Post entry

Potentiell Ebola-Raket

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bolag vars verksamhet har koppling till Ebola går starkt i USA. På svenska börsen finns ett litet guldägg med stor potential exkluderat möjligheterna inom det Ebola-Vaccin som nu håller på att tas fram. Vad händer när marknaden upptäcker potentialen?

Mertiva med 160 Mkr i kassan, noll i skulder, i sammanhanget obefintlig burnrate och Börsvärde på 326 Mkr äger aktier i två skilda bolag. 15% i det lönsamma amerikanska Protein Sciences samt 19% i vinstgivande svenska Mercodia. Det har en tid diskuterats när Protein Sciences skall börsnoteras i USA.

Protein Sciences blev i förra veckan uppmärksammade i media som ett av de bolag som nu utvecklar Vaccin mot Ebola. Med tanke på den kritiska situationen kommer ett framtagande att ha högsta prioritet hos företaget och alla inblandade myndigheter. Något som starkt talar för PS är att de redan har utvecklat godkända vacciner som Flublock, Panblock, SARS(D3252) med flera. Flublock för åldersgruppen 18-49 är redan godkänt, och man inväntar i dagarna godkännande från FDA för gruppen 50 +. Ett godkännande skulle naturligtvis vara en stor trigger även för lilla Mertiva.

Med tanke på den uppvärdering som amerikanska Ebola-bolag har haft är det förvånande att lilla Mertiva inte redan dragit iväg. Men i takt med att Ebola-problemen tilltar är det sannolikt bara en tidsfråga innan bolaget uppmärksammas i media och bland investerare.

Mertivas andra placering är det lönsamma Mercodia som utvecklar, tillverkar och distribuerar kit med reagens för laboratorietester för att mäta biomarkörer inom områdena diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och fetma. Användarna finns främst bland forskare på universitet, sjukhus och analyslaboratorier. Vid sidan av detta kärnområde åtar man sig analys- och utvecklingsuppdrag i det egna labbet och legotillverkning åt andra företag.

Företaget omsätter 60-70 miljoner. Utanför landets gränser finns dotterbolag i USA och Frankrike och en representant i Tyskland och en för den asiatiska marknaden. Bolaget är nu på väg in i en mer expansiv fas med mycket på gång för att citera VD Mona Österberg.

Länk till Mercodia http://www.mercodia.se/

Länk till Protein Sciences http://www.proteinsciences.com/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?