Post entry

Medicinsk Cannabis - Enorm tillväxt - DanCann Pharma nära flera genombrott

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Både den Nordamerikanska och den europeiska cannabismarknaden utvecklas starkt. De senaste prognoserna indikerar att enbart marknaden i Europa förväntas nå 3,2 miljarder EURO år 2025 och växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 67,4%! . Två viktiga och stora beslut påverkar den starka tillväxttakten: . Den europeiska Court of Justice bestämde att CBD inte ska betraktas som ett narkotiskt ämne enligt EU -lagstiftningen, vilket banar väg för de framtida CBD-marknaden . FN erkände slutligen cannabis medicinska potential genom att ta bort växten och dess derivat från Schema IV i den enda konventionen om narkotiska läkemedel, där alla EU-länder, förutom Ungern, röstade för förslaget. .

.

Innehållsförteckning:

.

 1. Medicinsk Cannabis - Bakgrund/Introduktion
 2. DanCann Pharma - Bakgrund/Introduktion
 3. Strategi - DMA Import/försäljning - DMA/GMP Produktion/Försäljning bulk
 4. NASA - Aeroponic cultivation
 5. Tyskland - Jackpott för DanCann Pharma (?)
 6. Europa - Marknadspotential
 7. Tetra Bio-Pharma Canada
 8. MediPharm Labs Australia
 9. Cannassure Israel
 10. Cannassure/Lipidor Israel/Sverige
 11. Medicinsk Cannabis vs Opioider
 12. Förväntade milstolpar 2021
 13. Ägarlista/Insynsägande ledning/styrelse - Finansiering
 14. Börsvärde / Jämförelse DanCann Pharma vs Stenocare

.

.

01 - Medicinsk Cannabis - Bakgrund/Introduktion

.

Cannabis (sativa och Indica) är växter av familjen Cannabaceae, vanligen kallad hampa. Cannabis innehåller ämnen som kan ge en fördelaktig medicinsk effekt. De huvudsakliga aktiva och allmänt kända cannabinoidföreningar är tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). THC har egenskaper som kan öka aptiten och minska illamående, och CBD har en dämpande effekt på kramper. Således kan kombinationen av THC och CBD eventuellt ge medicinsk behandlingseffekt på patienter som lider av smärta, kramper och/eller illamående.

.

Idag är medicinsk cannabis en samlingsterm för allt från torkade cannabisblommor, cannabisoljor, kapslar, tabletter till munhålesspray och så vidare. Men gemensamt för alla dessa produkttyper är att de innehåller antingen delar av cannabisväxten, aktiva substanser från växten eller syntetiska cannabinoider, och att de används för behandling av sjukdom. Medicinsk cannabis används för behandling av flera typer av sjukdom, inklusive multipel skleros, kronisk smärta, ryggmärgsskada och illamående (kräkningar). Medicinsk cannabis kan ha en effekt på olika saker, inklusive aptit, blodtryck, blodflöde till hjärnan, matsmältning, illamående, immunsystemet, inflammation, rörelse, smärta, minne, humör, reproduktion och stress.

Cannabisplantan har en lång historia som medicinalväxt och kan spåras till år 2737 f.Kr. Cannabis har ett mycket brett användningsområde i medicinska sammanhang. Cannabis har exempelvis använts för lindring av:

.

 • Inflammation
 • Illamående/kräkningar
 • Aptitökning hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling eller som är sjuka i AIDS
 • Sänkt tryck i ögonen hos glaukompatienter 
 • Generell smärtlindring
 • Minne
 • Humör
 • Stress

.

Cannabis är särskilt användbart vid:

.

 • Neuropatisk smärta
 • Kronisk smärta

.

.

.

.

02 - DanCann Pharma - Bakgrund/Introduktion

.

.

DanCann Pharma - Beskrivning av CEO Jeppe Krog Rasmussen

.

