Post entry

Fyndläge i dissade aktier

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vilka aktier som gått dåligt under 2013 är det läge att köpa på sig av?

Börsåret 2013 är nu avslutat.

Det blev ett mycket bra börsår:

• Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 var +21% under året.

• OMXSPI-index för hela Stockholmsbörsen var +23% (vilket indikerar att aktier i småbolag gick bättre än aktier i storbolag under 2013).

De förändringarna för börsen som helhet kan jämföras med utvecklingen för enskilda aktier.

Som vanligt har en del aktier stigit väldigt kraftigt medan en del andra aktier fallit kraftigt under året.

• De som stigit har ibland gjort det för att det varit motiverat av något konkret skäl, och ibland för att aktien blivit en "hype" som folk köpt bara för att andra gjort det.

• På samma sätt har vissa aktier fallit för att det varit motiverat av något konkret skäl, medan en del aktier fallit utan någon specifik orsak.

Dvs man kan försöka skissa på en matris med fyra rutor:

1) Aktier som stigit under 2013:

1a) Det har varit motiverat: Behåll

1b) Det har ej varit motiverat: Sälj

2) Aktier som fallit under 2013:

2a) Det har varit motiverat: Behåll?

2b) Det har ej varit motiverat: Köp

Det verkar ju enkelt, men i praktiken är det svårt att utröna om en akties kursutveckling varit motiverad eller ej.

Bästa aktier bland Stockholmsbörsens storbolag under 2013:

1. Kinnevik +120%
2. ICA +70%
3. Trelleborg +59%
4. Nibe +55%
5. NCC +54%
6. SEB +53%
7. MTG +47%
8. Melker Schörling +45%
9. Stora Enso +44%
10. SCA +40%

Av dessa aktier har bla följande tidigare fått rekommendationen "sälj" här i bloggen:

Kinnevik
SEB
Stora Enso

Att de nu stigit ytterligare borde i så fall (förenklat) göra dem ännu mera säljvärda.

Aktien i tv-bolaget MTG kan också vara säljvärd pga att folk ej längre tittar på tv på samma sätt som tidigare.

Bonnier-koncernen är ju en stor mediakoncern i Sverige med stort ägande inom tv, bla TV4 och C More.

Och största ägare av Bonnier-koncernen är Jeanette Bonnier som bla sa följande (i samband med ett framträdande hos Publicistklubben i sep 2013:

_"Vi vet idag att det är bara äldre, mest äldre människor som tittar på tv.

De unga tittar inte på tv."_

http://www.youtube.com/watch?v=Tuwev2Fnan0

Ev tittar en del yngre även på fotboll etc, men hur är det med lönsamheten för tv-kanaler på sådana sportevenemang eftersom det kräver att visningsrättigheterna till sportevenemangen köps in för svindyra belopp som alla tv-kanaler tävlar om att köpa.

Sedan har MTG en ägarandel i ryska tv-bolaget CTC och kan man lita på att allt går rätt till där med tanke på den omfattande korruptionen etc i Ryssland?

Tex tidigare kom plötsligt besked om att CTC:s avtal för tv-reklam läggs om så att CTC får en mindre andel av de reklamintäkterna medan det utomstående bolag som har hand om tv-reklamen får en större del av kakan osv.

Sämsta aktier bland Stockholmsbörsens storbolag 2013:

1. Semafo -23%
2. Boliden -19%
3. Lundin Petroleum -16,1%
4. Tele2 -16,0%
5. Lundin Mining -15,7%
6. SSAB -13%
7. Sandvik -12%
8. Ratos -7%
9. Scania -6%
10. Swedish Match -5%

Av dessa aktier har bla följande tidigare fått rekomendationen "köp":

Semafo
Lundin Petroleum
Lundin Mining

Aktien i guldgruvebolaget Semafo fick rekommendationen "långsiktigt köp" i ett tidigare blogginlägg (från 12 aug 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/semafo-inc/langsiktigt-kop-semafo

Då låg aktien i 12,74 kr.

Och även om den fallit en hel del under 2013 som helhet, är kursnivån nu ändå 16,85 kr.

Då guldpriset är lågt i dagsläget men har förutsättningar att stiga om det blir kris i världen etc, är Semafo-aktien förmodligen fortfarande långsiktigt köpvärd - men ej lika mycket som vid en börskurs på 12-13 kr.

Lundin Mining-aktien fick rekommendationen "spekulativt köp" i ett tidigare blogginlägg (från 14 juli 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/lundin-mining/spekulativt-kop-lundin-mining-0

Då låg aktien i 25,15 kr.

Dvs även om den gick dåligt under 2013 som helhet, har den stigit något (men inte så mycket) sedan blogginlägget till 27,50 kr.

Den kan fortfarande anses vara spekulativt köpvärd (dvs köpvärd som högrisk-aktie).

Lundin Petroleum-aktien fick rekommendationen "långsiktigt köp" i tidigare blogginlägg från 14 apr 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/lundin-petroleum/langsiktigt-kop-lundin-petroleum

Då låg aktien i 150 kr.

Och nu ligger den i 125,40 kr.

Ur det tidigare blogginlägget bla:

_Slutsats

Summa summarum blir därför slutsatsen att Lundin Petroleum-aktien är långsiktigt köpvärd vid nuvarande börskurs 150 kr (slutkurs fre 12 apr 2013).

Är man mera försiktigt lagd behöver man inte gå all in i aktien redan nu utan tex köpa en del och invänta köp till lägre kursnivåer på kanske 120-130 kr under de kommande åren pga tex tillfälligt lägre oljepris._

Och nu ligger aktien alltså i intervallet 120-130 kr vilket utifrån det innebär skäl för att trycka på köpknappen.

Positivt att LP:s börskurs ej har fallit dit pga att oljepriset fallit.

Nordsjö-oljan (Brent) har hållit sig någorlunda stabil under 2013 på nivåer klart över 100 dollar per fat.

Priset för Nordsjö-olja slutade 2013 i goda 112,20 dollar per fat.

Och det har inte heller varit dollarkursen som spökat.

