Post entry

Spekulativt köp: Micro Systemation, Probi, Net Insight

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Micro Systemation, Hiq, Probi och Net Insight har kommit med q3/2013-resultatrapporter. Är aktierna köpvärda?

Sammanfattning

I detta blogginlägg blir rekommendationerna följande:

• Axis: "Sälj" vid börskurs 227 kr.

• Net Entertainment: "Sälj" vid börskurs 131,50 kr.

• Biogaia: "Sälj" vid börskurs 228 kr.

• Micro Systemation: "Spekulativt köp" vid börskurs 13,90 kr.

• Hiq: "Fullvärderad" vid börskurs 38 kr.

• Probi: "Spekulativt köp" vid börskurs 40,60 kr.

• Net Insight: "Spekulativt köp" vid börskurs 1,42 kr.

(Börskurserna är slutkurser per fre 25 okt 2013.)

Verksamheter:

• Axis: övervakningskameror som kan styras via internet etc

• Net Entertainment: spel för internetbaserade spelbolag

• Biogaia: hälsokost (nyttiga bakterier)

• Micro Systemation: utrustning och programvara för att spåra tidigare kommunikation i mobiltelefoner

• Hiq: IT-konsultfirma

• Probi: hälsokost (nyttiga bakterier)

• Net Insight: datakommunikations-utrustning

Aktiernas kursutveckling senaste 12 mån (tom fre 25 okt 2013):

• Net Entertainment +92%

• Axis +51%

• Biogaia +40%

• Hiq +27%

• Micro Systemation +11%

• Net Insight -14%

• Probi -16%

Börsvärden vid nuvarande börskurs (slutkurser per fre 25 okt 2013):

• Axis: knappt 16 miljarder kr

• Net Entertainment: över 5 miljarder kr

• Biogaia: nästan 4 miljarder kr

• Hiq 2 005 miljoner kr

• Net Insight 555 miljoner kr

• Probi 380 miljoner kr

• Micro Systemation 259 miljoner kr

Antal anställda per bolag (per slutet av sep 2013):

• Axis: knappt 1 600 pers

• Net Entertainment: drygt 400 pers

• Biogaia: 80-90 pers

• Hiq 1 302 pers

• Net Insight 139 pers

• Micro Systemation 83 pers

• Probi 27 pers

P/s-talet per bolag (dvs börsvärde delat med intäkter för senaste 12 mån):

• Biogaia drygt 13

• Net Entertainment 8-9

• Axis 3-4

• Probi knappt 4

• Net Insight 2

• Micro Systemation 1,7

• Hiq 1,5

Aktiernas p/e-tal (beräknat som nuvarande börskurs delat med resultat per aktie för senast rapporterade 12 mån):

• Biogaia 65

• Net Entertainment 36-37

• Axis 30

• Probi 25

• Hiq 17

• Micro Systemation 15

• Net Insight (hade nollresultat under senaste 12 mån)

Justerade p/e-tal:

• Probi 14-15

• Micro Systemation 12

• Net Insight 12

För Probi är det justerade p/e-talet beräknat utifrån börskursen exkl nettokassan, och med ett resultat per aktie exkl avskrivningar på patent och licenser som kommer att vara helt avskrivna under 2014 med tidigare avskrivningstakt.

För Micro Systemation är p/e-talet beräknat utifrån börskursen exkl nettokassan.

För Net Insight är p/e-talet beräknat utifrån börskursen exkl nettokassan, och ett resultat per aktie prognosticerat till 0,07-0,08 kr inom 2-3 år exkl skatt tack vare bolagets stora uppsamlade skattemässiga förlustavdrag.

Intäktsförändring senaste 12 mån (dvs från okt 2011-sep 2012 till okt 2012-sep 2013):

• Axis +13%

• Net Entertainment +18%

• Biogaia -55% (noll procent exkl engångsintäkt)

• Micro Systemation +23%

• Probi +4%

• Hiq -4%

• Net Insight -8%

Intäktsförändring under q3/2013 (dvs från q3/2012 till q3/2013):

• Net Entertainment +25%

• Axis +23%

• Biogaia -1%

• Probi +16%

• Net Insight +11%

• Micro Systemation +3%

• Hiq -2%

Nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) delat med börsvärde:

• Biogaia 6%

• Axis 2-3%

• Net Entertainment 1%

• Net Insight 33%

• Probi 24% (27% inkl egenägda aktier)

• Micro Systemation 19-20%

• Hiq drygt 6%

Dvs sänkt risknivå i alla bolagens aktier tack vare att de alla har stora nettokassor, särskilt vad gäller Net Insight, Probi och Micro Systemation.

Hur stort är det bokförda värdet på immateriella anläggningstillgångar i förhållande till respektive bolags bokförda värde på totala tillgångar?

• Net Entertainment 38%

• Axis 7%

• Biogaia 0%

• Hiq 36%

• Net Insight 33%

• Probi 17-18%

• Micro Systemation 1-2%

Hur stort är det bokförda värdet på immateriella anläggningstillgångar i förhållande till eget kapital i respektive bolag?

• Net Entertainment 61%

• Axis 15%

• Biogaia 0%

• Hiq 50%

• Net Insight 38%

• Probi 20%

• Micro Systemation 3%

Dvs förhöjd risknivå i särskilt Net Entertainment, Hiq och Net Insight pga stort bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar (ev "luft" i balansräkningen).

Med ett justerat p/e-tal på 14-15 och en intäktstillväxt på 20-30% i årstakt de senaste två kvartalen, ser ju Probi-aktien intressant ut. Dessutom tyska bolaget Symrise AG som hela tiden ökar sin ägarandel i Probi. Uppköp på gång?

Även Net Insight-aktien verkar ju intressant med ett justerat p/e-tal på 12 och en intäktstillväxt på 11% i q3/2013.

Micro Systemation hade ett mellankvartal i q3/2013, men under senaste 12 mån uppgår bolagets intäktstillväxt till goda 23% och med ett justerat p/e-tal på 12 verkar ju den aktien därmed billig.

Bakgrund

Börsen kan ju betraktas som ett stort smörgåsbord av olika rätter (aktier).

Här i bloggen är uppfattningen att Micro Systemation, Probi och Net Insight alla utgör aptitliga rätter i detta smörgåsbord.

De karaktäriseras bla av:

1) Starka positioner inom avancerade verksamheter.

2) Starka balansräkningar.

3) Lönsamma verksamheter idag (dvs det är inte så att de går med brakförlust idag som i vissa andra bolag där börsvärdena bygger på att aktieinvesterare hoppas på jätteintäkter och höga resultat om några år)

4) De är alla i lite av svackor för tillfället, eller i varje fall är utvecklingen av intäkter och resultat inte rekordbra just nu vilket lär göra aktierna långsiktigt billiga. (Samtidigt kan svackorna sägas utgöra frågetecken för om bolagen verkligen är så bra, eller om deras inriktningar har brister. Det höjer risknivån i dessa aktier.)

Det finns andra börsbolag (aktier) som tex Axis, Net Entertainment och Biogaia som har liknande egenskaper som Micro Systemation, Net Insight och Probi, men Axis, Net Entertainment och Biogaia har alla så högt värderade aktier så att de här snarast är att anse som fullvärderade eller övervärderade.

