Post entry

Sjunger Net Insight fortfarande på samma visa? Opcon kineserna ökar ägandet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är det samma visa som gäller ( Olympiska spelen i Ryssland)eller kommer man börja växa på riktigt? I Opcon ökar kinesiska Snowman ägandet från 10% till 17%

Net Insight AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Citat från verkställande direktörv Fredrik Tumegård:
"Under 2013 växte Net Insight marginellt men fick en förbättrad underliggande lönsamhet. Årets två första kvartal var svaga men under det andra halvåret var tillväxten 13%, en tillväxttakt som är snabbare än marknaden."

Fjärde kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 78,8 MSEK (68,3) motsvarande en ökning på 15,3% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 11,9% med jämförbara valutakurser.
  • Rörelseresultatet, justerat för engångskostnader på 18,6 MSEK (3,0), uppgick till 4,4 MSEK (0,8) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 5,6% (1,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till -14,3 MSEK (-2,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -18,1% (-3,3).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,01).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 21,4 MSEK (-4,7).

Helåret 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 280,8 MSEK (280,3). Med jämförbara valutakurser motsvarar detta en ökning på 1,5 %.
  • Rörelseresultatet, justerat för engångskostnader på 18,6 MSEK (3,0), uppgick till 8,9 MSEK (5,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,2% (2,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (2,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3,4% (1,0).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,03).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 17,9 MSEK (-10,4).

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2014
klockan 8.45.

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Net Insight AB : BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Vad är det för kostnader som Net Insight har fått? Kan det kopplas till en viss nyhet?

NET INSIGHT: HAR FÅTT ORDER FRÅN RYSKA ROSTELECOM

09:36 STOCKHOLM (Direkt) Den ryska telekomoperatör Rostelecom har valt Net Insights Nimbra-plattform för transport av video. Ordern erhölls i december i samarbete med Kontur-M, en av Net Insights partners i Ryssland, skriver Net Insight i ett pressmeddelande.

https://www.nordnet.se/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=404814001&sourcecode=direkt

Kan kostnaderna komma för att satsa mot Ryssland och OS? Är det fortfarande sporten som är den största nischen? Ja i sådana fall förstår jag kostnaderna. Men jag hoppas att det är något annat som t.ex. marknadsföring för att ta marknadsandelar och liknande. Net Insight verkar om man frågar mig sjunga samma visa som vanligt. Den räcker inte och jag hoppas att den nya VD:n förstått det. Då kanske jag kan kolla på Net Insight mer än under en och samma tidpunkt vinter OS.

Kan säga att mina 3 största intressen är: 1. Ekonomi 2. Politik och 3. Sport.

Skall man se något positivt så är det i alla fall för mig kassanflödet och tillväxten.

Resultaträkning, MSEK20132012201120102009Nettoomsättning280,8280,3294,5287,7232,8Rörelseresultat-9,72,742,843,134,0Resultat efter finansiella poster-7,65,147,043,631,6Årets resultat-9,211,949,9102,834,4 Balansräkning, MSEK Anläggningstillgångar231,5233,8200,9159,2134,6Omsättningstillgångar327,5333,3368,0371,6273,7Summa tillgångar559,0567,1568,9530,8408,3Eget kapital494,2503,4491,7440,6335,2Skulder63,163,777,290,273,1Summa skulder och eget kapital559,0567,1568,9530,8408,3Men visst finns det intressanta grejer med Net Insight t.ex. detta :

Net Insight vill surfa på Netflix-vågenTrenden med allt mer strömmad tv och film passar svenska tv-teknikbolaget Net Insight perfekt. "Vi kommer verkligen till vår rätt nu", säger vd Fredrik Tumegård, som blickar framåt med optimism.

I somras blev det klart att Fredrik Tumegård övertog vd-rollen på Net Insight från Fredrik Trägårdh. När IT24 träffar Fredrik Tumegård framgår det att han trivs väl med sitt nya uppdrag, på ett bolag vars mediatransportlösningar ligger rätt i tiden. Utvecklingen av tv- och mediamarknaden fortsätter i rask takt och även för så kallade over the top-tjänster, OTT.

– Vi välkomnar den utvecklingen. Det är mer och mer media som ska transporteras, och det ska gå fortare och fortare, så vi kommer verkligen till vår rätt nu. Det är visserligen många som har byggt väldigt bra nät, men det är få som kan bygga medianät och det gör att det finns ett behov av oss, säger han.

