Post entry

Modus Therapeutics redovisar top-line data för fas 1b studien i sepsis. Säkerhet, tolerabilitet och signifikant effekt uppmättes. Med börsvärde 35 msek är det multiplar upp till peers.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Lyckad fas 1b studie med LPS-toxin i friska människor visar att sevuparin är säker, tolereras och visar signifikant effekt. LPS-toxin framkallar inflammatorisk respons och är en vedertagen model för utveckling av läkemedel mot sepsis. Modus Therapeutics går in i fas 2 under 2023. Men kommer under första halvan av 2023 presentera finansiering för resterande studier. Partnerskap med större aktör mot rätt att licensiera lyfter VD fram som realistiskt alternativ. Börsvärdet är 35 msek, peers värderas till över 200 msek.

Sevuparin är modifierad heparinmolekyl. Lågmolekylärt heparin används redan idag vid behandling av svår sepsis. Sevuparin har undersökts i andra studier och uppvisat säkerhet och tolerabilitet. Fas 1b studien är den första man sett tidig effekt i människa, vilket är en stor milestone i utvckling av sevuparin.

Ur intervjun med VD John Öhd den 22 januari 2023 framgår det att fas 1b studien var lyckad och gav Modus Therapeutics komplett underlag för att designa en smart fas 2a studie. Studien visade att sevuparin är säker och tolereras väl för de aktuella doserna. Vidare, vilket kanske är viktigast så fan man signifikant effekt i flera olika biomarkörer. Två redovisades igår, men bolaget kommer redovisa fler efter hand.

Fas 1b studien visar att LPS-toxin provocerar fram inflammatorisks reaktion hos patienterna eftersom ökning av antal vita blodkroppar och höjd andningsfrekvens observerades. För de patienter som fick sevuparin observerades signifikant reduktion av vita blodkroppar och andningsfrekvens med ökad dos sevuparin.

Finansieringen av fortsatta utvecklingen av sevuparin i sepsis kan ske på olika sätt enligt VD. En lösnings som är intressant och som han lyfter fram som fullt realistisk är partnerskap med större aktör som tar kostnaden mot rätten att teckna licens för specifika geografiska områden. Även andra icke utspädande finansiering nämns. Jag tror att Modus Therapeutics kommer försöka undvika utspädande emissioner så långt möjligt och i stället utnyttja det internationella kontaktnät Karolinska Development har.

Är aktien köpvärd vi börsvärde 35 msek? Det får man avgöra själv. Vad som är faktum är att motsvarande bolag handlas flera multiplar av Modus Therapeutics börsvärde. Så jag tror att en investering nu kan ge väldigt bra avkastning på både lång och i synnerhet lång sikt.

Karolinska Development som huvudägare, 55% av aktierna, har upprepade gånger visat sig vara skickliga på att vaska fram biotechbolag som i slutändan givit avkastningar på flera 100 % på insatt kapital. KD har både medicinsk, affärsmässig kunskap och internationellt kontakt nät som gör dem överlägsen en enskilt investerare att bedöma potentiella framgångsrika biotech.

Aktien handlas just nu i demandzon, och jag har svårt att se hur kursen skall sjunka mer. Se graf nedan.

Jag äger aktien, var och en måste göra sin egen analys.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?