Post entry

MenuPay – snart nära dej! Billigt till 17 juni - sen dyrare!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Efter att ha skrivit många inlägg om Nuevolution som Amgen la bud på nyss övergår jag till MenuPay (fd MenuCard)! Vi går in i slutskedet av MenuPays nyemission att finansiera den snabba tillväxten. Efter 17 juni kommer MenuPay AB vara ett skuldfritt bolag och ha en kassa på 10-20 msek att finansiera tillväxten med. Den kommande internationalisering till i första hand Sverige har goda förutsättningar att lyckas eftersom affärsmodellen är mycket skalbar. Tillväxten i etableringsmarknaden Danmark har under senaste året har varit mycket stark och kommer sannolikt att accelerera. Ur ett aktieperspektiv är en uppvärdering mycket sannolik baserat på ovanstående förutsättningar. Att teckna senast 17 juni 2019 utan företrädesrätt är ett billigt sätt att komma åt aktien samt teckningsoption.

MenuPay (fd MenuCard) har varit listat på Spotlight sedan tidigt 2017. Etableringen på den danska marknaden har tagit längre tid än då förväntat men har under senaste året accelererat starkt – per april gjordes 6222 transaktioner jämfört med ca 2200 i april ett år tidigare, dvs en tillväxt på 183 procent. Den starka accelerationen beror på att infra-strukturen för denna B2B affär i Danmark nu är etablerad samt att management funnit vilka ”reglage” som är viktiga att löpande använda för att trigga tillväxten. Tillväxten i transaktioner varje månad mellan januari och april 2019 har varit 8,5 procent. I årstakt motsvarar det en tillväxt på 166%

Djuplodande om konceptet och etableringsmarknaden Danmark

MenuPays affärsidé tillkom i Danmark, ett land som är minst lika ”mobile payment ready” som Sverige. Idén baserade sig på att digitalisera ett analogt koncept som funnits i olika grad i olika länder, dels som B2C och dels som B2B. Det analoga sättet har ofta inte lyckts så bra då användare ibland tyckt att det varit skämmigt att behöva säga till på en restaurang i förväg att man har rabattavtal eller rabattkuponger, speciellt när det gäller representation, men också för privatpersonen. I den digitaliserade versionen är detta moment helt eliminerat genom den diskreta betalningslösningen i MenuPay appen.

MenuPays plattform är en win-win produkt både för de restauranger och de företag & organisationer som ansluter sig till systemet. Restaurangerna får tillgång till de anställdas representation, ofta måndag till torsdag och samma anställda, som privata restaurangbesökare närsomhelst i veckan men företrädesvis till helgen. Speciella erbjudanden kan riktas. Företag & organisationer förenklar administrativt samt förbilligar sin representation och kan dessutom erbjuda den anställde att använda plattformen privat också. En ”event service” erbjuds också som är mycket populär bland företagen. För alla parter innebär plattformen att man slipper hantera bilaterala avtal som löpande skall uppdateras och kommuniceras inom både restauranger och företag & organisationer vilket är mycket välkommet för parterna. Rabattböcker o dylikt olustigt att hantera kan också försvinna.

För de 650 restauranger av hög kvalitet och de 450 företagen som är anslutna är ekosystemets storlek mycket attraktiv. Till detta tillförs nu löpande nya attraktiva tjänster som en bonusmodell, speciella ”dining days” rabatter, presentkort (ffa kanke i juletid) och ytterligare kundlojalitetsavtal. Vissa av dessa kommer skapa intäkter utöver den huvudsakliga intäktskällan som är provisioner på all restaurangförsäljning. En viktig parameter att tänka på är att MenuPays redovisade intäkter huvudsakligen har en bruttomarginal på 100% eftersom man bara i redovisningen får visa provisionen – detta är positivt eftersom man inte har någon risk men gör att applicering av normala ev/sales multiplar inte är lämplig på bolagets redovisade intäkter. Restaurangernas försäljning (ca 46 msek på årsbasis i q1-19 som bolaget redovisar vid sidan om bör användas om EV/sales multiplar skall användas. I nuläget är denna oerhört låg för ett snabbväxande bolag, ca 0,44x.

