Post entry

Lundin Mining och Clinton-skandalen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Läser om att gruvbolaget Lundin Mining donerat 100 miljoner dollar till presidentkandidaten Hillary Clintons välgörenhetsstiftelse.

Det står om det i artikel från 6 maj 2015 (och bygger på boken "Clinton cash" av Peter Schweizer): http://www.di.se/artiklar/2015/5/6/hillary-clinton-gynnade-lundin/

//Edit: Mer om boken:

Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich

...In 2000, Bill and Hillary Clinton owed millions of dollars in legal debt.

...Since then, they’ve earned over $130 million.

Where did the money come from?

Most people assume that the Clintons amassed their wealth through lucrative book deals and high-six figure fees for speaking gigs.

Now, Peter Schweizer shows who is really behind those enormous payments.

In his New York Times bestselling books Extortion and Throw Them All Out, Schweizer detailed patterns of official corruption in Washington that led to congressional resignations and new ethics laws.

In Clinton Cash, he follows the Clinton money trail, revealing the connection between

...their personal fortune,

...their “close personal friends,”

...the Clinton Foundation,

...foreign nations,

...and some of the highest ranks of government.

Schweizer reveals the Clinton’s troubling dealings in

Kazakhstan,

Colombia,

Haiti,

and other places at the “wild west” fringe of the global economy.

In this blockbuster exposé, Schweizer merely presents the troubling facts he’s uncovered.

Meticulously researched and scrupulously sourced, filled with headline-making revelations, Clinton Cash raises serious questions of judgment, of possible indebtedness to an array of foreign interests, and ultimately, of fitness for high public office.

http://www.amazon.com/Clinton-Cash-Foreign-Governments-Businesses/dp/0062369288

//

Det var år 2007 som pengarna ska ha donerats (av Lundin Mining till Clinton-stiftelsen).

Hillary Clinton var senare USA:s utrikesminister under åren 2009-2013 och påstås ha särbehandlat utländska storbolag som donerat stora pengar till hennes stiftelse.

Bla ville Lundin Mining tydligen undvika att USA gjorde ingripande i Kongo där Lundin Mining har verksamhet.

USA ansåg tydligen att det förekom "destabiliserande krafter" i landet och planerade ev någon form av (militärt?) ingripande i Kongo, men Lundin Mining-pengarna till Clinton-stiftelsen kan då ha bidragit till att USA undvek något sådant ingripande när Clinton var utrikesminister.

Dvs ev händelseförlopp:

1)

Lundin Mining gjorde upp med den korrupta regimen i Kongo om att få bedriva gruvverksamhet där.

2)

Det framkom att USA ville intervenera för att rensa ut regimen för Kongo-medborgarnas bästa.

3)

År 2007 donerar Lundin Mining 100 miljoner dollar till Clinton-stiftelsen.

4)

År 2009-2013 är Hillary Clinton USA:s utrikesminister, och även om det vore påkallat för Kongo-medborgarnas bästa gör Lundin Mining-donationen att hon undviker att genomföra en USA-ledd intervention i Kongo.

Det var kanske inte alls så det gick till.

Och både Clinton och Lundin Mining dementerar säkert alla påstådda oegentligheter.

Bla enl DI-artikeln tal om att Peter Schweizer hör till USA-politikern Sarah Palins läger, och i USA är ju Palin "politisk konkurrent" till Hillary Clinton.

Dvs ev är Schweizer inte opartisk när han skriver sin bok.

(Han har enl artikeln tidigare varit rådgivare till Palin som hör till det politiska partiet Republikanerna i USA, medan Clinton hör till det konkurrerande partiet Demokraterna.)

Men det är ett faktum att Kongo är ett väldigt korrupt land.

...År 2014 hamnade både "Demokratiska republiken Kongo" (där LM har sin verksamhet) nästan längst ned på listan över korruptionen per land i världen: http://www.transparency.org/cpi2014/results

Landet hamnade då på plats 154 av totalt 174 tabellpositioner på listan.

Ju längre ned på listan, desto mer korruption i landet.

...Som jämförelse låg DRK år 2007 på plats 168 av totalt 179 tabellpositioner på listan: http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2007/0/

Dvs då var landet jämförelsevis ännu mera korrupt.

//Edit: Korruption (mutor) är som en cancersvulst i ett land, eftersom det gör att folk som styr landet

...gynnar den som man får mest mutor av

...och agerar inte utifrån vad som är bäst för medborgarna.

Det gör att medborgarna ofta får det väldigt dåligt ställt i landet.

//

Och det är inte första gången olje- och gruvfamiljen Lundin är i blåsväder.

Tex tidigare bok av Kerstin Lundell (år 2010) om familjens oljeaffärer i Afrika:

Affärer i blod och olja : Lundin Petroleum i Afrika

http://www.adlibris.com/se/bok/affarer-i-blod-och-olja-lundin-petroleum-i-afrika-9789170374876

Beskrivning av den boken i länken ovan:

Lundin Petroleum är ett svenskt börsnoterat företag som genererat stora vinster till svenska aktieägare.

De verkar i världens mest fattiga regioner där jakten på naturresurser drabbar de som bor där hårt.

Ortsbefolkningen jagas bort från marken de levt på i generationer för att ge plats åt internationella företag som ska utvinna resurserna.

Alla medel är tillåtna och människor förlorar allt de har, ibland även livet.

Lundin Petroleum hävdar att de bidrar till utveckling i dessa regioner.

Men det handlar snarare om en verksamhet som medför död och förstörelse.

Företaget har tidigare kritiserats för inblandning i övergrepp i Sudan och det bekräftas här av vittnesuppgifter och rapporter från mycket trovärdiga källor.

Dessutom förs nya vittnesmål fram om övergrepp även i andra länder.

Dessa brott mot mänskligheten finansieras alltså av vanliga svenska aktieägare, fondinnehavare och pensionssparare.

