Post entry

Inför Nexam-rapporten (uppdaterad)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hur kommer kemiföretaget Nexams q3/2014-resultatrapport att bli?

//Edit: Blogginlägget har uppdaterats längst ned med Nexams q3/2014-resultatrapport.

//

Tydligen dags för Nexam att presentera sin q3/2014-resultatrapport idag (mån 10 nov 2014) enl nyhetsbyrån Direkts agenda: www.avanza.se/placera/telegram/2014/11/10/pm-detta-hander-mandag-10-november.html

Det står det även enl Nexams egen kalender: http://www.nexamchemical.com/Investors/Calender/

Vilken effekt på Nexam-aktiens börskurs kommer rapporten att få?

Nexam-aktien fick rekommendation "sälj" i ett tidigare blogginlägg (från 14 maj 2014): www.redeye.se/aktiebloggen/medivir/medivir-nexam-hexagon

...Då låg aktien i 23,70 kr.

...Och nu ligger den i 17,50 kr i skrivande stund (slutkursen fre 7 nov 2014).

Dvs aktien är -26% på ca ett halvår.

Nexams ekonomiska utveckling de tidigare kvartalen:

Intäkter:

q1/2012: 0,1 miljoner kr

q2/2012: 0,1 miljoner kr

q3/2012: 0,4 miljoner kr

q4/2012: 0,1 miljoner kr

q1/2013: 0,2 miljoner kr (+97%)

q2/2013: 0,3 miljoner kr (+315%)

q3/2013: 0,3 miljoner kr (-25%)

q4/2013: 1,7 miljoner kr (+1 102%)

q1/2014: 0,1 miljoner kr (-41%)

q2/2014: 0,4 miljoner kr (+29%)

q3/2014: ?

Rörelseresultat:

q1/2012: -4,2 miljoner kr

q2/2012: -4,6 miljoner kr

q3/2012: -3,8 miljoner kr

q4/2012: -5,1 miljoner kr

q1/2013: -6,5 miljoner kr

q2/2013: -5,5 miljoner kr

q3/2013: -6,3 miljoner kr

q4/2013: -8,5 miljoner kr

q1/2014: -7,6 miljoner kr

q2/2014: -9,0 miljoner kr

q3/2014: ?

Kvartalssifrorna ovan innebär att Nexam haft följande intäkter och röresleresultat i årstakt (tom q2/2014-resultatrapporten):

Intäkter:

juli 2012-jun 2013: 1,1 miljoner kr

juli 2013-jun 2014: 2,5 miljoner kr (+134%)

Rörelseresultat:

juli 2012-jun 2013: -20,9 miljoner kr

juli 2013-jun 2014: -31,4 miljoner kr

Dvs bolaget har nästan inga intäkter men visar förlust på över 30 miljoner kr i årstakt.

Som jämförelse hade Nexam drygt 80 miljoner kr i kassan per slutet av q2/2014.

//Edit: Det var efter att Nexam under våren 2014 fått in ett kapitaltillskott på nästan 70 miljoner kr från investerare, genom att Nexam sålde ut 3 miljoner st nya Nexam-aktier för 22,50 kr per st till investerarna.

//

Dvs förenklat och allt annat lika kommer kassan att räcka i 2-3 innan den är slut och bolaget

...antingen måste be investerare om mera pengar

...eller lägga ner verksamheten.

Nexam har totalt ca 52 miljoner st utestående aktier.

Det innebär att vid börskurs 17,50 kr har Nexam ett börsvärde på ca 900 miljoner kr (börskurs 17,50 kr gånger 52 miljoner st utestående aktier).

Dvs nyckelfråga:

Vem vill betala 900 miljoner kr för ett bolag som

...knappt har några intäkter

...och går med ca 30 miljoner kr per år i förlust?

Aktieinvesterare verkar alltså ha höga optimistiska förväntningar på att Nexam snart kommer att få igång högre intäkter så att resultatnivån förbättras tillräckligt för att göra nuvarande börsvärde (och därmed börskurs) motiverad.

Här i bloggen är intrycket att förväntningarna kan bli svåra att nå.

Och om förväntningarna ej nås lär Nexam-aktiens börskurs falla framöver.

Tex betalar Nexam aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Nexams framtida ekonomiska utveckling.

Remiums senaste Nexam-prognoser är daterade 2 sep 2014 och gjorda av Remiums aktieanalytiker Henrik Dahlgren och Gustaf Ericson: http://www.introduce.se/Global/Bolag/Nexam/PDF/NEXAM_2.014.pdf

De hade då följande prognoser för Nexams intäkter och rörelseresultat de kommande åren:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 5 miljoner kr

2014: 14 miljoner kr

2015: 98 miljoner kr

2016: 152 miljoner kr

Rörelseresultat:

2013 (faktiskt utfall): -27 miljoner kr

2014: -26 miljoner kr

2015: 6 miljoner kr

2016: 27 miljoner kr

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2013 (faktiskt utfall): -27 miljoner kr

2014: -26 miljoner kr

2015: 5 miljoner kr

2016: 22 miljoner kr

Dvs inom 2-3 år väntas bolaget nå intäkter på över 150 miljoner kr och ett nettoresultat på över 20 miljoner kr i årstakt.

Det får sägas vara ett optimstiskt scenario.

Men ändå är det ganska skrala siffror i relation till ett börsvärd på 900 miljoner kr.

Det krävs alltså fortsatt stora förbättringar av intäkter och resultat även efter år 2016 för att dagens börsvärde och börskurs ska vara motiverat.

Siffrorna kan jämföras med att Remium publicerade sina första Nexam-prognoser 19 jun 2013: http://www.introduce.se/media/4864847/nexam_1.013.pdf

De gjordes av Remiums aktieanalytiker Johan Riben.