Fredrik Tumegård började sin karriär på Ericsson, ”som resten av Sverige”, som han själv uttrycker det. Sedan dess har resan även inneburit stopp på Telia Internationel Carrier, Transmode och Nec. Närmast kommer han dock från Huawei, där han jobbade med mobilt bredband. Och det är en liknande resa han ser framför sig på Net Insight.

– Det var ingen som trodde på mobilt bredband från början, men den marknaden ändrades helt och hållet sedan. Från början var det bara att jobba på, och vi jobbade tätt med operatörerna. Sedan när vi fick en flat-fee och det gick att bundla produkterna med datorer så exploderade det verkligen, säger han om vad som lockade honom till det nya uppdraget.

– Jag har alltid varit intreserad av att jobba med det som kommer.

Och nu är det alltså mediatransportlösningar som gäller istället för mobilt bredband, och att marknaden kommer att fortsätta växa är han övertygad om. Och utvecklingen med OTT-tjänster som exempelvis Netflix är bara början, men det gäller att haka på den trenden.

– Vi ska se till att tjänsterna differentierar sig. OTT har sina problem idag. Alla vill ha så bra kvalitet som möjligt, och tv-bolagen vill att det ska vara så enkelt som möjligt att erbjuda tjänsterna, säger han.

Bland Net Insights kunder finns idag många av de största teleoperatörerna och tv-operatörerna, i Sverige finns exempelvis Teracom och Teliasonera bland kunderna.

Bolaget har runt 140 anställda, av vilka den största delen sitter i Sverige. Majoriteten jobbar på utvecklingssidan. Bolagets största marknad är fortfarande Västeuropa, men totalt har man kunder i 60 länder. Och enligt Fredrik Tumegård har intresset ökat under den senaste tiden.

– Vi har lagt ned mycket tid på utveckling och vi har en väldigt bra produkt idag. När vi är ute och pratar med företag idag ser vi att det finns ett stort intresse. Den främsta anledningen till att kunder väljer oss är att våra produkter är lätta att använda och att det inte krävs så mycket folk när man driver våra nät, säger han.

Han säger att han brinner för att gå i bräschen för nya tjänster, och säger att hans ledarstil till stora delar handlar om själva genomförandet, istället för hur han är som person.

– Jag tror inte att man ska lägga så stor vikt vid sig själv utan mer vid vad man gör. Det jag brukar få höra är att jag kanske ofta vågar göra det som många andra funderar på att göra. Där är mobilt bredband ett bra exempel. Sedan när det väl lossnade ville plötsligt alla vara med.

http://it24.idg.se/2.2275/1.543118/net-insight-vill-surfa-pa-netflix-vagen

Jag säger: Hoppas att de lyckas men även här lär det finnas konkurrens nu.

Summa summarum. Hoppas att de där kostnaderna är just en gångskostnader och inga konstanta kostnader. Tillväxten och kassan finns.

Net Insight är mycket ett spekulationsobjekt men jag hoppas att man kan bli stabilare än vad man är idag. Kanske har Net Insight:s tider kommit nu eller kanske inte? Ett uttryck är ju "den som lever får se"

Opcon vad skall de komma med för rapport? Vad skall hända med bolaget? Ja förhoppningar och åter förhoppningar är det som är sången.

Kinesiska Snowman kommer att öka sin andel i bolaget i och med en riktad nyemission med kursen 0,57.

http://www.opcon.se/web/Pressreleaser_1_3.aspx?rid=854430

Kursen stängde på kursen 0,50 (8,7 % upp) idag. Är det en förhoppning om att Snowman vill köpa upp bolaget eller är det för att Snowman vill sätta min pengar för att man tycker att bolaget är som en trogen försäljare? Det skall nämnas att Snowman håller på att växa till den enskilt viktigaste kunden.

http://www.opcon.se/web/Pressreleaser_1_3.aspx?rid=854430

Opcon kommer nästa vecka med sin rapport. Vad den visar får vi se. Kineserna verkar vara sugna på att 1 köpa bolaget eller 2 finansiera bolaget. Bolaget får i och med detta åtminstone en större kassa.

Återkommer med siffror från Opcon rapporten nästa vecka. Tills dess så väntar jag med spänning.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?