Lundin Petroleum verkar i en global gråzon där lagar åsidosätts.

Lagarna där företaget verkar efterföljs inte, och den svenska lagens långa arm är inte lång nog att nå fram till länder som Sudan, Somalia och Etiopien.

Internationella konventioner är så gott som värdelösa när det gäller att få stopp på den här typen av verksamhet.

Att företaget kan vara inblandat i brott mot mänskligheten får alltså inga följdverkningar och de svenska aktieägarna har inte tillräckligt mycket information för att sätta stopp för bolaget.

Kerstin Lundell argumenterar i Affärer i blod och olja för att en brottsutredning borde göras kring Lundin Petroleum av någon som kan få fram hållbara bevis så att inte fler människor på oljefält världen över behöver förlora sina liv.

Lundin Petroleum är bara ett litet företag bland flera i den här sektorn, där få med makt att göra något ser vad som sker.

http://www.adlibris.com/se/bok/affarer-i-blod-och-olja-lundin-petroleum-i-afrika-9789170374876

Även artikel i Dagens Nyheter (från 2011):

Maj Wechselmann: "Det är upp till dig: Om olja, folkmord och dina pengar"

Vinster hägrar, byar bränns och Lundin borrar vidare.

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/maj-wechselmann-det-ar-upp-till-dig-om-olja-folkmord-och-dina-pengar/

Men återigen har familjen Lundin förnekat de oegentligheter de påstås ha varit inblandade i.

100 miljoner dollar är ju ganska mycket pengar för Lundin Mining som haft följande ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter (USA-dollar):

2005: 192 miljoner dollar

2006: 540 miljoner dollar (+181%)

2007: 1 060 miljoner dollar (+96%)

2008: 835 miljoner dollar (-21%)

2009: 746 miljoner dollar (-11%)

2010: 849 miljoner dollar (+14%)

2011: 784 miljoner dollar (-8%)

2012: 721 miljoner dollar (-8%)

2013: 728 miljoner dollar (+1%)

2014: 951 miljoner dollar (+31%)

q1/2015: 532 miljoner dollar (+255%)

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2005: 30 miljoner dollar

2006: 152 miljoner dollar

2007: -154 miljoner dollar(1

2008: -957 miljoner dollar(2

2009: 74 miljoner dollar(3

2010: 306 miljoner dollar

2011: 184 miljoner dollar(4

2012: 123 miljoner dollar(5

2013: 137 miljoner dollar

2014: 123 miljoner dollar(6

q1/2015: 83 miljoner dollar

(Intäktssiffrorna kan vara påverkade av företagsköp, företagsavyttringar och nedläggningar. Resultatsiffrorna kan vara påverkade av engångsposter.)

1)

Nettoresultatet 2007 inkl engångskostnad med resultateffekt -350 miljoner dollar före skatt.

2)

Nettoresultatet 2008 inkl engångskostnad med resultateffekt -904 miljoner dollar före skatt.

3)

Nettoresultatet 2009 inkl engångskostnad med resultateffekt -53 miljoner dollar före skatt.

4)

Nettoresultatet 2011 inkl engångskostnad med resultateffekt -36 miljoner dollar före skatt.

5)

Nettoresultatet 2012 inkl engångskostnad med resultateffekt -67 miljoner dolalr före skatt.

6)

Nettoresultatet 2014 inkl engångskostnad med resultateffekt -47 miljoner dollar före skatt.

Dessa engångskostnader kallas alla "asset impairment" eller "impairment charges" vilket kan tolkas som nedskrivningar (nedjusteringar) av bokförda tillgångsvärden.

Ser man tex på LM:s årsredovisning för 2007 innehöll dock resultatet flera engångsposter:

...goodwill-nedskrivning, resultateffekt -350 miljoner dollar (samma belopp som ovan för 2007)

...övrig tillgångsnedskrivning, resultateffekt -193 miljoner dollar

...reavinst på sålda tillgångar, resultateffekt +78 miljoner dollar


Netto engångsposter i resultatet -465 miljoner dollar

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2007AR.pdf

Och ovannämnda nettoresultat innehöll hela resultatet även för icke-helägda verksamheter under 2014 och q1/2015.

Således:

Nettoresultat exkl ej ägda resultatandelar, inkl engångsposter:

2005: 30 miljoner dollar

2006: 152 miljoner dollar

2007: -154 miljoner dollar

2008: -957 miljoner dollar

2009: 74 miljoner dollar

2010: 306 miljoner dollar

2011: 184 miljoner dollar

2012: 123 miljoner dollar

2013: 137 miljoner dollar

2014: 113 miljoner dollar

q1/2015: 72 miljoner dollar

USA-dollarn har legat på följande genomsnittliga valutakursnivåer mot kronan per år:

Genomsnittlig dollarkurs per år mot svenska kronan:

2005: 7,48 kr

2006: 7,38 kr (-1%)

2007: 6,76 kr (-8%)

2008: 6,58 kr (-3%)

2009: 7,65 kr (+16%)

2010: 7,20 kr (-6%)

2011: 6,50 kr (-10%)

2012: 6,78 kr (+4%)

2013: 6,51 kr (-4%)

2014: 6,86 kr (+5%)

q1/2015: 8,34 kr (+29% från q1/2014)

Dvs ovannämnda intäkter och nettoresultat hamnar på nedanstående nivåer (omräknat från dollar till kronor med ovannämnda genomsnittliga dollarkurs per år):

Intäkter:

2005: 1 436 miljoner kr

2006: 3 981 miljoner kr (+177%)

2007: 7 164 miljoner kr (+80%)

2008: 5 497 miljoner kr (-23%)

2009: 5 704 miljoner kr (+4%)

2010: 6 118 miljoner kr (+7%)

2011: 5 092 miljoner kr (-17%)

2012: 4 886 miljoner kr (-4%)

2013: 4 741 miljoner kr (-3%)