Han hade då följande förväntningar på Nexam de närmaste åren:

Intäkter:

2013: 3 miljoner kr

2014: 8 miljoner kr

2015: 14 miljoner kr

Rörelseresultat:

2013: -22 miljoner kr

2014: -23 miljoner kr

2015: -23 miljoner kr

Nettoresultat:

2013: -22 miljoner kr

2014: -22 miljoner kr

2015: -23 miljoner kr

Dvs jämförelse av intäktsprognoser för Nexam:

Remium 19 jun 2013:

Intäkter:

2013: 3 miljoner kr

2014: 8 miljoner kr

2015: 14 miljoner kr

Remium 2 sep 2014:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 5 miljoner kr

2014: 14 miljoner kr

2015: 98 miljoner kr

2016: 152 miljoner kr

Och jämförelse av nettoresultatprognoser för Nexam:

Remium 19 jun 2013:

Nettoresultat:

2013: -22 miljoner kr

2014: -22 miljoner kr

2015: -23 miljoner kr

Remium 2 sep 2014:

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2013 (faktiskt utfall): -27 miljoner kr

2014: -26 miljoner kr

2015: 5 miljoner kr

2016: 22 miljoner kr

Dvs det är tydliga prognoshöjningar som Remium gjort för Nexam from 2015 och framåt.

Och Nexams börskurs har även skjutit i höjden under perioden:

...från 6,75 kr 19 jun 2013

...till 23,40 kr 2 sep 2014

Positivt alltså med förbättrade utsikter för Nexam.

Men här i bloggen är uppfattningen att de senaste, höjda prognoserna (från 2 sep 2014) ej räcker för att göra Nexam-aktien köpvärd vid börskurs 17,50 kr.

Mer om Nexam

Bolaget är baserat i Lund (drygt 60 mil sydväst om Stockholm).

Nexam hade 23 pers anställda per slutet av q2/2014:

...15 pers i Sverige

...8 pers i Skottland

Nexams affärsidé är förenklat att via sin teknologi förbättra egenskaperna hos plast.

Enl Nexams q2/2014-resultatrapport:

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster.

Till de egenskaper som förbättras hör bland annat temperaturtålighet

och livslängd.

De egenskapsförbättringar man kan nå genom att använda Nexam

Chemicals teknologi gör det möjligt att ersätta metaller och andra tyngre och dyrare material med plast inom en rad olika applikationer

och tillämpningsområden.

http://mb.cision.com/Main/6364/9631392/277193.pdf

Men plastindustrin är gammal med många, stora och väletablerade kemiföretag runt om i världen.

...Har Nexam något unikt som inga eller få andra konkurrenter kan erbjuda?

...Och även om det är unikt; risk för att konkurrenterna kan kopiera det?

Så här skrev Nexam i årsredovisningen för 2013 om konkurrensbilden:

Marknaden för Nexams typ av tvärbindare till polymerer är relativt ny och Nexam har endast kännedom om konkurrens på PEPA, som är en av Nexams existerande produkter som erbjuds till marknaden.

Nexams produkter syftar till att konkurrera ut andra system och lösa problem hos kunderna på ett nytt och mer ekonomiskt sätt.

Det kan dock inte uteslutas att även andra system kommer att utvecklas av konkurrenter som i framtiden kommer att konkurrera med Nexams produkter, antingen direkt eller genom att lösa kundernas problem på ett annorlunda sätt.

Om Nexam inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till

utvecklingen på marknaden finns det risk för att bolaget förlorar

konkurrenskraft, vilket skulle påverka bolagets utvecklingsmöjligheter

negativt.

Marknaden för Nexams typ av tvärbindare förväntas uppvisa långsiktig tillväxt.

http://www.nexamchemical.com/Documents/AnnualReports/Nexam_ÅR_2013.pdf

Dvs som det beskrivs där verkar konkurrensen vara begränsad, men branschen är enorm och utvecklingen stor varför man aldrig vet vad som kan hända i framtiden.

Om Nexams patentskydd enl samma årsredovisning:

Nexams immateriella rättigheter skyddas främst genom patentansökningar, avtal och lagstiftning till skydd för företagshemligheter.

Nexam har patentansökningar i elva patentfamiljer riktade

mot både

...produkter

...dess användning

...och även produktionsprocesser för tillverkning av produkterna

Dvs negativt att det åtminstone då bara handlade om patentansökningar och inte färdiga, godkända patent?

//Edit: Besked 4 nov 2014 om att Nexam fått patent för sin produkt Peta i Taiwan: http://www.nexamchemical.com/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1741041

12 aug 2014 fick Nexam ett patent för sin produkt Mepa i Japan: http://www.nexamchemical.com/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1670024

2 jun 2014 besked om patent i USA avseende Peta: http://www.nexamchemical.com/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1623110

20 feb 2014: Patent beviljat i Europa: http://www.nexamchemical.com/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1540459

8 jan 2014: Ett annat patent beviljat i Europa för Nexam-produkten EPBA: http://www.nexamchemical.com/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1508654

30 apr 2013: Patent i Europa för Nexams tvärbindningsteknologi för polykarbonater: http://www.nexamchemical.com/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1317854

Osv.

//

Bla nämner Remium (i sitt prognosblad för Nexam från 2 sep 2014) Nexams samarbetsavtal med bolagen BASF och Armacell, och att de avtalen stipulerar en minimiersättning (dvs lägsta möjliga intäkter till Nexam från dessa avtal) på 250 miljoner kr totalt över treårsperioden 2014-2016.

19 feb 2014 kom beskedet om samarbetet med Armacell.

Enl Nexams pressmeddelande som publicerades den dagen:

Nexam Chemical ingår ett treårigt exklusivt leveransavtal med Armacell

Nexam Chemical ingår ett treårigt exklusivt leveransavtal med Armacell, världens största tillverkare av PET-skum.

