Post entry

Sälj MQ-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Svagt koncept och hög skuldsättning gör att aktien i klädbutikskedjan MQ inte lockar.

//Tillägg 10 okt 2013

• MQ-aktien igår (ons 9 okt 2013) ner 5-6% från 17,40 kr som slutkurs tis 8 okt 2013 till 16,40 kr som slutkurs ons 9 okt 2013 efter att bolaget kom med resultatrapport för sitt q4 (jun-aug 2013) ons 9 okt 2013.

Danske Bank, Swedbank och Remium var aktiens största nettosäljare under dagen.

Som lägst var aktien nere i 15,20 kr under dagen.

• Idag (tors 10 okt 2013) återhämtade sig aktien något och var upp 2-3% till 16,80 kr med Danske Bank som största nettoköpare av aktien under dagen.

När börsen öppnade kl 9 var aktien uppe i 17,60 kr men föll sedan tillbaka.

//

//Tillägg 11 okt 2013

MQ-aktien slutade idag (fre 11 okt 2013) upp nästan 2% till 17,10 kr.

Som högst handlades aktien i 17,50 kr under dagen.

Handelsbanken och Nordea dagens största nettoköpare av MQ-aktier, men Remium dagens största nettosäljare.

• Handelsbanken nettoköpte över 31 000 st.

• Nordea nettoköpte ca 25 000 st.

• Remium nettosålde exakt 50 000 st. (Det var även Remiums bruttoförsäljning av MQ-aktier under dagen eftersom Remium inte köpte några MQ-aktier alls under dagen.)

Även Handelsbankens och Nordeas nettoköp var nästan desamma som deras bruttoköp eftersom de bara sålde små mängder MQ-aktier under dagen.

//

Sammanfattning

• Klädbutikskedjan MQ är baserad i Göteborg och har drygt 600 pers anställda i drygt 120 butiker.

• Nästan alla butiker ligger i Sverige men sedan 2010 har MQ även börjat öppna butiker i Norge och har där 5 butiker i dagsläget.

MQ har en bred inriktning på sitt klädsortiment med kläder för både herrar och damer ("i den mentala åldern 30-40 år") och alltifrån lägre till högre prisnivåer.

Kläderna är både MQ:s egna varumärken och varumärken från utomstående klädföretag.

Positivt att merparten av intäkterna kommer från egna varumärken vilket väl innebär högre lönsamhet (marginal) än att sälja andras kläder.

• Under de senaste åren har MQ öppnat fler butiker, men de totala intäkterna har stått och stampat på ungefär samma nivå samtidigt som lönsamheten (rörelsemarginalen) har krympt.

• Ons 9 okt 2013 offentliggjorde MQ sin resultatrapport för bokföringsåret sep 2012-aug 2013 och rapporten visade fallande intäkter och resultat (även om MQ fortfarande går med vinst).

• MQ:s siffror för bokföringsåret:

...intäkter 1,4-1,5 miljarder kr (-5%)

...rörelsemarginal 4% exkl engångspost (ner från 6% föregående bokföringsår)

...resultat efter skatt drygt 30 miljoner kr (-44%)

...resultat per aktie 0,98 kr exkl engångsposter (-44%)

Vid nuvarande börskurs 16,40 kr (slutkursen 9 okt 2013) blir aktiens p/e-tal 16-17 med ett resultat per aktie på 0,98 kr för det gångna bokföringsåret.

• Christina Ståhl (43 år, tidigare vd för möbelbutikskedjan Mio) har tillträtt som ny vd för MQ per 19 aug 2013 och ser stor potential.

Hon sa bla följande om sitt nya jobb under rapportpresentationen idag 9 okt 2013:

"Självklart ser jag det här jobbet som fantastiskt spännande och utmanande; en riktigt spännande utmaning att sätta tänderna i."

http://www.media-server.com/m/p/3g3yhica

Hon har jobbat i 10 år inom mataffärs-koncernen ICA, och därefter i 6 år på Mio.

Och hon har suttit som styrelseledamot i MQ i 1,5 år (sedan jan 2012) är därför insatt i bolaget.

Ståhl har lyckats skapa en fin resultatutveckling i Mio under sin tid som vd där.

Kan hon göra om det tricket i MQ?

Ståhl under rapportpresentationen 9 okt 2013:

"Jag är inte en förvaltnings-vd. Jag är en turn around-vd och det är då jag trivs som bäst."

Hon ska nu genomföra ett "kraftfullt åtgärdsprogram" i sju steg för att vända MQ-skutan rätt genom bla att:

...stärka kunderbjudandet (öka MQ:s inriktning på mode)

...sänka MQ:s årliga kostnadsnivå med 50 miljoner kr (jämfört med MQ:s totala rörelsekostnader på 725 miljoner kr under bokföringsåret sep 2012-aug 2013)

...stärka MQ:s finansiella ställning

• Frågan är om det sistnämnda innebär att MQ kommer att be aktieägarna om kapitaltillskott genom att sälja ut nya MQ-aktier via nyemission, vilket då säkert lär sänka aktien ytterligare på kort sikt.

//Var ej tal om kapitaltillskott på rapportpresentationen 9 okt 2013 utan Ståhl verkar hoppas slippa det genom att istället genomföra besparingar.//

• Och kommer det att komma stora engångskostnader framöver för att kunna genomföra de planerade kostnadsbesparingarna?

//Inga stora enl vad Ståhl sa under rapportpresentationen 9 okt 2013.//

• Innebär ett ökat modefokus att MQ ger sig ännu djupare in i det getingbo som klädbranschen innebär med hård konkurrens?

De sju stegen i åtgärdsprogrammet nedan (innebär att både gasa och bromsa).

Enl Christina Ståhl under rapportpresentationen:

"Man kan aldrig bromsa sig uppför en uppförsbacke, men vi behöver starta med besparingsprogrammet först vilket inledningsvis ska stärka den finansiella ställningen för att sedan också gå vidare med de kraftigt försäljningsdrivande, bruttovinstdrivande aktiviteterna."

1. besparingsprogram

Är steg ett för att snabbt förbättra MQ:s finansiella situation.

Omfattar bla minskad annonsering och istället fokus på marknadsföring i MQ-butikerna som har 33 miljoner besökare per år.

Minskad personal på huvudkontoret.

Personalminskningar i butikerna har redan genomförts, men butikspersonalkostnaderna bedöms kunna sänkas ytterligare genom optimering av butiksbemanningen.

Lokalkostnader och övriga omkostnader ska också sänkas.

2. kassaflöde (att förbättra kassaflödet)

Ska uppnås genom att ha "ett jämnare varuflöde över året" och att jobba med avtal och kredit-tider.

3. försäljning (att jobba aktivt med de viktigaste försäljningsfrågorna)

Att "skapa försäljningsfokus i hela bolaget", bla genom att skapa incitament till det hos personalen via tex säljtävlingar ("drivare" som ska få säljkulturen på plats).

"Vi måste förstå att vi aldrig är starkare än gårdagens dagskassa.

Varje försäljningsdag måste vinnas, och det är en kulturfråga som vi måste sätta i hela organisationen; från serviceorganisationen på huvudkontoret hela vägen ner till varje säljare."