Dollarn är ju viktig för oljebolag som Lundin Petroleum eftersom oljan säljs i dollar och för svenska aktieinvesterare är det ju sedan omväxlingen av dollar till kronor som är relevant.

Dollarn har i och för sig fallit något från ca 6,50 kr till drygt 6,40 kr under 2013 men det är inte mycket att bråka om.

Nej, kursnedgången i Lundin Petroleum-aktien under 2013 beror väl snarare på de uppskattningar som gjorts av hur stort oljefyndigheten i det norska oljefältet Johan Sverdrup (där LP har en ägarandel) är.

Stora norska delstatliga oljebolaget Statoil är ju också delägare i Johan Sverdrup, och precis före jul kom besked från Statoil om att JS lär innehålla 1,8-2,9 miljarder fat olja medan aktieanalytikerna i snitt innan dess räknat med 2,64 miljarder fat enl SME Direkt:

www.avanza.se/placera/telegram/2013/12/20/lundin-petroleum-sverdrup-har-18-29-mdr-fat-sme-264-ny.html

//Edit: 1,8-2,9 miljarder fat avser hela Johan Sverdrup-fältet varav LP har en ägarandel.

JS-fältet består av tre licensområden (LP:s ägarandel):

PL501 (40%)
PL265 (10%)
PL502 (?)

http://www.lundin-petroleum.com/sve/Development_JohanSverdrup.php

Enl nyhetsbyrån Direkt utgörs JS huvudsakligen av de två licensområdena PL501 och PL265, och för dem gjordes hösten 2011 bedömningen att de skulle innehålla 1,7-3,3 miljarder fat olja.

www.avanza.se/placera/telegram/2013/12/20/lundin-petroleum-sverdrup-har-18-29-mdr-fat-sme-264-ny.html

Att det nu talas om 1,8-2,9 miljarder fat för alla tre områden är väl då ändå inte så illa?

Så här skrev LP i sin årsredovisning för 2012 (som var daterad i apr 2013):

JOHAN SVERDRUP

Hänvisningar i denna årsredovisning till uppskattade betingade bruttoresurser för Johan Sverdrupfyndigheten om 1 700 till 3 300 MMboe innefattar:

...800 till 1 800 MMboe i PL501 (Lundin Petroleum licensandel 40%)

och

...900 till 1 500 MMboe i PL265 (Lundin Petroleum licensandel 10%).

Lundin Petroleums uppskattade betingade resurser per den 31 december 2012 om 922,9 MMboe globalt, 715,5 MMboe i Norge och 640,0 MMboe i Johan Sverdrupfyndigheten inkluderar Lundin Petroleums andel, i enlighet med dess licensandel, om:

...520,0 MMboe i PL501

och

...120,0 MMboe i PL265

som representerar mittpunkten av intervallet för de uppskattade betingade resurserna för Johan Sverdrupfyndigheten.

http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2012_s.pdf

520 miljoner fat i PL501 är alltså beräknat som 40% av mittpunkten i intervallet 800-1 800 miljoner fat.

Och 120 miljoner fat i PL265 är beräknat som 10% av mittpunkten i intervallet 900-1 500 miljoner fat.

- - -

Summa 640 miljoner fat som LP:s andel av JS-fältet

Och nu istället för summa 1,7-3,3 miljarder fat för JS-fältet är det alltså tal om 1,8-2,9 miljarder fat.

//

Men där finns det konspirationsteorier om att Statoil medvetet legat lågt i bedömningen, eftersom Statoil vill köpa LP:s ägarandel i JS så billigt som möjligt.

Det finns därmed ingen anledning för Statoil att i det här läget komma med en optimistisk bedömning av JS-fyndigheten.

Och utöver JS (och LP:s övriga oljefyndigheter i norska delen av Nordsjön) har det varit tal om att LP:s oljefyndigheter i Asien är underskattade och kan värderas till åtminstone 60-70 kr per LP-aktie.

Skulle då LP:s fyndigheter i norska Nordsjön (inkl JS) bara vara värt resterande 60-70 kr per LP-aktie för att komma upp till nuvarande börskurs kring 125 kr?

Nej, det verkar vara alldeles för billigt.

I och för sig kan LP komma i kläm om det nu på allvar blir en försämrad världskonjunktur och oljepriset börjar falla, i kombination med de stora investeringar som bla Statoil och LP nu måste göra för att komma igång med oljeutvinningen i JS framöver.

Kommer LP ha råd med det?

Då kanske LP tvingas sälja av en del av eller hela ägarandelen i JS till lågt pris pga lågt oljepris.

Det är en riskfaktor med LP-aktien.

Det har även varit kritik mot att LP:s företagsledning med vd Ashley Heppenstall i spetsen blir mångmiljonärer pga LP:s generösa bonusprogram, och att deras bonusersättningar utgör en stor del av hela LP:s börsvärde.

Å andra sidan bygger väl den bonusersättningen på LP-aktiens kursutveckling som LP har säkrat genom innehav av egna aktier.

Dvs om kursen stiger (och bonusersättningen därmed ökar) innebär det ingen ökad kostnad för LP eftersom LP:s egna aktier (som ska betala bonusersättningen) därmed även stiger.

Dock risk att LP-ledningen (som är väldigt skicklig) lämnar bolaget och ej har mycket motivation att stanna kvar när/om de fått ut sin feta bonusersättning.

Bästa aktier bland Stockholmsbörsens övriga bolag 2013:

1. Arcam +465%
2. Opus +457%
3. Eniro +349%
4. Fingerprint Cards +339%
5. Victoria Park +318%
6. Oasmia +301%
7. Orexo +231%
8. Seamless +195%
9. Allenex +185%
10. Vostok Nafta +176%

Mycket bubbelvarning här.

Flera av bolagen på listan har fått säljrekommendationer här i bloggen.

Seamless-aktien var även med på listan över börsens skandalbolag: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

Sämsta aktier bland Stockholmsbörsens övriga bolag 2013:

1. Nordic Mines -91%
2. PA Resources -84%
3. Bong -83%
4. Anoto -73%
5. RNB -65%
6. Image Systems -54%
7. Trigon Agri -53%
8. Arctic Paper -52%
9. Stockwik Förvaltning -50%
10. Aerocrine -47%

Inga spontant intressanta aktier på den listan.

