Post entry

Naken blankning - ett klarläggande

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Blankning innebär att aktier som inte innehas säljs i hopp om att kunna köpas vid en senare tidpunkt till ett lägre pris. För att kunna leverera de sålda aktierna lånas sådana, mot en avgift via en bank, av långsiktiga investerare som till exempel en pensions- eller aktiefond. Så kallad naken blankning innebär att aktier säljs utan att först lånas. I Sverige är blankning av alla aktier tillåten och naken blankning är tillåten under handelsdagen.

Så här fungerar blankning:

Anta att du lånar 1 000 Ericsson-aktier och säljer dem för 70 kronor styck. Du får då in får in 70 000 kronor i kontanter till din depå eller ditt bankkonto. Du väntar en tid och förhoppningsvis har du gissat rätt, låt säga att aktien går ned till 60 kronor. Då köper du tillbaka aktien för ett lägre pris än vad du sålde för, alltså 60 000 kronor. Du lämnar tillbaka aktierna till din bank och din förtjänst är mellanskillnaden, 10 000 kronor.

På senare tid har blankning blivit ett mycket utbrett fenomen har fått konsekvensen att kraftiga rörelser kan ske i enskilda aktier. Om många samtidigt blankar en aktie blir det ett säljtryck som gör att en nedgång kan förstärkas. Om aktien plötsligt börjar stiga måste spekulanterna skynda sig att köpa tillbaka dem innan det blir för dyrt. Det kan medföra att uppgångar förstärks.

På så vis har aktiekurserna börjat bli allt mer volatila, det vill säga att de svänger kraftigare både upp och ned, än för bara några år sedan då fenomenet inte var lika utbrett.

NAKEN BLANKNING

I USA har man till och med tillåtit blankning utan att ens låna en aktie. Det kallas för att man "blankar naken".

I Sverige kan man blanka naken över dagen, men innan handelsdagen är slut måste positionen täckas av ett "äkta" lån av aktien. Det förutsätter alltså att det finns aktörer på marknaden som är villiga att låna ut sina aktier. Bankerna själva bistår ofta med lån eftersom dessa affärer ger goda avgiftsintäkter.

Naken blankning innebär helt enkelt att en kund i en mäklarfirma trycker på säljknappen och t.e.x säljer 1000 Swedbank aktier. Ordern går till avslut direkt och aktierna blir sålda. Problemet var bara att kunden inte hade några Swedbankaktier men innan dagen är slut så återköper kunden sina aktier och gör en vinst om aktien gick ned och en förlust om aktien gick upp. Mao har han sålt och sedan köpt aktier som han inte har och aktier som i själva verket inte finns alls(!) utom då på datorskärmar.

Tyskland har haft ett förbud mot så kallad naken blankning fram till januari i år, som när det hävdes hade gällt sedan Lehman Brothers-kraschen 2008. Detta har nu återinförts, och tvingat vissa aktörer som helt förlitar sig på naken blankning att förändra sina strategier och produkter.

I Sverige så levereras inte aktierna direkt utan vi har ett tre dagars likvidschema, vilket betyder att det räcker att kunden återköper för att kundens mäklaren skall kunna skicka aktien från den andra affärspartnern till den tredje och själva netta ut sig själv och vara neutral då aktier räknas samman varje dag i Sverige mellan de olika bankerna och kontoförande institut som är kopplade till stockholmsbörsen.

I USA har man även kunnat blanka naken över längre tid.

Naken blankning leder också till att antalet aktier faktiskt ökar, på pappret. I teorin så kan det köpas och säljas så mycket "låtsasaktier" att det på en dag omsätts mer aktier på börsen än vad som finns i bolaget och detta utan att det i själva verket behöver betyda att en enda aktie faktiskt i praktiken byter ägare(!!).

En enormt bra affär för alla aktiemäklarfirmor givetvis då omsättningen i en aktie i stort sett kan uppnå en obegränsad omsättning och generera courtage flera gånger om, utan att aktien för den delen byter ägare.

Vid naken blankning så finns det i teorin en obegränsad förlustrisk. Naken blankning knäckte flera anrika företag i Amerika, under finanskrisen. Nakenblankningen fick kursen att sjunka hastigt, varvid banken inte längre kunde ställa upp med nödvändiga säkerheter till sina lån. Banken var i konkurs. Lehman Brothers överhopades av en våg av destabiliserande faktorer som rykten, blankningsattacker, sänkta kreditbetyg och sänkt förtroende hos kunder och affärsparter.

Ett teoretiskt exempel:

Mäklarfirma A, blankar aktier i stora mängder, mer än antalet aktier som finns i det marknadsnoterade bolaget C.

Mäklarfirma B köper allt vad de är likvida till, men att omedelbart inhandla hela bolaget C, och ännu mer än så på en dag, är nästan övermäktigt och kursen sjunker i takt med att ännu fler nakna aktier säljs.

Då plötsligt lägger Mäklarfirma B, som i teorin redan köpt mer än hela bolaget C, ett bud på alla aktier i C, som ligger tio gånger över gällande börskurs. Eller var det möjligen bara ett illasinnat rykte? Hur som helst så står nakenblankaren som förlorare, eftersom att aktiekursen genast stiger till budnivån.

...

Problemet med naken blankning är att det vid vissa tillfällen finns fler aktier sålda på marknaden än vad som faktiskt existerar. Dvs en utspädningseffekt som stör prismekanismerna.

Naken blankning innebär ingen kapitalkostnad för tiden mellan att man sålt aktien och att man köper den (eftersom den inte finns). Detta är någonting helt annat än att låna verkliga aktier, och sälja dem. Där finns tex en kostnad för lånet, och antalet sålda aktier är lika med antalet lånade och befintliga aktier.

En lägenhets-jämförelse

Naken blankning, är som att sälja en lägenhet du hittat i någon bostadsannons på nätet, för att lite senare själv köpa samma bostad till lägre pris och lämna över den till de nya köparen.

***

http://www.redeye.se/aktiebloggen/2642/blankar-bluffen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?