4. sortiment/bruttovinst (att utveckla sortiment och bruttovinst på produkterna i sortimentet)

Mycket kan göras med MQ:s sortiment. Sortimentet är MQ:s "hjärta".

Fokus på att uppnå "tydlighet i kunderbjudandet".

Det bedöms finnas potential till höjd bruttomarginal för MQ.

För tre år sedan låg MQ:s bruttomarginal 3 procentenheter högre än idag.

"Jag tror att med rätt kunderbjudande med rätt sortiment som går rätt i målgruppen, med rätt kvalitet, så kan vi förstärka vårt sortiment och därmed minska den rea-andel som vi har idag; öka genomförsäljningen och minska rea-andelen vilket slår positivt på bruttomarginalen."

//Edit: Låter som "corporate bullshit" men Ståhl vet väl vad hon gör.//

5. image/modeposition (att återta MQ:s image och modeposition)

MQ ska stärka sin profil som den klädbutikskedja som är "bäst på varumärken" och även "ta position som modeauktoritet och språkrör".

Enl Ståhl:

_"Vi har en unik position här att ta, att förvalta, att utveckla vidare. Och jag är helt säker på att vi kommer att kunna göra det under de kommande åren.

Vi ska ta en position som modeauktoritet; att faktiskt ta plats, vara språkrör, kunna visa vad vi kan och vad våra säljare och stylister kan i modevärlden inom branschen."_

Och:

_"Vid sidan av de stora kedjorna som säljer sina egna varumärken, så behövs det alternativ."

"Det är en unik modeposition som vi kan vårda och utveckla."_

Enl Ståhl är det även en stor fördel för utomstående klädföretag med sina egna varumärken, att sälja sina produkter via MQ eftersom sådana klädföretag då når ut till MQ:s hela butiksnät med över 120 butiker bara via en kontakt utan att behöva prata med varje butik för sig.

6. företagskultur (att aktivt jobba med MQ:s företagskultur så att bolaget ska kunna "leva i försäljningsfrågorna varje dag")

Bygger på tydlighet i ledarskap, mål och riktning.

Fokus ligger på försäljning, delaktighet och glädje bland medarbetarna.

Ståhl:

"Företagskultur är otroligt viktigt. Är det någonting som MQ behöver så är det tydligt ledarskap; mål, tydlighet, riktning. Och det åligger mig att se till att bolaget får detta."

Ståhl understryker att det i detta även gäller att se till att MQ har ett försäljningsfokus, att bolaget och dess personal får "en inkluderande delaktighet", och att hela personalen känner en stor glädje med att göra den här förändringsresan.

"Det är en resa som ska göras, men det är också en rolig resa att få göra tillsammans; att kriga, kämpa, jobba hårt tillsammans, men också att få fira och skörda när vi har gjort jobbet."

Ståhl själv är en av dem som ser fram emot den resa som nu ska inledas i MQ och att därigenom frigöra den stora, hittills oförlösta potential hon ser i bolaget:

"Jag ser verkligen fram emot att få göra den här resan med alla anställda, med ledningen och styrelsen och få berätta om det under kommande resultatrapporter."

7. information (att jobba med informationsfrågorna för att göra resan med att förändra MQ möjlig)

MQ ska lansera ny kommunikationsstrategi med fokus på att "sprida företagskulturen till hela bolaget".

Källa: MQ:s resultatrapport-presentation 9 okt 2013 http://www.media-server.com/m/p/3g3yhica

• MQ har en hög skuldsättning med en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på över 300 miljoner kr motsvarande över 50% av bolagets börsvärde på 500-600 miljoner kr.

Det innebär en förhöjd risknivå i MQ-aktien.

• Bolaget har dessutom mycket "luft" i balansräkningen i form av immateriella tillgångar motsvarande 70% av de totala tillgångarna och 138% av det egna kapitalet.

Det innebär också en förhöjd risknivå i MQ-aktien.

Om de immateriella tillgångarna i värsta fall måste skrivas ned till noll kr (pga dålig ekonomisk utveckling i MQ under en längre tid) kommer MQ få ett negativt eget kapital och då bli konkursmässigt, dvs i behov av omgående kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Att MQ:s börsvärde på 500-600 miljoner kr ligger ca 300 miljoner kr under bolagets bokförda egna kapital på 800-900 miljoner kr, indikerar att aktieinvesterare anser att MQ redan nu borde göra en nedskrivning på ca 300 miljoner kr av MQ:s bokförda tillgångsvärden.

Slutsats: Det är för hög risk att köpa MQ-aktien på nuvarande kursnivå. Det finns risk för att läget för MQ försämras ytterligare och börskursen faller ytterligare innan det ev börjar förbättras.

Tidigare blogginlägg

I ett tidigare blogginlägg (från 21 juni 2012) fick MQ-aktien rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 20,50 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/mq-holding-ab/salj-mq

Sedan dess har MQ betalat ut en aktieutdelning på 0,87 kr per aktie i början av 2013.

Så 20,50 kr investerat i MQ-aktien 21 juni 2012 har sedan dess förändrats till 17,27 kr (börskurs 16,40 kr plus aktieutdelning 0,87 kr).

Det innebär en totalavkastning (kursförändring plus aktieutdelning) på -16% på drygt ett år.

Börsen som helhet (SIXRX-index) har under samma period gett en totalavkastning på +29% inkl aktieutdelningar.

Dvs MQ-aktien har varit en rejäl underperformer under perioden.

Bakgrund

Tyckte väl att jag kände igen MQ:s vd Christina Ståhl idag (i samband med presentationen av MQ:s resultatrapport för bokföringsåret sep 2012-aug 2013, ons 9 okt 2013) från internetsidan med bolagets rapportpresentation: http://www.media-server.com/m/p/3g3yhica

Nu kom jag på varifrån: Det är hon som är med och pryder omslaget till SEB:s årsredovisning för 2012: http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations_sv/Arsredovisningar/Arsredovisning_2012.pdf

Tog SEB med henne där som ett exempel på en SEB-kund?

SEB:s årsredovisning för 2012 är daterad 22 feb 2013 och Ståhl blev ju vd för MQ först 19 aug 2013.

Så när SEB-bilden togs var hon fortfarande vd för möbelföretaget Mio (vilket hon var fram till juli 2013).

Dvs var det i så fall Mio som var låntagare i SEB när årsredovisnings-bilden togs?

Enl pressmeddelande från MQ 23 aug 2013 var Ståhl vd för Mio från sep 2007-juli 2013: http://ir.mq.se/finansiell-info/pressmeddelanden/?press_id=800118

Mio är inte börsnoterat men bolagets ekonomiska utveckling framgår av gamla årsredovisningar.

Mio har brutet bokföringsår (dvs ej kalenderår) som varar från maj ena året tom apr året därpå.

