Post entry

Köpvärda bemanningsbolag, NGS vs. Dedicare

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

De två bemanningsbolagen med inriktning mot vårdsektorn har under lång tid värderats försiktigt i jämförelse mot Stockholmsbörsen trots att de båda uppvisat en betydligt högre tillväxttakt. Efter två kanonrapporter så verkar marknaden nu ha fått upp ögonen för dessa högutdelare. I denna blogg ämnar jag jämför de båda mot det hyllade bemanningsföretaget SJR. Frågan är vilket bolag som är mest köpvärt?

Denna morgon tänkte jag som sagt titta närmare på två köpvärda bolag med liknande inriktning och fin potential från dagens nivåer då de varit något bortglömda under de senaste årens börshausse. De båda bemanningsföretagen har en omsättning om ca 500 mkr och har under de senaste åren visat upp en fin tillväxt. Nu i q4 hade Dedicare en kraftigare vinstökning i relation till NGS medan det senare bolaget har en högre rörelsemarginal. Det som fick Dedicares aktie att stiga kraftigt på rapportdagen var dels den fina vinstökningen för helåret, som nästan fördubblades jämfört med föregående år, samt den stora utdelningen som annonserades. Vinsttillväxten var extremt hög vilket inte kan förväntas ske under 2015 då Dedicare hade en del utmaningar under föregående år men bolaget är nu tillbaka på rätt spår med en betydligt starkare rörelsemarginal.

De senaste åren har NGS haft ett något högre börsvärde men efter Dedicares uppvärdering senaste månaden är det senare företaget något större med ett bolagsvärde om 342 mkr i jämförelse till NGS 321 mkr. Anledningen till att NGS har värderats högre historiskt, trots en något lägre omsättning, är att NGS varit extremt stabila och vuxit både organiskt och genom förvärv utan några större problem.

NGS Dedicare SJR

Omsättning mkr 2014 490 538 298

Rörelsemarginal 7,8 % 6,5 % 10 %

Rörelseresultat mkr 39 34,9 29,8

Börsvärde, mkr 321 342 384

Aktiekurs (2 mars 2015) 148 38,1 106,75

Vinst per aktie 2014 14,01 2,88 6,55

Est. Vinst per aktie 16 3,2 7,1

P/E 2014 10,5 13,2 16,3

Est. P/E 2015 9,3 11,9 15

Det ter sig något märkligt enligt undertecknad att bemanningsbolaget med inriktning mot den betydligt mer konjunkturkänsliga finanssektorn värderas till högre multiplar än vårdsektorn. Visst finns det en del frågetecken gällande vårdsektorn men de som är ordentligt pålästa i dessa bemanningsbolag, menar att hotet om förbud mot vinster i välfärden kan komma att ändras, men att effekterna för NGS och Dedicare sannolikt är väldigt små. Att privata vårdcentraler kommer kunna transferera sina vinster ut ur landet genom kreativa upplägg eller att företag bedriver ålderdomshem med minimal service är nog snart historia. Men att sjukhus eller skolor skall få förbud att kalla in ersättare när deras personal är sjuka blir väldigt svårt att förbjuda. Dessutom fyller dessa vårdbemannare en viktig funktion i och med att de ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden samt täcker upp i regioner där det annars är svårt att hitta kvalificerad personal. Det senaste årets debatt om vinster i välfärden är något skev och visst finns det en risk i NGS och Dedicare, men risker finns i alla branscher. Inom vårdbemanning är den politiska risken högre än i andra branscher medan konjunkturkänsligheten samtidigt är betydligt lägre. Min uppfattning är att de båda faktorerna tar ut varandra och att NGS samt Dedicare inte borde handlas med något politisk rabatt då deras vinster är mindre konjunkturkänsliga eftersom människor behöver sjukhusvård oavsett hur ekonomin i världen utvecklas.

Att verkstad, finans och byggsektorn får problem vid lågkonjunkturer är allmänt känt men trots detta värderas dessa branscher idag väldigt högt. Sektorer som historiskt varit mindre konjunkturkänsliga är livsmedel, läkemedel och enligt min uppfattning även behovet av vård. Med den allt äldre befolkningen kommer behovet inom vårdbemanning snarare att öka, vilket de senaste årens tillväxt för både NGS och Dedicare är ett tydligt bevis på. NGS har tidigare varit försiktiga med utdelningar till sina aktieägare dels för att ha en stark kassa om ev. förvärv dyker upp i kombination med att bolaget, enligt VD Ingrid Nordlund, önskat hålla en låg profil under valåret 2014. Det var därför glädjande att NGS vid senaste rapporten tillkännagav en ny utdelningspolicy, med målet att dela ut 40-50 % av vinsten varje år. Även om bolaget endast delar ut 5 kr för 2014 så finns det mycket som talar för att utdelningen stiger kraftigt upp mot 8 kr nästa år då bolaget redan idag har en alltför stor kassa. Med den storlek NGS nu nått så blir det allt svårare att hitta stora uppköpskandidater och av årets 14 kr i vinst per aktie sparas 9 kr till framtida förvärv. Jämför vi de tre bolagen kan vi se att NGS sannolikt kommer att öka utdelningstakten snabbare än de andra två bemanningsbolagen.

NGS Dedicare SJR

Utdelning per aktie 2014 5,6 kr 2,4 kr 6,2kr

Direktavkastning 2014 3,8 % 6,3 % 5,8 %

Utdelning/VPA 2014 40 % 83 % 95 %

Est. Utdelning 2015 8 kr 2,6 kr 6,9 kr

Est. Direktavkastning 2015 5,4 % 6,8 % 6,4 %

Utdelning/VPA 2015 50 % 81 % 97 %

Det som är väldigt intressant med denna jämförelse är dels att alla de tre bolagen får anses vara högutdelare men att det även finns potential till högre utdelningar i de båda vårdbemannarna. SJR delar i år ut 95 % av vinsten i vår vilket är snäppet mer än föregående år då 93 % av vinsten skiftades ut till aktieägarna. Dedicare chockade marknaden positivt med sin rejäla utdelningsökning och om Dedicare och NGS skulle dela ut 95 % av sina vinster skulle direktavkastningen för de båda företagen uppgå till 6,5 % respektive 10 % om vi antar en vinst- och utdelningstillväxt om 10 % för det kommande året. Huruvida detta är realistiskt får framtiden utvisa men NGS sticker ut i jämförelsen där det finns möjlighet till betydligt högre utdelningar om inte någon intressant förvärvskandidat dyker på bolagets radar.

Avslutningsvis vill jag understryka att detta endast är en snabb jämförelse mellan de olika bolagen och det finns sannolikt många andra som kan ge mer exakta och tillförlitliga vinst- och utdelningsprognoser för det kommande året. Jag har det senaste året ägt aktier i alla de tre bolagen men ser förtillfället störst potential i NGS som får betraktas både som tillväxtbolag och högutdelare. Börspodden nämnde i någon intervju för några veckor sedan att NGS hade en uppsida på 30-40 % vilket skulle innebära en riktkurs runt 170 kr. Min vinstprognos för NGS år 2015 är en vinst per aktie om 16 kr (14,01) och bolaget skulle inom ett år mycket väl kunna handlas till samma multiplar som Dedicare (P/E 13) och SJR (P/E 16) värderas till idag. Det skulle för NGS del innebära kurser motsvarande 208 kr och 256 kr. Med kraftigt ökande utdelningar de närmsta åren som krockkudde framstår risk/reward i NGS som minst sagt gynnsam när kurspotential är uppemot 40-70% beroende på vilket bolag som marknaden är villiga att matcha NGS emot.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?