Post entry

Northlands sista dagar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det har varit en känslomässig historia som nu lider mot sitt slut. Många har förlorat stora summor pengar. Northlands ledning har lyckats försumma enorma belopp, allt för att bygga en gruva på rekordtid till vilken kostnad som helst. Totalt sett så har mer än 10 miljarder kronor investerats i detta projekt som nu bara är några dagar ifrån en potentiell konkurs.

Peab, Folksam, Metso och Norrskenet har vardera investerat 22M USD för att rädda projektet ifrån konkurs. Det här var i början på 2013 då järnmalmspriset var 40 % högre än vad det är idag. Northland saknar fortfarande en långsiktig finansiering för att klara sig ur sin problematiska situation. För att Northland ska kunna överleva måste de kunna bevisa en lägre produktionskostnad. Enligt den ursprungliga produktionsplanen skulle deras kostnad ligga på 56 usd/ton, med en produktionstakt på 4milj ton per år vid Q3 2014. Den senaste beräkningen är en produktionskostnad på runt 80usd/ton med en produktionstakt på 4milj ton/år vid Q4 2014 men med stor osäkerhet. Dagens produktionskostnad är runt 110 usd/ton. Det verkar heller inte som att de har lyckats sälja sin järnmalm till ett premiumpris, under Q1 2014 var järnmalmspriset i snitt 120usd/ton, medan de endast fick betalt 109usd/ton. Det är en rabatt på 9,2 %!

Folksam har uttalat sig om att inte vilja investera en krona till i projektet. Många indikatorer tyder på att järnmalmspriset inte kommer se en långvarig återhämtning den närmsta tiden. Förra årets svacka i järnmalmspriset berodde på en utbredd försäljning av järnmalm från järnmalmslager vid kinesiska hamnar. Dagens järnmalmslager är rekord högt med mer än 100 miljoner ton. De största järnmalmsproducenter som står för 70-80% av den totala världsproduktionen har alla ökat sin produktion snabbare än väntat, de flesta har planer på att fördubbla sin produktion de närmsta åren. Den största succén står Fortescue för, som på kort tid har ökat sin produktion med över 200 %. Järnmalmsproduktionen i Kina består utav 5 000 små statligt ägda järnmalmsbolag som i snitt producerar till en kostnad på 120-130usd/ton. De här bolagen saknar incitament för att driva vinst och kan därmed se till att hålla järnmalmspriset på en ohållbar låg nivå. Samtidigt har konsumtionen av järnmalm sjunkit snabbare än väntat med en kinesisk ekonomi som övergår från att vara beroende av infrastruktur investeringar till inhemsk konsumtion. Den här trenden tyder mycket på att järnmalmspriset inte kommer att återhämta sig tillbaka till nivån över 100 usd/ton den närmsta tiden.

Northland har igen varit mycket positivt till den långsiktiga finansieringen på 200m USD, trots detta fick de den 30 juni 2014 avbryta planerna. Den 31 Mars hade Northland en kassa på 25,9m USD, i maj fick Northland igenom ett brygglån på 60m USD, vilket ger Northland tillgång till 85,9m USD. Planerade CAPEX investeringar under Q2 beräknas till omkring 75m USD. Under Q2 har järnmalmspriset varit i snitt 100 usd/ton, med Northlands försäljningsrabatt så borde de fått 91 usd/ton. Den nuvarande produktionskostnaden på runt 110 usd/ton och en produktionstakt på 160k ton per månad, ger en produktionsförlust för kvartalet på 9,12m USD. Enligt denna enkla beräkning är Northlands kassa idag endast 1,78m USD. Vid en produktionstakt på 160k ton per månad och med dagens järnmalmspris gör Northland en förlust på ca 1m USD per vecka. Nu ser det ut som att Northland har fått ställa in alla CAPEX investeringar och gå igenom en informell rekonstruktion med betalningsinställningar. Man kan undra hur länge underleverantörerna kommer stå ut med att arbeta utan betalning.

Utan en långsiktig finansiering kommer det inte ta många dagar innan en potentiell konkurs. En långsiktig finansiering för Northland ser oerhört utmanande i dagens situation. Det mest troliga alternativet är att LKAB går in som strategisk samarbetspartner genom att stötta projektet både finansiellt och operativt. Men det kommer ske på aktie och obligationsägarnas bekostnad.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?