Så här har bolagets intäkter och resultat före skatt utvecklats de senaste bokföringsåren:

Intäkter:
maj 2007-apr 2008: 1 366 miljoner kr (0%)
maj 2008-apr 2009: 1 314 miljoner kr (-4%)
maj 2009-apr 2010: 1 313 miljoner kr (0%)
maj 2010-apr 2011: 1 335 miljoner kr (+2%)
maj 2011-apr 2012: 1 314 miljoner kr (-2%)
maj 2012-apr 2013: 1 515 miljoner kr (+15%)

Resultat före skatt:
maj 2007-apr 2008: -39 miljoner kr
maj 2008-apr 2009: -30 miljoner kr
maj 2009-apr 2010: 50 miljoner kr
maj 2010-apr 2011: 59 miljoner kr
maj 2011-apr 2012: 61 miljoner kr
maj 2012-apr 2013: 78 miljoner kr

Resultatmarginal:
maj 2007-apr 2008: -2,8%
maj 2008-apr 2009: -2,3%
maj 2009-apr 2010: 3,8%
maj 2010-apr 2011: 4,5%
maj 2011-apr 2012: 4,7%
maj 2012-apr 2013: 5,1%

Ståhl tillträdde alltså som Mios vd i sep 2007 (dvs en bit in i det första bokföringsåret ovan) och var sedan kvar till juli 2013.

Så något verkar hon göra rätt i varje fall med tanke på de stabila resultatökningar Mio har haft under Ståhls vd-tid där.

Kan hon göra om samma nummer med MQ som nu har en svacka?

Vad är egentligen MQ?

Spontana intryck:

• Det är väl en klädbutikskedja som säljer lite dyrare och finare kläder för en äldre publik (dvs pensionärer)?

• De säljer väl bla en del märkeskläder åt andra klädföretag?

• Är det främst damkläder?

Vet ingen som handlar kläder där.

MQ:s dilemma är väl att det är otydligt vad det egentligen är för en klädbutikskedja.

Det funkar inte i klädbranschen där konkurrensen är mördande från väldigt välprofilerade och tydliga konkurrenter som H&M, Zara och en allt snabbare framväxande kategori internetbaserade klädföretag som Zalando, Nelly och Asos som också säljer märkeskläder men med låga priser etc.

Ok, pensionärerna kanske gillar att gå i samma, lite trista och dyra "riktiga" butiker som MQ, men det innebär väl inte att MQ har särskilt stor framtidspotential?

Ur MQ:s årsredovisning för bokföringsåret sep 2011-aug 2012 (som var daterad 18 dec 2012):

"POSITIONERING

MQs ambition är att vara den stilsäkra utmanaren där en mix av varumärken täcker en varierad stil-, pris- och modegrad.

Produkterna har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som MQs kunder ska kunna bära ofta och länge utifrån livsstil och behov.

MQ vänder sig till män och kvinnor som har känsla för mode, men som snarare följer redan etablerade trender än försöker skapa nya.

Prismässigt positionerar sig MQ i det breda mellanprissegmentet,
mellan lågpriskedjor och exklusiva varumärken.

MQ erbjuder ett prisvärt mode i form av ett urval varumärken med god kvalitet i butiker med hög servicegrad."

http://ir.mq.se/upload/IR/ÅR%202011%202012/MQ%20ÅR%20Final.pdf

Dvs MQ verkar vilja vara allt på en gång.

Detta gör väl bolaget till ett typexempel på vad Harvard-professorn Michael Porter kallar för "stuck in the middle"-syndromet?

"Porter stressed the idea that only one strategy should be adopted by a firm and failure to do so will result in 'stuck in the middle' scenario.

He discussed the idea that practising more than one strategy will lose the entire focus of the organization hence clear direction of the future trajectory could not be established."

http://en.wikipedia.org/wiki/Porter's_generic_strategies

Dvs förenklat; att alla bolag i sin strategiska positionering måste välja en av två tydliga nischvägar för att överleva och ha en chans att bli framgångsrikt:

Alternativ 1) att bli en premiumleverantör (dvs erbjuda produkter med hög kvalitet till högt pris)

Alternativ 2) att bli en lågkostnadsleverantör (dvs att erbjuda produkter till låga priser men som väl kan anses ha en acceptabel eller prisvärd kvalitet utifrån prisnivån)

MQ ser enl sin formulering ovan ut att vilja bli en "Mädchen für alle" (flicka för alla) och kommer då inte att lyckas enl Porters teori.

(Porters teori har dock även fått en del kritik enl länken ovan.)

Mer om MQ

Så här beskriver sig bolaget i dagens resultatrapport (rapporten för bolagets q4, dvs jun-aug 2013 som kom idag ons 9 okt 2013):

"MQ-koncernen bedriver detaljhandel inom dam- och herrkonfektion på den svenska och norska marknaden.

Sortimentet, med inriktning mot modeintresserade konsumenter, består av en mix av egna och externa varumärken."

Bolaget hade 656 pers anställda i snitt under sep 2011-aug 2012 men minskade det till 612 pers i snitt under sep 2012-aug 2013.

Det innebar en minskning med 6-7%.

Samtidigt ökade antal MQ-butiker med ca 5% från 116 butiker i slutet av aug 2012 till 122 butiker i slutet av aug 2013.

MQ:s butiker

Brutto öppnades sju nya butiker medan en stängdes under sep 2012-aug 2013.

Ur MQ:s resultatrapport för sep 2012-aug 2013:

"Butiksnätet

• Butikerna (i Sverige) är belägna från Ystad i söder till Luleå i norr.

• MQ lanserades i Norge i september 2010 och har idag fem butiker belägna i Oslo, Jessheim, Drammen och Kristiansand.

Samtliga butiker säljer både dam- och herrsortiment."

Enl MQ:s årsredovisning för sep 2011-aug 2012 (som kom i dec 2012) såg MQ då en potential för att på sikt ha:

...40-50 butiker i Norge

...20-30 butiker i Finland

http://ir.mq.se/upload/IR/ÅR%202011%202012/MQ%20ÅR%20Final.pdf

Edit: Christina Ståhl sade sig under rapportpresentationen 9 okt 2013 se tillväxtpotential för MQ i Norge.

"Jag ser tillförsikt i Norge. Vi har bara fem butiker där men har en fantastisk möjlighet att växa vidare i landet. Vi har precis bara börjat i Norge som jag också ser som ett spännande tillväxtben."

Därutöver ser hon bla tillväxtmöjligheter i att öppna MQ-butiker på småorter enl bolagets nya butikskoncept på sådana ställen, samt med försäljning via internet.

Och Ståhl understryker att MQ:s försäljning via internet är lönsam:

"Det är inte alla som har en lönsam e-handel."

Nu säljs dessutom hela MQ:s sortiment via internet, plus att kunderna kan hämta ut sina internet-beställda varor i MQ-butikerna.

"Sju butiker har öppnats under tolvmånadersperioden varav sex i Sverige:

Malmö Emporia
Karlskoga
Stockholm Globen
Stockholm Hornstull
Oskarshamn
Västervik

...samt en i Norge (Jessheim)."

Den som stängdes under bokföringsåret låg i Skien i Norge.

Även under bokföringsåret:

"Tre butiker har byggts om och flyttats till bättre läge:

Vällingby
Hudiksvall
Täby centrum"

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/21/BF/34/wkr0006.pdf

Under rapportpresentationen ons 9 okt 2013 berättade MQ:s finanschef Tony Siberg bla om att MQ har flyttat, moderniserat och utökat butiken i köpcentrumet Täby centrum nordost om Stockholm. Den är nu 250 kvadratmeter större än tidigare och går enl Siberg "fantastiskt bra" för MQ.

http://www.media-server.com/m/p/3g3yhica

Enl Siberg har MQ börjat testa med att öppna nya butiker på mindre orter vilket enl honom hittills "fungerat mycket väl".