I och för sig har väl tex amerikanska succéinvesteraren Warren Buffett sagt typ att det långsiktigt inte gör så mycket om man köper aktier i bra bolag även om de är högt värderade.

Här är dock uppfattningen att aktierna i bolag som Micro Systemation, Probi och Net Insight är långsiktigt mer köpvärda just nu än aktierna i Axis och Net Entertainment.

Men risknivån är som nämnt även ganska hög (dvs tex risken för att Micro Systemation, Hiq, Probi och Net Insight egentligen inte är så bra aktier, och att deras nuvarande svackor är ett symptom på det).

Därutöver finns risker tex i form av att börsen generellt är högt värderad just nu, vilket ger risk för kommande generell börsnedgång.

Därför kan det även vara intressant att nu tex köpa fondandelar i fonden Xact Bear (som stiger i värde när börsen faller, men faller i värde när börsen stiger).

//Edit: Xact Bear slutade fre 25 okt 2013 i 142,60 kr samtidigt som OMXS30-index slutade i 1 290,63.

//

Och man behöver ju inte gå "all in" (dvs satsa alla sina pengar nu direkt) i aktierna i Micro Systemation, Probi och Net Insight.

Har man tålamod kan man invänta en generell börsnedgång och köpa dessa aktier de kommande månaderna för lägre (ev klart lägre?) nivåer än nuvarande nivåer.

Tålmodiga lär generellt lyckas bättre med sina aktieinvesteringar än de otåliga.

Men det lär inte vara långsiktigt fel att redan nu börja köpa på sig aktier i Micro Systemation, Probi och Net Insight om man är medveten att de då är att betrakta som högrisk-aktier (dvs "spekulativa köp").

Bolagens inriktningar

Micro Systemation:

Utrustning och programvara för att spåra tidigare kommunikation (tex sms) i mobiltelefoner.

Kunder: Bla brottsutredande myndigheter.

Risker: Kunderna tillhör bla offentliga sektorn där budgetnedskärningar sker i många länder pga höga statsskulder.

Det positiva är att Micro Systemation har en stark marknadsposition globalt inom sin nisch, och att bolagets orderingång brukar komma i "klumpar" vilket gör att mellankvartal med sämre ekonomisk utveckling inte bör vara så mycket att oroa sig över långsiktigt.

Negativt att Micro Systemation krävs på skadestånd av konkurrenten Cellebrite (baserad i USA men är israeliskt?) pga påstådd delvis kopierad programvara. Micro Systemation anser väl självt att skadeståndskravet är grundlöst och att den berörda programvaran bara utgör en väldigt liten del av Micro Systemations totala produktsortiment.

Hiq:

IT-konsultfirma, dvs affärsidén är att tillhandahålla IT-konsulter som får olika IT-relaterade uppdrag av kunderna.

Det kan väl tex handla om att utföra specifika programmeringsarbeten eller att åta sig hela större IT-projekt.

Positivt att Hiq verkar vara en "spjutspetsfirma" med väldigt duktiga IT-konsulter, jämfört med andra börsnoterade IT-konsultfirmor där IT-konsulterna kan vara mediokra.

Här i bloggen är därför alltid utgångspunkten att Hiq är den intressantaste aktien bland de börsnoterade IT-konsultfirmorna, även om aktier i andra IT-konsultfirmor kan verka billigare.

Negativt att även Hiq är konjunkturkänsligt, dvs i sämre tider så finns risk att kunderna generellt skär ner på IT-konsulter (även om man kan tycka att om kunderna vore rationella, så skulle de särskilt i sämre tider anlita fler duktiga IT-konsulter från tex Hiq).

Probi:

Inriktning på hälsokostprodukter med nyttiga bakterier (mjölksyra-bakterier).

Avtal med bla franska storföretaget Danone om att använda Probis bakterier i juicen Proviva.

Har även separata hälsokostprodukter såsom Probi Mage och Probi Frisk som innehåller Probis bakterier och ska vara bra för hälsan. Probi Mage ska väl då vara bra för maghälsan medan Probi Frisk ska stärka immunförsvaret etc så man drabbas mindre av förkylningar etc och mår allmänt bättre.

Negativt att det har varit tal om att Probis patent på sina bakteriegrupper håller på att löpa ut, vilket i så fall kan göra att det därefter är fritt fram för konkurrenter att också använda dessa bakteriegrupper hur som helst.

Negativt i det korta loppet även att hårdare EU-regler gör att hälsokostbolag som Probi måste komma med starkare vetenskapliga bevis för att få påstå i reklam etc att bolagets produkter har gynnsamma hälsoeffekter.

Utan sådana starka vetenskapliga bevis finns risk för att Probi ej får göra positiva hälsopåståenden i sin reklam, vilket därmed kan drabba intäkter och resultat negativt.

Probi uppger sig väl dock jobba med vetenskapliga studier som ska uppfylla EU-kraven och därmed förhoppningsvis kunna leda till sådana forskningsresultat som enl EU-reglerna får användas i reklam etc.

Här i bloggen är även uppfattningen att Probis upparbetade verksamhet med nuvarande kundrelationer och produktsortiment etc är så omfattande att det är svårt för konkurrerande bolag att direkt bara börja sälja liknande produkter med Probis bakteriestammar.

Och även om det kommer sådana konkurrerande produkter, kan det även delvis vara positivt eftersom även de produkterna då måste marknadsföras vilket då lär ge positiva effekter för alla bolag som säljer den typen av produkter (dvs positiva "spill over-effekter").

Net Insight:

Utrustning (och relaterad programvara) för att skicka tv-sändningar via internet.

Positivt att Net Insight verkar ha en stark position globalt inom denna nisch.

Ett tema är att tv-sändningar etc i allt högre grad sker via internet, vilket i så fall lär gynna Net Insight.

Hittills verkar dock Net Insight (åtminstone ännu så länge) mest vara inriktad på utrustning för att klara tv-sändningar i "grossistledet" dvs tex från en idrottsarena till tv-bolaget (dvs ej generella tv-sändningar i bredbandsnät).

Negativt att Net Insights verksamhet verkar vara en ganska liten nisch.

Verksamheten var väl från början en del av stora telekom-utrustnings-tillverkaren Ericsson, som Ericsson valde att lämna (pga att nischen är för liten?).

Dock verkar Ericsson på sistone ha fått upp en del intresse även för Net Insights nisch igen.

En potential för Net Insights utrustning är användning i marksända digitala-tv-nät, dvs där tv-sändningarna via luften ej längre sker analogt utan digitalt (via "ettor och nollor" som måste tas emot av en digital-box som omvandlar signalerna till tv-program man kan se i tv:n).

Fördelar med digitala tv-sändningar är väl bla bättre bildkvalitet och utrymme för fler tv-kanaler för samma radiofrekvens-utrymme etc.

Bla har väl Sverige numera gått över till digitala tv-sändningar, och bla har ju Net Insight levererat mycket utrustning till bolaget Teracom som sköter de digitala tv-sändningarna via radiosignaler i luften i Sverige.