Armacell har exklusivitet på användningen av Nexam Chemicals produkter till PET-skum, under förutsättning att de köper en viss minimivolym under avtalsperioden.

Minimivolymerna som har överenskommits för att Armacell skall få behålla sin ensamrätt på marknaden är

10 ton för 2014

75 ton för 2015

samt 150 ton för 2016

Om Armacell i pressmeddelandet:

Armacell är världens ledande producent av PET-skum, med huvudkontor i Tyskland.

PET-skumsverksamheten är baserad i Belgien.

Samarbetet med BASF meddelades i nov 2013 och 10 feb 2014 kom besked om att projektet närmat sig lansering:

BASF och Nexam Chemical går in i kommersialiseringsfasen

Nexam Chemical och BASF har framgångsrikt utvecklat en ny tvärbindningsbar Nylon 66 och har nu kommit överens om att inleda kommersialiseringsfasen för detta material.

Som en konsekvens av detta har Nexam Chemical tilldelat BASF en tidsmässigt begränsad ensamrätt på marknaden om cirka två år för ett material som består av Nylon 66 och Nexam Chemicals tvärbindare.

Ensamrätten är villkorad av vissa årliga minimumköp av Nexam Chemicals tvärbindare av BASF.

http://www.nexamchemical.com/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1530874

Remium-prognoser för Nexams q3/2014

Enl besked 7 nov 2014 räknar Remium med följande siffror för Nexams q3/2014:

intäkter 0,8 miljoner kr

rörelseresultat -6,1 miljoner kr

Det innebär därmed följande i serie med Nexams tidigare siffror:

Intäkter (förändring från samma kvartal ett år tidigare):

q1/2012: 0,1 miljoner kr

q2/2012: 0,1 miljoner kr

q3/2012: 0,4 miljoner kr

q4/2012: 0,1 miljoner kr

q1/2013: 0,2 miljoner kr (+97%)

q2/2013: 0,3 miljoner kr (+315%)

q3/2013: 0,3 miljoner kr (-25%)

q4/2013: 1,7 miljoner kr (+1 102%)

q1/2014: 0,1 miljoner kr (-41%)

q2/2014: 0,4 miljoner kr (+29%)

q3/2014: 0,8 miljoner kr (+137%), Remiums prognos

Rörelseresultat:

q1/2012: -4,2 miljoner kr

q2/2012: -4,6 miljoner kr

q3/2012: -3,8 miljoner kr

q4/2012: -5,1 miljoner kr

q1/2013: -6,5 miljoner kr

q2/2013: -5,5 miljoner kr

q3/2013: -6,3 miljoner kr

q4/2013: -8,5 miljoner kr

q1/2014: -7,6 miljoner kr

q2/2014: -9,0 miljoner kr

q3/2014: -6,1 miljoner kr, Remiums prognos

Det innebär då i så fall följande siffror för Nexam i årstakt:

Intäkter:

okt 2012-sep 2013: 1,0 miljon kr

okt 2013-sep 2014: 3,0 miljoner kr (+207%)

Rörelseresultat:

okt 2012-sep 2013: -23,3 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: -31,3 miljoner kr

Dvs det är ungefär detsamma som i årstakt under de 12 månaderna juli 2013-juni 2014 (dvs tom q2/2014-resultatrapporten).

Fortsatt skrala intäkter men stora förluster alltså.

Så här beskrev sig Nexam i pressmeddelande inför börsintroduktionen 23 apr 2013:

Nexam utvecklar, tillverkar och säljer en helt ny typ av värmeaktiverade tvärbindare till plastmarknaden.

Nexams teknologi och produkter gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster.

Till de egenskaper som förbättras hör bl a temperaturtålighet och livslängd.

De egenskapsförbättringar man kan nå genom att använda Nexams teknologi gör det möjligt att ersätta metaller och andra tyngre och dyrare material med plast inom en rad olika applikationer och tillämpningsområden.

http://www.nexamchemical.com/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1305954

Även enl samma pressmeddelande:

Projekt och samarbeten med världsledande aktörer

Sedan Nexams koncept introducerades under 2009 har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts med en rad ledande aktörer, varav flera är världsledande inom sina respektive nischer, t.ex.

BASF

Repsol

IRPC

Sumitomo

ABB

NASA

och Rolls- Royce

Sammantaget arbetar Nexam för närvarande med 18 av världens 100 största kemi- och materialbolag.

Nexam-aktiens kursutveckling

...Aktien börsintroducerades på Stockholmsbörsens småbolagslista First North i apr 2013. Den började då handlas i 7-8 kr.

...En första spekulationsvåg gick från 6-7 kr upp till 14-15 kr (från aug-okt 2013).

...Därefter nedgång till 9-10 kr mot slutet av 2013.

...En andra spekulationsvåg från slutet av 2013 till över 30 kr i feb 2014 (med en peak på 35,80 kr ons 19 feb 2014).

...Nedgång till ca 20 kr i maj 2014.

...Tredje spekulationsvågen upp till en topp på 34,80 kr i början av juli 2014.

...Och därefter nedgång till botten kring 16 kr nu i okt 2014.

...Aktien har sedan haft en "dead cat's bounce" upp till 21-22 kr.

...Har börjat falla igen och ligger nu i 17-18 kr (slutkursen fre 7 nov 2014).

http://www.bloomberg.com/quote/NEXAM:SS/chart

www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/409855/nexam-chemical-holding

I detta blogginlägg blir rekommendationen "sälj" för Nexam-aktien vid börskurs 17,50 kr om inget drastiskt framkommer i q3/2014-resultatrapporten som skulle förändra detta intryck totalt (tex flera nya, stora samarbetsavtal osv eller klart bättre siffror än väntat osv).

Blogginlägget kommer att uppdateras efter att q3/2014-resultatrapporten kommit.