Sådana mindre butiker innebär en lägre investeringskostnad för MQ, samt lägre hyra och personalkostnader.

Enl Siberg under rapportpresentationen:

"Det har visat sig vara ett lönsamt koncept."

MQ:s klädsortiment

MQ har nyligen utökat sitt sortiment med kläder från tre ytterligare, utomstående klädföretag; Filippa K, Whyred och Elvine.

Enl finanschefen Tony Siberg under rapportpresentationen:

"Vi är väldigt glada för att få in tre så starka varumärken till oss."

Han beskriver Filippa K som MQ:s "storsatsning" just nu.

MQ säljer även kläder via sin hemsida på internet: http://www.mq.se/

Enl hemsidan är det "Sale up to 50%" nu, dvs upp till 50% rabatt.

Det uppges gälla både herr- och damsortimentet.

Dvs oroväckande att bolaget måste ge stor rabatt för att kunna sälja sina kläder?

Enl hemsidan säljer MQ herrkläder med över 20 varumärken och damkläder med över 20 varumärken.

Varumärkena för herrkläder som säljs via MQ:

Atlas Design
Björn Borg
Bläck
Bondelid
Chunk
Dobber
Emilio
Filippa K
G-Star
Levis
Lyle & Scott
Mouli
Peak Performance
Quba & Co
Saddler
Savvy Citizen
Scotch & Soda
State of Art
Topeco
V Ave Shoe Repair
Whyred

Varumärkena för damkläder som säljsv via MQ:

Bondelid
Dobber
Elvine
Esprit
Filippa K
G-Star
Just Female
Levis
Maison Scotch
MQ Accessories
Peak Performance
Quba & Co
Saddler
Soaked in Luxury
Stockhlm
365 Sunshine
Topeco
V Ave Shoe Repair
Whyred
Zoul
Rika

Av dessa utgörs MQ:s egna varumärken bla av följande (markerade i fetstil ovan):

Emilio
Zoul
Dobber
Bläck
Stockhlm
365 Sunshine

http://sv.wikipedia.org/wiki/MQ

Bla beskrivning på MQ:s hemsida av bolagets eget varumärke Bläck:

_"Bläck är designat för den stilsäkre mannen som föredrar en välskräddad och modern look.

Varumärken kännetecknas av stor omsorg om detaljer.

Insidan är av samma vikt som utsidan."_

http://www.mq.se/herr/varumarken/black/

Om MQ:s varumärke Emilio:

_"Emilio är ett medvetet varumärke med skarpa linjer och slim siluett.

Skräddat läggs til denim och tvättade plagg med unika uttryck i en stil med både attityd och trendkänsla."_

http://www.mq.se/herr/varumarken/emilio/

Har det med kontroversielle dansaren/popstjärnan Emilio Ingrosso att göra?

"År 2005 polisanmälde Pernilla Wahlgren honom för mordhot och trakasserier. Flera av hoten var per telefon och han dömdes till böter på 7000 kronor."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Emilio_Ingrosso

Om MQ:s damvarumärke 365 Sunshine:

_"365 Sunshine är ett modernt casualvarumärke med kärlek till kvalitet och de allra mjukaste materieal.

Med ledorden tidlös och äkta vill varumärket skapa plagg som håller över tid. I både form och kvalitet."_

http://www.mq.se/dam/varumarken/365_sunshine/

Om MQ:s damvarumärke Stockhlm:

_"Stockhlm står för dressat mode med attityd och en stor dos kvinnlighet.

Varumärket riktar sig till kvinnan med en urban livsstil som söker tidlös design med moderna snitt för en personlig stil."_

http://www.mq.se/dam/varumarken/stockhlm/

Enl MQ:s årsredovisning för sep 2011-aug 2012 (som är daterad i dec 2012) kommer 60-70% av MQ:s intäkter från MQ:s egna varumärken och 30-40% av externa varumärken.

Nedgång i börskursen

MQ-aktien slutade idag (ons 9 okt 2013) i 16,40 kr.

Det innebar en kursnedgång med nästan 6% jämfört med slutkursen tis 8 okt 2013.

Som lägst var aktien idag nere i 15,20 kr.

Danske Bank, Swedbank och Remium var dagens största nettosäljare i aktien.

Klart största nettoköpare var Penser.

Orsaken till dagens kursnedgång var väl MQ:s resultatrapport som offentliggjordes kl 7.15 på morgonen idag ons 9 okt 2013.

Inkl den rapporten har MQ:s ekonomiska utveckling sett ut enl följande de senaste kvartalen:

Intäkter:
sep-nov 2011: 380 miljoner kr (+3%)
dec 2011-feb 2012: 422 miljoner kr (+2%)
mars-maj 2012: 347 miljoner kr (0%)
jun-aug 2012: 386 miljoner kr (+8%)

sep-nov 2012: 364 miljoner kr (-4%)
dec 2012-feb 2013: 396 miljoner kr (-6%)
mars-maj 2013: 354 miljoner kr (+2%)
jun-aug 2013: 349 miljoner kr (-10%)

Dvs kraftig intäktsminskning senaste kvartalet (även om det är jämfört med ett kvartal ett år tidigare då det var en god intäktsökning).

Intäktsförändring i befintliga butiker:
sep-nov 2011: -1%
dec 2011-feb 2012: -1%
mars-maj 2012: -2%
jun-aug 2012: +4%

sep-nov 2012: -7%
dec 2012-feb 2013: -9%
mars-maj 2013: -3%
jun-aug 2013: -12%

Fyra kvartal i rad med fallande intäkter i befintliga butiker (dvs exkl nyöppnade butiker).

Intäktsförändring för klädbranschen som helhet (i Sverige enl HUI):
sep-nov 2011: -8%
dec 2011-feb 2012: -3%
mars-maj 2012: -2%
jun-aug 2012: -3%

sep-nov 2012: +1%
dec 2012-feb 2013: -3%
mars-maj 2013: 0%
jun-aug 2013: +1%

MQ:s intäktsförändring i befintliga butiker jämfört med branschen:
sep-nov 2011: +7 procentenheter
dec 2011-feb 2012: +1 procentenhet
mars-maj 2012: 0 procentenheter
jun-aug 2012: +8 procentenheter

sep-nov 2012: -7 procentenheter
dec 2012-feb 2013: -6 procentenheter
mars-maj 2013: -2 procentenheter
jun-aug 2013: -13 procentenheter

Dvs de senaste kvartalen har MQ:s intäktsförändring i befintliga butiker varit sämre än branschen (dvs MQ:s marknadsandel har minskat), även om MQ verkade öka marknadsandelen under kvartalen dessförinnan.

Rörelsemarginal:
sep-nov 2011: 11%
dec 2011-feb 2012: 3%
mars-maj 2012: 7%
jun-aug 2012: 5%

sep-nov 2012: 6%
dec 2012-feb 2013: 1%
mars-maj 2013: 6%
jun-aug 2013: 1%

Klart sämre rörelsemarginal under senaste kvartalet jämfört med samma kvartal ett år tidigare.

