Post entry

Medivir och Biophausia - Tankar inför förvärv

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Medivir förvärvar Biophausia. Klokt eller pannkaka?

Min spontana reaktion var minst sagt avvaktande, kombinationen Biophausia på dekis och Medivir som forskningsbolag kändes ologisk. Medivir har visserligen aviserat att man vill utvecklas till ett Speciality Pharma-bolag under en tid men jag hade nog ändå lite naivt hoppas på att man inte skulle skrida till handling med denna plan utan ut-licensiera TMC435 även på den nordiska marknaden.

Överhuvudtaget förstår jag inte alla mindre läkemedelsbolags önskan om att bli ”speciality pharma”. Ett för övrigt värdelöst modeord inom branschen som antyder att man på något sätt skulle vara specialiserat, men i verkligheten betyder det oftast det motsatta. De flesta ”speciality pharma”-bolag in-licensierar/förvärvar/utvecklar och säljer produkter, device, tjänster (eller vad som helst annat för den delen) som de stora bolagen inte vill ta i. För mig kommer det alltid vara en tveksam affärsidé att marknadsföra andrahandssorteringen.

Nåväl, budet är lagt och det är väl tillräckligt sockrat för att gå igenom. Det blir nog en efterlängtad exit för många hårt prövade aktieägare i Biophausia…

Nu har jag funderat på om detta trots allt kan vara en bra idé och vilka åtgärder som nu krävs för att förvärvat ska bli lyckat i slutändan.

Sett till multiplar verkar trots allt förvärvet inte särskilt dyrt enligt prognoserna på framtida vinst. Medivir har haft en ganska fet kassa och Biophausia kanske är en bättre tillgång än cash.

Biophausia har det senaste året gjort det bra och renodlat verksamheten. Särskilt försäljningen av OTC-portföljen som var helt rätt även om det innebar en reaförlust. Man var helt enkelt fel aktör att slåss på den marknaden vilket jag också var inne på i en bloggför ungefär ett år sedan.

Det är med andra ord bra timing att förvärva Biophausia nu.

Biophausias nuvarande verksamhet och produktportfölj är för Medivir av underordnad betydelse i detta förvärv. Det kommunicerade syftet är att skaffa strukturen för marknadsföring av TMC435 i Norden innan och efter att denna når marknaden 2013. Det är viktigt att få upp denna omgående för att kunna förebereda läkare och beslutsfattare för TMC435:s entré. Med förvärvet får man snabbt ett marknadsbolag att göra detta genom men duger Biophausia för detta uppdrag? Tveksamt. Mig veterligen har Biophausia ingen erfarenhet av att marknadsföra nya innovativa produkter med allt vad det innebär på en marknad vars villkor förändrats något oerhört de senaste åren.

Som jag ser det finns det två avgörande åtgärder som måste till:

  1. Medivir aviserar ytterligare förvärv. För att komma ut och prata med läkare behöver man en produkt. TMC435 är inte godkänd än och denna kan man inte boka upp läkarbesök med. Det skulle vara prelansering och är förbjudet inom branschen. Myndigheterna ser mycket allvarligt på sådant. Man behöver en produkt inom samma indikationsområde som man kan använda som rökridå när man träffar infektionsläkare för att prata om TMC435. Optimalt vore förstås ett läkemedel inom hepatit C (ribavirin eller interferon alfa).
  2. Biophausias VD heter Maris Hartmanis och har tidigare varit forskningschef på Gambro. Det är säkert en bra person, men jag kan inte se att meriter från den medicintekniska branschen är av nytta här. Detta marknadsbolag borde ledas av en person som har tidigare erfarenhet av att bygga upp ett affärsområde/försäljning av nya innovativa läkemedel och som förstår villkoren på marknaden (hälsoekonomi, läkemedelskommittéernas arbete mm)

Jag är aktieägare i Medivir men har annars aldrig haft att göra med något av bolagen ovan.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?