När når man då lönsamhet i Danmark och vad krävs för det? Det korta svaret är fortsatt stark tillväxt men det lite mer nyanserade svaret kan vara som följer: Kostnadsbasen som hela MenuPay har pekar på ca 12-13 msek i årskostnader. Tycker att det kan vara fair att vissa av dessa kostnader är att hänföra som HQ kostnader. Kanske lite lågt räknat men säg att kostnaderna att driva danska rörelsen är 10-11 msek om året. När kan intäkterna nå 10-11 msek på årsbasis? Bolaget har visat ett scenario där de nya tjänsteintäkterna kan nå 2 msek på årsbasis under q1 2020. Om vi tror på detta och även tror på bolagets utsago om att man under 2019 kommer omförhandla samtliga rabatt- och provisionsavtal så att provisionsprocenten under q1 2020 kan uppnå på 6,3%. Med en tillväxt på 166% (som ovan) i antalet transaktioner till april 2020 så talar vi om ca 16550 transaktioner till ett stabilt värde på 525 DKK eller 735 sek, dvs restaurangomsättning i april 2020 12,2 msek och en provision på 769 tsek samma månad. På årsbasis är detta 9,2 msek. Inklusive de nya tjänsteintäkterna ovan talar vi om 11,2 msek i intäkter och kostnader på 10-11 msek, dvs med samma tillväxt som tidigare, ser vi sannolikt break-even under q1-2020. Det kan till och med gå fortare pga av sk ”nätverkseffekter” som ofta uppstår i denna typ av case. Det nyetablerade samarbetet om automatisk redovisning kommer bli populärt hos företag & organisationer vid representation. Detta samarbete innebär också smidig åtkomst till mindre och medelstora företag för MenuPay och därmed snabbare tillväxt i användare/transaktioner. Med väl allt i denna plattform på plats och än snabbare tillvänjning att använda appen så är hög lönsamhet definitivt inom räckhåll.

Internationella planer

Bolaget har sakta men säkert börjat bygga en verksamhet i södra Sverige. Man räknar med att själv finansiera uppbyggnaden av några marknader medan ett licensupplägg kan bli aktuellt för andra marknader. Viktigt är därför att så stor del av den pågående emissionen som möjligt fylls genom teckning av gamla och nya aktieägare. Bolaget har tidigare varit tunt finansierat men kan nu förhoppningsvis ta ett ordentligt kliv framåt.

Aktievärdering

Innan emissionsbeskedet i april värderades rörelsen till beskedliga ca 30 msek. Nyemissionsbeskedet satte press på kursen och i dagarna under slutet på emissionsperioden värderas rörelsen till blott 20 msek vilket är synnerligen lågt för en verksamhet som är på väg mot lönsamhet och är internationellt skalbar. I många andra fall värderas denna typ av digitala case med EV/sales tal ofta långt över 5x. Om man lite grovt använder restaurangomsättningen i april 2020 ovan på årsbasis är denna 146 msek. Om vi är mycket konservativt sätter ett EV/Sales på 2x på denna omsättning så skulle rörelsen ha ett värde på 292 msek. Business caset skall dock bevisas ytterligare under kommande 12 månader och varje ny marknad kräver en del investeringar (samma modell som många teleoperatörer måste arbeta efter – dvs först bygga/investera i infrastruktur och sedan snurrar lönsamheten på bra). Därför vill jag med ett framtida (om ett år) EV/sales tal på låga 1 (dvs rörelsen värderas till 146 msek) visa aktiepotentialen från teckningskursen 1,40 sek. Om vi antar att säg emissionen ger 18 msek i nya pengar och de befintliga konvertibelägarna kvittar upp till hela emissionsbeloppet på 23 msek samt i samband med emissionen konverterar resten vilket utlovats, dvs bolaget blir skuldfritt. Då kommer det nya antalet aktier vara ca 34,3 miljoner.

Värdering med olika rörelsevärden enligt nedan

Rörelsen               40 msek    100 msek       146 msek         296 msek

Kassa                   18                 18                   18                    18

Totalt                    58               118                 164                   314

Värde/aktie      1,69kr          3,44kr               4,78                 9,15

Därtill kommer värdet på teckningsoptionen man erhåller med varje unit. Jag har tecknat en hel del units pga av potentialen. Passa på och teckna – senast den 17 juni. Köper du över marknaden blir det betydligt dyrare om du vill ha lite volym och då får du ingen teckningsoption heller. Lycka till!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?