Post entry

Chans till revansch

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den nygamla konkurrenten har dykt upp på den mest intressanta marknaden och en, eller rent utav de båda bolagen, har stora möjligheter att tälja guld framöver på en marknad som i framtiden beräknas omsätta miljardbelopp.

Dignitana och Paxman är för närvarande de enda bolagen i USA som har blivit clearade av FDA på en marknad som varje år, när marknaden är fullt penetrerad, beräknas omsätta miljarder. Båda bolagen handlas på First North.

Paxmans värdering pre-money var 121,70 miljoner i somras och de tog in 30,4 miljoner kr. 152,1 Mkr post money.

Dignitanas värdering var vid det tillfället ungefär det dubbla gentemot Paxman.

Sedan dess har det hänt saker. Paxmans börsvärde är idag 440 miljoner och Dignitanas är 60 miljoner. Paxman hade vid utgången av q2 en kassa på 24 miljoner och Dignitana har idag slut på pengar och tvingas till NE.

Utanför USA ska vi vara tydliga och säga att Paxman är störst, inte p.g.a. teknik utan på att de varit bättre på att sälja och gjort saker rätt och till stor del i egen regi. Dignitana har varit i knä på såväl underleverantörer som återförsäljare som inte prioriterat produkten. Bolagen har lite olika strategier när det gäller etablering i USA. Dignitana har gått en egen väg och etablerat ett dotterbolag och Paxman har inlett ett samarbete med McKesson som äger US Oncology. Till följd kommer Paxman att installera system inom US Oncology tämligen ohotat men vad detta samarbete kostar vet vi ännu ej, för givet är nog att McKesson tar en rätt stor del av intäkterna.

Dignitana har för närvarande drygt 100st kliniker på sin availability lista och Paxman har 38st.

Paxman hade i Q2-rapporten orders på 127 system på 58 kliniker och har efter detta skrivit kontrakt med minst 10 kliniker om 34 system. Jag pratar enbart om USA nu och framöver, för marknaden utanför USA är inte lika intressant och kan inte motivera bolagens värderingar.

Paxman växer snabbast av de båda vilket är att förvänta då US Oncology som McKesson äger har över 400 kliniker. Senaste kontraktet med Memorial Sloan Kettering var dock ett prestigekontrakt då Paxman ska installera 34 system på 10 av deras kliniker. Detta var kliniker som Dignitana redan fanns på och samtidigt gick Memorial Sloan Kettering ut med att de vill omförhandla avtalet med Dignitana till en kortare löptid (nuvarande löptid är två år på kontrakten). Tilläggas kan även att Memorial Sloan Kettering från början hade Paxmans system på kliniken då de deltog i deras studie men sedan valde Dignitana först. Om båda systemen kommer att finnas på deras kliniker framöver vet vi idag ej, men att bolagen kommer att konkurrera om samma kliniker framöver är tydligt, vilket även troligen innebär konkurrens om patienter på samma kliniker.

Om det i framtiden står system från båda tillverkarna på samma kliniker och försäkringsbolag täcker kostnaden för behandlingarna är det viktigaste framöver för bolagen att minimera risken för felbehandlingar, ge en så behaglig behandling som möjligt och ge så stor andel lyckade behandlingar som möjligt. Den största risken för båda bolagen ligger i passningen av mössan och den måste göras idiotsäker. Den som kommer med den bästa lösningen som fortfarande inte blir så pass dyr att den inte täcks av försäkringar kommer att ligga i framkant.

En oberoende sida som tar upp var DigniCap (Dignitana) och Paxman finns installerade och som även innehåller mycket information är denna Rapunzel Project.

Om vi nu återgår till Dignitana som är bolaget detta inlägg framförallt handlar om och varför det i år gått ner hela 84%(!) är några av anledningarna dessa:

 • De når inte uppsatta målet på 200st system under året
 • De når inte nollresultat Q1 2018
 • Kvalitetsproblem har funnits
 • Lånefinansieringen som skulle räcka fram till nollresultat var en missräkning
 • Problem hos en underleverantör har gjort att produktionen av nya system stått still under 2 månader
 • Paxman tar kunder av Dignitana då de nu skrivit kontrakt med samma kliniker.
 • Några av ovanstående punkter har inte kommunicerats i tid utan istället dolts av bolaget.
 • Q3 och Q4 har uteblivna intäkter om totalt ca 4 miljoner under prognos p.g.a.produktionsstoppet

Vad finns det då som för tillfället är positivt?

