Post entry

NGS levererade över förväntan

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bemanningsföretaget NGS lämnade idag sin rapport för fjärde kvartalet och med nuvarande hausse på börsen verkar det vara ett av få kvalitetsbolag med PE-tal under 10. Förhoppningsvis får fler upp ögonen för detta välskötta tillväxtbolag.

Som så många gånger tidigare visade NGS upp en imponerande tillväxt. Under 2014 växte företaget 12 % organiskt och 25 % ink. förvärv. Med en fortsatt god marginal värderas bolaget till PE 9, vilket måste anses vara lågt för ett bolag som växer kraftigt under god lönsamhet. Med en tillväxt om 10 % för detta år bör vinsten per aktie stiga till närmare 16 kr.

Väldigt få bolag som kan visa upp liknande siffror och i denna rallymarknad hade det varit mer rimligt att aktien handlats till en multipel om 14 för 2015, vilket skulle vara 215 kr om även VPA stiger med 10 % under innevarande år. Anledningen till den blygsamma värderingen är att bolaget sannolikt placeras i glappet mellan att vara ett tillväxtbolag och högutdelare. I och med dagens rapport anser jag att NGS kan kvalificera sig inom både dessa genrer. Speciellt med tanke på att bolaget lämnade en ny utdelningspolicy, där NGS ämnar dela ut 40-50% av vinsten. Förutsatt att NGS inte gör ett intressant förvärv under året kan utdelningen nästa vår mycket väl bli 8 kr vilket motsvarar en direktavkastning om 6 %.

Utdelning för detta år höjdes till 5.60 kr vilket är en ökning med 85 % från fjolårets 3 kr. Med det starka kassaflödet samt den stora kassan hade en utdelning om 8 kr varit fullt möjlig redan i år, men sannolikt har NGS ett förvärv i kikaren som kommer gynna aktieägarna genom kursstegringar.

---
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 131,2 MSEK (121,5).
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 10,6 MSEK (8,7), rörelsemarginal 8,0%
(7,2).
Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 8,3 MSEK (6,3). För helåret uppgick
resultatet efter skatt till 29,8 MSEK (24,9).
Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till 3,89 SEK (2,96). För helåret uppgick
resultatet per aktie till 14,01 SEK (12,10).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?