Längre ner på listan finns dock aktien i oljebolaget Blackpearl som var -30% till 13,70 kr under 2013.

Blackpearl-aktien fick rekommendationen "spekulativt köp" här i bloggen 27 juni 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/spekulativt-kop-blackpearl-active-biotech

Då låg aktien i 9,47 kr.

Dvs den har stigit en hel del till nuvarande kurs 13,70 kr (även om den gick dåligt under 2013 som helhet).

Blackpearl utvinner ju så kallad tungolja från oljesand i Kanada.

Det är miljöfarligt och det har varit problem med att planerade oljeledningar försenats osv.

Tungoljepriset har legat lågt och Blackpearl har hållit nere sin produktion.

Men tveklöst sitter bolaget på stora tungolje-fyndigheter, så om man är långsiktig och villig att härda ut kan det förmodligen bli en bra aktieplacering på lång sikt.

Ev risk för att aktieägarna kommer att behöva bidra med kapitaltillskott till bolaget, vilket kortsiktigt kan dämpa aktiens kursutvckling.

Bästa aktier bland Stockholmsbörsens småbolagslista First North samt på Aktietorget under 2013:

1. Josab +1 928%
2. Mavshack +1 233%
3. Star Vault +871%
4. Business Control Systems +686%
5. Starbreeze +671%
6. Ruric +657%
7. True Heading +600%
8. Header Compression +599%
9. Biotech-IgG +500%
10. Hexatronic +447%

Även mycket bubbelvarning för aktierna på denna listan.

• Aktien i vattenrenings-bolaget Josab fick rekommendation "sälj" här i blogen så sent som 19 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/josab-international/salj-josab-aktien

• Fingerprint Cards, Arcam och Starbreeze fick alla rekommendation "sälj" i blogginlägg 29 okt 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/bubblor-fingerprint-cards-arcam-starbreeze

• Ruric fick "sälj" i blogginlägg från 1 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/ruric/salj-ruric-aktien-0

• Hexatronic-aktien fick i och för sig rek "köp" i blogginlägg 8 okt 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hexatronic/spekulativt-kop-hexatronic

Då låg aktien i 4-5 kr och nu ligger den i uppåt 10 kr så frågan är hur stor potential det finns kvar där.

Sämsta aktier bland Stockholmsbörsens småbolagslista First North samt på Aktietorget under 2013:

1. Dannemora Mineral -93%
2. Transferator -83%
3. Accelerator -81,3%
4. Rusforest -80,6%
5. Maxpeak -80%
6. Luxonen -79%
7. Kopparberg Mineral -78%
8. Byggolit -74%
9. Cryptzone -73,3%
10. New Equity Venture -73,0%

Inga direkt lockande aktier på den listan.

• Rusforest-aktien fick rekommendation "sälj" i blogginlägg 19 juli 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/rusforest/salj-rusforest-aktien

Då låg aktien i 2,12 kr och den ligger kvar på nästan samma nivå nu (2,13 kr per slutet av 2013).

• New Equity Venture (fd Stureguld) var med på listan över skandalbolagen på börsen i blogginlägg från 16 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-3

Utifrån ovanstående blir det sammantaget följande fyndköp som utkristalliserar sig:

• Lundin Petroleum-aktien får rekommendationen "långsiktigt köp" vid nuvarande börskurs 125,40 kr per slutet av 2013.

• Lundin Mining-aktien får rekommendationen "spekulativt köp" vid börskurs 27,50 kr.

• Blackpearl-aktien får rekommendationen "spekulativt köp" vid börskurs 13,70 kr.

• Ev kan man även lägga till Semafo-aktien som "spekulativt köp" på 16,85 kr.

Semafo är i sig ett stabilt bolag men guldpriset har en svag trend samtidigt som börskursen ej är på samma låga nivåer som tidigare.

Men förmodligen är även den aktien köpvärd på lång sikt.

Under 2013 hade guldpriset en klart fallande trend från nästan 1 700 dollar i början av året till nuvarande nivå kring 1 200 dollar.

• I ett treårsperspektiv inledde guldpriset kring 1 400 dollar i början av 2011.

• Därefter uppgång till över 1 900 dollar under hösten 2011.

• Sedan höll sig guldpriset i intervallet 1 600-1 800 dollar från hösten 2011 till början av 2013.

• Och därefter nåddes en botten kring 1 200 dollar redan under sommaren 2013.

• Ett uppgångsförsök gjordes sedan då priset nådde 1 400 dollar i början av sep 2013, men därifrån pressades priset återigen ner till nuvarande nivå på 1 200 dollar.

En uppfattning är därmed att guldpriset för närvarande är överdrivet nedpressat, och att det har potential att stiga framöver - särskilt med tanke på att penningmängden ökar kraftigt i flera länder (bla USA) som ett sätt att försöka inflatera bort stora statsskulder.

Det återstår att se om det är något som kommer höja guldpriset, men det finns i alla fall resonemang om det.

Ett annat resonemang är att många indier och kineser köper guld i samband med bröllop etc och att guldpriset därmed påverkas av konjunkturen i Indien och Kina.

Där återstår att se hur det kommer att gå med det.

Bla pessimistiska åsikter om Kina i tidigare blogginlägg från 28 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/vad-talar-en-borsnedgang

Artikel från nyhetsbyrån Bloomberg om att 2013 blir det sämsta året sedan 1981 för guldpriset: http://www.bloomberg.com/news/2013-12-31/gold-with-silver-heading-for-worst-decline-in-three-decades.html

Enl artikeln är en huvudorsak helt enkelt att förbättrad världskonjunktur gjort "säkra tillgångar" som guld mindre populära.

Guldpriset har fallit med nästan 30% under 2013 för att aktier varit mera populära och stigit kraftigt i takt med förbättrad konjunktur runt om i världen så att tom amerikanska centralbanken Fed aviserat nedtrappning av sina stimulansåtgärder.

Men risk med att köpa aktier i råvarubolag som Lundin Petroleum, Lundin Mining och Blackpearl om världskonjunkturen skulle försämras.