2014: 6 524 miljoner kr (+38%)

q1/2015: 4 431 miljoner kr (+357%)

Nettoresultat:

2005: 224 miljoner kr

2006: 1 118 miljoner kr

2007: -1 042 miljoner kr

2008: -6 298 miljoner kr

2009: 563 miljoner kr

2010: 2 207 miljoner kr

2011: 1 194 miljoner kr

2012: 835 miljoner kr

2013: 890 miljoner kr

2014: 846 miljoner kr

q1/2015: 694 miljoner kr

Nettoresultat exkl ej ägda resultatandelar:

2005: 224 miljoner kr

2006: 1 118 miljoner kr

2007: -1 042 miljoner kr

2008: -6 298 miljoner kr

2009: 563 miljoner kr

2010: 2 207 miljoner kr

2011: 1 194 miljoner kr

2012: 835 miljoner kr

2013: 890 miljoner kr

2014: 772 miljoner kr

q1/2015: 599 miljoner kr

Engångsposter i resultatet ("asset impairment" eller "impairment charges"):

2005:

2006:

2007: -2 366 miljoner kr

2008: -5 951 miljoner kr

2009: -405 miljoner kr

2010:

2011: -232 miljoner kr

2012: -456 miljoner kr

2013:

2014: -323 miljoner kr

q1/2015:

För tex 2007 verkar det dock som nämnt ha ingått flera engångsposter i resultatet:

goodwill-nedskrivning -2 366 miljoner kr

övrig tillgångsnedskrivning -1 306 miljoner kr

reavinst vid tillgångsförsäljning +527 miljoner kr


netto engångspost i resultatet: -3 145 miljoner kr

Dvs påstående ovan om att Lundin Mining år 2007 gjorde en donation på 100 miljoner dollar till Clinton-stiftelsen.

Man vet inte när under 2007 donationen gjordes, men med genomsnittliga dollarkursen 6,76 kr för 2007 innebär det höftat att donationen uppgick till 676 miljoner kr.

Det kan då jämföras med att LM under 2007 hade följande siffror enl ovan:

...intäkter 7 164 miljoner kr

...nettoresultat -1 042 miljoner kr

Men härav dock som nämnt engångsposter på -3 145 miljoner kr i resultatet 2007.

(De engångsposterna är väl då före skatt vilket inte riktigt är jämförbart med nettoresultatet som är efter skatt.)

Och hur pass öppet har LM redovisat den påstådda donationen på 600-700 miljoner kr till Clinton-stiftelsen under 2007?

LM:s årsredovisning för 2007: http://www.lundinmining.com/i/pdf/2007AR.pdf

Där får man ingen sökträff vid sökningar på tex "donation", "Clinton" eller "charity" (välgörenhet).

Dvs kan det vara så att LM ej öppet har redovisat denna donation (om den nu gjordes)?

Då är det ju desto värre eftersom det är ett ganska stort belopp i relation till LM:s intäkter och resultat för 2007.

Inte heller i LM:s årsredovisning för 2008 får man några träffar vid sökningar på "donation", "Clinton" eller "charity": http://www.lundinmining.com/i/pdf/AR2008.pdf

Om LM:s verksamhet i Kongo

Tex enl LM:s årsredovisning för 2014:

Lundin Mining holds a 24% equity stake in the world-class Tenke Fungurume (“Tenke”) copper/cobalt mine in the Democratic Republic of Congo (“DRC”)

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2014_AF.pdf

Dvs LM äger tydligen 24% av ett bolag som bedriver gruvverksamhet i Tenke Fungurume-gruvan i Demokratiska Republiken Kongo.

Så här beskrivs gruvan i årsredovisningen:

Tenke Fungurume

Tenke Fungurume is a copper-cobalt mine located in the southern part of Katanga Province, Democratic Republic of Congo.

...Lundin Mining holds a 24% equity interest in the mine.

...Freeport-McMoRan Inc. (“Freeport”) is the operating partner and holds a 56% interest in the mine.

...Gécamines, the Congolese state mining company, holds a 20% carried

interest in the mine.

With the completion of the Phase II expansion, Tenke now has a nameplate annual production capacity of

...195,000 tonnes of copper cathode

...and 15,000 tonnes of cobalt hydroxide.

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2014_AF.pdf

...Dvs gruvan kan tydligen generera en produktion av ca 200 000 ton koppar per år.

...Kopparpriset ligger för närvarande i ca 6 400 dollar per ton: www.avanza.se/index/om-indexet.html/18989/koppar

...Och dollarn ligger i ca 8,22 kr: www.avanza.se/index/om-indexet.html/19000/usd-sek

Utifrån de förutsättningarna borde gruvan kunna generera intäkter kring 10 miljarder kr per år bara för koppar.

Verkar som att gruvan har producerat följande mängd koppar de senaste åren:

2013: 209 774 ton

2014: 202 648 ton (-3%)

2015 (bolagets prognos): 201 800 ton (-0,4%)

Och lönsamheten är god:

...Under 2014 fick LM ut ett snittpris på 3,06 dollar per viktpund producerad koppar i Kongo-gruvan.

...Samtidigt uppgick produktionskostnaden till bara 1,15 dollar per viktpund

Dvs produktionskostnaden låg under 2014 på ca 38% av försäljningspriset.

Det gör att bruttovinsten från gruvans kopparproduktion låg på 62% av försäljningspriset.

LM:s resultatandel från gruvan verkar ha uppgått till följande belopp:

2013: 98 miljoner dollar

2014: 88 miljoner dollar (-10%)

Med snittkurser för dollarn blir det följande belopp i kr:

2013: 637 miljoner kr

2014: 604 miljoner kr (-5%)

Dvs det är mycket i relation till att LM hade ett totalt nettoresultat på 772 miljoner kr under 2014 (exkl ej ägda resultatandelar).