Dock skulle rörelsemarginalen ha varit 3% under senaste kvartalet exkl avgångsvederlag på 7 miljoner kr till förra vd:n Mats Gärdsell.

Resultat efter skatt:
sep-nov 2011: 28 miljoner kr
dec 2011-feb 2012: 6 miljoner kr
mars-maj 2012: 15 miljoner kr
jun-aug 2012: 12 miljoner kr

sep-nov 2012: 13 miljoner kr
dec 2012-feb 2013: 1 miljon kr
mars-maj 2013: 12 miljoner kr
jun-aug 2013: 36 miljoner kr

I senaste kvartalet ingår en skattemässig engångspost på +35 miljoner kr.

Exkl den och exkl avgångsvederlaget till tidigare vd:n skulle resultatet efte skatt ha uppgått till 8 miljoner kr under senaste kvartalet.

Resultat per aktie:
sep-nov 2011: 0,80 kr
dec 2011-feb 2012: 0,16 kr
mars-maj 2012: 0,44 kr
jun-aug 2012: 0,35 kr

sep-nov 2012: 0,38 kr
dec 2012-feb 2013: 0,02 kr
mars-maj 2013: 0,35 kr
jun-aug 2013: 1,03 kr

Resultatet per aktie skulle ha uppgått till 0,22 kr under senaste kvartalet exkl den skattemässiga engångsposten på +35 miljoner kr och exkl vd-avgångsvederlags-posten på -7 miljoner kr.

Utifrån siffrorna ovan blev MQ:s resultat per aktie 0,98 kr för senast rapporterade 12 mån (sep 2012-aug 2013) exkl den skattmässiga engångsposten och exkl avgångsvederlaget till förra vd:n.

Det var -44% från ett resultat per aktie på 1,75 kr för de 12 mån dessförinnan (dvs sep 2012-aug 2013).

Med nuvarande MQ-börskurs i 16,40 kr värderas aktien till ett p/e-tal på 16-17 beräknat som börskurs delat med resultat per aktie för senast rapporterade 12 mån (exkl engångsposter).

Det är ingen jättelåg värdering, så aktieinvesterare verkar hoppas på bättre resultatnivåer framöver.

Tex sa MQ-finanschefen Tony Siberg följande om resultatet för det gångna bokföringsåret (sep 2012-aug 2013) under rapportpresentationen ons 9 okt 2013:

"MQ kan klart bättre än så här. Vi har inte nått vår fulla potential."

Han uppger sig känna tillförsikt om framtiden bla tack vare följande faktorer:

• God försäljning av höstvaror till fullpris i aug 2013.

• MQ:s webbshop har först under det gångna bokföringsåret (sep 2012-aug 2013) hela MQ:s produktsortiment.

• Att MQ nu även börjar sälja kläder från Filippa K, Whyred och Elvine.

• MQ:s nya vd Christina Ståhl.

Men utöver fallande resultatnivå har MQ dessutom en ganska hög skuldsättning vilket höjer risknivån i aktien.

Bolagets nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) uppgick till 312 miljoner kr per slutet av aug 2013.

Det motsvarar 55% av MQ:s börsvärde på 568 miljoner kr vid nuvarande börskurs 16,40 kr.

Per slutet av aug 2013 hade MQ totala tillgångar bokförda till 1 729 miljoner kr.

De var finansierade med:

• ett eget kapital på 872 miljoner kr (drygt 50% av tillgångarna)

• totala skulder på 857 miljoner kr (knappt 50% av tillgångarna)

Vad bestod då de totala tillgångarna av för poster?

Den helt dominerande tillgångsposten visar sig vara "luft" i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar på 1 205 miljoner kr motsvarande hela 70% av MQ:s totala tillgångar.

De immateriella tillgångarna utgjorde dessutom 138% av MQ:s bokförda egna kapital på 872 miljoner kr (bokförda tillgångar minus skulder).

Immateriella tillgångar är inga konkreta tillgångar som kan säljas till bokförda värden om kris uppstår, utan ofta behöver de då skrivas ned - i värsta fall till noll kr.

Och enl ovan skulle MQ:s egna kapital bli negativt om de immateriella tillgångarna skrevs ned till noll kr.

Dvs då skulle bolaget behöva ett stort kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva, vilket i sig torde leda till kursnedgång i aktien.

Stora immateriella tillgångar och hög skuldsättning är ingen bra kombination. Det innebär en balansgång på slak lina.

• Tex tidigare blogginlägg (från 4 okt 2013) om medicinteknik-företaget Getinge som också har stora immateriella tillgångar och hög skuldsättning: http://www.redeye.se/aktiebloggen/getinge/salj-getinge-aktien

• Men å andra sidan blogginlägg (från 7 okt 2013) om telekomutrustnings-tillverkaren Ericsson som ligger bättre till i detta avseende, och har en ganska stor nettokassa men samtidigt förhållandevis små immateriella tillgångar: http://www.redeye.se/aktiebloggen/ericsson/salj-ericsson-aktien

En skillnad från MQ är att både Getinge och Ericsson har börsvärden som överstiger bolagens bokförda egna kapital med ganska stora belopp, vilket tyder på att aktieinvesterare anser deras bokförda tillgångsvärden är motiverade (och ev till och med underskattade).

MQ å sin sida har ett börsvärde som understiger bolagets bokförda egna kapital, vilket reser frågetecken för om bolaget måste börja göra nedskrivningar på sina stora immateriella tillgångar.

Sådana nedskrivningar innebär då negativa resultateffekter med samma belopp, vilket i sin tur urholkar det egna kapitalet.

Och då lär det inte dröja länge förrän MQ:s långivare börjar kräva att aktieägarna skjuter till nytt kapitaltillskott genom att MQ säljer ut nya MQ-aktier till aktieägarna vilket då brukar leda till kursnedgång i aktien.

Jämförelser:

1)

Immateriella tillgångar som andel av totala bokförda tillgångsvärden (enl senaste resultatrapport per idag 9 okt 2013):

MQ 70%

Getinge 58%

Ericsson 18%

2)

Immateriella tillgångar som andel av eget kapital:

Getinge 173%

MQ 138%

Ericsson 36%

3)

Börsvärde i förhållande till eget kapital:

Getinge 321%

Ericsson 205%

MQ 66%

4)

Nettoskuld (eller nettokassa) i förhållande till börsvärde:

MQ: en nettoskuld på 54% av börsvärdet

Getinge: en nettoskuld på 41% av börsvärdet

Ericsson: en nettokassa på 10% av börsvärdet

Dvs ligger sämst till av alla och har:

stora immateriella tillgångar

hög skuldsättning

ett börsvärde under eget kapital

Getinge har:

stora immateriella tillgångar

hög skuldsättning

ett börsvärde över eget kapital

Ericsson har:

förhållandevis små immateriella tillgångar

en nettokassa (dvs ingen skuldsättning alls)

ett börsvärde över eget kapital

MQ:s börsvärde på 577 miljoner kr (vid nuvarande börskurs 16,40 kr) men bokförda egna kapital på 872 miljoner kr indikerar att aktieinvesterare redan nu anser nedskrivningar på 300 miljoner kr motiverade av MQ:s bokförda tillgångsvärden.