Negativt att det väl som regel är respektive lands stat som i så fall är potentiell kund för Net Insights utrustning för digitala tv-sändningar, men att staternas budget-nedskärningar pga höga statsskulder kan leda till att investeringar i digitala tv-nät därför inte blir ett prioriterat område.

Inriktningar hos liknande bolag men där man kan tycka att aktierna är för dyra:

Axis:

Avancerade internet-baserade övervakningskameror.

Otroligt att Axis har blivit så stort globalt inom denna nisch, när sådana kameror kan tyckas vara en relativt enkel produkt som lätt kan kopieras.

Positivt att Axis även börjat med en ny nisch (automatiserade entré-system). Det innebär säkert också stor potential på sikt.

Visst har Axis haft en särskilt god ekonomisk utveckling på sistone (efter att tidigare bla ha haft en viss kortare svacka).

Men aktiens nuvarande värderingsnivå börjar avskräcka.

Bolaget nu värt 15-16 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 227 kr (slutkursen fre 25 okt 2013).

Axis ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 881 miljoner kr
q2/2012: 1 044 miljoner kr
q3/2012: 1 079 miljoner kr
q4/2012: 1 180 miljoner kr (+12%)

q1/2013: 982 miljoner kr (+11%)
q2/2013: 1 114 miljoner kr (+7%)
q3/2013: 1 322 miljoner kr (+23%)

Intäktsförändring exkl valutaförändringar:
q4/2012: +15%

q1/2013: +16%
q2/2013: +12%
q3/2013: +27%

Resultat efter skatt:
q1/2012: 57 miljoner kr
q2/2012: 88 miljoner kr
q3/2012: 120 miljoner kr
q4/2012: 163 miljoner kr (+22%)

q1/2013: 66 miljoner kr (+16%)
q2/2013: 96 miljoner kr (+9%)
q3/2013: 200 miljoner kr (+67%)

Resultat per aktie:
q1/2012: 0,82 kr
q2/2012: 1,26 kr
q3/2012: 1,72 kr
q4/2012: 2,35 kr (+22%)

q1/2013: 0,95 kr (+16%)
q2/2013: 1,38 kr (+10%)
q3/2013: 2,88 kr (+67%)

Dvs stjärna i kanten för att Axis ekonomiska utveckling verkar ha tagit ännu bättre fart på sistone.

Men här är uppfattningen att det är jämfört med tidigare mindre bra kvartal, och historiskt brukar Axis alltid då och då hamna i svackor vilket lär ge bättre köptillfällen längre fram (särskilt i kombination med en ev generell större börsnedgång).

Som det är nu hade Axis intäkter på 4-5 miljarder kr och ett nettoresultat på drygt 500 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013).

Det blir ett resultat per aktie på 7-8 kr under samma period.

När Axis har ett börsvärde på 15-16 miljarder kr vid nuvarande börskurs 227 kr, innebär det alltså att aktien handlas till ett p/e-tal på höga 30.

Det kan vara motiverat om den goda ekonomiska utvecklingen fortsätter, men här är uppfattningen att Axis ej kan hålla samma goda takt som i q3/2013 på lång sikt.

Positivt att Axis har en låg skuldsättning eller snarare en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på nästan 400 miljoner kr per slutet av sep 2013 (även om det bara motsvarar 2-3% av Axis börsvärde på 15-16 miljarder kr).

Net Entertainment:

Var väl från början en del av internetbaserade casinospel- och sportvadslagnings-bolaget Betsson, som sedan knoppats av till ett separat börsbolag.

Det "gamla" Betsson (dvs inkl nuvarande Betsson plus Net Entertainment) körde ju igång så sent som år 2001, och idag är Betsson värt 8-9 miljarder kr på börsen samtidigt som numera separatnoterade Net Entertainment har ett börsvärde på över 5 miljarder kr.

Det måste ha varit dj*vligt duktigt folk som i dessa bolag tagit vara på potentialen med att erbjuda speltjänster via internet.

Medan Betsson via sina olika internet-hemsidor erbjuder speltjänster till slutkunder, så är det ju Net Entertainment som utvecklar de bakomliggande datorprogrammen för spelen.

Från början hade väl Betsson bara egenutvecklade datorprogram på sina spel-hemsidor, medan Betsson väl numera även anlitar utomstående leverantörer vid sidan om Net Entertainment.

Och Net Entertainment för sin del erbjuder även sina datorprogram till Betsson-konkurrenter.

Tydligen är affärsmodellen att Net Entertainment ej bara tar ut en engångsavgift för datorprogrammen och sedan säger hej då till kunden, utan även efter att ett datorproram har sålts tjänar Net Entertainment en del av vad spelbolaget tjänar på de spel som Net Entertainments datorprogram avser.

En risk är väl att medan internetbaserade spelbolag tidigare vuxit fram helt fritt utan några regler, så börjar (förenklat uttryckt) allt fler länder införa nya regler som innebär att spelbolag som marknadsför sig mot kunder i landet måste ha särskilt tillstånd till det i respektive land.

Och för att få ett sådant tillstånd måste spelbolagets verksamhet mot kunder i landet vara upplagd på ett speciellt sätt, plus att staten i landet ska få en särskild del av spelbolagets intjäning från landet.

Det kan tyckas vara negativt och innebär stora begränsningar av spelbolagens tidigare verksamhet, men samtidigt kan det betraktas som en potential för spelbolag att utöka verksamheten i de länder där tillstånd erhålls av spelbolag.

Net Entertainments ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 128 miljoner kr
q2/2012: 132 miljoner kr
q3/2012: 123 miljoner kr
q4/2012: 145 miljoner kr (+19%)

q1/2013: 149 miljoner kr (+17%)
q2/2013: 149 miljoner kr (+13%)
q3/2013: 153 miljoner kr (+25%)

Resultat efter skatt:
q1/2012: 35 miljoner kr
q2/2012: 37 miljoner kr
q3/2012: 31 miljoner kr
q4/2012: 31 miljoner kr (-15%)

q1/2013: 33 miljoner kr (-5%)
q2/2013: 39 miljoner kr (+6%)
q3/2013: 39 miljoner kr (+28%)

Resultat per aktie:
q1/2012: 0,88 kr
q2/2012: 0,93 kr
q3/2012: 0,78 kr
q4/2012: 0,79 kr (-15%)

q1/2013: 0,83 kr (-6%)
q2/2013: 0,98 kr (+5%)
q3/2013: 0,99 kr (+27%)

Dvs precis som för Axis har Net Entertainements utveckling förbättrats på sistone, vilket även fått aktien att ta fart uppåt.

Överlag ser Net Entertainments utveckling av intäkter och resultat väldigt stabil ut, men negativt att resultatet föll så sent som i q4/2012 och q1/2013.

Totalt för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013) hade Net Entertainment:

• intäkter på knappt 600 miljoner kr

• ett resultat efter skatt på drygt 140 miljoner kr

• ett resultat per aktie på 3-4 kr

Och det ska då jämföras med att Net Entertainments börsvärde nu alltså ligger i över 5 miljarder kr vid börskurs 131,50 kr.