LM:s samarbetspartner i Kongo-gruvan är amerikanska gruvjätten Freeport-McMoRan.

Mer om Kongo-gruvan (Tenke Fungurume) bla:

The Tenke Fungurume Mine holds one of the world's largest known copper and cobalt resources.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tenke_Fungurume_Mine

Dvs det verkar inte vara någon risk för att gruvfyndigheterna ska ta slut inom kort.

Som det står i den Wikipedia-länken ovan kom gruvan igång under 2009.

Dvs den har ännu inte varit igång särskilt länge.

Undra på att LM i så fall var angelägna om att USA inte skulle ingripa i Kongo för att störa gruvverksamheten (eftersom LM gjort upp med den sittande Kongo-regimen om att få ha gruvan där osv, bla att statliga bolaget Gecamines skulle få en ägaranel).

//Edit: Enl LM:s årsredovisning för 2007 pågick förberedelserna med Kongo-gruvan för fullt redan då, bla:

Tenke is the renowned copper/cobalt development project in the Democratic

Republic of Congo, and slated to become the world’s largest new copper mine.

...Lundin Mining holds a 24.75% interest in the project

...and Freeport McMoRan is the operator with 57.75%.

...Gecamines, the DRC state mining company holds the balance.

Construction of the project is well underway with first production scheduled

for the second half of 2009.

An outstanding project, yet not without challenges, Lundin Mining, along with all other companies doing business in the DRC, recently received a letter from the DRC Ministry of Mines pertaining to a review of mining contracts in the country.

Freeport has responded and is confident at this time that the project will maintain the status quo.

However, capital costs to construct the mine have significantly increased but due to certain cost over-run protection, Lundin Mining’s contribution to the

increase is substantially reduced.

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2007AR.pdf

Dvs ägarandelarna i Kongo-gruvan var då följande:

Freeport 57,75%

Lundin Mining 24,75%

Gecamines 17,50%


Summa 100%

Men som nämnt var ägarandelarna följande enl LM:s årsredovisning för 2014:

Freeport 56%

Lundin Mining 24%

Gecamines 20%


Summa 100%

Dvs landet Kongo (och dess ledare Joseph Kabila) verkar genom åren ha lyckats utöka sin ägarandel på de övriga delägarnas bekostnad.

I och för sig var republikanen George W. Bush USA:s president år 2007 när LM ska ha gett donationen till Clinton-stiftelsen.

Men han var då inne på sin andra mandatperiod och kunde inte bli omvald en tredje gång: http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush

Utgångspunkten var väl istället att demokraten Hillary Clinton skulle ta över som ny president när Bushs mandatperiod löpte ut i början av 2009.

Det blev istället demokraten Barack Obama som blev ny USA-president då, men med Hillary Clinton som utrikesminister: http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton

//

Det är ju tydligen Joseph Kabila som är Kongos "starke man" som president i landet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo

DRC (Demokratiska Republiken Kongo) är tydligen ett stort land med 77 miljoner invånare.

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kabila

Joseph Kabila är son till Laurent-Desire Kabila som också tidigare var landets ledare men blev ihjälskjuten år 2001 av en aktivist från lilla grannlandet Rwanda.

http://en.wikipedia.org/wiki/Laurent-Désiré_Kabila

Tydligen två krig i landet/regionen på senare år:

...First Congo war (1996-1997): http://en.wikipedia.org/wiki/First_Congo_War

...Second Congo war (1998-2003): http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Congo_War

Joseph Kabila har tydligen militär bakgrund och var aktiv i krigen.

På senare år bla tal om oegentligheter i samband med de politiska valen i DRC vilket lett till oro bland befolkningen.

Och så sent som under början av 2015 studentprotester mot ny lag som gör att Joseph Kabila kan sitta kvar vid makten.

Tiotals personer dödades i samband med kravallerna.

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kabila

Är Lundin Mining-aktien köpvärd eller ej (bortsett från ev moraliska aspekter på Kongo-verksamheten och ev Clinton-donation etc)?

...Lundin Mining-aktien i 43,07 kr (slutkursen ons 6 maj 2015).

...Och det fanns ca 718 miljoner st utestående LM-aktier per slutet av q1/2015.

Dvs LM är för närvarande värt 31 miljarder kr på börsen (börskursen gånger antal utestående aktier).

Per slutet av q1/2015 hade LM en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 649 miljoner dollar.

Med en dollarkurs på 8,62 kr per slutet av q1/2015 innebar det en nettoskuld på 5-6 miljarder kr per slutet av kvartalet.

Det innebär en nettoskuld på 18% av börsvärdet (5-6 miljarder kr delat med 31 miljarder kr).

Dvs det är en relativt hög skuldsättning för att vara gruvbolag som brukar vara väldigt konjunkturkänsliga pga stora variationer i metallpriserna.

Tex kopparprisets utveckling på senare år:

...Började år 2005 i knappt 3 000 dollar per ton.

...Kraftig uppgång till nästan 9 000 dollar per ton vilket nåddes våren 2008.

...Djup nedgång till knappt 3 000 dollar igen vilket nåddes i slutet av 2008.

...Ny, kraftig uppgång till över 10 000 dollar som nåddes våren 2011.

...Därifrån har priset successivt dalat ned till 5 000-6 000 dollar uppnått i början av 2015.

...Efter det viss ny optimism och en uppgång till nuvarande nivå på 6 408 dollar (per slutet av ons 6 maj 2015).

www.avanza.se/index/om-indexet.html/18989/koppar

Dvs kraftig konjunkturkänslighet gör att en aktie bör värderas lägre (tex till lägre p/e-tal; börskurs delat med årligt nettoresultat per aktie) än annars.

LM-aktiens kursutveckling på senare år:

...Började 2005 i knappt 20 kr.

...Kraftig uppgång till toppar på nästan 100 kr nått under 2006 och 2007.