 • As a company, we work with a clear vision to improve health and quality of life for patients 
 • DanCann Pharma: Scandinavian leading cannabis- and cannabinoid-based company
 • DanCann Pharma enters the market based on new, innovative methods adapted to the Scandinavian and European climate and conditions
 • DanCann Pharma sees a huge opportunity for a unique position in a new unexplored market where several competing companies appear to have not been successful with their strategy
 • We are driven by the patient, and safety and regulatory alignment are our top priorities
 • DanCann Pharma has committed itself to cultivate without the use of any growth medium, such as rockwool or soil, with significantly reduced water consumption, no use of pesticides, and very high efficiency, using vertical cultivation. A technology developed by NASA
 • Although other countries in Europe have legalized medical cannabis in recent years, most countries have legalized only imports and not production neither exports. Denmark will benefit from the fact that most of Europe has a supply shortage. We have been given the opportunity for something huge due to the first mover effect and the regulatory benefits in DK

.

.

03 -Strategi - DMA Import/försäljning - DMA/GMP Produktion/Försäljning bulk

.

DanCann Pharma har en strategi som är indelad i tre olika områden:

.

 1. BIOTECH PHARM 1: Odling av råmaterialbestående av cannabisplantor som skördas och säljs som torkad bulk
 2. BIOTECH PHARM 2: Import, paketering, utveckling av egna läkemedel, R&D
 3. BIOTECH PHARM 3: Samma upplägg som BIOTECH PHARM 1, men ännu större kapacitet

.

Danska pilotprogrammet för Cannabis

.

Danmarks industri för medicinsk cannabis har varit knutet till ett pilotprogram söm löper från2018-2022. Det har länge varit ovisst hur det skall bli framöver men mycket viktiga besked har kommit tidigare i somras.

.

2021-05-26:

 • DanCann Pharma A/S: "The future is secured: The Pilot Programme has been made permanent"
 • Pilotprogrammet för medicinsk cannabis förlängs 4 år
 • Beslut också att tillståndet gällande tillverkning av cannabis blir permanent. Dvs för DanCann Pharma innebär det att tillverkning av Cannabis-Bulk nu är permanent!

.

.

DanCann Pharma har nyligen lagt upp en mer offensiv strategi då man ser en möjlighet att på ett snabbare och effektivare sätt nå ut med stor försäljning av egenproducerad råmaterial, Cannabis Bulk.

Man satsar nu inom DanCann Pharma på att bygga ut produktionsanläggningen med faktor 10, vilket ger en kapacitet på hela 2,5 ton (!) torkat biomaterial, bulk. Hög efterfrågan och låg konkurrens kommer att ge DanCann Pharma en fantastisk tillväxttakt.

.

CEO Jeppe Krog Rasmussen:

"We are currently experiencing a huge demand for cannabis biomaterial, so by investing further, we will be able to hit the market - specifically the German one - both faster and with greater effect.”

.

DMA Import/försäljning - DMA/GMP Produktion/Försäljning bulk

.

DanCann Pharma står inför två potentiellt otroligt värdehöjande besked från det danska Läkemedelsverket, det handlar om

 1. DMA-Approval and sale of imported Cannabis Primary Products for the Pilot Programme. (Väntas i närtid)
 2. DMA/GMP-Approval of BIOTECH PHARM1 for producing/selling Cannabis Bulk. (väntas under 2021)

.

Det första innebär att DanCann Pharma kan importera redan färdigutvecklade läkemedel och sedan starta försäljning av dessa då de registrerats som läkemedel, vilket går fort när väl ett positivt DMA-besked erhålls. Flertalet produkter blir direkt aktuella via de olika avtalen man ingått, se nedan under punkt: 6,7,8,9.

.

Det andra är ett liknande besked, ett tillstånd att odla, skörda och sälja Cannabis Bulk. Detta är en snabb väg till en potentiell mycket värdefull marknad för DanCann Pharma, se mer nedan.

.

.

04 - DanCann Pharma/NASA - Aeroponic cultivation

.

DanCann Pharma har gjort ett mycket strategiskt och smart val då man valt att odla den mycket känsliga Cannabis Sativa med en metod utvecklad av NASA, Aeroponic cultivation. En metod där all odling sker i helt slutna rum, utan jord och utan yttre påverkan. Många företag runtom i världen drabbas av pest och skördar som får kasseras.

.