 • Kvalitetsproblemen ska till stor del vara åtgärdade
 • Finansiering är redan nu löst i.o.m. den annonserade nyemissionen som garanteras till 81%
 • Finansieringen ska räcka till nollresultat som skjutits upp till senare under 2018
 • Produktionen är nu igång igen då underleverantören åtgärdat produktionsstoppet
 • Nytt system under 2018
 • För tillfället enda systemet i USA som är godkänt för alla solida tumörer, Paxman har en ansökan inskickad.

Tittar vi då på värderingen av bolaget var senaste avslutet på aktien när detta skrevs på 3,05 kr vilket ger ett BV på ca 62 miljoner. Varje aktie kommer vid avskiljandet av teckningsrätter att ge möjligheten att teckna ytterligare en aktie för 2,10kr. Om kursen efter nyemissionen fortfarande ligger runt 3 kr kommer BV att vara ca 124 miljoner kronor men med ca 40 miljoner mer i kassan än idag. Jämför detta med Paxmans BV om ca 440 miljoner.

Det finns bitar Dignitana måste förbättra och den främsta biten är kommunikationen till aktieägarna. Jag skulle gärna se en tydlig informationspolicy typ den Paxman har på sin hemsida och även att någon i styrelsen ställs till svars för att kursen inför kommande NE dykt 80%. Om Dignitana gör saker och ting rätt framöver har jag svårt att se att BV på Dignitana inte ska växa ikapp Paxman och att de sedan båda ska uppvärderas rejält när försäkringsbolagen väl täcker behandlingen till fullo. Det finns skillnader mellan Paxmans system och Dignitanas system och storleken på systemet (mindre) talar för Paxman och sensorer i mössan som möjliggör bevakning av temperatur vid hjässan talar för Dignitana, men jag undviker att gå in på detaljer i detta inlägg. Viktigast framöver blir att se vilken lönsamhet de båda har per installerat system i USA.

Om de båda bolagen om 6 månader värderas till 500 miljoner vardera kommer Paxman att ha gått från idag ca 440 miljoner till 500 miljoner. 60 miljoner i ökning eller ca 13%. Dignitana å sin sida kommer i.s.f. att med kommande NE inräknad ha gått upp från 105 miljoner (20 274 112 x 3,05 = 62 miljoner + 20 274 112 x 2,10 = 43 miljoner vilket totalt ger 105 miljoner) till 500 miljoner. 395 miljoner i ökning eller ca 376%. Ovanstående förutsätter att man köper idag till 3,05kr och sedan tecknar i NE till 2,10kr.

Så länge jag tror på skalpkylning som behandling och jag tror att Dignitana når 500 miljoner i börsvärde innan det att Paxman når 2 miljarder i börsvärde så är Dignitana det självklara valet av de två, givet bolagens värdering just nu.

Dignitana har under 2017 varit en jättebesvikelse för mig men jag tror fortfarande på bolaget och har köpt mer aktier trots detta. En intressant sak som nyligen dök upp till diskussion är att de anställda på Dignitana så sent som i augusti i år betalade 1,24kr för en option att 1 juni 2020 teckna en aktie för 17,60kr, det erbjudandet fulltecknades. Hur framtiden ser ut vet ingen men jag har i.a.f. tagit ett rejält bet på att de anställda visste vad de gjorde när de tecknade de optionerna. En kurs runt 20kr skulle innebära nästan 800% upp från dagens kurs inkluderat att man deltar i kommande NE.

Jag friskriver mig från eventuella faktafel och det är upp till var och en att kontrollera uppgifterna i texten. Jag äger själv aktier i bolaget (Dignitana) och texten ska på inga sätt ses som rådgivande till att vare sig köpa eller sälja aktier i bolagen ovan. Alla investerare ansvarar för sina egna investeringar och det finns alltid risker associerade med att investera i värdepapper. Ingen av länkarna innehåller material som jag har skapat utan innehållet och åsikter i dessa tillhör respektive författare/upphovsman.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?