...Avgrundsdjup nedgång till under 5 kr som nåddes våren 2009.

...Ny optimism och uppgång till nästan 60 kr våren 2011.

...Besvikelse och kraftig nedgång till ca 20 kr redan hösten 2011.

...Därifrån har aktien sedan successivt hankat sig upp till nuvarande nivå på drygt 40 kr.

www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/7010/lundin-mining-corp--sdb

Aktien är alltså inget för "änkor och faderslösa" (dvs investerare som vill ha trygga och säkra aktier).

Men vid sidan om de stora svängningarna i gruvbranschen är det positivt att LM leds av skickligt folk

...med familjen Lundin som aktiv huvudägare (bla Lukas Lundin som styrelseordförande)

...och Paul Conibear som vd.

//Edit: Om Paul Conibear på LM:s hemsida:

Paul K. Conibear

President, CEO & Director

Mr. Conibear has more than 30 years experience in corporate and asset management of all phases of mining investments in

...North and South America,

...and several African countries including the Democratic Republic of Congo.

Originally from the mining centre of Sudbury, he brings to Lundin Mining and its investments

...a practical background of 18 years in mining project and construction management

...followed by 12 years as a corporate officer and director for several successful Lundin group public companies including Tenke Mining Corp.

As Chief Operating Officer then President/CEO and a Director of Tenke Mining Corp for many years until its merger with Lundin Mining, Mr. Conibear was instrumental in progressing the world class Tenke Fungurume copper/cobalt project towards development.

In this capacity he has also been active in advancing the group's corporate social responsibility initiatives and is one of founding directors of the Lundin for Africa Foundation, a charitable entity established to support sustainable development across Africa.

Mr. Conibear now serves as President, CEO & Director of Lundin Mining.

http://www.lundinmining.com/s/DirectorsManagement.asp

Dvs tydligen är det mycket tack vare Conibear som Kongo-gruvan kommit till stånd.

...Conibear blev vd för LM i jun 2011 (först som tillförordnad vd för att i nov 2011 bli ordinarie vd),

...och innan dess var han vd för Kongo-gruvan (som ligger i det av LM delägda bolaget Tenke Mining).

http://www.affarsvarlden.se/ravaror/article3305463.ece

Lundin Minings pressmeddelande från 1 nov 2015 om Conibears tillträde som ordinarie LM-vd:

LUNDIN MINING CONFIRMS PAUL CONIBEAR AS PRESIDENT AND CEO

Toronto, October 31, 2011 (TSX: LUN; OMX: LUMI) Lundin Mining Corporation (“Lundin Mining” or the “Company”) is pleased to announce the formal appointment of Mr. Paul Conibear as President and CEO of Lundin

Mining.

Mr. Conibear has been interim President and CEO of the Company since June 30, 2011.

Mr. Conibear has more than 28 years experience in corporate and asset management of all phases of mining investments in

...North and South America,

...and several African countries including the Democratic Republic of

Congo.

Originally from the mining centre of Sudbury, he brings to Lundin Mining and its investments

...a practical background of 18 years in mining project and construction management

...followed by 10 years as a corporate officer and director for several successful public companies including Tenke Mining Corp.

As Chief Operating Officer, then President and a Director of Tenke Mining Corp. for many years until its merger with Lundin Mining, Mr. Conibear was instrumental in progressing the world class Tenke Fungurume copper/cobalt

project towards development.

In this capacity he has also been active in advancing corporate social responsibility initiatives and is one of the founding directors of the Lundin Foundation, a charitable entity established to support sustainable development across Africa and other parts of the world.

Lukas Lundin, Chairman of Lundin Mining, commented,

“I’m very pleased that Paul has accepted our offer to head up Lundin Mining.

I’ve witnessed first-hand the outstanding achievements his dedication and determination have brought over the years and I’m very happy to see that he shares my excitement for the future of Lundin Mining.

I look forward to great success with Paul at the helm.”

http://lundinmining.mwnewsroom.com/press-releases/lundin-mining-confirms-paul-conibear-as-president--tsx-lun-201110310740348001

Conibear i videoklipp (upplagt i okt 2014): https://www.youtube.com/watch?v=TK9GWs3OiBU

Dvs han verkar vara från USA.

Han pratar bla om en miljötrend som innebär att bly som råvara har börjat ersättas i allt högre utsträckning av mera miljövänliga materiall.

(Det är ju i så fall negativt för LM som bla producerar bly.)

Han säger att jämfört med för 20 år sedan måste gruvbolag idag

...anpassa sig så att de är välkomna av samhället de verkar i

...och ha chefer som är bra på att kommunicera (istället för att bara vara tekniskt skickliga på gruvverksamhet).

//

Tex har bolaget på senare år lyckats expandera med flera nya stora gruvprojekt, vid sidan av befintlig verksamhet.

De nya projekten är bla:

...Eagle-gruvan i USA

...Candelaria-projektet i Chile

Om Eagle-gruvan i LM:s q1/2015-resultatrapport:

Eagle Mine

The Eagle Mine consists of

...the Eagle underground mine, located approximately 55 km northwest of Marquette, Michigan, U.S.A.

...and the Humboldt mill, located 45 km west of Marquette in Champion, Michigan.

The mine and mill were commissioned in the third quarter of 2014, with concentrate production commencing at the end of September 2014.

Commercial production commenced in November 2014 and is expected to produce an average of 17ktpa each of nickel and copper over the current mine life of 8 years.

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2015Q1.pdf

Dvs gruvan producerar nickel och koppar och kom igång under hösten 2014.

Precis som kopparpriset ovan har nickelpriset varierat kraftigt på senare år:

...Började år 2005 kring 14 000 dollar per ton.

...Kraftig uppgång till över 50 000 dollar uppnått våren 2007.

...Nedgång till 9 000 dollar hösten 2008.

...Uppgång till knappt 30 000 dollar i början av 2011.