Tex blogginlägg från 28 dec 2013 om att en börsnedgång kan vara på gång: http://www.redeye.se/aktiebloggen/vad-talar-en-borsnedgang

Utifrån det är en strategi att invänta ytterligare kursnedgångar i aktier som Lundin Petroleum, Lundin Mining och Blackpearl och fiska upp dem på ännu lägre nivåer under tex våren 2014.

Mer om bolagen

Aktiernas kursutveckling under 2013:

• Blackpearl -30%

• Lundin Petroleum -16,1%

• Lundin Mining -15,7%

Börsvärden vid nuvarande börskurser:

• Lundin Petroleum 40 miljarder kr

• Lundin Petroleum 16 miljarder kr

• Blackpearl 4 miljarder kr

Verksamheter:

• Lundin Petroleum: oljebolag

• Lundin Mining: gruvbolag

• Blackpearl: oljebolag

Bolagens ekonomiska utveckling:

Lundin Petroleums 2012:

...oljeproduktion 35 700 fat per dag (+6% från 2011)

...intäkter 1 345 miljoner dollar (+6% från 2011)

...nettoresultat 104 miljoner dollar (-33% från 2011)

Lundin Petroleums jan-sep 2013:

...oljeproduktion 33 300 fat per dag (-6% från jan-sep 2012)

...intäkter 908 miljoner dollar (-12% från jan-sep 2012)

...nettoresultat 54 miljoner dollar (-66% från jan-sep 2012)

...nettoskuld (dvs räntebärande lån minus kassa) 808 miljoner dollar

Dvs det kan tyckas skralt att ett bolag som är värt 40 miljarder kr på börsen bara genererade ett nettoresultat kring 700 miljoner kr under 2012 och kring 350 miljoner kr under jan-sep 2013.

Dessutom har oljeproduktion och intäkter fallit från jan-sep 2012 till jan-sep 2013.

Men Lundin Petroleum är ju inte minst ett oljeletningsbolag och bör utvärderas efter hur mycket nya oljefyndigheter bolaget hittar osv, och hur bolaget värderas i relation till hittade oljefyndigheter.

Och det är utifrån det som aktien ser billig ut.

Om bolaget därutöver kan generera positiva resultat från sin befintliga oljeproduktion etc, så är ju det bra.

//Edit:

Lundin Petroleums kassaflöden

Vd Ashley Heppenstall brukar även peka på de goda kassaflöden LP genererar i sin rörelse (operativt kassaflöde):

över 830 miljoner dollar (5-6 miljarder kr) under helåret 2012

770 miljoner dollar (5 miljarder kr) under jan-sep 2013

Dvs det är ju betydande belopp även i relation till LP:s börsvärde på 40 miljarder kr och i relation till att oljeproduktionen vid bolagets oljefält långt ifrån nått sin potential ännu.

Dock verkar begreppet operativt kassaflöde avse kassaflödet före avdrag för de investeringar som behöver göras för att uppnå kassaflödet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_cash_flow

http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_flow

Dvs netto lär LP:s kassaflöde vara lägre än ovannämnda siffror.

Det kassaflöde som återstår netto efter att investeringar dragits ifrån, kallas "fritt kassaflöde": http://en.wikipedia.org/wiki/Free_cash_flow

Men operativt kassaflöde ger ändå en indikation på hur mycket kassaflöde ett bolag genererar, och som sedan i nästa steg kan användas för att göra bästa möjliga investeringar osv.

Oljebranschen brukar ju betecknas som en kapitalintensiv bransch, dvs det är en bransch där bolag måste göra stora investeringar för att bedriva verksamhet.

Tex enl årsredovisningen 2012 räknade LP med att göra investeringar på 1,7 miljarder dollar under 2013.

Dvs då verkar LP visa ett stort negativt kassaflöde netto om det operativa kassaflödet (före avdrag för investeringar) uppgick till 770 miljoner dollar under jan-sep 2013 och investeringarna väntas uppgå till 1,7 miljarder dollar för helåret 2013.

Men det kan ju ändå vara värdeskapande för aktieägarna att LP gör så stora investeringar beroende på vilka möjligheter till framtida lönsamhet det innebär.

De planerade investeringarna på 1,7 miljarder dollar för 2013 var fördelade enl följande:

1) MUSD 1,100 of development expenditure predominantly off shore Norway:

- Edvard Grieg
- Brynhild
- Bøyla

2) MUSD 150 of appraisal expenditure predominantly on Johan Sverdrup, off shore Norway

3) MUSD 460 of exploration expenditure predominantly off shore Norway, off shore Malaysia and off shore Indonesia - 18 exploration wells targeting over 600 MMboe unrisked, net prospective resources

Dvs förenklat:

1) 1,1 miljarder dollar i fortsatt utveckling av befintliga oljefyndigheter i Norge (exkl Johan Sverdrup)

2) 150 miljoner dollar för att bedöma storleken på Johan Sverdrup.

3) 460 miljoner dollar för att genomföra 18 oljeletningsborrningar med potential att hitta 600 miljoner fat olja i Norge, Malaysia och Indonesien

- - -

Summa 1,7 miljarder dollar

Dvs förvisso innebar det att LP spenderar klart mer än vad bolaget tjänar i operativt kassaflöde från sin befintliga oljeproduktion, men om det tex i hög utsträckning är pengar som används för att hitta mer olja i befintliga fyndigheter i Norge, och att hitta helt nya oljefyndigheter, så kan det ju ändå skapa stora värden för LP:s aktieägare även om det innebär att totala kassaflödet netto (dvs det fria kassaflödet) blir negativt.

LP:s operativa kassaflöde på 5 miljarder kr under jan-sep 2013 innebär ca 6-7 miljarder kr i årstakt som genereras i kassaflöden från rörelsen (före avdrag för investeringar).

Och bolagets planerade investeringar på 1,7 miljarder dollar för helåret 2013 motsvarar 11 miljarder kr.

Det innebär alltså förenklat följande siffror för LP 2013:

operativt kassaflöde 6-7 miljarder kr

minus

investeringar 11 miljarder kr

=

fritt kassaflöde -4 miljarder kr

Det är alltså ganska aggressivt av LP att göra så stora investeringar givet bolagets befintliga operativa kassaflöde, men bolaget ser väl så stora möjligheter med de investeringar som görs att de anser att det är värt det och har god sannolikhet att höja värdet på LP.

