Post entry

Portföljuppdatering inför 2014 del 1

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

2013 var ett bra år för de flesta på börsen. Här kommer en genomgång av portföljen inför 2014. Några gamla bolag har fått lämna plats (New Wave, Proffice) för nya (Saab). Inledningen av 2014 kan bli bra men resten av året är mer osäkert.

Inledning

Har sucessivt minskat innehavet i Pricer, rätt eller fel, det får visa sig. Pricer är ett bolag som gjort mig besviken mer än en gång och en aktiekurs som stadigt pekar söderut. SAAB:s gripenorder till brasilien blev en lyckträff, SAAB har många andra fina projekt och jag ser gripenordrarna mest som lottsedlar. New Wave känns iskallt nu, den aktien får vila några månader, men kan säkert bli intressant igen om TJ får ordning lagernivåer skuldsättning och försljning. Då kan en multipelexpansion ligga i korten vilket skulle kunna ge en fin resa för aktien. Nedan följer en genomgång av innehaven i portföljen, finns några affärer jag funderar på men återkommer till det i ett senare inlägg.

NGS-group (35% av portföljen)

Bemannare inom vård (ca 90%) och skola (ca 10%). Gått mycket starkt på börsen de senaste åren. Exeptionellt starkt i år (minst 100% vinstillväxt). Låg värdering (ca p/e 7 2014). Här ökar jag successivt innehvavet hela tiden till osunda andelar av portföljen - men jag har svårt att hitta bättre case just nu. Räknar med att nästa rapport (bokslut) kommer att visa en överraskande stor VPA för 2013 (14-15sek). Räknar med små rörelser uppåt under januari ( mot 130-135 sek) för att sedan stå mellan 150-160 sek efter rapporten i ferbuari. Potential kort sikt ca 20-25%.

Transcom SDB B (6% av portföljen)

Turn-around case som kommit halvvägs ungefär. Är inne i en process där bolaget a) renodlar sin verksamhet mot CRM och större del offshore b) gör sig av med olönsamma enheter. Sammantaget borde detta kunna leda till betydligt bättre lönsamhet vilket borde visa sig i siffrorna kommande kvartal. Lyckas man borde vi kunna se kurser upp mot 2 kr under 2014 (1,25kr i dagsläget). Potential 2014 ca 50-80%.

SAAB B (ca 9% av portföljen)

Rejält uppåt efter gripenordern från Brasilien. Har även verksamhet inom civilit flyg (bla flera orders från Airbus och Boeing) och stor del inom försvarsindustri (vapensystem mm). Fint bolag som varit något styvmoderligt behandlat på börsen fram till dec 2013. Fortfarande lågt värderat och hygglig utdelning. Tror kursen kan röra sig mot 200 kr relativt snart vilket är min målkurs på kort sikt kvarvarande potential ca 15%. FInns ytterligare lottsedlar i form av flera Gripenordrar.

Betsson (ca 5,5% av portföljen)

Relativt lågt värderat. Bra utdelning. Nyligen lanserat mobil plattform där man hoppas plocka marknadsandelar. Kommer sannolikt gå bra Q1 2014. Potential 10% + utdelning.

NCC B (ca 3% av portföljen)

Bra byggare. Låg värdering. Hygglig utdelning.

Sandvik ( ca 6% av portföljen)

Lågt värderad verkstad. Ett bet på konjunkturen och på vd Olof Faxanders omstrukturering/effektiviseringsprogram. Hygglig utdelning. Här finns stor potential i händelse av bättre konjunktursignaler i Europa. Tyngts av att affärsområdet mining har haft oerhört dystra utsikter. Nedsidan känns begränsad i nuläget, uppsidan kan säkert vara 30-40% vid bättre europakonjunktur och ljusare utsikter för mining.

Semcon (ca 4% av portföljen)

Lågt värderad konsult inom fordonsindustrin - men kanske är detta befogat? Nyligen varnade msn om lägre vinst än väntat pga omstruktureringar och engångskonstader. Här hann jag inte ut i tid. Semcon blir sannolikt innehavet som ryker vid ommöblering i portföljen.

Pricer (del av portföljen ca 3%)

Sorgebranet senaste året. Svårt att veta hur man ska förhålla sig till det här bolaget och aktien. Skuldfritt och tjänar pengar, men sjunkande marginaler och värdering som tillväxtbolag. Här har jag förlorat stora summor under året. Caset bygger på genombrott för elektroniska prismärkningssystem och i synerhet hyllkantsetiketter (ESL) i dagligvaruhandel (matvarukedjor, pressbyrå/7-eleven etc) och övrig handel (te x elektronik, bygg etc). Aktien har aldrig riktigt tagit sig, man har under Q3 2013 sett tendens till stigande orderingång men problemet är att ändrad produktmix (mer grafiska etiketter) urholkar marginalerna. Här tror jag tyvärr att ökad marginalpress ligger i korten och bolaget har myclet att bevisa. Ny VD och historiskt starka första månader på året kan tala för aktien på kort sikt men i längden är det mer osäkert. Här måste volymerna och omsättningen upp rejält om inte fortsatt marginalpress skall äta upp vinsterna.

Avanza zero (ca 22% av portföljen)

70% av fondmånadssparandet. Sparform som rekommenderas av nobelpristagaren i ekonomi. Avgiftsfritt dessutom. En vinnare i längden. Invändningar någon? Nej trodde väl inte det...

Spiltan aktienfond Investmentbolag (ca 5,5 % av portföljen)

Indexfond för de börsnoterade investmenbolagen. Gått mycket starkt senaste året sannolikt pga kinneviks rusning. Trevligt koncept. Här funderar jag på att öka andelen av månadssparandet från 30 till 50%.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?