Det innebär att aktien värderas till ett p/e-tal på 36-37 (börskurs 131,50 kr delat med resultat per aktie på 3,59 kr för senaste 12 mån).

Det är alltså en ännu högre värdering än Axis-aktiens motsvarande p/e-tal på 30.

Tar man istället Net Entertainments resultat per aktie på 0,99 kr för q3/2013 gånger fyra för att få det i årstakt blir resultatet per aktie 3,96 kr i årstakt, och då blir p/e-talet 33 (dvs inte särskilt mycket lägre).

Motsvarande beräkning för Axis-aktien innebär att resultatet per aktie på 2,88 kr för q3/2013 gånger fyra ger 11,52 kr i årstakt, och då blir Axis-aktiens p/e-tal 20 (jämfört med 30 med resultatet per aktie 7,56 kr för okt 2012-sep 2013).

Dvs om Axis kan bibehålla och växa resultatet från q3/2013 även under de kommande kvartalen, blir aktiens p/e-tal ännu lägre än 20 vilket ev börjar se ut som mer rimliga värderingsnivåer.

Positivt att Net Entertainment (precis som Axis) är finansiellt starkt utan skuldsättning.

Net Entertainment hade en nettokassa på drygt 60 miljoner kr per slutet av sep 2013 (vilket dock bara utgör ca 1% av börsvärdet).

Biogaia:

Precis som Probi är Biogaia ett hälsokostföretag med inriktning på produkter baserade på nyttiga bakterier.

Medan Probi använder bla mjölksyra-bakteriefamiljen Lactobacillus Plantarum så använder Biogaia mjölksyra-bakteriefamiljen Lactobacillus Reuteri.

Vilken bakteriefamilj är effektivast?

Åtminstone verkar Biogaia ha kommit längre än Probi i kommersialiseringen av sin bakteriefamilj, och har även lyckats belägga bättre med vetenskaplig forskning de positiva hälsoeffekterna av bakterierna.

Biogaia har även kommit längre i sin internationella expansion.

Men värderingen av Biogaia-aktien har börjat nå stratosfäriska nivåer.

Vid nuvarande börskurs på 228 kr har bolaget ett börsvärde på nästan 4 miljarder kr.

Och det är med följande ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 434 miljoner kr*
q2/2012: 76 miljoner kr
q3/2012: 63 miljoner kr
q4/2012: 72 miljoner kr (-12%)

q1/2013: 78 miljoner kr (-82%**)
q2/2013: 85 miljoner kr (+13%)
q3/2013: 62 miljoner kr (-1%)

*78 miljoner kr exkl engångsintäkt på 356 miljoner kr pga nytt Nestlé-avtal.
**0% exkl engångsintäkten i q1/2012.

Resultat efter skatt:
q1/2012: 283 miljoner kr*
q2/2012: 17 miljoner kr
q3/2012: 14 miljoner kr
q4/2012: 16 miljoner kr (-28%)

q1/2013: 18 miljoner kr (-94%**)
q2/2013: 17 miljoner kr (+1%)
q3/2013: 13 miljoner kr (-6%)

*21 miljoner kr exkl resultateffekt av Nestlé-engångsintäkten.
**-15% exkl resultateffekten av Nestlé-engångsintäkten i q1/2012.

Resultat per aktie:
q1/2012: 16,37 kr*
q2/2012: 0,90 kr
q3/2012: 0,80 kr
q4/2012: 0,86 kr (-27%)

q1/2013: 0,97 kr (-94%)
q2/2013: 0,89 kr (-1%)
q3/2013: 0,78 kr (-3%)

*1,18 kr exkl resultateffekt från Nestlé-engångsintäkt.
**-18% exkl resultateffekt från Nestlé-engångsintäkt i q1/2012.

Positivt att Biogaia har ett nära samarbete med schweiziska livsmedelsjätten Nestlé (världens största livsmedelsföretag?) som använder Biogaias nyttiga bakterier i en del spädbarnsprodukter.

I början av 2012 kom Biogaia och Nestlé överens om en justering av samarbetsavtalet som innebar att Biogaia fick en engångsbetalning på 356 miljoner kr från Nestlé.

Exkl den engångsposten har Biogaia haft följande siffror för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

• intäkter kring 300 miljoner kr (ca oförändrat från föregående 12 mån)

• resultat efter skatt drygt 60 miljoner kr (-13% från föregående 12 mån)

• resultat per aktie 3-4 kr (-14% från föregående 12 mån)

Dvs negativt att det inte varit något direkt drag i Biogaias intäkter och resultat på sistone, även om det är svårt (att även exkl Nestlé-engångsposten) säga i vilken utsträckning det beror på att tidigare intäkter var tillfälligt ovanligt höga, och stora investeringar i framtidssatsningar för att skapa framtida intäkts- och resultattillväxt.

Biogaias vd och huvudägare Peter Rothschild verkar i alla fall mer optimistisk än någonsin i sina kommentarer i de senaste resultatrapporterna.

Tex videoklipp (från 25 okt 2013 på aktiemäklarfirman Remiums hemsida Introduce.se) där Rothschild pratar om Biogaia: https://www.introduce.se/partners/placeranu?aid=114848&section=intervju

Han kommenterar där bla att Biogaias intäkter från Italien var svaga under q3/2013, och uppger att det inte hade med svag konjunktur i Italien att göra utan snarare berodde på att Biogaias kunder i landet valde att under perioden minska ner på sina lager av Biogaiaprodukter (dvs sälja från tidigare inköpta lager av Biogaia-produkter istället för att beställa nya produkter från Biogaia).

//Edit: Biogaias nya Nestlé-avtal innebär väl just:

• att Nestlé i och för sig gjorde engångsbetalningen på 300-400 miljoner kr till Biogaia

• men att det sedan inledningsvis innebär en viss sänkning på kort sikt av Biogaias intäkter och resultat avseende Nestlés löpande försäljning av Biogaia-relaterade produkter.

Denna inledningsvis negativa effekt på Biogaias intäkter och resultat borde dock ebba ut vid årsvisa jämförelser eftersom det nu börjar ha gått mer än ett år sedan avtalsjusteringen.

På aktieforum florerar en del besvikelse bland aktieinvesterare över att den inledningsvisa negativa Nestlé-effekten på Biogaias intäkter och resultat verkar hålla i sig längre än väntat.

//

Lustigt att både Net Entertainment och Biogaia genererat ett resultat per aktie på 3-4 kr de senaste 12 mån.

Men Medan Net Ent-aktien utifrån det värderas till ett p/e-tal på 36-37 (med en börskurs på drygt 130 kr), så ligger Biogaia-aktien i 228 kr - dvs ett p/e-tal på 65!

Snacka om att aktieinvesterare har förtroende för kraftig intäkts- och resultattillväxt för Biogaia framöver.

Tex kommer väl det mesta av Biogaias intäkter och resultat hittills från försäljning av produkter med Biogaia-bakterier mot spädbarns-kolik där Biogaia lyckats påvisa lindrande effekt i vetenskapliga studier.