Den ska alltså publiceras av Nexam någon gång idag mån 10 nov 2014.

//Edit: Nexam leds bla av:

styrelseordförande Lennart Holm

vd Per Palmqvist Morin

...Tidigare ägde Nexams grundare och styrelseledamöter 12-13 miljoner Nexam-aktier (motsvarande en ägarandel på 24% av hela Nexam).

...Men i juli 2014 kom besked om att de sålt ut en fjärdedel av sitt sammanlagda innehav (dvs drygt 3 miljoner st aktier): http://www.nexamchemical.com/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1656073

Efter utförsäljningen har de kvar 9-10 miljoner st aktier (motsvarande en ägarandel på ca 18%).

Vältajmat att aktieutförsäljningen gjordes när aktien låg på topp i juli 2014.

Men oroväckande signal att de säljer av sina aktieinnehav?

Borde de inte ha behållit allt om de trodde starkt på bolaget?

Och nu när de cashat hem så mycket; risk för att de ej är lika motiverade längre att kämpa på i bolaget?

De sålda aktierna (drygt 3 miljoner st) var värda över 100 miljoner kr vid börskurs 35 kr (om de nu såldes kring den kursen).

//

Q3/2014-resultatrapporten

Nexams q3/2014-resultatrapport publicerades mån 10 nov 2014, kl 12: http://mb.cision.com/Main/6364/9677090/310215.pdf

Rapporten visade bla följande siffror för Nexam under kvartalet:

...intäkter 0,5 miljoner kr

...rörelseresultat -8,0 miljoner kr

Som jämförelse hade aktiemäklarfirman Remium följande prognoser för kvartalet:

...intäkter 0,8 miljoner kr

...rörelseresultat -6,1 miljoner kr

Dvs prognosavvikelser:

...intäkter 43% (0,3 miljoner kr) lägre än Remium-prognos

...rörelseresultat 31% (1,9 miljoner kr) sämre än Remium-prognos

Rapporten var alltså (mätt på detta sätt) sämre än väntat.

Som reaktion var Nexam-aktien som lägst -4% till 16,80 kr under dagen mån 10 nov 2014.

I skrivande stund (vid kl 17) var aktien -1% till 17,30 kr.

//Edit: Men aktien slutade till sist dagen i 17,50 kr (dvs oförändrat från slutkursen 17,50 kr under föregående börsdag fre 7 nov 2014).

Utifrån det kan man tolka det som att Nexams q3/2014-resultatrapport sammantaget var som väntat för aktieinvesterarna.

Dock var Stockholmsbörsen som helhet +0,6% under dagen, dvs utifrån det var Nexam-aktiens utveckling sämre än börsen under rapportdagen vilket förenklat kan tolkas som en viss rapportbesvikelse.

//

Siffrorna för q3/2014 innebär att Remium haft följande intäkter och rörelseresultat de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2012: 0,1 miljoner kr

q2/2012: 0,1 miljoner kr

q3/2012: 0,4 miljoner kr

q4/2012: 0,1 miljoner kr

q1/2013: 0,2 miljoner kr (+97%)

q2/2013: 0,3 miljoner kr (+315%)

q3/2013: 0,3 miljoner kr (-25%)

q4/2013: 1,7 miljoner kr (+1 102%)

q1/2014: 0,1 miljoner kr (-41%)

q2/2014: 0,4 miljoner kr (+29%)

q3/2014: 0,5 miljoner kr (+35%)

Rörelseresultat:

q1/2012: -4,2 miljoner kr

q2/2012: -4,6 miljoner kr

q3/2012: -3,8 miljoner kr

q4/2012: -5,1 miljoner kr

q1/2013: -6,5 miljoner kr

q2/2013: -5,5 miljoner kr

q3/2013: -6,3 miljoner kr

q4/2013: -8,5 miljoner kr

q1/2014: -7,6 miljoner kr

q2/2014: -9,0 miljoner kr

q3/2014: -8,0 miljoner kr

Och det innebär i sin tur följande siffror i årstakt:

Intäkter:

okt 2012-sep 2013: 1,0 miljon kr

okt 2013-sep 2014: 2,7 miljoner kr (+172%)

Rörelseresultat:

okt 2012-sep 2013: -23,3 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: -33,2 miljoner kr

Och vid börskurs 17,30 kr blir Nexams börsvärde ca 900 miljoner kr (896 miljoner kr för att vara exakt).

Nyckelfrågan kvarstår alltså:

Vem vill köpa ett bolag för 900 miljoner kr

...om bolaget knappt har några intäkter

...och visar en förlust på över 30 miljoner kr i årstakt?

I och för sig hade Nexam drygt 70 miljoner kr i kassan per slutet av q3/2014.

Dvs Nexams kassa per slutet av respektive senaste kvartal:

Kassa (per slutet av respektive kvartal):

q2/2014: 81,3 miljoner kr

q3/2014: 71,4 miljoner kr

Det innebär i sin tur:

Kassaförändring under respektive kvartal:

q3/2014: -9,9 miljoner kr

Dvs mätt som kassaförändring bränner Nexam ca 40 miljoner kr i årstakt (kassaförändring under q3/2014 gånger fyra).

Mätt på det sättet kommer kassan inte ens att räcka till i två år (givet att intäkter och resultat ej förbättras framöver).

Sammantaget innebär Nexams q3/2014-resultatrapport att aktien får rekommendation "sälj" vid börskurs 17,30 kr (aktiens kursnivå mån 10 nov 2014, kl 17).

Köper man aktien får man alltså betta på att intäkter och resultat kommer att förbättras kraftigt framöver, så att kassaförbränningen på 40 miljoner kr i årstakt snabbt krymper ihop och istället blir en kassaökning.