Tex är det ju ganska mycket om LP för investeringarna på 11 miljarder kr under 2013 bla lyckas hitta ytterligare 600 miljoner fat olja i relation till att bolaget sedan tidigare har totalt drygt 1 miljard fat bevisade och sannolika fyndigheter (drygt 200 miljoner bevisade fat olja plus drygt 900 miljoner sannolika fat olja).

Dock har det väl bla framkommit under årets gång (2013) en en del oljeletningsborrningar som LP har gjort ej visat några fyndigheter.

//

Per slutet av 2012 delade LP in sina kvarvarande o-utvunna oljefyndigheter enl följande:

• reserver 202 miljoner fat olja i marken

• betingade resurser 923 miljoner fat olja i marken (varav mer än två tredjedelar utgjordes av LP:s ägarandel i Johan Sverdrup-fältet)

• prospekteringsresurser

Dvs reserver är väl att betrakta som bevisade fyndigheter medan "betingade resurser" väl är att betrakta som troliga (men ej helt bevisade) fyndigheter.

Och till det kommer ytterligare möjligheter i form av prospekteringsresurser.

Som jämförelse uppgår LP:s produktionstakt på 33 300 fat per dag under jan-sep 2013 till en årlig oljeproduktion på drygt 12 miljoner fat.

Bedömda fyndigheter per slutet av 2012 fördelade sig enl följande:

Bevisade fyndigheter:

Norge 152 miljoner fat
Frankrike 24 miljoner fat
Malaysia 13 miljoner fat
Ryssland 7 miljoner fat
Holland 4 miljoner fat
Indonesien 3 miljoner fat
- - -
Summa 202 miljoner fat

Sannolika fyndigheter:

Norge drygt 700 miljoner fat
Ryssland ca 100 miljoner fat
Malaysia knappt 100 miljoner fat
övriga länder ca 10 miljoner fat
- - -
Summa 923 miljoner fat

LP:s nettoskuld på drygt 800 miljoner dollar per slutet av sep 2013 motsvarar ca 5 miljarder kr (13% av LP:s börsvärde på 40 miljarder kr).

Det är inte en helt försumbar skuldsättning, och frågan är hur mycket skulderna kommer att fortsätta växa under kommande år i takt med investeringar för att få igång oljeproduktionen vid Johan Sverdrup-fältet.

Utöver den befintliga nettoskulden kring 5 miljarder kr har LP ett 7-årigt låneavtal med ett syndikat på 25 banker om att låna ytterligare 16 miljarder kr.

Videoklipp med presentation av Lundin Petroleums q3/2013-resultatrapport: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/lundin/objects/wmg7z6t3/

Presentationsbilder om Lundin Petroleum (från 7 nov 2013): http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ot_co_presentation_e.pdf

Enl bilderna baseras LP endast på ett ursprungligt kapitaltillskott på 50 miljoner dollar år 2001, vilket därefter vuxit till att bolaget nu är värt 7 miljarder dollar på börsen (plus att 0,7 miljarder dollar delats ut till aktieägarna på vägen).

Och att LP nu har oljefyndigheter (bevisade och sannolika) på över 1 miljard fat olja.

LP producerade 35 700 fat olja per dag under 2012 och räknar med 33 000-38 000 fat per dag för helåret 2013.

//Edit: Dock flaggat för att det kommer att bli i den nedre delen av det intervallet, men bara för att produktionsstarten på Brynhild-fältet i Norge försenats något och istället kommer att inledas under q2/2014 (jämfört med tidigare planen på 2013): http://www.lundin-petroleum.com/sve/letter_to_shareholders.php

//

Och utifrån den nivån har LP sagt att bolagets produktionstakt kommer att fyrfaldigas de kommande åren utifrån nu kända hittade oljefyndigheter.

Under 2014, 2015 och 2016 väntas produktionstakten dubblas tack vare ny produktion som kommer igång i Norge (ej Johan Sverdrup-fältet).

//Edit: I nov 2013 sa LP-vd:n Ashley Heppenstall att LP väntas nå en produktionstakt på över 70 000 fat per dag i slutet av 2015: http://www.lundin-petroleum.com/sve/letter_to_shareholders.php

//

Och framåt 2019 väntas ytterligare en dubbling ske när JS-produktionen kommer igång.

Då väntas LP nå en produktionstakt på över 150 000 fat per dag: http://www.lundin-petroleum.com/sve/letter_to_shareholders.php

//Edit: Det verkar som att produktionsstarten i JS har försenats.

På sin hemsida säger LP följande:

"produktionsstart som målsättning i slutet av 2018"

http://www.lundin-petroleum.com/sve/development.php

Men tex 20 dec 2013 skrev nyhetsbyrån Direkt att det väntas bli mot slutet av 2019:

LUNDIN PETROLEUM: START AV SVERDRUP NU SLUTET AV 2019

www.avanza.se/placera/telegram/2013/12/20/lundin-petroleum-start-av-sverdrup-nu-slutet-av-2019-ny2.html

Enl Direkt i den länken finns det enl nyhetssajten Upstream bla en del "meningsskiljaktigheter" mellan JS-delägarna (dvs bla LP och stora delstatliga norska oljebolaget Statoil).

Dvs det är ju inte bra om de bråkar internt om den stora oljefyndighet de har hittat.

Enl Direkt-artikeln i länken ovan (från fre 20 dec 2013):

_Produktionsstarten på Johan Sverdrup beräknas nu till i slutet av 2019.

Tidigare har parterna sagt slutet av 2018, något som avspeglades sig i analytikernas förväntningar i en nyss genomförd enkät från SME Direkt.

På fredagsmorgonen kom uppgifter från branschsajten Upstream om att utbyggnadsplanen skulle vara försenad på grund av meningsskiljaktigheter mellan parterna._

Produktionen vid JS-fältet väntas i alla fall pågå under lång tid.

Enl Direkt räknar Statoil med en oljeproduktion där fram till år 2050.