DanCann Pharma´s val av metod ser ut att vara genialiskt då den ger en rad olika fördelar och dessutom eliminerar nackdelar som andra metoder ger:

.

Fördelar Aeroponic cultivation

.

 • Större skörd
 • Snabbare tillväxt
 • Året-runt-metod
 • Minimal risk för pest och sjukdomar
 • Oberoende av väder
 • Oberoende av yttre påverkan
 • Mindre vattenåtgång
 • Minde växtnäring
 • Mycket bättre ekonomi

.

Nackdelar med andra metoder som ej är slutna som Aeroponic cultivation:

.

 • Behov av bekämpningsmedel
 • Drabbas av pest och sjukdomar
 • Påverkas av väder
 • Påverkas av föroreningar i luften
 • Kräver mer vatten

.

Ytterligare ett bevis på att DanCann Pharma valt helt rätt är att den första skörden i BIOTECH PHARM 1 var en succé, från PM 210812:

.

 • Den 1:a produktionen har varit väldigt nära optimal (!)
 • Enbart 1/6 av den förväntade mängden av växtnäring har använts
 • Vattenmängden har varit signifikant mindre än väntat
 • Det högteknologiska systemet har fungerat som önskat
 • Resultatet och funktionen i anläggningen har gett DanCann Pharma en möjlighet att accelerera företagets utveckling

.

COO Morten Martinsen assesses that the process in connection with the first production has been very close to optimal. In the temperature- and moisture-sensitive development facilities, the cannabis genetics thrive perfectly, and it has been shown that it has only been necessary to use about one-sixth of the expected amount of fertilizer and nutrients. At the same time, water consumption has been significantly lower than anticipated. The high-tech set up in BIOTECH PHARM1 thus works as intended - and more sustainably - which has helped to give the Company's management an incentive and indication for further acceleration of the Company’s development.

.

https://mb.cision.com/Main/19875/3395232/1453030.pdf

.

NASA

.

.

.

.

05 - Tyskland - Jackpott för DanCann Pharma (?)

.

.

DanCann Pharma - Tyskland => Bakgrund till potentiell jackpott

.

 • Den senaste tidens framgångar för DanCann Pharma när det gäller succén med den NASA-utvecklade produktionsmetoden Aeroponic cultivation har öppnat upp för en fantastisk möjlighet till succé på marknaden i Tyskland. Efter en kapitalanskaffning så bygger man nu ut produktionskapaciteten med en faktor 10 på BIOTECH PHARM 1, till 2,5 ton Cannabis Bulk/år.

.

 • Ett mycket värdefullt avtal med Tetra Bio-Pharma Inc. ger DanCann Pharma exklusivitet bla i Tyskland. (se mer under punkt 7)

.

 • Prohibition Partners: "Denmark’s medical cannabis system is heavily regulated, with incredibly high quality standards."
 • Cannabis-Bulk från DanCann Pharma kommer alltså vara mycket eftertraktat

.

.

Prognos Cannabis-marknad Europa/Tyskland

 • Europa 2021: €403,4 M
 • Europa-prognos 2025: €3,2 MDR=> ca 32 mdr SEK (!)
 • Europa tillväxt 2021-2025: ca 700%

.

 • Tyskland 2021: €200 M
 • Tyskland-prognos 2025: €840 M
 • Tyskland tillväxt 2021-2025: 320%
 • Tyskland 2021-2024: 50% av hela marknaden i Europa (!)

.

.

Tyskland - Exceptionellt läge för DanCann Pharma - Faktorer

.

 • Tyskland kommer ända fram till 2024 stå för ca 50% av hela Cannabismarknaden i Europa (!)
 • Tyskland kommer under flera år framöver att ha en stor brist på Cannabis-Bulk
 • DanCann Pharma ökar nu produktionskapaciteten med 900%, tack vare hög efterfrågan av Cannabis-Bulk till Tyskland
 • Höga priser och liten konkurrens på Cannabis-Bulk till Tyskland
 • Dancann Pharma har för avsikt att "under hösten besluta vilken/vilka partners i Tyskland man ska ingå avtal med" (!!!)
 • DanCann Pharma har ett mycket stort avtal med Tetra Bio-Pharma Inc. som inkluderar exklusivitet för 3 preparat, bla i Tyskland
 • Ett av preparaten via Tetra Bio-Pharma som DanCann Pharma har exklusivitet för är ENJOUCA, ett OTC-läkemedel mot smärta. OTC => Over The Counter, alltså ej receptbelagt (!)
 • Redan höga nyckeltal för sk Reimbursement, ersättningar som driver på tillväxten

.