Annars finns risk för att bolaget snart (inom något år?) snart kommer att behöva be investerare om mera pengar igen (genom utförsäljning av nya Nexam-aktier), vilket lär leda till nedgång i börskursen.

Övrigt som framkom i Nexams q3/2014-resultatrapport

Antal anställda (per slutet av respektive kvartal):

q2/2014: 23 pers

q3/2014: 25 pers

Dvs förändring av antal anställda under respektive kvartal:

q3/2014: +2 pers

Som nämnt tidigare hade Nexam följande antal anställda per land vid slutet av q2/2014:

Sverige 15 pers

Skottland 8 pers

Per slutet av q3/2014 hade det förändrats till följande:

Sverige 17 pers

Skottland 8 pers

Tydligen är arbetsfördelningen följande per land:

Sverige: huvudkontor, produktutveckling

Skottland: tillverkning

Dåligt att Nexams q3/2014-resultatrapport inte innehåller några direkta kommentarer från vd Per Palmqvist Morin.

//Edit: Jo, rapporten innehåller kommentarer både från vd Per Palmqvist Morin och styrelseordförande Lennart Holm. Mer om det längre ned.

//

Men i rapporten anges bla följande "viktiga händelser" under kvartalet:

• Japansk kund har påbörjat kommersialisering av ett polyimidbaserat bläck för solpaneler. Kunden utnyttjar de unika egenskaperna i

Nexam Chemicals tvärbindare.

• IRPC har meddelat att de passerat utvecklingsfasen vad gäller polyetenkvalitet till rör och de kommer att utvärdera denna tillsammans

med kund under hösten/vintern.

• Produkter har levererats till ett flertal kunder vars projekt startats under kvartalet.

• Det positiva beskedet om finansieringsbidrag från Eurostar på 375 000 euro blev startskottet för samarbetsprojektet rPET (recycled PET) tillsammans med Armacell och The European Van Company. Projektet

syftar till att uppgradera återvunnen PET med värmeaktiverade tvärbindare och löper över 24 månader.

• IRPC och Nexam Chemical har ingått ett samarbetsramavtal inom området modifierade polyolefiner, såsom PE och PP. Avtalet formaliserar ramarna för utveckling av produkter och kommersialisering av dessa.

• Nexam Chemicals patentansökan avseende nylonharts med MEPA beviljas i Japan.

• Nya konfidentialitetsavtal ingångna med europeiska bolag.

• Styrelsen beslutade att senarelägga implementeringen av incitamentsprogram 2014–2017 för att ge de nyckelpersoner som

håller på att rekryteras möjlighet att deltaga i programmet.

• Arbetet med att förbereda bolaget för listbyte till NASDAQ Stockholm Small Cap har intensifierats och arbetet leds av kontrakterad interim CFO.

• Grundare och styrelseledamöter har överlåtit aktier till utvalda institutionella investerare för ökad ägarspridning och har i samband

med detta tecknat ett lock-up avtal som gäller fram till och med juni 2015.

http://mb.cision.com/Main/6364/9677090/310215.pdf

//Edit: Sorry, missade att både styrelseordförande Lennart Holm och vd Per Palmqvist Morin skrivit kommentarer i q3/2014-resultatrapporten.

PPM:s kommentarer (mina kommentarer i icke-kursiv stil):

Med hög hastighet in i en ny fas

Under kvartalet har flera nya projekt initierats, främst med europeiska kunder varav flera har fått produkter levererade från Nexam Chemical.

Vårt samarbete med Armacell fortlöper, men med viss försening.

Dvs negativt att det viktiga Armacell-samarbetet försenats.

Dåligt att man

...i feb 2014 slår på trumman om Armacell-avtalet.

...i mars 2014 får in ett kapitaltillskott på nästan 70 miljoner kr genom att sälja ut nya Nexam-aktier.

...i juli 2014 gör en utförsäljning av styrelsens/ledningens aktieinnehav

...i nov 2014 meddelar att Armacell-samarbetet försenats.

Vd-ordet fortsätter:

Vi ligger även i startgroparna för ett av Eurostar finansierat projekt tillsammans med Armacell och the European Van Company.

Syftet med projektet är att uppgradera återvunnen PET för användning

till bland annat PET-skum.

Under sommaren (2014) fick vi besked att detta projekt kommer att få

finansiering från Eurostars.

Dessutom testar ett flertal andra aktörer i Europa Nexam Chemicals formuleringar för att uppgradera främst återvunnen PET-resin till olika applikationer.

Tillsammans med vår polyetenpartner IRPC ingick Nexam Chemical under sommaren ett samarbetsavtal för utveckling och kommersialisering

av modifierade polyolefiner.

IRPC har meddelat oss att de nu har passerat utvecklingsfasen, vad gäller polyetenkvalitet till rör, och kommer under hösten/vintern börja testa kvaliteten för godkännande tillsammans med sin slutkund.

Detta blir ett intressant och potentiellt stort applikationsområde för vårt bolag.

Nexam Chemical gjorde i början av oktober en teknisk lansering av det det nya högtemperaturhartset NEXIMID® MHT-R och vi har redan fått ett antal förfrågningar från omvärlden.

Förutom projektet med Rolls Royce och Swerea SiComp, förväntar vi oss att flera bolag kommer att initiera projekt med det nya hartset kommande år.

I den här rapportens fokusruta behandlar vi ett ganska nytt område för Nexam Chemical: flytande kristallina polymerer eller LCP-plaster

som de ofta kallas.

Det är ett material på stark frammarsch, framför allt inom elektronikindustrin, där Nexam Chemical redan har etablerat sig som leverantör av produkter för egenskapsförbättring.

Under september meddelade det japanska företaget JVP att de inleder en kommersialisering av material till området Photovoltaics innehållande våra produkter.