Och därefter kvarstår risken för fortsatta nedskrivningar av kvarvarande stora immateriella tillgångar.

I Getinge gör aktieinvesterarna inte alls någon sådan bedömning med börsvärdet i 48 miljarder kr och eget kapital i 15 miljarder kr. Där anses tillgångarna istället alltså vara undervärderade med 33 miljarder kr.

Och i Ericsson med ett börsvärde på 275 miljarder kr och ett eget kapital på 134 miljarder kr anser aktieinvesterare att tillgångarna är undervärderade med 141 miljarder kr.

Detta innebär alltså förhöjd risknivå i MQ-aktien.

MQ:s resultat per aktie på knappt 1 kr för senast rapporterade 12 mån (sep 2012-aug 2013) exkl engångsposter uppnåddes enl ovan med följande förutsättningar:

• intäkter 1,4-1,5 miljarder kr

• rörelsemarginal 4% (exkl vd-avgångsvederlaget)

• resultat efter skatt drygt 30 miljoner kr (exkl skattemässig engångspost och exkl vd-avgångsvederlaget)

Finns det någon potential att förbättra dessa siffror framöver?

Antag att MQ måste öka resultatet så att aktien vid nuvarande börskurs värderas till ett p/e-tal på max 7-8 räknat på förväntat resultat per aktie inom 2-3 år.

Det är egentligen ganska högt räknat med tanke på riskerna i MQ-aktien pga hög skuldsättning, stora immaterialla tillgångar, och konjunkturkänslig verksamhet.

Ett p/e-tal på 4-5 skulle kräva ett resultat per aktie på 3-4 kr.

Om man visste att det skulle uppnås inom 2-3 år och därefter öka långsiktigt, skulle ev aktien vara långsiktigt köpvärd vid nuvarande börskurs på 16-17 kr.

Antag att MQ inom 1-2 år måste be aktieägarna om kapitaltillskott på åtminstone 150-200 miljoner kr för att lätta på skuldbördan.

I så fall kommer ju MQ att sälja ut nya aktier via nyemission, och då blir det ännu svårare att nå ett resultat per aktie på 3-4 kr eftersom MQ då har fler aktier att fördela resultatet på.

I dagsläget finns det 34-35 miljoner MQ-aktier.

För att få in 150-200 miljoner kr måste MQ sälja ut tex 15-20 miljoner nya aktier med en teckningskurs på 10 kr per aktie.

Då kommer MQ därefter ha totalt ca 50-55 miljoner aktier.

För att nå ett resultat per aktie på 3-4 kr per år krävs då ett totalt resultat efter skatt på 150-220 miljoner kr.

Med 22% skatt kräver det ett resultat före skatt på ca 200-300 miljoner kr.

Enl nedan har MQ inte varit i närheten av sådana resultatnivåer någonsin.

Som bäst var resultatet efter skatt uppe och nosade på 80 miljoner kr under sep 2010-aug 2011.

Enl MQ:s årsredovisning för sep 2011-aug 2012 (daterad i dec 2012) uppgav bolaget som mål att bla ha en rörelsemarginal på 12% mätt över en konjunkturcykel.

Med intäkter på 1,4-1,5 miljarder kr i årstakt och en rörelsemarginal på 12% skulle MQ nå ett resultat per aktie på ca 2,50 kr per år (med samma räntekostnader som under sep 2012-aug 2013, dvs 14 miljoner kr, och med en skattesats på 22%).

Men just nu känns en sådan rörelsemarginal som en utopi.

Inkl senast rapporterade 12 mån har MQ:s utveckling sett ut så här de senaste bokföringsåren:

Antal butiker:
31 aug 2009: 102 st
31 aug 2010: 106 st
31 aug 2011: 113 st
31 aug 2012: 116 st
31 aug 2013: 122 st

Fler butiker varje år.

Intäkter:
sep 2007-aug 2008: 1 507 miljoner kr
sep 2008-aug 2009: 1 384 miljoner kr (-8%)
sep 2009-aug 2010: 1 435 miljoner kr (+4%)
sep 2010-aug 2011: 1 487 miljoner kr (+4%)
sep 2011-aug 2012: 1 534 miljoner kr (+3%)
sep 2012-aug 2013: 1 463 miljoner kr (-5%)

Medelantal anställda:
sep 2008-aug 2009: 661 st
sep 2009-aug 2010: 624 st
sep 2010-aug 2011: 657 st
sep 2011-aug 2012: 656 st
sep 2012-aug 2013: 612 st

Personalminskning senaste året.

Rörelsemarginal:
sep 2007-aug 2008: 11%
sep 2008-aug 2009: 7%
sep 2009-aug 2010: 10%
sep 2010-aug 2011: 8%
sep 2011-aug 2012: 6%
sep 2012-aug 2013: 3%

Resultat efter skatt:
sep 2007-aug 2008: 71 miljoner kr
sep 2008-aug 2009: 40 miljoner kr
sep 2009-aug 2010: 72 miljoner kr
sep 2010-aug 2011: 77 miljoner kr
sep 2011-aug 2012: 61 miljoner kr
sep 2012-aug 2013: 62 miljoner kr*

*34 miljoner kr exkl engångsposter.

Inte en helt övertygande utveckling alltså:

• Intäkterna hade ett dåligt år (sep 2007-aug 2008), följt av tre hyggliga år, följt av ett dåligt år.

• Rörelsemarginalen har haft en långsiktigt fallande trend (även om det är från ganska höga nivåer).

• Resultatnivån efter skatt har legat kring ca 40-80 miljoner kr per år efter skatt de senaste sex åren.

Som jämförelse är MQ i dagsläget värt 577 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 16,40 kr (slutkursen ons 9 okt 2013).

Det senaste årets nettoresultat på 62 miljoner kr är dock inte rättvisande eftersom det inkluderar en skattemässig engångspost på +35 miljoner kr.

Nettoresultatet innehöll även en engångspost på -7 miljoner kr pga avgångsvederlag till förra MQ-vd:n Mats Gärdsell.

Exkl skatteposten och avgångsvederlaget uppgick nettoresultatet till 34 miljoner kr under bokföringsåret sep 2012-aug 2013.

Men det finns även positiva saker:

1)

Investmentbolaget Öresund med finansmannen Mats Qviberg som huvudägare har dykt upp som storägare i MQ.

(Lustigt med tanke på att hans egna initialer är MQ. Har det bidragit till att Öresund köpt MQ-aktier?)

Även om han var med när aktiemäklarfirman HQ kraschade så har Qviberg god affärsnäsa.

Han har väl lyckats bra som storägare i börsnoterade Volvo-återförsäljaren Bilia som många tvivlade på.

Han ser väl potential att göra om samma nummer med MQ.

Men enl MQ:s ägarlista per slutet av aug 2013 är Öresund inte ens bland de största aktieägarna i MQ och har bara en ägarandel på 5%: http://ir.mq.se/finansiell-info/aktien/agarstruktur/

Öresund verkar inte ha någon representant i MQ:s styrelse: http://ir.mq.se/finansiell-info/bolagsstyrning/styrelsen/

Det är en skillnad från Bilia där Qviberg själv är styrelseordförande och har väl aktivt deltagit i Bilias utveckling.

