Post entry

Triggers för Neurovive Pharmaceutical

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ett uppköp av Neurovive Pharmaceutical (NVP) skulle naturligtvis flerdubbla kursen direkt. Och omöjligt är det inte. Det skulle de facto räcka med att ett större biofarmaceutiskt företag (BP=Big Pharma) köpte in en rejäl aktiepost i NVP, för att skicka kursen uppåt i raketfart. Det kan ske när som helst.

En börsnotering av NVP:s dotterbolag på Taiwan-börsen är en annan trigger, som kan komma fortare än placerarna tidigare anat. Den skulle öppna dörren för framtida kapitaltillförsel för NVP.

Arlo Analys menar att det riskvägda lägstavärdet på aktien är 126,90 kronor. Samma aktör menar att en icke riskvärd riktkurs ska ligga på hisnande 705 kronor. Och det absolut lägsta nuvärdet menar man ska ligga på 89,80 kronor. Nu handlas aktien under 45 kronor.

Jag sammanställer offentligjorda fakta, som NVP och media presenterat. Det finns då - enligt min mening-redan underlag för att motivera en aktiekurs som åtminstone uppgår till analytikerkollektivets lägre riktkurser. De ligger i spannet: 80-150 kronor.

NVP är världsledande i mitokondriell medicin; mitokondrierna är viktiga men känsliga beståndsdelar i cellerna. NVP:s potentiella läkemedel baseras på ämnet Cyclosporin.

Två kliniska projekt som kan resultera i miljardavtal för NVP ska placerarna främst fokusera på: läkemedelskandidaterna CicloMulsion och NeuroSTAT.

Spekulationer om påskyndad utlicensiering av CicloMulsion och NeuroSTAT till USA (flera USA-bolag) förekommer. Värdet på dem skulle kunna uppgå till 250 miljoner USD. Här kan nyheter också nå marknaden relativt snabbt.

Snart kan besked om att NVP inleder Fas 3-studier för CicloMulsion med det kinesiska bolaget Sihuan Pharmaceutical.

I nuläget bedriver NVP en europeisk Fas 3-studie (CIRCUS) och inom kort väntas offentliggörande av resultatet från denna.

Vid positivt resultat väntar en europeisk marknadslansering av läkemedlet.

CicloMulsion ska bli ett läkemedel som skyddar hjärtcellerna vid akuta skador, exempelvis vid hjärtinfarkt, på ett väsentligt effektivare sätt än vad befintliga läkemedel kan göra.

NVP planerar även att snarast inleda en internationell Fas 3-studie av NeuroSTAT. Nu medverkar NVP i en Fas 2-studie av NeuroSTAT i Danmark. Positiva resultat av denna studie presenterades den 21/11: http://neurostock.se/2014/11/nytt-om-neurostat/.

Dessutom har NVP licensierat ut sin prekliniska läkemedelskandidat NVP018 till Oncore. Avtalet kan ge NVP 1 miljard kronor och även royalty vid framtida försäljning av utvecklat läkemedel. NVP018 kan resultera i läkemedel mot Hepatit B och C.

Det visar att NVP:s övriga prekliniska studier har potential. Bolaget bedriver en studie för att ta fram hjärncellsskydd vid stroke (NVP014), en annan för energiökning vid utdragen kirurgi och intensivvård (NVP015)samt en för ett läkemedel mot komplikationer vid akuta tillstånd i hjärta & kärl (NVP019).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?