Det är vår andra kund i Japan inom området polyimidmaterial som kommersialiserar produkter som inkluderar våra kemikalier.

Jag bedömer det som sannolikt att fler kommer inom en snar framtid.

Under kvartalet beviljades vårt första patent i Japan och samtidigt har ett flertal nya externa asiatiska patentansökningar, där tvärbindare ingår, blivit publika.

Från augusti har vi anlitat en interim CFO för att bland annat förbereda bolaget för det tidigare annonserade listbytet.

Detta arbete fortskrider och vi räknar med att vara redo att genomföra listbytet till NASDAQ Stockholm Small Cap under 2015.

Vid årsskiftet lämnar jag över förtroendet att leda Nexam Chemical till den nya CEO:n och ser fram emot att få samarbeta med honom.

Vår nya CEO har den bakgrund och besitter de kvalitéer som kan leda Nexam Chemical till kommersiella framgångar.

Det har varit fantastiskt att få fylla rollen som CEO under dessa sex intensiva, roliga och enormt lärorika år.

När nu Nexam Chemical går in i en ny fas, är det tid för grundargruppens

entreprenörer att släppa in expertis som ska ta bolaget till nya höjder.

Vd Per Palmqvist Morin är alltså tydligen på väg att avgå.

Det kan tolkas som att grundargruppen nu börjat casha hem och lämnar skeppet (efter att ha blåst upp bubblan)?

Nexam Chemicals teknologi har framtiden för sig på marknaden.

Det är min övertygelse att vi med en ny ledning inte bara kommer att förvalta den underliggande potentialen, utan även kommer att

maximera utväxlingen till gagn för såväl kunder som alla aktieägare.

Jag ser fram emot att få nya kollegor som kan tillföra ny kompetens

och nya förmågor.

Det skall bli spännande att få arbeta tillsammans, i en ny roll.

http://mb.cision.com/Main/6364/9677090/310215.pdf

Styrelseordförande Lennart Holms kommentarer i q3/2014-resultatrapporten (enl länken ovan):

Nexam Chemical förstärker ledningen inför intensifierad kommersialisering

Nexam Chemical har, i den fas verksamheten befunnit sig i fram till närtid, av naturliga skäl primärt fokuserat på utveckling av nya produkter och tillämpningar baserat på vår unika teknologi för tvärbindare.

Vi har framgångsrikt byggt upp en bred portfölj av patenterade teknologier och produkter och etablerat ett antal samarbetsprojekt med globalt ledande kemibolag och andra högt specialiserade aktörer.

Även om utvecklingsmöjligheterna framåt är i det närmaste oändliga så är det nu dags att fokusera på nästa viktiga steg i vår utveckling, en intensifierad kommersialisering av Nexam Chemicals produkter.

Det är dags att bredda verksamheten

...från att i huvudsak ha varit ett teknikutvecklingsbolag

...till att också bli en riktigt professionell aktör när det gäller marknadsföring och försäljning.

Vi avser därför att ta bolaget in i en ny fas där Nexam Chemical kommer att bli mycket mer marknadsorienterat.

Styrelsen i Nexam Chemical har därför i nära samråd med bolagets nuvarande ledningsgrupp beslutat att förändra och förstärka ledningen med flera tunga profiler.

De kommer tillföra bolaget djup kunskap och erfarenhet av marknadsföring och försäljning, samt har tidigare utvecklat och lett företag i expansionsfaser.

I ett första steg har styrelsen skrivit kontrakt med en ny CEO (vd) för Nexam

Chemical.

Den tillträdande CEO:n är civilingenjör i kemiteknik och har en lång och bred erfarenhet från internationell plast- och kemiindustri i ledande befattningar, bland annat som VD.

Närmast kommer han från ett börsnoterat företag där han ingått i koncernledningen.

Hans bakgrund och erfarenhet, som i kombination med hans dokumenterat starka resultatfokus och förmåga att bygga team, kommer

att bli en stor tillgång för Nexam Chemical.

Tillträde som ny CEO kommer att ske den 1 januari 2015.

Fram till dess kvarstår Per Palmqvist Morin som CEO.

På grund av den tillträdande CEO:ns pågående åtaganden har

vi valt att tillgodose den nuvarande arbetsgivarens önskemål om att ännu inte kommunicera namnet på personen i fråga.

Det kommer ske så snart det är möjligt.

Parallellt med rekryteringsprocessen av en ny CEO har vi inlett en process för att rekrytera en kommersiellt ansvarig person, i en nyinrättad

befattning som CMO.

CMO = Chief Marketing Officer = marknadschef?

Låter på LH som att Nexam hittills inte ens haft en marknadschef, men Jan-Erik Rosenberg och Richard Tooby (förutom vd Per Palmqvist Morin själv) verkar ju ha haft ansvar för det (enl företagslednings-beskrivningen längre ned i blogginlägget).

LH:s komentarer fortsätter:

En av de första viktiga uppgifter för bolagets nya CEO blir att i samråd med mig slutföra denna rekrytering (av CMO:n).

I samband med att organisationsförändringen genomförs kommer Nexam Chemicals fyra grundare,

Per Palmqvist Morin

Daniel Röme

Jan-Erik Rosenberg

och Richard Tooby

fortsatt att vara aktiva i bolaget.

De går dock in i nya roller där deras fokus kommer att inriktas mot respektives specialistkompetens.

På detta vis säkras en kontinuitet och förvaltning av uppbyggd know-how samtidigt som verksamheten tillgodogör sig ny ledande kompetens inom marknad, försäljning och företagsledning.

Grundarna kommer fortsättningsvis kvarstå som stora ägare i bolaget och de är sedan tidigare omfattade av ett lock-up avtal.

Dvs:

1) LH:s kommentarer ovan kan tolkas som negativt att man rumsterar om i företagsledningen, och att Nexams produkter varit mera svårsålda än väntat varför man vill stärka upp sig inom försäljning.