...Successiv nedgång till ca 12 000 dollar så sent som nu i mars 2015.

...Därefter viss upgång till nuvarande nivå på drygt 14 000 dollar.

www.avanza.se/index/om-indexet.html/18996/nickel

Ett stort minus för Eagle-gruvan är väl att dollarkursen nu är så hög jämfört med andra valutor, vilket gör produktionskostnaden hög i gruvan.

Målet är alltså att uppnå en produktionstakt på 17 000 ton nickel per år och 17 000 ton koppar per år, under gruvans beräknade livstid på åtta år.

Med nuvarande metallpriser och dollarkurs borde det ge gruvan en intäkt på knappt 3 miljarder kr per år varav

...knappt 70% nickel

...drygt 30% koppar

Dvs det blir en ungefär lika stor verksamhet för LM som Kongo-gruvan med intäkter kring 10 miljarder kr per år (varav LM:s ägarandel 24%).

Om Candelaria-projektet (ur LM:s q1/2015-resultatrapport):

Candelaria

...Compañia Contractual Minera Candelaria (“CCMC”)

...and Compañia Contractual Minera Ojos del Salado (“CCMO”,

collectively "Candelaria")

produce copper concentrates from

...one open pit

...and three underground mines

located near Copiapó in the Atacama Province, Region III of Chile.

CCMC consists of

...an open pit mine

...and an underground mine, Candelaria Norte,

providing copper ore to an on-site concentrator with a capacity of 75,000 tonnes per day.

CCMO comprises two underground mines,

...Santos

...and Alcaparrosa.

...The Santos mine provides copper ore to an on-site concentrator with a capacity of 3,800 tonnes per day,

...while ore from the Alcaparrosa mine is treated at the CCMC concentrator.

...The Company holds an indirect 80 percent ownership interest in Candelaria

...with the remaining 20 percent interest indirectly held by Sumitomo Metal Mining Co., Ltd and Sumitomo Corporation.

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2015Q1.pdf

Dvs det är tydligen en befintlig gruvverksamhet som LM äger 80% av.

Verksamhetens kopparproduktion:

q4/2014: 28 590 ton

q1/2015: 49 350 ton

Dvs som det ser ut kan det bli ca 200 000 ton per år (lika mycket som hela Kongo-gruvan med intäkter på 10 miljarder kr per år!).

Och produktionskostnaden är ännu lägre än i Kongo:

...1,20 dollar per viktpund under q1/2015 i Candelaria

...1,26 dollar per viktpund under q1/2015 i Kongo (vilket innebar en bruttovinst på 53% av kopparpriset 2,66 dollar per viktpund)

LM:s övriga verksamheter:

Nerves-Corvo (Portugal)

Zinkgruvan (Sverige)

Aguablanca (Spanien)

Även bla viss gruvfyndighetsletning i tex Peru och Turkiet.

Lundin Minings ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2013: 188 miljoner dollar

q2/2013: 176 miljoner dollar

q3/2013: 176 miljoner dollar

q4/2013: 187 miljoner dollar

q1/2014: 150 miljoner dollar (-20%)

q2/2014: 192 miljoner dollar (+9%)

q3/2014: 167 miljoner dollar (-6%)

q4/2014: 443 miljoner dollar (+137%)

q1/2015: 532 miljoner dollar (+255%)

Nettoresultat:

q1/2013: 50 miljoner dollar

q2/2013: 17 miljoner dollar

q3/2013: 28 miljoner dollar

q4/2013: 42 miljoner dollar

q1/2014: 13 miljoner dollar

q2/2014: 40 miljoner dollar

q3/2014: 34 miljoner dollar

q4/2014: 37 miljoner dollar

q1/2015: 83 miljoner dollar

Nettoresultat exkl ej ägda resultatandelar:

q1/2013: 50 miljoner dollar

q2/2013: 17 miljoner dollar

q3/2013: 28 miljoner dollar

q4/2013: 42 miljoner dollar

q1/2014: 13 miljoner dollar

q2/2014: 40 miljoner dollar

q3/2014: 34 miljoner dollar

q4/2014: 26 miljoner dollar

q1/2015: 72 miljoner dollar

Dvs:

...De kraftigt ökade intäkterna i q4/2014 och q1/2015 beror väl på främst på tillkomsten av Eagle- och Candelaria-verksamheterna.

...Det är även from q4/2014 och q1/2015 dom LM:s totala nettoresultat ej längre är helt aktieägarnas förrän efter avdrag för icke ägda resulatandelar.

USA-dollarn har haft följande snittkurser per kvartal:

Genomsnittlig USA-dollarkurs mot svenska kronan per kvartal (förändring jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare):
q1/2013: 6,43 kr

q2/2013: 6,56 kr

q3/2013: 6,55 kr

q4/2013: 6,51 kr

q1/2014: 6,47 kr (+1%)

q2/2014: 6,60 kr (+1%)

q3/2014: 6,95 kr (+6%)

q4/2014: 7,42 kr (+14%)

q1/2015: 8,34 kr (+29%)

Dvs from andra halvåret 2014 har dollarn stuckit iväg ordentligt mot kronan.

//Edit: Det beror väl bla på att svenska centralbanken (Riksbanken) sänkt sin styrränta enl följande på sistone:

...jul 2014: Sänker styrräntan från 0,75% till 0,25%.

...okt 2014: Sänker styrräntan från 0,25% till 0%.

...feb 2015: Sänker styrräntan från 0% till -0,10%.

...mars 2015: Sänker styrräntan från -0,10% till -0,25%.

Dvs ju lägre räntenivå i Sverige, desto mindre fördelaktigt för investerare att ha sitt kapital kvar i Sverige.

