Post entry

Modus Therapeutics närmar redovisning av top-line data för fas 1b studien i sepsis. Säkerhet, toxicitet och effekt tolkas och ligga till grund för kommande fas 2. Potentiell kursökning på 400%.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Top-line data från fas 1b studien i sepsis väntas redovisas inom kort. Avstämningen blir troligen startskottet officiell förhandling med partnerskap/exit av Modus Therapeutics. Molekylen som ligger till grund för Modus är sevuparin, och har anti-inflammatoriska egenskaper som visat sig effektiv i flera olika indikationer. Bolagsvärdet är 40 MSEK, vilket kan jämföras med motsvarande bolag som värderas till 200-300 MSEK. Analytiker har satt rimligt nuvärde inom intervallet 12-22 kr per aktie. Kursen är nu 3 kr.

Modus Therapeutics potentiella patenterade blockbuster är sevuparin som är en molekylvariant heparin. Varför är det viktigt att veta? Heparin är sedan 1930-talet väl beprövat och godkänt läkemedel som verkar anti-koagulerande. Kunskapen om dess säkerhet och toxikologiska profil mycket god. Utöver anti-koagulerande egenskaper har heparin visat sig även vara anti-inflammatorisk. En egenskap som är viktig vi behandling av t.ex. sepsis (blodförgiftning). För att kunna behandla patienter med t.ex. sepsis utan att ge anti-koagulerande medicin utvecklades sevuparin. Sevuparin liknar heparin, men saknar funktionsgrupperna som med heparin verkar anti-koagulerande.

För patienter med sepsis uppträder oftast det livshotande tillståndet när vitala organ bryts ner av sepsisangreppet. Sevuparin hjälper de vitala organens skyddande barriär att stoppa angreppets utbredning. Pre-kliniska data i möss med mänskliga celler visar mycket lovade resultat, där just förstärkning av organens barriär uppnåtts. Resultaten visar att sepsispatienter som fått sevuparin får samma skydd av vitala organ som friska patienter. Även många vetenskapliga artiklar som sammanställt studier med heparin vid sepsis visar lovande resultat. Problemet och kontroverserna kring användandet av heparin vid sepsis är att det endast kan ges i små doser eftersom det även verkar anti-koagulerande. Här kommer den avgörande skillnaden med sevuparin, som kan optimeras specifikt mot sepsis utan att riskera allvarliga blödningar hos patienten. Utöver antibiotika, saknas i dag behandling mot sepsis/sepsis-chock. Sevuparin är tillsammans med bl.a. antibiotika tänkt att ingå som del i sepsisbehandling.

Marknaden för sevuparin i enbart indikationen sepsis beräknas vara 25-35 miljarder USD. Och har per definition potentialen att bli blockbuster. Det kommer naturligtvis att locka Big Pharmas intresse. Vad jag förstår så pågår redan diskussioner med partners om hur Modus skall fortsätta studierna, efter rapporterad fas 1b. Modus Therapeutics och dess huvudägare Karolinska Development klart och tydligt sagt att allt är till salu redan efter fas 1b studien, som alltså är klar vilken dag som helst.

Jämförs värderingen av Modus Therapuetics med biotech i liknande fas noterar man att bolaget är kraftigt undervärderat. Kurspotentialen på kort sikt är i runda slängar 400%. Jag har skrivit mer om detaljerna i tidigare inlägg om Modus Therapeutics.

Den tekniska analysen säger att priset håller på att samla kraft för utbrott ur triangel med stigande bottnar mot horrisontella toppar, se diagram nedan. Stängning över 3 kr ger köpsignal ur triangeln. Det är inte orimligt att tänka sig kurser över 10 kr vid lyckad fas 1b, i synnerhet om även effektdata kan utläsas.

Jag har aktien och skriver därmed i egen sak, har dock försökt hålla posten så saklig som möjligt. Gör alltid er egen analys och undersökning innan ni köper eller säljer en aktie.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?