Försäljningen av Nestlé-produkter baseras väl i hög utsträckning på det.

//Edit: Mer om bla effekten av Biogaia-bakterierna på spädbarns-kolik i tidigare blogginlägg (från 2 sep 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/biogaia/aktieduell-biogaia-vs-probi

Där blev rekommendationerna följande:

• "Sälj" för Biogaia-aktien vid dåvarande börskurs 236,50 kr.

• "Sälj" för Probi-aktien vid dåvarande börskurs 40,30 kr.

Och nu är börskurserna följande (slutkurser fre 25 okt 2013):

• Biogaia 228 kr.

• Probi 40,60 kr.

Dvs är Biogaia-aktien ner med 3-4% på knappt två månader medan Probi-aktien är ca oförändrad.

//

Men framöver finns väl förhoppningar om ökad försäljning av produkter med Biogaia-bakterier för fler användningsområden såsom magsår och tandlossning etc.

//Edit: Tex ur Biogaias q3/2013-resultatrapport:

"Under kvartalet (dvs q3/2013) rapporterades om en mycket intressant studie på patienter med tandlossning.

I denna jämfördes patienter som enbart fick standardbehandling med patienter som därutöver också fick BioGaias munhälsoprodukt.

De patienter som också fick BioGaia-produkten fick bättre resultat på tandfickorna vilket ledde till att behovet av operation hos dessa patienter minskade med 53 %.

Denna studie läggs till de 22 studier som vi tidigare rapporterat inom oralsidan, vilket gör att vi har ett fantastiskt marknadsföringsmaterial som används för att övertyga tandläkare att rekommendera våra oralprodukter till sina patienter."

http://www.biogaia.se/sites/biogaia.se/files/Pressmeddelande%2023%20oktober%202013.pdf

//

//Tillägg 29 okt 2013

Besked om att Biogaia tecknar fyra nya distributionsavtal inom munhälsa-området: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/29/biogaia-tecknar-4-distributionsavtal-inom-munhalsa-ny.html

Avtalen är med försäljningsbolag i Schweiz, Grekland, Förenade arabemiraten och på Cypern.

Biogaias-produkter på området ska lanseras där senare under 2013 samt under 2014.

Biogaias eget pressmeddelande om saken: http://www.biogaia.se/biogaia-utökar-nätverket-inom-munhälsoområdet

Där står det även att Biogaias munhälsa-produkter nylanserats i Tyskland under sep 2013 via försäljningsbolaget Sunstar.

Biogaias munhälsa-produkter heter Prodentis och finns i form av sugtabletter och tuggummi.

De säljs nu i över 20 länder runt om i världen.

Biogaia-vd:n Peter Rothschild i pressmeddelandet:

Vi är "övertygade om att munhälsoområdet kommer att bli en viktig del av vår verksamhet."

Prodentis är väl avsett just för att dämpa tandkötts-inflammation och därmed bidra till att tandlossning undviks.

//

Dock har väl Biogaia hittills haft åtminstone delvis blandade forskningsresultat om Biogaia-baktiernas effekt på magsår, men bolaget verkar inte ha gett upp det användningsområdet utan jobbar väl med fortsatta studier kring det.

Därtill kommer framtida intäktsökningar genom fortsatt geografisk expansion för Biogaia.

Och även att bolagets intäkter och resultat är stabila och okänsliga för konjunkturen är ju något som ökar en akties motiverade p/e-tal jämfört med annars. (Å andra sidan är ju även Net Entertainments intäkter och resultat konjunktur-okänsliga.)

Liksom Axis och Net Entertainment är Biogaia finansiellt starkt utan räntebärande skulder (efter avdrag för kassan).

Enl q3/2013-resultatrapporten hade Biogaia en kassa på över 240 miljoner kr och inga räntebärande skulder.

Det blir därmed en nettokassa på 6% av Biogaias börsvärde på nästan 4 miljarder kr.

Dvs p/e-tal (beräknat som nuvarande börskurs delat med resultat per aktie för senast rapporterade 12 mån):

• Biogaia 65

• Net Entertainment 36-37

• Axis 30

P/e-tal beräknat som börskurs delat med q3/2013-resultatet per aktie i årstakt (dvs gånger fyra):

• Biogaia 73

• Net Entertainment 33

• Axis 20

Nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) delat med börsvärde:

• Biogaia 6%

• Axis 2-3%

• Net Entertainment 1%

En käpphäst här i bloggen är att abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen försiktigt sett kan betraktas som "luft" som ev måste skrivas ned till noll kr om bolaget går dåligt.

Immateriella anläggningstillgångar bokförda till stora belopp innebär därför en förhöjd risknivå i aktien i sådana bolag.

Hur stor andel immateriella anläggningstillgångar (av totala bokförda tillgångar) har bolagen i sina balansräkningar per slutet av sep 2013?

• Biogaia 0%

• Axis 7%

• Net Entertainment 38%

Dvs förhöjd risknivå i Net Entertainment pga detta alltså.

Ev framtida nedskrivningar av det bokförda värdet på immateriella anläggningstillgångar leder till negativa resultateffekter, som i sin tur därmed urholkar det egna kapitalet (tillgångar minus skulder) med samma belopp.

Andel immateriella anläggningstillgångar av eget kapital:

• Biogaia 0%

• Axis 15%

• Net Entertainment 61%

Dvs om Net Ent skriver ner sina immateriella anläggningstillgångar till noll kr försvinner 61% av bolagets egna kapital (allt annat lika).

Det är ganska mycket, även om Net Ent som nämnt i övrigt har en stark finansiell ställning utan långivare som kan ställa krav på att aktieägarna måste betala in kapitaltillskott om det egna kapitalet (och därmed bufferten mot konkurs vid ev framtida förluster) blir för liten.

Biogaia har dock en "rock solid" balansräkning med ovannämnda nettokassa på 6% av börsvärdet och inga immateriella anläggningstillgångar.

P/s-talet per bolag (dvs börsvärde delat med intäkter för senaste 12 mån):

• Biogaia drygt 13

• Net Entertainment 8-9

• Axis 3-4

Dvs inte nog med att dessa bolags aktier värderas till många gånger nettoresultatet för senaste 12 mån.

Bolagen värderas även till flera gånger sina respektive intäkter för de senaste 12 mån.

Aktiernas kursutveckling senaste 12 mån:

• Net Entertainment +92%

• Axis +51%

• Biogaia +40%

Vilka otroliga aktier detta har varit de senaste 12 mån.

Det har väl både att göra med ett gynnsamt generellt börsklimat i kombination med att bolagen utvecklats väl.

Men som vanligt på finansmarknaderna finns en risk för att investerare tenderar att överreagera och dra trender för långt, vilket kan leda till bubblor och efterföljande krascher osv.

Var bolagen har sina huvudkontor:

• Axis: Lund

• Net Entertainment: Stockholm

• Biogaia: Stockholm

Antal anställda per bolag (per slutet av sep 2013):

• Axis: knappt 1 600 pers

• Net Entertainment: drygt 400 pers

• Biogaia: 80-90 pers

Vd:

• Axis: Ray Mauritsson

• Net Entertainment: Per Eriksson

• Biogaia: Peter Rothschild

Ekonomisk utveckling de senaste kvartalen för Micro Systemation, Hiq, Probi och Net Insight

Utifrån ovannämnda bakgrund om de högvärderade bolagen Axis, Net Entertainment och Biogaia; hur kan det jämföras med Micro Systemation, Hiq, Probi och Net Entertainment?