Och i Bilia är Öresund klart största aktieägare med en ägarandel på 18-19% och inkl familjen Qvibergs privata ägande av Bilia-aktier kontrollerar familjen en ägarandel på över 30% av Bilia: http://www.bilia.com/ekonomi/#!9212/aktien/aktieagare

Men ev kommer Öresund att öka ägarandelen i MQ och ta en mer aktiv roll om krisen för MQ förvärras.

Dock sitter Öresund (via Marcus Wahlberg) i MQ:s valberedning (på totalt fyra pers) som föreslår aktieägarna på bolagsstämman vilka som ska sitta i MQ:s styrelse: http://ir.mq.se/finansiell-info/bolagsstyrning/valberedning/

Så på det sättet tar Öresund en aktiv roll i MQ.

2)

MQ har haft en del turbulens kring vd-posten.

I maj 2011 avgick plötsligt dåvarande vd:n Johan Elfner och finanschefen Tony Siberg fick träda in som tillförordnad vd.

Därefter tillträdde varuhuskedjan Åhléns vd Mats Gärdsell som MQ:s vd från sep 2011.

Och därefter knappt två år senare har han nu avgått och efterträtts av möbelbutikskedjan Mios vd Christina Ståhl.

Dvs de täta vd-bytena indikerar att MQ är ett "hopplöst fall" som det är svårt att få ordning på.

Ståhl uppger sig dock vara övertygad om att det går att få ordning på MQ.

Hon pratar bla om:

• att öka modegraden i butikskedjans klädsortiment

• att stärka MQ:s finansiella ställning

• att sänka kostnaderna ytterligare

Risk för att ökad modegrad innebär att MQ kommer att stånga sig ännu mera blodig mot konkurrenter som H&M och Zara som alltid haft hög modegrad som del av sina koncept.

Och innebär stärkt finansiell ställning risk för nyemission (och därmed fallande MQ-börskurs)?

Kostnadssänkningarna har målet att uppgå till en årskostnadsnivå som ligger 50 miljoner kr lägre än i dagsläget.

Oavsett Ståhls möjligheter att lyckas med MQ har hon lyckats bra med Mio där hon jobbade under perioden sep 2007-juli 2013 då Mio fick följande ekonomiska utveckling:

Intäkter:
maj 2007-apr 2008: 1 366 miljoner kr (0%)
maj 2008-apr 2009: 1 314 miljoner kr (-4%)
maj 2009-apr 2010: 1 313 miljoner kr (0%)
maj 2010-apr 2011: 1 335 miljoner kr (+2%)
maj 2011-apr 2012: 1 314 miljoner kr (-2%)
maj 2012-apr 2013: 1 515 miljoner kr (+15%)

Resultat före skatt:
maj 2007-apr 2008: -39 miljoner kr
maj 2008-apr 2009: -30 miljoner kr
maj 2009-apr 2010: 50 miljoner kr
maj 2010-apr 2011: 59 miljoner kr
maj 2011-apr 2012: 61 miljoner kr
maj 2012-apr 2013: 78 miljoner kr

Resultatmarginal:
maj 2007-apr 2008: -2,8%
maj 2008-apr 2009: -2,3%
maj 2009-apr 2010: 3,8%
maj 2010-apr 2011: 4,5%
maj 2011-apr 2012: 4,7%
maj 2012-apr 2013: 5,1%

Dvs det är ju en väldigt fin och stabil resultatutveckling hon fick till där även om bolaget gick med förluster i början och var i kris.

Ev hoppas Ståhl göra samma turn around av MQ som Susanne Börjesson har lyckats med som vd för sko- och väskbutikskedjan Venue Retail Group (VRG).

Även VRG hade väl ett inte särskilt starkt butikskoncept.

Bolaget hade sex olika vd:ar på sex år (och gick med förlust i tio år) innan Börjesson lyckades få bolaget att börja gå med vinst, bla genom att skära i kostnaderna på bla huvudkontoret: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/vande-tio-ars-forluster-for-vrg-243881

Börjesson tillträdde där under hösten 2009. I dec 2009 handlades VRG-aktien i motsvarande 12 kr och det var väl inte många som trodde på bolaget, men sedan dess har den ekonomiska utvecklingen successivt förbättrats och idag ligger VRG-aktien i 43 kr (slutkurs ons 9 okt 2013). Bra jobbat!

//Edit: VRG-aktien ner till 37,50 kr som lägst tors 10 aug 2013 efter att bolaget presenterat resultatrapport för sep 2012-aug 2013: http://mb.cision.com/Main/877/9480055/170116.pdf

Norska banken DNB klart största nettosäljare av VRG-aktien under dagen.

Enl rapporten bla:

"(...) försäljningen av höstvaror gick mycket trögt i augusti (2013) till följd av det varma sensommarvädret.

Vi har också flera nya butiker som tillkommit under senare delen av kvartalet, vilka ännu inte genererar intäkter fullt ut medan vi har kostnader för personal och hyra direkt."

Och:

"Koncernens försäljning under september (2013)_, för jämförbara enheter, utvecklades svagt med 9 procent sämre än föregående år."_

"Höstförsäljningen (2013) har haft en trög start till följd av det varma vädret, vilket framförallt påverkade utvecklingen inom skokedjan Rizzo."

Totalt sett under bokföringsåret sep 2012-aug 2013 var VRG:s siffror följande:

• intäkter 844 miljoner kr (upp 2-3% från föregående bokföringsår)

• ebitda-marginal 5-6% (ner från drygt 7% föregående bokföringsår)

• rörelsemarginal 3-4% (ner från drygt 5% föregående bokföringsår)

• resultat efter skatt 23 miljoner kr (-46%)

• resultat per aktie 2,88 kr (-47%)

Bolagets skuldsättning innebar en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 20% av börsvärdet.

VRG:s mål är intäkter på över 1 miljard kr under sep 2013-aug 2014 vilket bla ska uppnås genom förvärvet av accessoar-butikskedjan Deco Bags.

Till slutet av bokföringsåret sep 2015-aug 2016 är målet att nå intäkter på minst 1,2 miljarder kr i årstakt med en ebitda-marginal på minst 8%.

• Deco Bags (som ingår i VRG from 1 okt 2013) har 27 butiker i södra och västra Sverige.

• VRG självt har sedan tidigare 129 butiker.

Från jun-aug 2012 till jun-aug 2013 halverades VRG:s resultat från 10 miljoner kr till 5 miljoner kr.

Vd Susanne Börjessons förklaring:

"Bruttovinstmarginalen uppgick till knappt 50 procent påverkad av en svag norsk krona och en relativt sett högre reaandel, till följd av den trögare höststarten.

Vidare var föregående års höga nivå positivt påverkad med cirka 2,5 procentenheter av en upplösning av kalkylkostnader relaterat till varulagret, varför en jämförelse mellan kvartalen haltar."

Resultatförsämringen från sep 2011-aug 2012 till sep 2012-aug 2013 förklarar hon enl följande:

"Vår offensiva satsning på butiksexpansion med 12 nya butiker under året, och därmed relaterade kostnader, i kombination med en svag marknad"

//

Dvs visst finns chansen att även Ståhl kommer att lyckas med MQ, men som det ser ut har hon en ganska brant uppförsbacke just nu.

