Post entry

Portföljuppdatering oktober 2013

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Uppdatering och genomgång av innehaven i portföljen inför rapportperioden.

NGS (Next Generation Systems) Group

Portföljandel ca 20%. Utveckling sedan köp ca +75%. Kursutveckling i år 150%. Ett bemanningsföretag som verkar inom välfärdens kärna för att använda ett låneord från de nya moderaterna. Vinstutveckling 2012-2013 ca 100%. VPAe 2013 ca 12-13kr. P/e 2013 9,5. Mycket starkt bolag. Växer organiskt och genom förvärv, senast Nurse Partner. Detta borde ge ytterligare exponering mot den norska marknaden.

Förväntningar inför Q3 rapporten 24 oktober: Omsättning kring 100 MSEK. Rörelseresultat 8-10 MSEK. VPA 3-3,5 SEK.

Kurspotential 3-6 månader: 150-200kr ca (25-50%).

Pricer B

Portföljandel ca 15%. Utveckling sedan köp: -23%. Kursutveckling i år -9,55% .

Bolag som sysslar med digitala prismärkningssystem för detaljhandeln. Förhoppningsbolag på 90-talet som nu levererar vinst och direktavkastning. Lågt företroende bland investerare sista året efter prognosmissar från ledningen och klen tillväxt. Största kunden franska Carrefour har återupptagit installationer, man har fått en del nya orders och har ett stort antal pilotinstallationer ute hos nya potentiella kunder. Drabbats hårt av kräftgången i den europeiska ekonomin.

Förväntningar inför rapporten: Här är det ffa två saker som jag bedömer som viktiga, orderingång och bruttomarginal. Man måste nu börja visa på stigande orderingång inför 2014 och även visa att man kan fortsätta att hålla en ok bruttomarginal trots marknadsläget och övergång till grafiska etiketter.

Kursutveckling 3-6 månader: Om fortsatt positiv orderingång och bibehållen/lätt sänkt bruttomarginal är en kurs på 10-11 kr (20-30%) befogad. På lite sikt är kurser på 12-14 kr inte omöjligt. Vid negativt resultat avseende orderingången är kursfall ner mot 7kr att vänta.

Betsson

Del av portföljen ca 10%. Kursutveckling sedan köp +2 %. Spelbolag som verkar på nätet. Handlas till p/e ca 11 för 2014. Bra direktavkastning på 5-6%. Har lanserat en del nyheter som väntas ge positiv påverkan på resultatet samtidigt som konsoloderingskostnaderna förväntas avta något. Detta kan förhoppningsvis ge resultat på sista raden.

Kurspotential 3-6 månader: 10-20%. Direktavkastningen ger fin kudde på nedsidan. Handlas till p/e 11 till skillnad från resten av börsen med medel p/e på ca 13-14 för 2014.

Transcom B

Del av portföljen ca 10%. Kursutveckling sedan köp ca +25%.

Bolag som verkar inom telemarketing och kundservice på en global marknad. Turnaround kandidat som nyligen börjat röra på sig.

Delar av verksamheten är mycket bra och lönsam medan andra delar inte är det. Ett exempel på det är den franska verksamheten som nyligen avvecklats. Nyligen kommit nyheter kring rättsprocesser som avslutats vilket minskar risken. Man planerar att flytta mer av verksamheten till låglöneländer vilket förhoppningsvis borde ge positiv inverkan på lönsamheten.

Kurspotential 3-6 månader: 25-50% förutsatt fortsatt positiv påverkan på resultatet och att inga fler lik fortsätter att trilla ur bolagets garderober. Det har tyvärr hört till vanligheterna i Transcoms fall de senaste åren.

Sandvik

Del av portföljen ca 10%. Kursutveckling sedan köp +3%.

Verkstadsbolag där affärsområdet mining varit sorgebarnet senaste tiden. Omstruktureringsprogram med sänkta kostnader och ökad lönsamhet som mål pågår. Värderat med rabatt jämfört med andra bolag i sektorn. P/e 2014 ca 13. Insiders (Lundberg) har ökat under året.

Här är caset att Olof Faxanders åtgärder börjar få effekt samtidigt som konjunkturen i Europa visar tecken till vändning. Än har vi inte sett någotdera och aktien föll i veckan efter SKF:s svaga rapport.

Kurspotential på 3-6 månader: 20-30% givet ovan resonemang. Man får ca 3-3,5% direktavkastning medan man väntar.

Proffice

Del av portföljen ca 5%. Kursutveckling sedan köp -5%. Bemanningsföretag som är tidigt i konjunkturcykeln. Besparingsprogram pågår. Fin potential givet effekter av sparprogram och signaler om förbättrad Europakonjunktur.

Semcon

Del av portföljen ca 5%. Kursutveckling sedan köp -7%. Konsult som har stor exponering mot fordonsindustrin. Värderas med rabatt mot sektorn. Behöver visa god lönsamhet kommande rapporter. Om de lyckas med det är en omvärdering motiverad med kurspotential på 30-40%.

SAAB

Andel av portföljen ca 5%. Utveckling sedan köp -2%.

Bolag verksamt inom Försvarsindustrin. Värderas till p/e 11,5 för 2013 och ca 10,0 för 2014 vilket är lågt. Direktavkastning ca 4%. Bra bas i portföljen med stabila intäkter. Ökad försäljning av JAS Gripen finns med som lottsedel.

New Wave Group.

Del av portföljen ca 5%. Utveckling sedan köp +2%. Har tre affärsområden: Sport och fritid, Profil och Gåvor och heminredning. Exempel på varumärken är t e x sportmärket Craft. P/e 2013 ca 12 p/e 2014 ca 9,5. Här ligger fokus på resultatförbättring ffa med lägre kostnader och avbetning av skulder. Uppvärdering med 15-20% borde vara rimligt om vi ser ytterligare 2-3 rapporter som pekar i rätt riktning.

Avanza Zero

Ca 10% av portföljen. Månadssparande.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Ca 5% av portföljen. Månadssparande.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?