.

DanCann Pharma Tyskland - Cannabis-Bulk potential

.

 • Cannabis-Bulk pris augusti 2021: C$5,55/gram (källa: Cannabis Benchmarks)
 • Cannabis-Bulk pris augusti 2021 i DKK: 27,75/gram
 • DanCann Pharma kommande produktionskapacitet: 2 500 kg/år
 • DanCann Pharma potentiell försäljning: ca 70 MDKK/år (!)
 • Enligt CEO Jeppe Krog Rasmussen "at extremely competitive prices"

.

CEO Jeppe Krog Rasmussen: "We expect to be able to supply approximately 2,500 kilograms of dried biomaterial - at extremely competitive prices, cf. our heavy investments in engineering and automation - which in comparison can supply more than 25% of the current German market for this segment."

.

"We are currently experiencing a huge demand for cannabis biomaterial, so by investing further, we will be able to hit the market - specifically the German one - both faster and with greater effect.”

.

"The progress of our facility (BIOTECH PHARM1) is going as planned, and during the autumn_, DanCann Pharma's Executive_ Management team and Board of Directors intend to make a decision on behalf of DanCann Pharma which German partner(s) will be responsible for the purchase and distribution of the biomaterial and substances (output from BIOTECH PHARM1) to the German market."

.

Det låter onekligen i CEO-citatet som att aktörer från Tyskland står i kö för att få komma åt Cannabis-Bulk från DanCann Pharma.

.

.

06 - Europa - Marknadspotential - Prohibition Partners

.

Prohibition Partners

.

Prohibition Partners analyserar marknaden för cannabis löpande och det är tydligt att marknaden är på väg att explodera om man tittar på tillväxten framöver. Detta är också en konsekvens av att myndigheter och organisationer legaliserar och ändrar synen på medicinsk cannabis.

.

Liberaliseringen av cannabis - Stark tillväxtfaktor

.

I en färsk rapport tar Prohibition Partners upp flera mycket viktiga beslut som gör att marknaden för cannabis kommer växa oerhört starkt:

 • European Court of Justice ruled that CBD is not to be considered a narcotic substance under EU Law, paving the way for the future CBD markets.

.

 • UN finally recognised the medical potential of cannabis by removing the plant and its derivatives from Schedule IV of the Single Convention on Narcotic Drugs, with all EU nations voting in favour of the motion, bar Hungary.

.

European Cannabis Market Growth

.

Prohibition Partners estimate that the European cannabis market will be worth €403.4 million by the end of 2021 and will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 67.4% from 2021 to reach €3.2 billion by 2025.

.

 • By the end of the forecast period, we expect several nations to introduce legal access to adult-use cannabis including the Netherlands, Switzerland, Germany and others. These sales could be worth over €500 million by 2025.

.

 • Germany will constitute over half of the European market until 2024 and will be worth over €840 million by the end of the forecast period. By 2025, large countries like France and the UK will have developed their patient access considerably and will represent a significant share of the European market.

.

.

Styrelseledamot Per Wester - Ser en fantastisk potential för DanCann Pharma

.

Styrelseledamoten Per Wester har ett imponerande CV bla:

 • VD i 17 år på Mundipharma - Samma terapeutiska indikation som DanCann Pharma
 • Byggde upp Mundipharma Sverige/Norden till en omsättning på €75 M/år

.

Per Wester - DanCann Pharma vs Mundipharma:

.

"Affärsmöjligheterna för DanCann Pharma är minst lika stora då vi når en mycket större marknad än enbart Norden, samt att produkternas egenskaper öppnar upp för behandling av patienter i ett tidigare sjukdomsskede jämfört med de narkotiska analgetika jag har arbetat med tidigare. Utöver detta finns det också möjligheter inom andra medicinska indikationer som vi utvecklar inom DanCann Pharma."

