensdeal(beroende på vad Europa+ innebär) med en upfront på sannolikt 25-40 musd. En sådan affär skulle minska kapitalbehovet för att färdigställa fas 3 för Cobitolimod väsentligt. Det skulle sannolikt sätta aktiekursen i en mycket positiv spinn vilket i sig också ökar möjligheten för Index att bygga ut sin pipeline genom förvärv eller in-licensiering - allt detta har nya VDn Jenny Sundqvist god erfarenhet av liksom att förbereda Index för egen försäljning i USA.

Av de nio Big Pharma/Big Biotech som undertecknad ser som potentiella uppköpare av Index, alternativt licenstagare för Europa+ i dagsläget har sex av dem Europa som bas. Min egen rankning av dessa är ungefär AstraZeneca, Novartis, Roche, Galapagos, Sanofi och ävenGSK. Övriga är USA baserade Amgen, BMS och Ironwood. Pfizer och Abbvie hamnar definitivt utanför listan och parter med ett stort frågetecken är Merck&Co, J&J, Takeda och EliLilly. De sex senare har endera egna produkter eller en pipeline de sannolikt helst satsar på.

En annan intressant fråga är om någon av de som finns på marknaden eller som är på väg in på marknaden (Abbvie, BMS, EliLilly, J&J, Pfizer eller Takeda) tillsammans med Index kan tänka sig att finansiera en kombination. I andra indikationer, speciellt i flera cancerindikationer där enskilda läkemedels resultat ofta är lika svaga som i Ulcerös Colit, så används ofta kombinationer av substanser med olika verkningsmekanismer. Den enda kombinationen som undertecknad noterat är en fas 2:a med två av J&J's läkemedel (Tremfya&Simponi). Index Cobitolimod ligger onekligen bra till som en kombinationspartnergivet dess fina säkerhetsdata.

Förutsättningarna känns totalt sett som goda för en ordentlig omvärdering av Index Pharma. Kursreaktionen på Viatris Japan avtalet, även om det var mer än 50% upp, känns som en västanfläkt i relation till potentialen.

Undertecknad har en mindre position i Index Pharmaceuticals samt var styrelseledamot i företaget under 2007-2012. Min huvudsakliga exponering är mot Medivir, Calliditas, Bioarctic och finska Optomed.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?