Post entry

Small Cap pharma

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Med rasande börser världen över försvinner riskaptiten med en rasande takt och flertalet small cap pharma bolag är nu knappt värda bläcken på deras avtal.

Jag har under en tid följt 7 st small cap bolag inom läkemedelsindustrin. På samma period som den generella börsen utvecklats -8,7% har denna lysande stjärna till portfölj snittat med en nedgång på smått otroliga -31,71%. Det ska sägas att denna utveckling ägt rum trots vissa bolag i portföljen tecknat avtal i mångmiljard klassen eller presenterat lovande studieresultat.

Diamyd Medical B 115 kr, -13,04% (köp 2010-04-20 på 132,25)

Det var väl knappast någon som missade nyheten som kablades ut den 22 juni? Ett samarbetsavtal med Ortho-McNeil-Janssen värt smått otroliga 625 miljoner dollar för diabetesvaccinet Diamyd. Aktien fick ett glädjeskutt på avtalsdagen med ca 30% och har sedan sakteligen dalat nedåt igen. Läkemedlet ligger för närvarande i fas III och har en möjlig miljard marknad framför sig vid lyckade studieresultet, i dollar ska tilläggas.

Epicept 7,70 kr, -47,97% (köp 2010-04-20 på 14,80)

Här var det nog inte heller många som missade nyemissionen i måndags, bolaget väjer att ta in 6,2 miljoner dollar och säljer 6,1 miljoner nyemitterade aktier till 1,10 $. Samt delar bolaget ut miljontals frikostiga warranter. Utspädningen blir 14%, aktien backar smått otroliga 33%. Trots att bolaget tidigare i år skrivit avtal med Meda AB för att kommersialisera deras ledande produkt Ceplene på den Europeiska marknaden och att försäljningen redan inletts.

Eurocine Vaccines 43,60 kr, -6,24% (köp 2010-04-20 46,50)

Det bolag som senast rapporterade nyheter, kablades ut den 30 juni. Det rapporteras att deras nasala influensavaccin genomgått fas I/II med goda resultat där den primära målsättningen uppfylls. Bolaget vill nu knyta till sig en partner för en mer omfattande och registreringsgrundande studie. Influensa som drabbar närmare 20% av jordens befolkning har en gigantisk marknadspotential, trots detta har aktien backat, men som tröst är den ändock vinnare i portföljen.

Karo Bio 6,10 kr, -27,38% (köp 2010-04-20 8,40)

Bolaget som har fått suttit i utbytarbåset under en längre tid. FDA's formalia håller på ta knäcken av aktieägarna, trots ett läkemedel som står på topplistan över de mest intressanta läkemedel som är under utvecklingfas. Säkerligen står partners på led och väntar på att FDA ska komma fram till ett slut på den process som varat i snart ett år. Trots byte av VD samt rekryteringar av experter kommer inte bolaget loss från FDA's klor. Dock har bristen på informationsflödet på sista tiden ingett aktieägarna hopp om att snart lossnar det. När det gör det, då tänds denna raket till skyarna enligt spekulationerna.

Neurosearch 111,56, -50,40% (köp 2010-04-20 224,90)

Huntexil mot Huntington's disease var ett hårt slag mot bolaget, studien nådde inte upp till den primära ändpunkten på fas III studien men andra ändpunkter blev uppfyllda. Trots detta är bolaget positiva att Huntexil har en unik och kliniskt meningsfull effekt på motoriken hos Huntington patienter och bolaget har initierat regulatoriska samtal samt framhåller att den regulatoriska strategin är oförändrad.

Neurovive Pharmaceutical AB 30,80 kr, -40,19% (köp 2010-04-20 51,50)

Bolaget som så sent som den 30 mars i år rapporterade positiva resultat för deras ledande kandidat NeuroStat, som både uppfyller sekundära och primära ändpunkter. Preparatet som i princip krossar motståndet Sandimmune både kring säkerhet men också kring bioekvivalens. Nu söker bolaget särläkemedelsstatus i EU, något om det godkänns skulle innebära 10 års marknadsexklusivitet.

TopoTarget 4,22 kr, -36,97% (köp 2010-04-20 6,70)

Sist men inte minst, detta bolag, som sitter på enorma resurser i form av kapital och även dom likt Diamyd tecknat ett avtal för sin Belinostat för (endast!) marknaderna Nordamerika och Indien som är värt 350 miljoner dollar. Med minst lika stora marknader kvar att utlicensiera kan man lätt se en dubblering av läkemedlets licens värde. Läkemedlet Belinostat som helt remarkabelt testas i inte mindre än 20 st indikationer är också det renomerat som ett av de intressantaste läkemedel i utveckling just nu.

Slutord

Även om marknaden sågat dessa bolag vid knäna för tillfället har dessa bolag en otrolig potential om saker och ting går deras väg, men riskerna i small cap pharma ska ses som höga och riskspridning är högst rekomenderad. Misslyckas bolagen inom sina studieprogram är fallhöjden relativt hög och har dom inte snuttefiltar i form av övriga värdefulla preparat i pipelinen kan bolagets hela värdering suddas ut över natten.

/Pfenix

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?