Ser negativt ut att börsintroducera sig våren 2013 och redan nu (hösten 2014) säga att ledningen byts ut för att öka säljfokus.

Hade sett bättre ut att göra den ledningsomvandlingen före börsintroduktionen.

Nu ser det ut som ett oväntat misslyckande.

2) Dessutom frågetecken för om det är så lämpligt att gamla vd mfl sitter kvar i företagsledningen efter att de lämnat posten. Risk för "back seat driving" till frustration för nya vd och marknadschefen?

//

Dvs bla positivt (ur de viktigaste händelserna Nexam angett för q3/2014) med samarbeten kring solpaneler och plaströr.

Negativt att Nexam enl ovan bara verkar ha en tillfällig finanschef ("interim CFO").

Vad hände med tidigare finanschefen?

Nexams företagsledning

Enl Nexams årsredovisning för 2013 (daterad 15 apr 2014) hade bolaget följande sex personer i företagsledningen:

...Per Palmqvist Morin: vd

...Daniel Röme: director of business development & innovation

...Jan-Erik Rosenberg: director of commercial & market development

...Richard Tooby: sales & supply chain director

...Erik Lager: production director

...Dane Momcilovic: R&D and EHSQ director

http://www.nexamchemical.com/Documents/AnnualReports/Nexam_ÅR_2013.pdf

Dvs "på svenska" (förenklat):

...Per Palmqvist Morin: vd

...Daniel Röme: produktutvecklingschef

...Jan-Erik Rosenberg: marknadschef

...Richard Tooby: (försäljning och övriga praktiska frågor kring tillverkning, transporter, lager etc)

...Erik Lager: produktionschef

...Dane Momcilovic: produktutvecklingschef mm (EHSQ-chef betyder tydligen chef för Environment, Health, Safety & Quality, dvs chef för frågor kring miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet.)

Inte ens då verkade alltså Nexam ha en särskild finanschef (ekonomichef)?

Och samma personer i samma positioner som i årsredovisningen, står som medlemmar i Nexams företagsledning enl bolagets hemsida (vilket väl ska vara uppdaterat per idag): http://www.nexamchemical.com/Company/Senior-executives/

Enl Nexams årsredovisning för 2013 hade bolaget följande fyra styrelseledamöter:

Lennart Holm

Michael Karlsson

Per Palmqvist Morin

Daniel Röme

Dvs två av de fyra sitter även i företagsledningen.

Är det sunt?

Styrelsens uppgift är ju att övervaka bolaget och dess företagsledning.

I så fall borde ju styrelsen ha helt andra personer än företagsledningen.

I och för sig lite speciellt i Nexam eftersom företagsledningen också är bolagets huvudägare.

Innehav av Nexam-aktier per person i bolagets företagsledning (enl årsredovisningen för 2013 daterad 15 apr 2014):

Richard Tooby 2 132 266 st aktier

Per Palmqvist Morin 2 070 569 st aktier

Jan-Erik Rosenberg 2 048 866 st aktier

Daniel Röme 2 000 237 st aktier

Erik Lager 0 st aktier

Dane Momcilovic 0 st aktier


Summa 8 251 938 st aktier

Dessutom aktieinnehav hos de två styrelseledamöter som ej sitter i företagsledningen:

Lennart Holm 2 591 596 st aktier

Michael Karlsson 1 701 421 st aktier

Inkl dem hade alltså Nexams styrelse och företagsledning ett aktieinnehav på summa 12 544 955 st aktier.

Innehaven blir alltså följande i turordning:

 1. Lennart Holm 2 591 596 st aktier

 2. Richard Tooby 2 132 266 st aktier

 3. Per Palmqvist Morin 2 070 569 st aktier

 4. Jan-Erik Rosenberg 2 048 866 st aktier

 5. Daniel Röme 2 000 237 st aktier

 6. Michael Karlsson 1 701 421 st aktier


Summa 12 544 955 st aktier

Men som nämnt sålde de av aktier under sommaren 2014.

Enl Nexams hemsida har de därefter i dagsläget följande kvarvarande aktieinnehav:

 1. Lennart Holm 2 091 596 st aktier

 2. Per Palmqvist Morin 1 570 569 st aktier

 3. Jan-Erik Rosenberg 1 548 866 st aktier

 4. Richard Tooby 1 504 266 st aktier

 5. Daniel Röme 1 500 237 st aktier

 6. Michael Karlsson 1 201 421 st aktier


Summa 9 416 955 st aktier

http://www.nexamchemical.com/Investors/Share-Information/Insiders/

//Edit: Värde på kvarvarande Nexam-aktieinnehave hos styrelse/ledning vid börskurs 17,50 kr (slutkurs mån 10 nov 2014):

Lennart Holm 36,6 miljoner kr

Per Palmqvist Morin 27,5 miljoner kr

Jan-Erik Rosenberg 27,1 miljoner kr

Richard Tooby 26,3 miljoner kr

Daniel Röme 26,3 miljoner kr

Michael Karlsson 21,0 miljoner kr


Summa 164,8 miljoner kr

//

Dvs förändringar sedan årsredovisningen:

Lennart Holm -500 000 st

Per Palmqvist Morin -500 000 st

Jan-Erik Rosenberg -500 000 st

Richard Tooby -628 000 st

Daniel Röme -500 000 st

Michael Karlsson -500 000 st


Summa förändring -3 128 000 st

//Edit: Minskningarna skedde alla 16 juli 2014 då Nexam-aktien handlades i 27,50-29,50 kr på börsen.

Till de kursnivåerna fick man ut ca 90 miljoner kr för försäljning av ovannämnda drygt 3 miljoner st Nexam-aktier.

...Som jämförelse nådde Nexam-aktien toppnivån 35,80 kr i feb 2014.