//

Positivt att den driftiga råvarufamiljen Lundin är huvudägare i Lundin Petroleum med en ägarandel på 31%.

Att köpa aktier i bolag där familjen Lundin är huvudägare, har generellt varit en mycket god strategi de senaste decennierna.

Familjens ägarandel i LP är alltså värd 31% av 40 miljarder kr = över 12 miljarder kr.

De måste alltså tro mycket på LP:s framtid, och har goda incitament att verka för bästa möjliga utveckling för LP och LP-aktien framöver.

Det var ju numera bortgångne Adolf Lundin som byggde upp familjens råvaruimperium, och nu är det hans söner Lukas (55 år) och Ian (53 år) som sköter imperiet.

Och sönerna har väl klarat det bra sedan Adolf dog i sep 2006.

Mer om Adolf Lundin: http://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Lundin

Lundin Mining

Beskrivning av bolaget i q4/2012-resultatrapporten:

Lundin Mining Corporation (“Lundin”, “Lundin Mining” or the “Company”) is a diversified base metals mining company with operations in:

...Portugal

...Sweden

...Spain

...Ireland

producing:

...copper

...zinc

...lead

...nickel

In addition, Lundin Mining holds a 24% equity stake in the world-class Tenke Fungurume copper/cobalt mine in the Democratic Republic of Congo.

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2012YE.pdf

Bolagets 2012:

...intäkter 721 miljoner dollar (-8% från 2011)

...nettoresultat 123 miljoner dollar (-33% från 2011)

Dvs negativt med fallande intäkter och resultat, men ändå god lönsamhet.

I resultatrapporten för q3/2013 har beskrivningen av LM kompletterats till följande:

Lundin Mining Corporation (“Lundin”, “Lundin Mining” or the “Company”) is a diversified Canadian base metals mining company with operations and development projects in:

...Portugal

...Sweden

...Spain

...the US

producing:

...copper

...zinc

...lead

...nickel

In addition, Lundin Mining holds a 24% equity stake in the worldclass
Tenke Fungurume copper/cobalt mine in the Democratic Republic of Congo (“DRC”) and in the Freeport Cobalt Oy business, which includes a cobalt refinery located in Kokkola, Finland.

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2013Q3.pdf

Dvs bolaget har köpt på sig lite ytterligare verksamheter.

LM har haft råd med det tack vare sin starka finansiella ställning med en nettokassa (kassa minus räntebärande lån) på 265 miljoner dollar per slutet av 2012.

LM:s jan-sep 2013:

...intäkter 541 miljoner dollar (-1% från jan-sep 2012)

...nettoresultat 95 miljoner dollar (-33% från jan-sep 2012)

Pga gjorda investeringar har LM:s tidigare nettokassa istället blivit en nettoskuld på 71 miljoner dollar per slutet av sep 2013.

Men det motsvarar ändå bara 400-500 miljoner kr (ca 3% av LM:s börsvärde).

LM har dessutom ett 4-årigt låneavtal som ger möjlighet att låna motsvarande ytterligare nästan 4 miljarder kr (600 miljoner dollar) vid behov.

LM:s ovannämnda nettoresultat för 2012 och jan-sep 2013 motsvarar drygt 800 miljoner kr för 2012 och drygt 600 miljoner kr för jan-sep 2013.

Precis som för LP är det för skralt för att i sig motivera rådande börsvärde (16 miljarder kr för LM).

Förhoppningsvis kommer resultatnivån att öka under kommande år.

Det beror ju dels på LM:s produktionstakt och på metallprisernas utveckling.

Utveckling av basmetallpriserna:

Koppar:

Nedgång från ca 8 000 dollar per ton i början av 2013 till nuvarande nivå i knappt 7 400 dollar.

I ett treårsperspektiv har kopparn fallit från en topp kring 10 000 dollar per ton i början av 2011.

Zink:

Zinkpriset inledde 2013 i drygt 2 000 dollar och föll till en botten på drygt 1 800 dollar i maj 2013, men har därifrån återhämtat sig duktigt till nuvarande prisnivå på knappt 2 100 dollar.

I ett treårsperspektiv är det en tydligare fallande trend från en topp kring 2 500 dollar i början av 2011.

Bly:

Har hållit sig någorlunda oförändrat under 2013 från ca 2 350 dollar per ton i början av året till nuvarande nivå på nästan 2 300 dollar.

En botten på under 2 000 dollar i maj 2013 och därefter återhämtning.

I treårsperspektiv tydligare fallande trend från en topp på 2 800-2 900 dollar i början av 2011.

Nickel:

Topp på 18 000-19 000 dollar per ton i början av 2013 ner till botten på drygt 13 000 dollar per ton i juli 2013.

Därefter viss återhämtning till drygt 14 000 dollar.

I treårsperspektiv nedgång från över 29 000 dollar i början av 2011.

Aktieanalytikernas snittprognoser för LP:s och LM:s resultat de kommande åren:

LP:

2012 (faktiskt utfall): 108 miljoner dollar
2013: 112 miljoner dollar
2014: 184 miljoner dollar
2015: 224 miljoner dollar (ca 1,4 miljarder kr)

http://www.4-traders.com/LUNDIN-PETROLEUM-AB-6496725/financials/

LM:

2012 (faktiskt utfall): 123 miljoner dollar
2013: 131 miljoner dollar
2014: 180 miljoner dollar
2015: 291 miljoner dollar (ca 1,9 miljarder kr)

http://www.4-traders.com/LUNDIN-MINING-CORPORATION-6500344/financials/

Dvs även med 2015 års förväntade resultat på bara 1,4 miljarder kr verkar LP-aktien övervärderad vid börskurs 125,40 kr som ger ett börsvärde på 40 miljarder kr.

Men som nämnts ovan är det först framåt 2019 som produktionen vid Johan Sverdrup-fältet kommer igång etc, vilket gör aktien ändå billig vid nuvarande börskurs.

Och för LM med ett förväntat resultat på nästan 2 miljarder kr 2015 börjar nuvarande börsvärde på 16 miljarder kr vid börskurs 27,50 kr bli billigt.