Här i bloggen är slutsatsen att man åtminstone tjänar på att vänta med att köpa MQ-aktien tills läget för bolaget försämrats ytterligare och aktien fallit mer från nuvarande börskurs 16,40 kr (slutkursen ons 9 okt 2013).

Modemiss

Ur frågestunden till MQ:s rapportpresentation 9 okt 2013: http://www.media-server.com/m/p/3g3yhica

Fredrik Ekman från aktiemäklarfirman Carnegie undrar över vad som egentligen hände under MQ:s bokföringsår sep 2012-aug 2013.

Enl honom gjorde bolaget en "modemiss" under hösten 2012, men sedan fortsatte bolagets intäkter att försämras trots att effekterna av modemissen borde ha ebbat ut allteftersom året gick.

Ekman funderar om det tex kan vara MQ:s reastrategi som har förändrats i och med att klädbranschen som helhet snarare har förbättrats under bokföringsårets gång.

MQ:s finanschef Tony Siberg bekräftar att MQ gjorde en modemiss under hösten/vintern för ett år sedan (dvs hösten 2012 etc).

Och enl honom "smittar" en sådan modemiss av sig.

Enl Siberg under rapportpresentationen:

"Sortimentet var inte tillräckligt bra - kan vi konstatera - under den här perioden."

"Vi fick ett något bättre sortiment till våren (2013) men inte tillräckligt bra där heller. Så vi har haft det lite trögt att leverera.

Det har varit lite 'tripp, trapp, trull' med sortimentet; att det först absolut inte var bra under föregående höst/vinter.

Sedan blev det bättre till våren (2013) och har blivit ytterligare ett steg bättre nu under hösten (2013) som vi ser det.

Men totalt sett över året är vi inte nöjda med vårt sortiment."

Siberg understryker dock även att de lägre intäkterna under sep 2012-aug 2013 berodde på de höga rea-drivna intäkterna under sep 2011-aug 2012.

Under de senaste sex åren är det först nu under det senaste kvartalet (jun-aug 2013) som intäktsnivån ligger i nivå med tidigare år, efter att kvartalet jun-aug 2012 lyftes av reor.

Ekman frågar sig dock varför MQ:s bruttomarginal ändå var så dålig under kvartalet jun-aug 2013 om det inte var lika mycket reor under det kvartalet som under jun-aug 2012.

Siberg förklarar det bla med negativa valutaeffekter pga den högre dollarn, samtidigt som det finns positiva effekter av god försäljning av höstprodukter till fullpris i aug 2013.

"Vi landar där vi landar jämfört med föregående år (vad gäller bruttomarginalen under jun-aug 2013 jämfört med jun-aug 2012), och det är ändå bättre (dvs en högre bruttomarginal i jun-aug 2013 jämfört med i jun-aug 2012) med en halv procentenhet."

Ekman undrar nu hur länge det kan ta innan MQ:s utveckling börjar förbättras igen, i och med att det är långa ledtider från dess att MQ beställer nya kläder tills de börjar säljas i MQ-butikerna.

Vd Christina Ståhl uppger att MQ-styrelsen själv ingrep när det stod klart att bolaget drabbats av en kollektionsmiss.

Men enl henne börjar det nu under hösten 2013 synas en förbättring igen.

Enl Ståhl:

"Det är nu det förtroendet vi måste förvalta vidare, för en blomma gör ingen sommar."

Enl henne handlar det om att se till att MQ har en "sortiments-struktur" och ett "sortiments-arbete" som tar steg för steg i rätt riktning.

"Men precis som Tony säger är vi glada att se att höstkollektionen nu faktiskt startar på ett något bättre sätt, och det är det förtroendet som vi ska förvalta vidare."

Siberg bekräftar även på Ekmans fråga att MQ hade en kraftig intäktsminskning under jun och juli 2013 (jämfört med jun och juli 2012) men att MQ:s intäkter faktiskt ökade från aug 2012 till aug 2013.

SEB:s aktieanalytiker Nicklas Fhärm ville veta mer om MQ:s intäktsförändring med -12% från jun-aug 2012 till jun-aug 2013, och hur det fördelar sig på MQ:s varumärken jämfört med utomstående varumärken, samt tex herrkläder jämfört med damkläder.

Enl MQ:s finanschef Tony Siberg ligger minskningen specifikt i någon av de delarna:

"Det är inte där det sitter faktiskt."

"Totalt sett så är det en svag försäljning på alla delar."

Fhärm är förvånad över det och frågar sig om det även innebär att de externa varumärkesleverantörerna också haft svaga kollektioner.

Siberg bekräftar att MQ inte varit nöjt med de kläder som köpts in från externa varumärkesleverantörer och som funnits i butik under jun-aug 2013.

Och han understryker att när MQ hade sortimentsmiss för ett år sedan så avsåg det inte bara MQ:s egna varumärken:

"Det var även att vi tyckte vi hade köpt in fel externa varumärken. Det handlar om hur vi köper in. Och så kanske vi har haft en del externa varumärken som varit lite för svaga."

Fhärm frågar även om hur MQ kunnat få negativ dollareffekt pga stigande dollar när dollarn faktiskt fallit.

Siberg förklarar det med att inköpen görs långt innan. Det som tex köptes in till kvartalet jun-aug 2013 köptes in redan före julen 2012.

Men Fhärm hävdar att dollarn under den perioden fallit med 4% (från före julen 2011 till före julen 2012?).

Sibergs svar på det:

"Inte för oss tyvärr. Vi har drabbats av en negativ dollareffekt, men det är inte den stora förklaringen" (till att kvartalet jun-aug 2013 blev så dåligt för MQ).

Fhärm undrar även kring varför MQ väljer att ge aktieutdelning till aktieägarna trots bolagets höga skuldsättning.

Ståhl hänvisar till att det är styrelsens beslut som är i enlighet med bolagets policy:

"Styrelsen bedömer att utrymmet finns och att det inte på något sätt oroar bolagets finansiella ställning, så jag ser inget konstigt med det."

Ståhl vill återkomma till vad hon själv tycker om MQ:s policy av det slaget.

"Jag har väldigt många saker att sätta mig in i nu, men jag ser inga större problem eller frågetecken när det gäller finanspolicyn."

Hon uppger sig dessutom nu lägga fokus på MQ:s "operativa frågor":

"Varje sund värdeutveckling i ett bolag - oavsett om det är börsnoterat eller inte - grundas på en sund kärnverksamhet.

Och det kommer att bli mitt absoluta fokus; att få igång kärnverksamheten och få den att tuffa och gå; att få 'försäljningsnerven' tillbaks till bolaget, och att agera tydlig ledare för att säkerställa att vi alla går i samma riktning."

Nordeas analytiker Stefan Stjernholm ville veta om det blir några engångskostnader för att genomföra besparingsprogrammet.

Som Ståhl förklarar det kommer det att inte behövas några stora engångskostnader för att uppnå besparingen på 50 miljoner kr under sep 2013-aug 2014.

På Stjernholms fråga om MQ:s butiksnät uppger sig Ståhl vara nöjd förutom vissa stora butiker som ev är för stora, och en del tvåvåningsbutiker som skulle ge högre försäljning per kvadratmeter om … [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?