//

Och med ovannämnda kvartalsvisa genomsnittliga dollarkurser blir LM:s intäkter och resultat följande i svenska kronor:

Intäkter:

q1/2013: 1 210 miljoner kr

q2/2013: 1 157 miljoner kr

q3/2013: 1 156 miljoner kr

q4/2013: 1 217 miljoner kr

q1/2014: 969 miljoner kr (-20%)

q2/2014: 1 266 miljoner kr (+9%)

q3/2014: 1 157 miljoner kr (0%)

q4/2014: 3 286 miljoner kr (+170%)

q1/2015: 4 431 miljoner kr (+357%)

Nettoresultat:

q1/2013: 322 miljoner kr

q2/2013: 109 miljoner kr

q3/2013: 183 miljoner kr

q4/2013: 274 miljoner kr

q1/2014: 86 miljoner kr

q2/2014: 262 miljoner kr

q3/2014: 234 miljoner kr

q4/2014: 272 miljoner kr

q1/2015: 694 miljoner kr

Nettoresultat exkl ej ägda resultatandelar:

q1/2013: 322 miljoner kr

q2/2013: 109 miljoner kr

q3/2013: 183 miljoner kr

q4/2013: 274 miljoner kr

q1/2014: 86 miljoner kr

q2/2014: 262 miljoner kr

q3/2014: 234 miljoner kr

q4/2014: 191 miljoner kr

q1/2015: 599 miljoner kr

Och de kvartalssiffrorna innebär aggregerat följande i årstakt för senast rapporterade 12 mån:

Intäkter:

apr 2013-mars 2014: 4 499 miljoner kr

apr 2014-mars 2015: 10 140 miljoner kr (+125%)

Nettoresultat:

apr 2013-mars 2014: 652 miljoner kr

apr 2014-mars 2015: 1 462 miljoner kr

Nettoresultat exkl ej ägda resultatandelar:

apr 2013-mars 2014: 652 miljoner kr

apr 2014-mars 2015: 1 286 miljoner kr

Dvs LM-aktieägarnas andel av det totala nettoresultatet uppgår till drygt 1 miljard kr under senaste 12 mån.

Men det är egentligen missvisande eftersom det först under de senaste två kvartalen (q4/2014 och q1/2015) skjutit i höjden pga tillkomna verksamheter:

...Eagle-gruvan kom igång i sep 2014

...och LM:s köp av Candelaria-verksamheterna genomfördes i nov 2014.

Tar man bara de två senaste kvartalen, och det gånger två (för att det ska bli i årstakt) blir LM-aktieägarnas andel av nettoresultatet därmed 1,6 miljarder kr.

Och tar man bara q1/2015 gånger fyra blir det 2,4 miljarder kr (LM-aktieägarnas andel av det totala nettoresultatet i årstakt).

Dvs LM verkar kunna generera ett nettoresultat på 2-3 miljarder kr i årstakt, om man utgår ifrån LM-aktieägarnas andel av nettoresultatet i q1/2015.

Som jämförelse ligger då som nämnt LM:s börsvärde på drygt 30 miljarder kr vid börskurs 43,07 kr.

Det innebär att aktien handlas till ett p/e-tal på ca 13 vid börskurs 43,07 beräknat som:

...börsvärdet 31 miljarder kr

delat med

...ett justerat nettoresultat på 2-3 miljarder kr i årstakt

Det kan låta lågt jämfört med många andra aktier.

Tex klart högre p/e-tal i några andra börsbolag enl tidigare blogginlägg från 5 maj 2015:

Hexpol p/e 27,90 (vid börskurs 922,50 kr)

Assa Abloy p/e 27,26 (vid börskurs 499,40 kr)

Nibe p/e 25,61 (vid börskurs 227,70 kr

AAK p/e 25,41 (vid börskurs 547,50 kr)

http://www.redeye.se/aktiebloggen/assa-abloy/schorling-fest

Då verkar väl LM-aktien köpvärd vid börskurs 43,07 kr om det bara innebär ett motsvarande p/e-tal på 13?

Inte nödvändigtvis pga

1)

LM:s stora konjunkturkänslighet (bla kraftiga variationer i metallpriserna), vilket gör att en lägre värderingsnivå är motiverad.

//Edit: Tex Handelsbankens analytiker räknar (enl artikel från nyhetsbyrån Direkt 20 apr 2015) med att kopparpriset framöver kommer att falla

...från nuvarande nivå på 6 000-7 000 dollar per ton

...ner mot 5 000 dollar per ton

vilket i så fall väntas leda till att LM går med förlust under 2016 och 2017.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/04/20/lundin-mining-kan-komma-att-visa-forlust-2016-2017-enl-shb.html

//

2)

Även som nämnt hög skuldsättning i LM med nettoskuld på 5-6 miljarder kr motsvarande 18% av börsvärdet.

Dvs ett konjunkturkänsligt gruvbolag som LM borde istället ha en stor nettokassa som buffert i sämre tider.

Den höga skuldsättningen höjer risknivån ytterligare i aktien:

...I goda tider utgör hög skuldsättning en hävstång som gör att bolaget kan generera ett ännu bättre resultat än med låg skuldsättning (eller en nettokassa).

...Men om tiderna försämras innebär hög skuldsättningen att det går ännu sämre än vad det annars skulle ha gjort.

3)

Politisk osäkerhet i Kongo där LM har delägd verksamhet.

//Edit: Bla tal om att Kongo inför ny gruvlagstiftning som gör att staten kommer att tjäna mera på (dvs ta ut högre avgifter från) nya gruvprojekt i landet (enl artikel från nyhetsbyrån Direkt 15 apr 2015):

LUNDIN MINING: KONGO PLANERAR HÖJA ROYALTIES FRAMTIDA PROJEKT

www.avanza.se/placera/telegram/2015/04/15/lundin-mining-kongo-planerar-hoja-royalties-framtida-projekt.html

Men även risk för att det kommer att leda till högre avgifter även för befintlig gruvverksamhet i landet.