.

.

Adult Cannabis use - Europa 2019: Illegal marknad värd €11 MDR!

.

 • Adult Cannabis use är ytterligare ett område som kan explodera starkt inom några år
 • Kanada 2018/2019: Illegal marknad för Adult Cannabis use €800 M/år
 • Kanada 2018-10-17: Adult Cannabis use blir legaliserat
 • Kanada Adult Cannabis use: På två år tog den legala marknaden över hela 50% (!) från den illegala marknaden
 • Europa - Illegal marknad Adult Cannabis use 2019: €11 MDR => ca 110 MDR SEK (!)
 • Europa - Legal marknad Adult Cannabis use: Förväntas lättas upp mer och mer framöver, mot potentiell boom

.

.

.

07 - Tetra Bio-Pharma Canada

.

Den 5 maj 2021 tecknade DanCann Pharma och Tetra BioPharma ett avtal som ger DanCann Pharma exklusivitet för utvalda produkter från Tetra Bio-Pharma på utvalda marknader. Ett mycket stort och värdefullt avtal.

.

.

Produkter ingående i avtalet

.

 • REDUVO ADVERSA
 • QIXLEEF
 • ENJOUCA

.

Exklusivitet på följande marknader - Lansering

.

 • Tyskland
 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Planerad start av försäljning H1 2022

.

Reduvo Adversa

.

 • Behandling av CINV-patienter - cytostatikainducerat illamående och kräkningar och
 • AIDS-relaterad anorexia förenad med viktnedgång

.

Tekniken bakom REDUVO ADVERSA gör att DanCann kan lansera en i många avseenden förbättrad version av dronabinol i Norden och Tyskland. De kliniska fördelarna är många, inklusive ohindrad förstapassagemetabolism som leder till en förbättrad biotillgänglighet och därmed reducerad gastrointestinal exponering och färre biverkningar. Doseringsschemat blir sannolikt två gånger dagligen i stället för fyra gånger dagligen. Denna nya teknik medför viktiga immateriella fördelar.

.

QIXLEEF

.

 • Långt framskriden cancersmärta
 • Genombrottssmärta

.

QIXLEEF är ett botaniskt cannabisbaserad läkemedel som planeras bli den första receptbelagda produkten att säljas på apotek och skrivas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Qixleef™ inhaleras via en apparat som godkänts av Kanadas hälsomyndighet Health Canada som medicinsk utrustning av klass 2. Den är väl karakteriserad och kommer att omfattas av uppgiftsskydd när den godkänts av EMA.

.

ENJOUCA

.

 • Smärtlindring
 • OTC-produkt => Over The Counter, receptfritt

.

ENJOUCA är ett medicinskt cannabisterapeutiskt alternativ (icke-registrerat) som kommer att hjälpa patienter i Europa med smärtlindring.

.

Potential avtal med Tetra Bio-Pharma

.

 • Officiellt angiven potential 2022-2028: 340-410 MDKK i försäljning av DanCann Pharma

.

Per Wester styrelseledamot gällande försäljning på 340-410 MDKK:

.

 "Detta bör betraktas som extremt konservativt och ödmjukt (beroende på antalet patienter som behandlas med dessa läkemedel), och detta kan komma att öka ytterligare eftersom vi också kommer att ha prioritet för andra delar av Tetra Bio-Pharmas framtida pipeline på respektive marknad i form av nya innovativa läkemedel baserade på cannabinoider och cannabis."

.

.

08 - MediPharm Labs Australia

.

Den 25 september 2020 tecknade DanCann Pharma och MediPharm Labs ett exklusivt avtal gällande en bred produktportfölj.

.

.

Medipharm Labs - Beskrivning

"MediPharm Labs specializes in the production of purified, pharmaceutical quality cannabis oil and concentrates and advanced derivative products utilizing a Good Manufacturing Practices certified facility with ISO standard-built clean rooms. MediPharm Labs has invested in an expert, research driven team, state-of-the-art technology, downstream purification methodologies and purpose-built facilities with five primary extraction lines for delivery of pure, trusted and precision-dosed cannabis products for its customers"

.