Micro Systemation:

Intäkter:
q1/2012: 27 miljoner kr
q2/2012: 24 miljoner kr
q3/2012: 31 miljoner kr
q4/2012: 55 miljoner kr (+34%)

q1/2013: 28 miljoner kr (+6%)
q2/2013: 36 miljoner kr (+48%)
q3/2013: 32 miljoner kr (+3%)

Resultat efter skatt:
q1/2012: 2 miljoner kr
q2/2012: -2 miljoner kr
q3/2012: 2 miljoner kr
q4/2012: 12 miljoner kr

q1/2013: -2 miljoner kr
q2/2013: 5 miljoner kr
q3/2013: 1 miljon kr

Resultat per aktie:
q1/2012: 0,10 kr
q2/2012: -0,09 kr
q3/2012: 0,11 kr
q4/2012: 0,69 kr

q1/2013: -0,10 kr
q2/2013: 0,26 kr
q3/2013: 0,07 kr

Dvs intrycket är ganska tydligt att Micro Systemations intäkter kommer i klumpar beroende på när erhållna storordrar faktureras.

Konsekvensen blir att mellankvartalen kan se skrala ut och ibland innebära förlustresultat.

Q3/2013 ser i det perspektivet ut att ha varit ett mellankvartal.

Utifrån kvartalssiffrorna är Micro Systemations nivåer följande för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

• intäkter drygt 150 miljoner kr (+23%)

• resultat efter skatt 16 miljoner kr (+73%)

• resultat per aktie drygt 0,90 kr (+74%)

Det ser väl inte så tokigt ut (även om siffrorna är känsliga för erhållandet av enskilda storordrar).

Med Micro Systemation-aktien i 13,90 kr har bolaget ett börsvärde på knappt 260 miljoner kr.

Det innebär att aktien värderas till ett p/e-tal på 15 (börskurs 13,90 kr delat med resultat per aktie 0,92 kr för senaste 12 mån).

Positivt att Micro Systemation hade en kassa på över 50 miljoner kr per slutet av sep 2013 (och bolaget verkar ej ha några räntebärande skulder alls).

Nettokassan (kassa minus räntebärande skulder) på över 50 miljoner kr motsvarar därmed hela 20% av bolagets totala börsvärde på ca 260 miljoner kr.

Dvs av börskursen på 13,90 kr svarar nästan 3 kr av nettokassan.

Man kan då tex ta börskursen 13,90 kr minus nettokassan på ca 3 kr för att få en justerad börskurs på ca 11 kr.

Och utifrån den justerade börskursen blir bolagets p/e-tal bara 12.

Kan det dessutom bli lite bättre fart på intäkter och resultat framöver innebär det att p/e-talet blir ännu lägre.

Positivt att Micro Systemations immateriella anläggningstillgångar endast är bokförda till lågt värde vilket eliminerar risken för ev framtida stora nedskrivningar på sådana tillgångar.

De immateriella anläggningstillgångarna utgjorde endast 1-2% av Micro Systemations totala bokförda tillgångar, och 3% av det egna kapitalet.

I kombination med en nettokassa på 19-20% av börsvärdet har Micro Systemation (liksom ovannämnda Biogaia) en "rock solid" balansräkning, vilket sänker risknivån i aktien (och höjer därmed aktiens motiverade värde) allt annat lika.

Hiq:

Intäkter:
q1/2012: 379 miljoner kr
q2/2012: 352 miljoner kr
q3/2012: 279 miljoner kr
q4/2012: 370 miljoner kr (0%)

q1/2013: 340 miljoner kr (-10%)
q2/2013: 344 miljoner kr (-2%)
q3/2013: 272 miljoner kr (-2%)

Resultat efter skatt:
q1/2012: 46 miljoner kr
q2/2012: 26 miljoner kr
q3/2012: 24 miljoner kr
q4/2012: 41 miljoner kr (-5%)

q1/2013: 25 miljoner kr (-46%)
q2/2013: 29 miljoner kr (+13%)
q3/2013: 21 miljoner kr (-12%)

Resultat per aktie:
q1/2012: 0,88 kr
q2/2012: 0,49 kr
q3/2012: 0,45 kr
q4/2012: 0,78 kr (-5%)

q1/2013: 0,48 kr (-45%)
q2/2013: 0,55 kr (+12%)
q3/2013: 0,40 kr (-11%)

Dvs stora variationer men överlag svag utveckling för intäkter och resultat de senaste kvartalen.

Siffror för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

• intäkter ca 1,3 miljarder kr (-4%)

• resultat efter skatt 110-120 miljoner kr (-16%)

• resultat per aktie drygt 2,20 kr (-16%)

Vid nuvarande börskurs 38 kr har Hiq ett börsvärde på 2 miljarder kr.

Aktien värderas till ett p/e-tal på ca 17 beräknat som börskursen 38 kr delat med resultat per aktie på 2,21 kr.

Positivt att Hiq har en stark finansiell ställning med en nettokassa på 127 miljoner kr per slutet av sep 2013.

Nettokassan motsvarar drygt 6% av börsvärdet.

Negativt att Hiq har immateriella anläggningstillgångar med ganska stort bokfört värde (324 miljoner kr per slutet av sep 2013).

Denna tillgångspost motsvarar 36% av totala tillgångar och 50% av eget kapital.

Det innebär förhöjd risknivå i Hiq-aktien (allt annat lika).

Probi:

Intäkter:
q1/2012: 31 miljoner kr
q2/2012: 22 miljoner kr
q3/2012: 21 miljoner kr
q4/2012: 26 miljoner kr (+6%)

q1/2013: 25 miljoner kr (-17%)
q2/2013: 27 miljoner kr (+21%)
q3/2013: 24 miljoner kr (+16%)

Resultat efter skatt:
q1/2012: 6 miljoner kr
q2/2012: 2 miljoner kr
q3/2012: 3 miljoner kr
q3/2012: 2 miljoner kr

q1/2013: 5 miljoner kr
q2/2013: 4 miljoner kr
q3/2013: 4 miljoner kr

Resultat per aktie:
q1/2012: 0,71 kr
q2/2012: 0,22 kr
q3/2012: 0,32 kr
q3/2012: 0,24 kr

q1/2013: 0,54 kr
q2/2013: 0,42 kr
q3/2013: 0,41 kr

Dvs positivt med intäktstillväxt de två senaste kvartalen, och vinstmarginalen ser helt ok ut med de vinster som genereras med erhållna intäkter.

Siffrorna innebär följande för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

• intäkter 102 miljoner kr (+4%)

• resultat efter skatt 15 miljoner kr (+32%)

• resultat per aktie 1,61 kr (+32%)

Det innebär att Probi-aktien vid nuvarande börskurs 40,60 kr värderas till ett p/e-tal på 25.

