Post entry

Nanexa - en kort sammanfattning.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Efter nyemissioner, en patenttvist och en pausad viktig pre-klinisk studie har Nanexas börsvärde till synes kollapsat. Samtidigt ser en come-back alltmer övertygande ut...

Finansiell outlook:

  • Nettokassa: 85 MSEK
  • BV: 150 MSEK.

Sammanfattning:

  • Stabil kassa - räcker till Q3 2023.
  • NEX-20 Klinisk studie start Q4 2022. Studien tar ca 6 månader.
  • Lösning identifierad på problemet med NEX-18 studien, väntas kunna starta kliniska studier 2023.
  • Nyproduktionsanläggning snart i drift.
  • Pågående utredningar under Q2 med ev. kunder som kan mynna ut i utvecklingsavtal.
  • Nytt Europeiskt patent: "With the PharmaShell patent now granted by the EPO, we believe that interest from potential partners could increase both for potential licensing agreements, as well as for the ongoing NEX-18 and NEX-20 programs.
  • Patentintrångsprocessen, där Nanexa upptäckt att ett annat bolag inkräktar på dess patent, går framåt. Bolaget "Vitrivax" har förgäves försökt stoppa processen (som skulle innebära skadestånd och förbjud att använda Nanexas teknologi) - det kan därmed spekularas i att Nanexa och Vitrivax kommer nå en förlikning i närtid som starkt skulle gynna Nanexa både ekonomiskt och strategiskt.

Länkar:

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?