Produkter ingående i avtalet

.

 • MediPharm Labs kommer att leverera ett komplett sortiment av specialformulerade CBD- och THC-cannabisoljeprodukter som kommer att vara "white-label" för distribution

.

Exklusivitet på följande marknader - Lansering

.

 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Planerad start av försäljning troligtvis q4 2021(registrering av läkemedel direkt vid DMA-godkännande)

.

 .

09 - Cannassure Israel

.

Den 15 december 2020 tecknade DanCann Pharma ett exklusivt avtal med Cannassure från Israel.

.

.

Produkter ingående i avtalet

.

 • DanCann Pharma will be the exclusive Scandinavian distributor for the product portfolio from Cannassure, including all Cannassure’s products in various formulations and further additional products that Cannassure have in their future pipeline.
 • Cannassure har redan minst 7 registrerade produkter

.

Exklusivitet på följande marknader - Lansering

.

 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Planerad start av försäljning troligtvis q4 2021 (registrering av läkemedel direkt vid DMA-godkännande)

.

 

 .

10 - Cannassure/Lipidor Israel/Sverige

.

Den 18 januari 2021 ingick DannCann Pharma´s israeliska partner Cannassure Therapeutics ett avtal med svenska Lipidor AB gällande Cannabis-produkter baserade på Lipidors patenterade teknologi AKVANO®.

.

.

Produkter ingående i avtalet gäller följande indikationer

.

 • Psoriasis
 • Atopisk fermatet
 • Smärta
 • Skador

.

Exklusivitet på följande marknader - Lansering

.

 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Planerad start av försäljning uppdatering troligtvis q4 2021

.

.

11 - Medicinsk Cannabis vs Opioider

.

.

Ett stort problem inom branschen för opioider är att patienter drabbats av svåra biverkningar och att opioider är starkt beroendeframkallande. Detta har nu på ett mycket starkt sätt öppnat upp för att Cannabis-läkemedel till stor del kan komma att ersätta denna gigantiska marknad.

.

Den 28 juni 2021 meddelade Johnson & Johnson att man både lämnat marknaden för opioider och att man betalar ett skadestånd på $263 M => ca 2,25 MDR SEK (!), för problem som drabbat patienter med opioider från bolaget.

.

.

.

Genombrott DanCann Pharma/Tetra Bio-Pharma - QIXLEEF jämförs med opioider i studie

.

"COPENHAGEN, Denmark, 13 July 2021The Central Ethics Committee has approved the proposed protocol modifications allowing additional immediate release oral opioids to be used as comparators in the REBORN1© study. Expanding to three (3) immediate release oral opioids will allow for the acceleration of patient enrolment in the REBORN1© trial"

.

"Dr. Guy Chamberland, CEO and CRO commented, "The amended protocol allows QIXLEEF™ to be studied against three types of immediate release oral opioids instead of just one. It will facilitate the recruitment of patients who can benefit from QIXLEEF™ to treat their breakthrough pain as it broadens the pool of qualified patients. Once the Schedule I license is approved, a process that usually takes a couple of weeks, the amended protocol will enhance the recruitment rate, thereby accelerating the study conduct."

.

.

12 – Förväntade milstolpar 2021

.

 • Analys av första skörden Cannabis-Bulk som genomfördes nyligen, odlingsprocessen över förväntan
 • DMA-godkännande för import/försäljning av Cannabis-läkemedel
 • Registrering/start försäljning av läkemedel via avtalet med MediPharm Labs (direkt efter DMA-godkännande)
 • Registrering/start försäljning av läkemedel via avtalet med Cannassure (direkt efter DMA-godkännande)
 • DMA-godkännande av produktionsanläggningen för GMP-tillverkning av Cannabis-Bulk
 • Avtal med partner/partners i Tyskland gällande försäljning av Cannabis-Bulk, potentiellt värde 70 MDKK/år
 • Ev nya samarbetsavtal gällande nya läkemedel/marknader
 • Uppdatering tidsplan gällande avtalet med Cannassure/Lipidor

.

.

13 - Ägarlista/Insynsägande ledning/styrelse - Finansiering

.

