Post entry

Mr Green: Turn-around initierad

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Mr Green har haft det tungt på börsen och underperformat sektorn stort under 2015. Det finns dock flera anledningar till att MRG kan bli sektorns bästa aktie att äga inför 2016.

Historiskt har MRG underperformat spelsektorn av olika anledningar;

 • problemen i Österrike,

 • den misslyckade satsningen på Social Gaming,

 • avsaknad av mobila applikationer,

 • en "dålig" ägarbild pga noteringen på First North med i princip inte en enda fond i ägarlistan.

Detta har gjort att värderingen är klart lägst av speloperatörerna på börsen, sett till EV/Sales;

 • Mr Green värderas till cirka 1,3x 2016 Sales. Betsson och Unibet på 4,8x repektive 4,3x. En jämförelse med dessa bolag är dock mindre relevant i nuläget eftersom de är stora bolag med utdelning och god lönsamhet.

 • En mer relevant värderingsjämförelse kan göras med Cherry, som efter den extremt branta stigningen de senaste 3 månaderna nu värderas till cirka 2,5x 2016 EV/Sales. Cherry är mer likt MRG i storlek och har inte heller de starka marginaler som de stora operatörerna har.

Jag anser att aktiemarknadens njugga inställning till MRG påminner i mångt och mycket om situationen i Cherry för cirka ett år sedan. Vid det tillfället var Cherry extremt illikvid, i princip aldrig omskriven på forumen och lågt värderad. Bolaget hade just gjort en avskrivning av Klubblo. Jag såg en stor potential i Yggdrasil, en intresssant nystart efter VD-bytet, låg värdering och ett M&A-fokus som goda anledningar till en uppvärdering av Cherry och köpte aktien på 34 i februari. Jag samanfattade därefter min syn på caset i denna blogg;

http://www.redeye.se/aktiebloggen/cherry/cherry-vard-ett-bet

När Cherry nådde 100 kronor efter Q3-rapporten tyckte jag uppvärderingen hade gått lite väl fort och trodde aktien behövde pausa en tid. Jag bytte därför till Mr Green, som jag ser betydligt större uppsida i för de kommande 12 månaderna.

För cirka en månad sedan träffade jag Mr Greens VD och CFO och mötet bekräftade att situationen påminner väldigt mycket om läget i Cherry för ett år sedan;

 • Aktien är illa omtyckt och väldigt lågt värderad, sett till EV/Sales

 • Relativt ny VD med mycket relevant erfarenhet från tidigare jobb på MTG och Boxer. Har varit med om avregleringar av både TV och telemarknaden.

 • Q3 var ett "rensa ut liken ur garderoben"-kvartal. MRG tog en stor reservering mot resultatet för skattetvisten i Österrike, vilket motsvarar ett worst-case scenario. Utgången i tvisten är långt i från given men nu finns det bara uppsida för kommande resultatrapporter. Vidare skrev man ner hela värdet på Social Thrills.

 • I början av Q4 lanserade MRG sent omsider mobilapplikationer för iPhone och Android. Just mobilt spel är det snabbast växande segmentet för speloperatörerna och att MRG inte haft en produkt tidigare har hämmat tillväxten. Lanseringen fick en flygande start och MRG meddelade 50,000 nedladdningar efter bara ett par veckor.

 • Diskussionen med VD bekräftade att ambitionen att ansöka om en notering på OMX är reell och att bolaget helst ser att flytten sker så tidigt som möjligt under 2016. Bolaget tror precis som jag att en notering kommer öka fondernas intresse för aktien, vilket kommer leda till en högre värdering. En högre värdering gör det i sin tur möjligt att använda aktier som betalning om/när MRG vill delta i den pågående konsolideringen av spelsektorn. Uppköp och samgåenden mellan operatörer är något börsen är väldigt positiv inställd till, sett till kursreaktionerna när Betsson, Unibet eller Cherry gjort förvärv historiskt. Anledningen är så klart att privatägda spelbolag är lägre värderade och att M&A således skapar värde genom att vinsten per aktie ökar när ett bolag förvärvas. Dessutom är en ökande storlek att föredra inför den kommande avregleringen av spelmarknaden i Europa.

 • Slutligen hade jag en väldigt intressant diskussion med bolaget om tillväxt kontra lönsamhet. Enligt mitt tycke uppskattar börsen de bolag som klarar att växa med stigande marginaler mest. Tillväxt till varje pris är altså inte att föredra, utan hellre "lagom" snabb tillväxt, så att det inte skadar lönsamheten. Många av de största vinnarna på börsen de senaste åren har just preseterat en kombination av god tillväxt och stigande marginaler (CellaVision, MSAB, Vitrolife för att nämna några). Att bolaget är lyhört för detta anser jag vara väldigt positivt.

Slutsats: Det finns goda förklaringar till varför MRG historiskt inte varit någon rolig investering. Men det finns konkreta anledningar till att denna situation är på väg att ändras på en rad punkter. Fundamentalt ser jag ingen anledning till att MRG ska värderas lägre än Cherry, vilket implicerar cikra 100% uppsida.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?