Probis kvartalssiffror innehåller delvis jämförelsestörande poster pga förändringar i avtalen med franska mejeriföretaget Danone och amerikanska samarbetspartnern Nextfoods:

Probi har sedan 2010 avtal med Danone om att Danone får använda Probi-bakterierna i Proviva-juicerna.

Enl det avtalet får Probi intäkter i form av en provision på Danones försäljning av Proviva.

Men från början innebär avtalet att Probis provisionsandel blir lägre from 2013.

Sedan 2007 har Probi samarbetsavtal med Nextfoods i Nordamerika.

Nextfoods har enl avtalet rätt att använda Probis bakteriefamilj Lactobacillus Plantarum i Nordamerika, och ursprungligen innebar avtalet att Probi fick en viss årlig minimiprovision (som under 2012 uppgick till knappt 4 miljoner kr).

Men avtalet har justerats så att någon minimiprovision inte längre utgår from 2013, men att Nextfoods däremot måste betala en engångssumma till Probi om Nextfoods vill att avtalet ska upphöra före år 2020.

Enl ovan har Probi haft följande intäktsförändringar de senaste kvartalen:

q1/2013: -17%
q2/2013: +21%
q3/2013: +16%

Men om man rensar bort ovannämnda justeringar av avtalen med Danone och Nextfoods blir intäktsförändringarna följande:

q1/2013: -2%
q2/2013: +27%
q3/2013: +19%

Dvs de underliggande intäktsförändringarna ser bättre exkl avtalsförändringarna, vilket är positivt.

Och det innebär att även de underliggande resultatförändringarna er bättre ut än enl ovan.

• När intäktsförändringarna beräknats exkl avtalsförändringarna har alltså tex minimiprovisionen på knappt 4 miljoner kr från Nextfoods under 2012 ej inkluderats i Probis intäkter för 2012.

• Och därutöver har väl intäkterna beräknats som om Proviva-provisionerna i Danone-avtalet alltid legat på samma lägre procentuella nivå som from 2013.

Positivt att Probi hade över 90 miljoner kr i kassan per slutet av sep 2013, och bolaget har inga räntebärande skulder.

Det innebär att nettokassan (kassa minus räntebärande skulder) på över 90 miljoner kr motsvarar hela 24% av Probis börsvärde på 380 miljoner kr.

Det är alltså ännu mer än Micro Systemations nettokassa på 19-20% av sitt börsvärde (ca 3 kr av börskursen på 13,90 kr).

För Probi motsvarar nettokassan på 24% av börsvärdet ca 9-10 kr av Probi-aktiens börskurs på 40,60 kr.

//Edit: Egentligen är det ännu bättre eftersom Probi även äger 250 000 Probi-aktier (värda ca 10 miljoner kr vid nuvarande börskurs 40,60 kr.

//

Vad gäller ev luft i balansräkningen har Probi en del immateriella anläggninstillgångar.

De var bokförda till 25-26 miljoner kr per slutet av sep 2013, motsvarande 17-18% av de totala tillgångarna och 20% av det egna kapitalet.

Dvs tack vare att Probi har så låga bokförda skulder (11-12% av de totala tillgångarna), är det egna kapitalet (128 miljoner kr i form av tillgångar minus skulder) nästan lika stort som tillgångarna (145 miljoner kr).

Och det gör i sin tur att de immateriella anläggningstillgångarnas andel av det egna kapitalet inte är mycket högre än deras andel av de totala tillgångarna.

Men ändå innebär de en viss risk om de immateriella anläggningstillgångarna framöver måste skrivas ned till noll kr om Probi går dåligt, vilket då alltså skulle ge en resultateffekt på -26 miljoner kr.

Probis immateriella anläggningstillgångar var fördelade enl följande per slutet av sep 2013:

1) Uppsamlade utvecklingskostnader (14 miljoner kr) som ej bokförts som kostnader i resultaträkningen, utan istället sprids ut över flera år genom att de bokförs som tillgång som belastas av årliga avskrivningskostnader.

Det är alltid en risk att skjuta upp bokföringen av utvecklingskostnader, om de produkter som utvecklingskostnaderna avser senare floppar.

2) Patent och licenser 8-9 miljoner kr.

3) Goodwill 2-3 miljoner kr.

Under 2012 hade Probi totala avskrivningar (på både materiella och immateriella anläggningstillgångar) på drygt 6 miljoner kr, varav avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar uppgick till drygt 5 miljoner kr (dvs merparten av de totala avskrivningarna).

Om avskrivningarna på de immateriella anläggningstillgångarna avsåg avskrivningar på företagsköps-relaterade immateriella anläggningstillgångar skulle man (om företagsköp betraktas som en undantagsmässig investerings-kategori) kunna tänka sig att återlägga dessa avskrivningar eftersom de ändå inte påverkar kassaflödet i form av utbetalningar utan bara är en bokföringsmässig kostnad.

För Probis del utgjordes avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar mest av avskrivningar på patent och licenser.

Avskrivningarna på patent och licenser har uppgått till 4-5 miljoner kr per år för Probi tex både 2011 och 2012, och med samma avskrivningstakt kommer det bokförda värdet på Probis patent och licenser vara nedskrivet till noll kr under 2014.

Dvs då kommer det inte gå att göra mera avskrivningar på patent och licenser, så allt annat lika kommer Probis resultat då att öka med 4-5 miljoner kr per år jämfört med tidigare eftersom dessa avskrivningar då uteblir.

Det kan då jämföras med att Probi hade ett nettoresultat på ca 14 miljoner kr (ca 1,50 kr per aktie) både under 2011 och 2012.

Dvs om man de åren skulle bortsett från avskrivningarna på patent och licenser (4-5 miljoner kr per år), skulle nettoresultatet alltså ha uppgått till 18-19 miljoner kr per år (ca 2 kr per aktie).

Man kan alltså räkna med att Probis resultat per aktie ökar med ca 0,50 kr per år from dess att patenten och licenserna är nedskrivna till noll kr någon gång under 2014.

Det innebär i sin tur att Probis resultat per aktie på 1,61 kr under senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013), i själva verket skulle ha uppgått till över 2 kr exkl avskrivningarna på patent och licenser.

Om man dessutom beräknar Probi-aktiens p/e-tal exkl nettokassan på 9-10 kr per aktie blir aktiens p/e-tal då 14-15.

Det är alltså beräknat enl följande:

börskurs 40,60 kr minus nettokassa 9,76 kr per aktie

delat med

resultat per aktie 1,61 kr för senaste 12 mån plus 0,53 kr (Probis avskrivningar på patent och licenser på 4,8 miljoner kr under 2012)

= ett p/e-tal på 14-15

Då börjar väl aktien se ganska billig ut eftersom Probi haft en intäktstillväxt på 20-30% i årstakt under de senast rapporterade två kvartalen (q2/2013 och q3/2013), justerat för de Danone- och Nextfoods-relaterade avtalsförändringarna.