Bla finns väl förhoppningar på den gruva (Eagle-gruvan) LM nyligen köpte i USA.

Tydligen fick analytiker och investerare vara med och besöka Eagle-gruvan i sep 2013.

Presentationsbilder från det besöket: http://www.lundinmining.com/i/pdf/EagleMineSiteVisit-Sept2013.pdf

Gruvan ligger i Michigan vid sjödistriktet i nordöstra delen av USA vid gränsen mot Kanada.

Enl planen ska gruvan producera metaller (främst nickel och koppar) under 8-årsperioden 2014-2022.

LM totalt producerar sedan tidigare ca 110 000 ton koppar per år och till det kommer ca 20 000 ton per år från Eagle-gruvan.

LM producerar ca 130 000-140 000 ton zink per år vilket väntas öka till ca 170 000-180 000 ton under 2015.

För zink tillkommer inget från Eagle-gruvan.

Men däremot blir det ett rejält tillskott för nickel.

Där har LM bara en produktion på 5 000-6 000 ton under 2013 vilket väntas öka till 20 000-25 000 ton under 2015 (vilket då helt kommer att bestå av nickel från Eagle-gruvan).

LM:s investeringskostnad för Eagle-gruvan uppgår till 700-800 miljoner dollar (varav 400 miljoner återstod i sep 2013).

Produktionsstart är beräknad till q4/2014.

Mängden (bevisad och sannolik) nickel- och kopparhaltig bergmalm vid Eagle-gruvan bedöms uppgå till över 5 miljoner ton.

Nivån har ökat stadigt de senaste åren i takt med det prospekterings-arbete som genomförts.

År 2007 bedömdes fyndigheterna uppgå till drygt 3 miljoner ton.

Presentationsbilder om LM:s q3/2013-resultatrapport: http://www.lundinmining.com/i/pdf/2013Q3_Presentation.pdf

Enl bilderna får LM bla stadiga utbetalningar i form av utdelningar för ägarandelen i afrikanska koppargruvan Tenke där LM enl ovan är delägare.

Bara under jan-sep 2013 har LM erhållit över 110 miljoner dollar i utdelningar från Tenke-gruvan.

Det motsvarar alltså över 700 miljoner kr och indikerar en årstakt på 900 miljoner kr-1 miljard kr.

Dvs det är mycket jämfört med LM:s totala börsvärde på 16 miljarder kr och att Tenke bara är en del av LM:s totala verksamhet.

Och mer är att vänta.

Enl sid 6 av presentationsbilderna om de fortsatta förväntade utdelningarna till LM från Tenke-gruvan:

Expect significant cash distributions continuing for remainder of 2013 and 2014

Dvs man kan räkna med fortsatt stora utdelningar från Tenke under q4/2013 och 2014.

Enl presentationsbilderna räknade LM med följande produktionsnivåer per metall för helåret 2013:

koppar 109 000-115 000 ton
zink 123 000-133 000 ton
bly 33 000-36 000 ton
nickel 6 500-7 000 ton

Det innebär överlag goda prognoshöjningar jämfört med tidigare prognos:

koppar 106 500-113 000 ton
zink 118 000-128 000 ton
bly 33 000-36 000 ton
nickel 6 000-6 500 ton

Med nuvarande metallpriser innebär det följande intäkter för LM under 2013:

koppar drygt 5 miljarder kr (66%)
zink 1,65 miljarder kr (21%)
nickel knappt 600 miljoner kr (7%)
bly knappt 500 miljoner kr (6%)
- - -
Summa knappt 8 miljarder kr (100%)

Kopparpriset är alltså klart viktigast för LM.

Och av de enskilda gruvorna har LM:s ägarandel i Tenke stor betydelse då LM:s andel (24%) av Tenkes kopparproduktion svarar för 30% av LM:s totala intäkter (enl beräkningen ovan).

LM:s övriga gruvor:

Neves-Corvo (Portugal)
Zinkgruvan (Sverige)
Aguablanca (Spanien)

Härav är Neves-Corvo den viktigaste.

Den svarar för till och med en högre kopparproduktion än LM:s Tenke-andel, och dessutom för knappt hälften av LM:s zinkproduktion.

Därefter är Zinkgruvan viktig då den svarar för över hälften av LM:s totala zinkproduktion.

Aguablanca har bara små produktionsnivåer av koppar och svarar för hela LM:s produktion av nickel (som även det är små nivåer).

Precis som i LP är familjen Lundin huvudägare i LM, vilket garanterar att aktivt och intensivt arbete med att utveckla bolagen på bästa sätt utifrån sina förutsättningar.

I LM är sitter Lukas Lundin i styrelsen som styrelseordförande.

I LP sitter både Ian och Lukas i styrelsen varav Ian som styrelseordförande.

Blackpearl

Familjen Lundin är väl även storägare i Blackpearl.

Där sitter dock varken Ian eller Lukas i styrelsen, men däremot familjen närstående amerikanaren Keith Hill (som för övrigt bla är vd i börsnoterade oljebolaget Africa Oil där familjen också är huvudägare): http://www.blackpearlresources.ca/s/Management.asp

Blackpearls 2012:

...olje- och gasproduktion 9 366 fat per dag (+23% från 2011)

...pris per fat olja och gas 61,45 dollar (-5%)

...intäkter 205 miljoner dollar (+14% från 2011)

...nettoresultat 0 dollar (ner från 19 miljoner dollar 2011)

http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/2012YE.pdf

Blackpearls jan-sep 2013:

...olje- och gasproduktion 9 485 fat per dag (ca oförändrat från jan-sep 2012)

...pris per fat olja och gas 66,50 dollar (+7% från jan-sep 2012)

...intäkter 168 miljoner dollar (+7% från jan-sep 2012)

...nettoresultat 6 miljoner dollar (+44% från jan-sep 2012)

http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/2013Q3_Report.pdf

Dvs i ännu högre utsträckning än för Lundin Petroleum är Blackpearls börsvärde baserat på bolagets stora fyndigheter snarare än nuvarande produktionstakt, intäkter och resultat.

Aktieinvesterare hoppas alltså på att bolaget i framtiden ska kunna öka produktion, intäkter och resultat kraftigt (alternativt sälja av tillgångar eller hela bolaget till bra pris).

