Post entry

investmentbolag kommer att uppvärderas under 2012

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

signalerar att samtliga deras bolag är exekveringsläge. Medcap värderas på firstnorth till 176Mkr De har 5 Bolag under lupen för exit. enbart Abilia (Dvs ett av deras innehav)Värderas över 200Mkr

Medcap är en nordisk private equity aktör som investerar i mogna bolag inom Life Science med betydande utvecklingspotential. MedCap har dessutom en portfölj med investeringar i forskningsbolag som företaget avser sälja ut antingen ett och ett eller tillsammans som en enhet i en nära framtid. MedCap är noterat på handelsplatsen FirstNorth

Summerat befinner sig samtliga dotterbolag i centrala exekveringslägen
inför avslutningen på året. Med rätt genomförande ser innevarande år och
framtiden riktigt ljus ut för befintlig portfölj skriver VD:n

Man har desutom fört ihop Abilia och Handitek

Då Abila köpte ut den resterande delen av Handitek 49% i januari. grundarna fick sen sedermera aktier i Abila, vilket tyder på tillsammans med VD:n utalanden att man sannolikt har eventuella intresenter på Abila. Notera grundarna av Handitek fick inte Medcap aktier utan aktier i Abila.

Di skriver så sent som igår den 3Mars

De svenska riskkapitalbolagen är säljsugna. Bolagsinnehav för 130 miljarder kronor står på säljlistan. Det skriver Dagens industri på lördagen.

Jag summerar att vi kommer få se en uppvärdering av liknade företag som investor, kinnevik, Ratos, industrivärden osv (Medcap) Då dessa alltid har varit blygsamt värderade gentemot övrig börs.

Analys!

Det finns en analys över Medcap som jag tycker intresserade skall titta på.

http://www.introduce.se/foretag/medcap

insiderköp senast 29 Februari och 2 Mars

http://www.medcap.se/Default.aspx?page=45

Värdering av Abilia och Handitek

https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1871620

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?