Efter IPO

.

 • CEO Jeppe Krog Rasmussen JKR Investment Group ApS: 5 280 000 st, 25.47%
 • COO Morten Martinsen: 400000 st, 1.93%
 • Carsten Trads styrelseledamot C-plus Consult: 22 225 st, 0.11%
 • Per Wester styrelseledamot: 112 950 st, 0.54%

.

IPO - Teckningsoptioner

.

I samband med IPO gavs det ut teckningsoptioner, TO1, med teckningskurs 6 DKK/TO1. Teckningsperiod är 1-17/9 2021.

.

Riktad emission/lån

DanCann Pharma har valt att tidigarelägga utbyggnad av BIOTECH PHARM 1 med en ökning av produktionskapaciteten på +900% tack vare mycket hög efterfrågan av Cannabis-Bulk från Tyskland. Detta genomförs tack vare en riktad emission och lånefinansiering från en grupp investerare, totalt drygt 16 MDKK.

.

Fakta ny finansiering och offensiv satsning

.

 • Finansiering via TO1 är inte ett måste, ny finansiering redan genomförd på drygt samma summa, drygt 16 MDKK
 • CEO Jeppe Krog Rasmussen räknar dock med att det kan komma in kapital via TO1 (6 DKK/TO1) då det är flera värdehöjande händelser i antågande: _"__I am truly overwhelmed by the interest and trust in DanCann Pharma. With a very exciting pipeline, we are humble for the future and welcome it, and by this we still have a positive intuitive feeling that our warrants from the IPO (TO1 DANCAN) can be exercised in September. I am very honored by the trust and belief in the project from both lenders and investors, new and old. Thanks.”_
 • CEO Jeppe Krog Rasmussen tecknade i den riktade emissionen för ca 1 MDKK
 • Övriga i styrelse och ledning tecknade i den riktade emissionen för ca 350 000 DKK
 • Nya teckningsoptioner kan inbringa ytterligare ca 8 MDKK, vilket skall ses som mycket troligt
 • Jinderman & Partners tecknade för hela ca 3,5 MDKK
 • Jinderman & Partners har ett starkt track-record med investeringar i bla Klarna och Lendify
 • DanCann Pharma har iom detta säkrat finansiering inför ett stort antal värdehöjande faktorer

.

Insynshandel

.

CEO Jeppe Krog Rasmussen har fortsatt köpa aktier kontinuerligt

.

 • 2021-02-26: 60,000 shares in DanCann Pharma A/S at an average price of DKK 3.22 per share
 • 2021-03-03: 40,000 shares in DanCann Pharma A/S at an average price of DKK 3.14 per share
 • 2021-03-22: 50,000 shares in DanCann Pharma A/S at an average price of DKK 3.25 per share

.

.

13 - Börsvärde / Jämförelse DanCann Pharma vs Stenocare

.

Bara för att göra en liten jämförelse så har jag valt Stenocare, också från Danmark.

.

DanCann Pharma vs Stenocare

.

 • Stenocare omsättning 2020: ca 200 000 DKK
 • Stenocare: Importera/sälja/xportera färdiga produkter/utveckla egna produkter
 • Stenocare har ej uttalat mål om att sälja Cannabis-Bulk
 • Stenocare har DMA-godkännande

.

Stenocare BV: 140 MDKK

.

 • DanCann Pharma: omsättning 2020: 0 DKK
 • DanCann Pharmai: Importera/sälja/exportera färdiga produkter/utveckla egna produkter
 • DanCann Pharma: Avser skriva avtal för Tyskland i höst, Cannabis-Bulk 2,5 ton/år. Potentiellt värde 70 MDKK
 • DanCann Pharma: Mycket stort avtal med Tetra Bio-Pharma Kanada
 • Ytterligare avtal med MediPharm Labs, Cannassure, Cannassure/Lipidor
 • DanCann Pharma väntar DMA-godkännande närsomhelst

.

DanCann Pharma BV: 75 MDKK

.

.

Källhänvisningar:

https://www.dancann.com/

https://tetrabiopharma.com/

https://www.medipharmlabs.com/australia

https://cannassure.life/

.

.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?