...Därefter en ny topp på 34,80 kr i början av juli 2014 (och bara några dagar efter den toppen sålde styrelse/ledning ut en stor del av sitt innehav).

//

Kvarvarande aktieinnehav på 9-10 miljoner st Nexam-aktier i styrelse och ledning innebär följande ägarandelar (givet att Nexam hade totalt ca 52 miljoner st aktier per slutet av q3/2014:

Lennart Holm 4,04%

Per Palmqvist Morin 3,03%

Jan-Erik Rosenberg 2,99%

Richard Tooby 2,91%

Daniel Röme 2,90%

Michael Karlsson 2,32%


Summa 18,19%

//Tillägg 11 nov 2014

Besked om att Michael Karlsson köpt på sig 42 000 st Nexam-aktier tis 11 nov 2014, och att han därefter äger 1 243 421 st: http://www.nexamchemical.com/Investors/Share-Information/Insiders/

Aktien handlades under dagen i 17,50-18,10 kr.

Utifrån det gjorde Karlsson sitt aktieinköp under dagen för ca 700 000-800 000 kr.

Köpet verkar ha gjorts via banken SEB som var klart största nettoköpare av Nexam-aktier på börsen under dagen (med ett totalt nettoköp av 52 600 st).

Och Karlssons totala Nexam-aktieinnehav är värt 22 miljoner kr vid börskurs 17,70 kr (slutkursen tis 11 nov 2014).

//

Mer om Lennart Holm enl Nexams årsredovisning för 2013:

Född: 1960

Utbildning: M. Sc. Chemical Engineering, Chalmers Tekniska Universitet,

Göteborg.

Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i

Vigmed AB

Vigmed Holding AB

ChamberTech AB

VIDA AB

och Hamnkrogen i Hbg Holding AB

samt styrelseledamot i

Lennart Holm Development AB

BillerudKorsnäs AB

Hempel A/S (Danmark)

Nattaro Labs AB

SOS Barnbyar Sverige

BioMass C Holding AB

samt Polygiene AB (styrelsesuppleant).

Tidigare styrelseuppdrag:

Perstorp Holding AB

Chr Hansen A/S

Industrifonden

Lahega AB

Croviva Invest AB

SI Technology AB

Yellow Bridge Management AB

Vatus Medical AB

Financiere Foret Ett AB

Financiere Foret Två AB

Financiere Foret Trois AB

UGI partners AB

och Perstorp BioProducts AB

http://www.nexamchemical.com/Documents/AnnualReports/Nexam_ÅR_2013.pdf

Han är än idag styrelseordförande i Vigmed enl Vigmeds hemsida: https://se.vigmed.com/om-oss/styrelse.aspx

Dvs lustigt mot bakgrund av tidigare blogginlägg från 7 nov 2014 där Vigmed-aktien fick rekommendation "sälj": http://www.redeye.se/aktiebloggen/vigmed-holding/salj-vigmed-aktien

Holm är alltså styrelseordförande i både Nexam och Vigmed och båda bolagens aktier har nyligen fått rekommendation "sälj" här i bloggen.

//Tillägg 12 nov 2014

Remiums aktieanalytiker Gustaf Ericson och Henrik Dahlgren har per tis 11 nov 2014 uppdaterat sina Nexam-prognoser (efter att Nexam publicerat sin q3/2014-resultatrapport mån 10 nov 2014): http://www.introduce.se/Global/Bolag/Nexam/PDF/NEXAM_3.014.pdf

Nu ser prognoserna för Nexam ut enl följande:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 5 miljoner kr

2014: 4 miljoner kr

2015: 108 miljoner kr

2016: 152 miljoner kr

Nettoresultat:

2013 (faktiskt utfall): -27 miljoner kr

2014: -30 miljoner kr

2015: 4 miljoner kr

2016: 15 miljoner kr

Som jämförelse såg de tidigare prognoserna (från 2 sep 2014) ut enl följande:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 5 miljoner kr

2014: 14 miljoner kr

2015: 98 miljoner kr

2016: 152 miljoner kr

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2013 (faktiskt utfall): -27 miljoner kr

2014: -26 miljoner kr

2015: 5 miljoner kr

2016: 22 miljoner kr

Dvs prognosjustering av intäkterna (från 2 sep 2014 till 11 nov 2014):

2014: -73%

2015: +10%

2016: 0%

Förväntade intäkter för 2014 har alltså nedjusterats kraftigt med 10 miljoner kr (från 14 miljoner kr till 4 miljoner kr).

Samtidigt har förväntade intäkter för 2015 ökats med samma belopp (från 98 miljoner kr till 108 miljoner kr).

Och för 2016 är intäktsprognosen oförändrad.

Vad gäller nettoresultatet har prognoserna för det justerats med följande belopp:

2014: -5 miljoner kr

2015: -1 miljon kr

2016: -7 miljoner kr

Dvs en försämring för alla år.

...Överraskande att 10 miljoner kr i uteblivna intäkter 2014 bara leder till en resultatminskning med 5 miljoner kr.

...Även överraskande att en intäktsökning med 10 miljoner kr 2015 leder till en resultatminskning med 1 miljon kr.

...Och varför har resultatprognosen för 2016 nedjusterats med 6 miljoner kr trots oförändrad intäktsprognos?

Intrycket är alltså att Remium fått krypa till korset och har börjat nedjustera sina prognoser för Nexam.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Nexam-aktien vid börskurs 17,30 kr.

Det var aktiens kursnivå mån 10 nov 2014, kl 17.

//Edit: Aktien slutade mån 10 nov 2014 i 17,50 kr (dvs oförändrat från slutkursen under föregående börsdag, fre 7 nov 2014).

Rekommendationen "sälj" gäller givetvis även vid kursnivån 17,50 kr.

//

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?