Post entry

Vändning i Bioteknik?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bioteknikindex i Sverige har haft en turbulent resa om man ser tillbaka till början på 2004, med stora kast mellan plus och minus medan NASDAQ Biotechnology Index (NBI) har haft en relativt trygg resa med en stabil uppgång varje år (räknat från den 1/1 varje år).

Sedan 1 januari 2004 har NBI stigit med 25% medan AFV Bioteknikindex har sjunkit med 31%. En direkt förklaring är att de två indexen är olika känsliga. I NBI ligger runt 150 företag som grund för index medan det idag för AFV motsvarighet endast ligger 12 företag. Dessa 12 är Biovitrum, Vitrolife, Active Biotech, BioGaia B, BioInvent, BioPhausia, Diamyd Medical B, EpiCept, Karo Bio, Medivir B, Oxigene, Probi.

Detta gör såklart att om ett företag bland de svenska lyckas eller misslyckas påverkas index kraftigt.

Efter att ha analyserat ett antal bioteknikföretag på svenska börsen inser jag att de svenska investerarna just nu ställer extremt höga avkastningskrav för att investera i något av dessa företag.

Efter stora nedgångar under 2004 och kraftiga indexuppgångar i Sverige under 2005 och 2006 förbyttes detta i ytterligare nedgångar under 2007 och dessa har fortsatt under 2008, sannolikt på grund av det allmänna oroliga börsläget.

Under samma period har motsvarande NBI sakta men säker klättrat några procent varje år, trots motsvarande oroligheter på de amerikanska börserna.

Denna kräftgång i Sverige och misstron mot de svenska bioteknikbolagen har gjort att de flesta bolag i denna nisch åsätts ett årligt avkastningskrav på runt 30% (Beräknat enligt NPV metoden och en kalkylränta på detta procenttal), vilket jag anser vara alldeles för högt.

Ett normalt krav på en etablerad bransch ligger på mellan 10-15%, vilket är orimligt för ett forsknings/bioteknikföretag, men däremot är ett långsiktigt avkastningskrav runt 20-25% är rimligt att sätta. Vissa företag med en långt gången forskning och nära till en kommersiell produkt kan ha ett lägre avkastningskrav medan ett företag med forskning i tidigt skede eller en produkt som får stor konkurrens kan åsättas ett högre avkastningskrav.

Flera företag i denna nisch har kommit med positiva nyheter vilket i stort sett bara gått marknaden förbi med en gäspning.

Flera företag i detta index står för stora händelser under andra halvan 2008 och 2009. Några kommer att få börja sälja sina nya godkända produkter, några kommer med nyheter kring sina studier i Fas III och vi väntar på spännande samarbetsavtal för flera av företagen.

Min tro är att dessa nyheter inte kan fortsätta gå marknaden förbi, utan att det nu är dags för en vändning i bioteknikindex mot ett mer normalt avkastningskrav på 20-25%.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?