Post entry

Orexo är dagens vinnare

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ser att Di.se i dag uppmärksammar en ny analys från ABG av Orexo där man satt riktkursen till 140 kr. Kul eftersom det är ett bolag som ligger mig varmt om hjärtat och dessutom är jag av samma uppfattning som ABG vad gäller värdet.

Orexo är ett bolag som kommit i skymundan likt hela läkemedelssektorn, vilken inte är den hetaste branschen för tillfället. Antigen styrs ointresse för de stora läkemedelsbolagen av kommande patentutgångar och osäkerhet hur det kommer påverka intjäningen eller av de mindre forskningsbolagens tveksamma historik med otaliga emissioner. Visst finns det fog för denna typ av funderingar och kritik men det innebär inte att läget är samma för alla bolag inom sektorn. I grunden är läkemedelssektorn konjunkturokänslig och det finns bra tillväxtmöjligheter i Asien och Latinamerika kommande decennier. Det är inte en sektor som påverkas dramatiskt varken av inflation eller höga energipriser. En annan fördelaktig underliggande och ofrånkomlig trend är den snabbt stigande andelen äldre av befolkning, vilket rimligen kommer öka efterfrågan på läkemedel och hälsovårdsrelaterade tjänster.

Detta är inte några omvälvande nyheter som ingen känner till. Mer okänt är kanske att läkemedelsbolagens satsningar på att licensiera projekt från forskningsbolag dubblats mellan 2003 – 2007 och att värdena vid avtal mer än tredubblats sedan millenniet (enligt Windhover). Senaste dagarna har också bolag som GalxoSmithKline påbörjat omorganisation för att anamma biotechbolagens mer decentraliserade organisation och Pfizer har exempelvis ingått större avtal med universitet i USA för att satsa mer på grundforskning. Något som var helt fel för några år sedan då allt skulle komma från stora egna forskningsorganisationer.

Självklart är det så att dessa trender inte likt en våldsamt stigande futuremarknad för oljepriset bara rakt av kan appliceras på forskningsbolagens värdering. Ingen homogensektor med bara en vara att utgå ifrån. Dessutom finns det negativa faktorer som att det exempelvis med ökad finansiell press på många marknader lett fram till svårigheter att skaffa nytt kapital. Regulatoriskt har framförallt den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA blivit alltmer krävande vad gäller säkerhet för att godkänna nya läkemedel.

Ofta brukar forskningsbolag inom läkemedel kategoriseras som biotechbolag och må så vara om man känner en lättnad med att sätta en etikett. Som bransch betraktat är det fortsatta förluster som gäller och nyligen presenterade Ernest & Young sin årliga översyn av branschen med intäkter för 2007 som steg med 17 procent till USD 80 miljarder samtidigt som de sammanlagda förlusterna sjönk till USD 2,7 miljarder från USD 7,4 miljarder under 2006. Framförallt är det i USA som bolagsvinsterna närmar sig break-even och den marknaden är generellt längre kommen än den europeiska. I Sverige är det fortsatt baktungt med få lönsamma bolag. Uppmuntrande var dock den senaste statistik som Sweden Bio nyligen presenterade över utvecklingen för bolagens projekt (pipeline) där det under senaste året adderats 32 nya kliniska projekt för att totalt uppgå till 142 stycken. Speciellt uppmuntrande var att det inte bara handlar om tidiga kliniska försök utan att det skett stora framsteg över hela linjen och antal projekt i fas III hade stigit till 15 mot 11 för ett år sedan (http://www.swedenbio.com/upload/AGM/Pipeline_Analysis_2008_FINAL.pdf). Man kan exempelvis jämföra med världens största läkemedelsbolag Pfizer som totalt i slutet av februari hade 102 projekt i klinisk fas varav 16 i fas III.

Totalt tycker jag att det finns bra möjligheter att dra nytta av från denna sektor men absolut inte alla bolag är vettiga att investera i. Min lista är att jag gärna ser att bolagen har en portfölj med läkemedel som är i sen utvecklingsfas, man har stabila finanser, en diversifierad produkt portfölj och helst av allt en strategi för att transformeras till ett läkemedelsbolag och inte för alltid vara ett forskningsbolag.

För mig faller Orexo bra in på dessa kriterier med två mindre produkter i marknaden, ett gemensamägt säljbolag i Sverige tillsammans med Skotska Prostrakan, två läkemedel i regulatorisk fas, två läkemedel redo för registreringsgrundande studier och dessutom ett flertal tidiga projekt med stor potential både vad gäller framtida försäljning och att kunna finna partners för. Bolagets finanser som jag bedömer det kommer räcka fram till lönsamhet under 2010, exkluderat milestone betalningar. Inkluderas milestones räknar jag med att bolaget redan i år kommer kunna visa vinst.

Orexo har inte en utpräglad högriskprofil utan man kombinerar sin produktportfölj med förbättringar av redan godkända läkemedel samt innovativ forskning inom inflammationssjukdomar. De mindre riskfyllda projekten närmar sig marknaden där ett första besked förväntas om två veckor avseende smärtläkemedlet Rapinyl för försäljning i Europa. Man har dessutom lämnat in en ansökan i USA om att få sälja ett läkemedel för insomningshjälp. Har skrivit en text om dessa två projekt samt deras forskning inom astma och KOL som man kan ladda ned på (http://www.nordiceyes.com/analys/Orexo%20-%20analys%202008%20nordiceyes.pdf) för den intresserade .

Min uppfattning är att Orexo är det bolag inom sektorn som ligger närmaste lönsamhet med godkända finanser men samtidigt handlas till största rabatten.

Att investera i denna sektor är dock inte att gå all in i ett bolag. Jag tycker att man ska diversifieras sig om man investerar i denna typ av aktier och det finns ett par godbitar. Medivir tycker jag har likt Orexo en bra ledning som söker sig mot en omvandling till läkemedelsbolag, en bred forskningsportfölj med flera högintressanta projekt. Finanserna är starka och bolaget är inte i närstående behov av en nyemission.

Även fast Active Biotech inte uppfyller alla mina önskningar tycker jag att aktien attraktivt värderad och det framförallt eftersom man har många projekt med stor potential i sena kliniska prövningar. Bolagets ledande projekt mot MS, Laquinimod, närmar sig marknaden och här finns en bra chans till en ledande position om allt utvecklas väl. Nyligen presenterade bolaget dessutom positiva data från sitt cancerprogram Anyara som nu avancerat till fas III-studier och minskar risken i portföljen.

Tycker det finns intressanta objekt i vårt närområde dessutom. Ser Genmab som ett spännande bolag och som förhoppningsvis kommer kunna lansera sitt första biologiska läkemedel under första halvåret 2009. Ett annat är Neurosearch som har en bred portfölj inom CNS och med produkter som kan komma nå marknaden mot slutet av nästa år. För Neurosearch del är det på kortsikt framförallt lockande med ett större licensavtal för deras fetma läkemedel tensofensine som visat på väldigt bra data i genomförda fas II-studier. Sist och minst tycker jag att det lilla forskningsbolaget Algeta, i Norge, är intressant med ett projekt i registreringsgrundande studier.

Jag tror att en portfölj av forskningsbolag inom läkemedel med projekt i ett sent skede erbjuder spännande möjligheter som en del av en portfölj. Det är aktier som kan utvecklas starkt oavsett hur konjunktur och inflation utvecklas. Man ska dock komma ihåg att riskerna är stora och att många av aktierna handlas till mycket dålig omsättning.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?