Positivt för Probi att tyska bolaget Symrise AG dykt upp från ingenstans och under 2012 köpt på sig Probi-aktier motsvarande en ägarandel på 15% (per slutet av 2012), och under jan-sep 2013 har Symrise AG fortsatt köpa flera Probi-aktier och är nu uppe i en ägarandel på 26-27%.

Under q1/2013 ökade Symrise sin ägarandel i Probi från 15% till 20-21%.

Under q2/2013 fortsatte ökningen till drygt 23%.

Och under q3/2013 ökade Symrise alltså ytterligare till 26-27%.

Symrises intention verkar alltså tydlig.

Chans att Symrise kommer att köpa upp Probi på sikt?

När börsnoterade bolag köps upp brukar ju budgivaren då erbjuda aktieägarna att sälja för en budkurs som ligger långt högre än rådande börskurs, för att aktieägarna ska acceptera budet.

Så om Symrise ligger ett sådant bud på Probi är ju det positivt för Probi-aktien.

Symrise har hittills en reprentant som styrelseledamot i Probis styrelse (som består av totalt sex pers).

Det är irländaren Declan MacFadden som tidigare var Symrises Asienchef: http://probi.se/investerare/bolagsstyrning/styrelse-2/

Symrise är ett stort tyskt bolag som tillverkar smak- och lukt-tillsatser: http://en.wikipedia.org/wiki/Symrise

Dvs de ser väl Probis bakterier som ett bra kompletterande tillskott i produktsortimentet (i Symrises roll som bla underleverantör till livsmedelsindustrin).

I maj 2013 kom besked om att Michael Oredsson (författaren Björn Ranelids dubbelgångare?) lämnar posten som Probis vd, som istället övertogs av Probis forskningschef Gun-Britt Fransson: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1F/76/E6/wkr0006.pdf

Enl pressmeddelandet om det (i länken ovan) har Oredsson under sin tid som Probi-vd sedan år 2007 utvecklat bolaget så att intäkterna ökat från 40 miljoner kr per år till 100 miljoner kr per år.

Han har nu istället blivit vd för läkemedels-utvecklingsfirman Bioinvent (som också är baserad i Lund i Skåne i södra Sverige).

Net Insight:

Net Insight har en egen Youtube-kanal med videoklipp om bolaget: http://www.youtube.com/user/NetInsightSweden/videos

Bla videoklipp från början av okt 2013 med en presentation av Net Insight: http://www.youtube.com/watch?v=F84MIMhVor0

Enl speakern i klippet bla:

"Net Insight powers the expansion of global media networks, and contributes with a smarter, lossless video delivery by:

• always simplifying complexities.

• always delivering content integrity

• always redefining efficiency

Net Insight's award winning solution enables truly global interactive workflows linking:

• virtual studios

• people

• and content

together."

Det låter väl delvis som floskler, men pekar bla på att en av de konkurrensfördelar Net Insight säger sig ha är att bolagets utrustning för datakommunikation inte leder till några störningar i tv-sändningar som skickas via datakommunikation (internet), dvs att denna datakommunikation blir "lossless" (utan förluster av sänd data).

Det är i enlighet med omslaget till Net Insights årsredovisning för 2012 som med stora bokstäver hade följande text:

"One hundred percent quality of service"

http://www.netinsight.net/Global/Documents/Investor%20Relations/Annual%20reports/Årsredovisning%202012.pdf

Med enklare sådan datakommunikations-utrustning (från tex konkurrenten Cisco?) finns risk för att sådan datakommunikation ej blir lossless, vilket då märks som störningar i tv-sändningar när man tittar på ett tv-program.

Net Insights ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 77 miljoner kr
q2/2012: 75 miljoner kr
q3/2012: 60 miljoner kr
q4/2012: 68 miljoner kr (-15%)

q1/2013: 62 miljoner kr (-19%)
q2/2013: 73 miljoner kr (-3%)
q3/2013: 67 miljoner kr (+11%)

Intäktsförändring exkl valutaförändringar:
q4/2012: -14%

q1/2013: -14%
q2/2013: -2%
q3/2013: +13%

Resultat efter skatt:
q1/2012: 5 miljoner kr
q2/2012: 12 miljoner kr
q3/2012: -4 miljoner kr
q4/2012: -2 miljoner kr

q1/2013: -5 miljoner kr
q2/2013: 4 miljoner kr
q3/2013: 3 miljoner kr

Resultat per aktie:
q1/2012: 0,01 kr
q2/2012: 0,03 kr
q3/2012: -0,01 kr
q4/2012: -0,01 kr

q1/2013: -0,01 kr
q2/2013: 0,01 kr
q3/2013: 0,01 kr

Dvs kan vändningen äntligen ha kommit för Net Insight efter några svåra kvartal?

Enl ovan har bolaget haft flera förlustkvartal på sistone (q3/2012, q4/2012 och q1/2013).

Under alla dessa tre kvartal hade Net Insight fallande intäkter (och ganska kraftigt fallande under q3/2012 och q4/2012).

Lite bättre (mindre dåligt) såg det ut exkl valutaförändringar.

Net Insight har alltså tydligen missgynnats ganska kraftigt av den stärkta svenska kronan.

Resultatet i q2/2012 såg ju bra ut, men det var uppblåst av en engångspost i form av en positiv skatteeffekt på 8-9 miljoner kr.

Siffrorna ovan innebär följande för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

• intäkter 270 miljoner kr (-8%)

• resultat efter skatt ca noll kr

• resultat per aktie ca noll kr

Bolaget har alltså fallande intäkter och nollresultat.

Ändå ligger Net Insights börsvärde på 500-600 miljoner kr vid nuvarande börskurs 1,42 kr.

Aktieinvesterare verkar alltså hoppas på bättre resultat från bolaget under de kommande åren.

Antag tex att Net Insight kan nå följande inom 2-3 år:

• intäkter på 300 miljoner kr per år

• en rörelsemarginal på 10%

• skattesats 22%

I så fall kommer bolagets resultat per aktie att uppgå till 0,06 kr.

Och utifrån det värderas aktien till ett p/e-tal på 23-24 (nuvarande börskurs 1,42 kr delat med ett resultat per aktie på 0,06 kr).

Net Insight har dessutom stora uppsamlade skattemässiga förlustavdrag på över 200 miljoner kr, vilket gör att bolaget inte kommer att behöva betala skatt på länge.

Sådana förlustavdrag kan alltså kvittas mot bolagets vinster under kommande år, och så länge det finns sådana förlustavdrag kvar att kvitta behöver alltså Net Insight ej betala någon skatt.

Med ett resultat före skatt på 30 miljoner kr per år (intäkter 300 miljoner kr gånger rörelsemarginal 10%), kommer Net Insight kunna slippa skatt i ca åtta år (med uppsamlade förlustavdrag på ca 250 miljoner kr per slutet av 2012).

Förlustavdragen avser dock Net Insights svenska bolag, men det är väl där som vinsterna hamnar.

Med noll procent skatt hamnar Net Insights årliga resultat per aktie på 0,07-0,08 kr med ovannämnda antaganden.

Och i så fall hamnar aktiens p/e-tal på 18-19.

Kan Net Insight dessutom därefter få till lite tillväxt framöver i intäkter och resultat blir resultate… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?