Post entry

NGS vs. Dedicare (del 2)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tänkte bara ge en kort kommentar till de fina rapporterna NGS och Dedicare lämnat på senare tid. Efter tips från läsare har jag också köpt in en mindre post i Wise som är ett annat bemanningsbolag till låg värdering. Största nyheten för dessa bolag är att NGS ser på möjligheten att noteras på Nasdaq Small Cap, vilket kan leda till en rejäl omvärdering.

De senaste veckorna har både Dedicare och NGS lämnat sina rapporter för första kvartalet. Jag återkommer med en djupare jämföresle likt min senaste blogg:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/ngs-group/kopvarda-bemanningsbolag-ngs-vs-dedicare

Det som var extra glädjande när NGS rapporterade sin Q1 igår var att bolaget äntligen ser över ett listbyte. För oss som varit med under många år har det varit ett ständigt frågetecken varför bolaget inte valt att finnas noterat på Small Cap, vilket gör att NGS får mer uppmärksamhet och kommer med i de branschjämförelser diverse affärstidningar gör från tid till annan.

I själva rapporten visade NGS egentligen inte upp några svagheter utan både omsättningen och marginalen förbättrades jämfört med motsvarande kvartal föregående år. VD Ingrid Nordlund visar upp ett imponerande ledarskap och skämmer bort aktieägarna med rapporter som sällan gör en besviken. Som det ser ut kommer NGS kunna leverera någonstans mellan 15-17 kr i vinst för 2015, vilket innebär att bolaget värderas till låga PE 10.

Även Dedicare går starkt och där har kursutvecklingen varit desto kraftigare. En av de större uppgångarna kom i samband med att Dedicare meddelade en kraftig utdelningsökning. Denna är nu avskild men kursen har ändå stått emot bra och ser ut att ha möjlighet att nå nya höjder.

Min uppfattning är att oron över ev. förbud i välfärden är överdrivna och enligt länken ovan kan ni se mitt resonnemang lite mer utförligt. Vinster i välfärden kan absolut komma att förbjudas inom vissa sektorer men att dessa två bolags verksamheter med att hyra ut läkare och sjuksköterskor kommer att upphöra förefaller väldigt osannolikt och får en att tänka på vissa kommuniststaters sätt att agera. Anser därför att både Dedicare och NGS felaktigt har drabbats av den mediala bilden mot vård, men att tiden kommer visa att dessa bemanningsbolag snarare borde handlas med en premie eftersom de är betydligt mindre konjunkturkänsliga jämfört med andra bemanningsbolag och även börsen som helthet.

Även med en relativt låg vinstmultipel om 15 på dagens för övrigt högt värderade börs finns det fin uppsida i de båda bemanningsbolagen. Med en estimerad vinst om 16 kr för NGS och 3,2 kr för Dedicare skulle aktierna kunna nå 240 kr (NGS) och 48 kr (Dedicare) inom snar framtid, vilket innebär mer än 30 % uppsida för NGS och närmare 15 % för Dedicare. Dessa kurser baseras på innevarande års vinst. I affärstidningarna ser man i regel på 2016 års vinst och där vi bör vi kunna få en vinsttillväxt omytterligare 10 % för de båda bolagen. Eftersom mina antaganden är relativt konservativa anser jag att dessa aktiebolag tillhör den ringa skaran aktier som har en gynnsam risk/reward. Det som gör att jag gillar dessa aktier är, god direktavkastning i kombination låga värderingar och stabil organisk tillväxt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?