Enl sin q4/2012-resultatrapport räknade Blackpearl med att producera 10 500-11 000 fat olja och gas under 2013.

Redan i feb 2013 nedjusterades det till 9 000-10 000 fat.

Och som synes ovan har det stämt med uppnått produktionstakt under jan-sep 2013.

I q3/2013-resultatrapporten räknar Blackpearl med en produktionstakt på 9 500-10 000 fat för helåret 2013.

Vad gäller kassaflödet från rörelsen räknade Blackpearl enl q4/2012-resultatrapporten först med 75-85 miljoner dollar för helåret 2013.

Det sänktes sedan i feb 2013 till bara 50-60 miljoner dollar.

Men nu enl q3/2013-resultatrapporten ligger den prognosen på 80-85 miljoner dollar.

Dvs positivt att det i alla fall ser ut att bli bättre än ursprungligen förväntat.

Blackpearls produktion fördelade sig enl följande på bolagets olika fyndigheter i Kanada under jan-sep 2013:

Onion Lake 4 666 fat per dag (49%)
Mooney 3 634 fat per dag (38%)
John Lake 841 fat per dag (9%)
Blackrod 227 fat per dag (2%)
övrigt 117 fat per dag (1%)
- - -
Summa 9 485 fat per dag (100%)

Det kan jämföras med följande nivåer under helåret 2012:

Onion Lake 5 947 fat per dag (63%)
Mooney 2 537 fat per dag (27%)
John Lake 573 fat per dag (6%)
Blackrod 272 fat per dag (3%)
övrigt 37 fat per dag (0,4%)
- - -
Summa 9 366 fat per dag (100%)

Dvs förändring i producerat antal fat per dag från helåret 2012 till jan-sep 2013:

Onion Lake -22%
Mooney +43%
John Lake +47%
Blackrod -17%
övrigt +216%
- - -
Summa +1%

Dvs totalt sett en viss ökning i alla fall, trots minskning i framför allt Onion Lake.

Orsaken är ökningar i Mooney och John Lake.

Presentationsbilder från 19-20 nov 2013 om Blackpearl: http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/FEC-Nov2013.pdf

Enl bilderna har Blackpearl nu en produktionstakt kring 10 000 fat per dag vilket ger ett kassaflöde på 75-100 miljoner dollar per år.

Det motsvarar ca 500-600 miljoner kr per år vilket ju är ganska mycket i relation till Blackpearls börsvärde på 4 miljarder kr.

Dock krävs väl bla en del investeringar för att upprätthålla den kassaflödes-nivån.

Bolaget anser sig ha en stark finansiell ställning med räntebärande skulder på bara 10 miljoner dollar (60-70 miljoner kr), dvs bara 1-2% av börsvärdet.

Och det är av en total låneram på 115 miljoner dollar som Blackpearl har möjlighet att utnyttja enl befintligt låneavtal.

Enl presentationsbilderna ser Blackpearl följande tre fyndigheter som bolagets huvudsakliga tillgångar:

Onion Lake
Mooney
Blackrod

Myndighets-tillstånd har erhållits eller är på gång för att öka produktionstakten i dessa fyndigheter.

Blackpearl siktar på att nå en produktionstakt på 30 000 fat per dag år 2020.

Inom 10-12 år finns potential att nå 100 000 fat per dag.

Och det är bara utifrån befintliga tillgångar.

Som jämförelse är Blackpearls nuvarande produktionstakt alltså under 10 000 fat per dag.

En nyckelfråga är hur stora investeringar som kommer att krävas för att öka produktionstakten till ovannämnda nivåer.

Kommer det tex innebära att aktieägarna behöver pumpa in mer kapitaltillskott till bolaget (genom att Blackpearl säljer ut nya aktier till aktieägarna)?

I så fall kan det leda till en inledande kursnedgång innan skördetiden kommer.

Men enl presentationsbilderna undersöker Blackpearl möjligheterna att tex sälja ut en del av Blackrod vilket i så fall minskar kapitalbehovet för Blackpearl.

Om det ej går till gynnsamma villkor kommer Blackpearl att skjuta på utvecklingen av Blackrod-fältet tills Onion Lake-produktionen har kommit igång mera och pengarna därifrån kan användas för att utveckla Blackrod för egen maskin.

Blackpearls totala fyndigheter enl presentationsbilderna:

bevisade 213 miljoner fat (bedömt värde 1 158 miljoner dollar)
sannolika 583 miljoner fat
- - -
Summa 796 miljoner fat (bedömt värde 3 560 miljoner dollar)

Dvs det innebär ett bedömt totalvärde på tillgångarna på 22-23 miljarder kr jämfört med Blackpearls nuvarande börsvärde på 4 miljarder kr.

Värdet fördelar sig enl följande per fält:

Blackrod 2 101 miljoner dollar (59%)
Onion Lake 1 035 miljoner dollar (29%)
Mooney 378 miljoner dollar (11%)
övrigt 46 miljoner dollar (1%)
- - -
Summa 3 560 miljoner dollar (100%)

Dvs Blackrod svarar för nästan 60% av värdet följt av Onion Lake som svarar för nästan 30% och Mooney ca 10%.

Fyndigheter per fält:

Onion Lake:
bevisade 13 miljoner fat
sannolika 70 miljoner fat
- - -
Summa 83 miljoner fat

Mooney:
bevisade 16 miljoner fat
sannolika 37 miljoner fat
- - -
Summa 53 miljoner fat

Blackrod:
bevisade 182 miljoner fat
sannolika 476 miljoner fat
- - -
Summa 658 miljoner fat

Dvs den klart största potentialen finns i Blackrod-fältet.

Potentiell produktionstakt:

Blackrod 80 000 fat per dag
Onion Lake 17 000 fat per dag
Mooney 8 000 fat per dag
övrigt 2 000 fat per dag
- - -
Summa 107 000 fat per dag

Obs att Blackpearl inte äger alla Onion Lakes delfält till 100% utan till 75-100%.

Mooney och Blackrod är dock helägda av Blackpearl.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansr… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?