Tex enl artikeln:

"Som förslaget är utformat gäller det (de nya avgiftshöjningarna) enbart framtida projekt, men till exempel Zambia är ju igång med att öka royalties även för befintliga gruvor, så den här typen av förslag ökar skatterisken för Tenke", kommenterar Christian Kopfer på Nordea Markets för Nyhetsbyrån Direkt.

Även i feb 2015 var det tal om krångel kring ny gruvlagstiftning i Kongo och att det ledde till oro bland gruvbolag med verksamhet i landet:

LUNDIN MINING: GRUS I FÖRHANDLINGAR OM NY LAG I KONGO

www.avanza.se/placera/telegram/2015/02/10/lundin-mining-grus-i-forhandlingar-om-ny-lag-i-kongo.html

Bla enl den artikeln:

Departementet har i stället skickat sitt förslag direkt till landets parlament, vilket skapat oro bland gruvbolagen.

Dessa varnar nu för att beslutet "innebär ett väsentligt hot mot nya investeringar" i landet, rapporterar Mining Weekly.

//

4)

Känslighet för dollarkursen mot kronan.

Som nämnt får LM betalt för sina metaller i USA-dollar, så för svenska aktieinvesterare har dollarkursen mot kronan stor betydelse för LM-aktiens motiverade värde.

Och

...även om dollarkursen på sistone stigit kraftigt mot kronan (vilket gynnar LM-aktiens börskurs),

...blir effekten den motsatta om dollarn faller tillbaka ner igen framöver.

Dollarn har de senaste åren pendalt mellan ca 6-9 kr:

...Den inledde 2005 i 6-7 kr.

...Steg till en topp på över 8 kr under hösten 2005.

...Ner till botten under 6 kr sommaren 2008.

...Kraftig uppgång till över 9 kr nått våren 2009.

...Botten kring 6 kr våren 2011.

...Tillfällig topp över 7 kr våren/försommaren 2012.

...Botten på 6-6,50 kr under 2013.

...Och därifrån har dollarn skjutit i höjden till en topp på nästan 9 kr nu i apr 2015.

...Sedan viss tillbakagång till nuvarande kurs på 8,22 kr.

www.avanza.se/index/om-indexet.html/19000/usd-sek

Dvs som LM-aktieägare har man

...inte bara metallpriser att oroa sig för,

...utan även dollarkurs

...och räntenivå.

Även:

5)

Begränsade gruvfyndigheter.

Gruvfyndigheter varar ej hur länge som helst.

Tex LM:s Eagle-gruva väntas bara räcka i åtta år sedan är den slut.

LM måste alltså lägga undan pengar som kan investeras i nya gruvfyndigheter för att bolagets verksamhet ska kunna bestå långsiktigt.

Dvs

1) konjunkturkänslighet

2) skuldsättning

3) politisk osäkerhet

4) dollarkänslighet

5) begränsade gruvfyndigheter

är några faktorer som lär hålla nere LM-aktiens värderingsnivå.

Egentligen borde LM-aktien ev värderas bara till ett p/e-tal på 5-6 pga den stora risknivån i aktien.

Men å andra sidan:

  • Låg generell räntenivå för närvarande, vilket sänker aktieinvesterares avkastningskrav och därmed gör att de är villiga att värdera aktier högre än annars (tex till högre p/e-tal än annars).

  • LM:s alerta huvudägare och företagsledning som är bra på att driva LM:s verksamheter så effektivt och lönsamt som möjligt, och dessutom hitta nya expansionsprojekt som Eagle och Candelaria.

Å tredje sidan:

  • Etiska frågetecken kring LM:s ev Clinton-donation och hur pass öppet den redovisats osv.

  • Risk för högre räntenivå framöver vilket i så fall höjer aktieinvesterares avkastningskrav och sänker den börskurs de är villiga att betala för en aktie.

Dvs osäkerhetsfaktorer:

-1) konjunkturkänslighet

-2) skuldsättning

-3) politisk osäkerhet

-4) dollarkänslighet

-5) begränsade gruvfyndigheter

-6) etik

-7) räntekänslighet

Men positiva faktorer:

+1) låg ränta just nu

+2) hög dollarkurs just nu

+3) alert folk bland LM:s huvudägare och företagsledning

Här blir slutsatsen att LM-aktien är fullvärderad vid börskurs 43,07 kr utifrån alla ovannämnda förutsättningar.

Beaktar man dessutom etiska hänsyn ang Clinton-donationen kan slutsatsen bli att aktien är säljvärd.

Men eftersom aktieinvesterare sällan tar etiska hänsyn (även om man borde göra det), får aktien här stämpeln "fullvärderad" vid börskurs 43,07 kr (vilket var aktiens slutkurs på Stockholmsbörsen ons 6 maj 2015.

//Edit: Om formuleringen ovan att aktieinvesterare sällan tar etiska hänsyn:

Etiska frågetecken kring ett bolag brukar inte påverka bolagets börskurs (dvs göra aktien lägre värderad än den annars skulle ha varit).

Men det är väl då så länge det tex

...inte har förekommit lagbrott

...inte kan bli risk för stora skadestånd

etc.

Blir det tal om lagbrott och stora skadestånd kan det dock bli ett annat ljud i skällan även bland aktieinvesterare (varvid bolagets börskurs då kan börja falla kraftigt).

Och ev kan etiska hänsyn (ur samhällets synvinkel) göra att ny lagstiftning införs som förbjuder bolagets verksamhet.

Det lär ju då förstås också drabba bolagets börskurs negativt.

Jämför tidigare blogginlägg (från 17 apr 2015) om de internetbaserade kasinobolagen (och etiska aspekter kring dem): http://www.redeye.se/aktiebloggen/betsson/betsson-unibet

//

//Edit: Träffade på en person som för sin del säger sig tro långsiktigt på kraftigt stigande kopparpris och aluminiumpris.

Och för att dra fördel av ett stigande kopparpris framöver är han aktieägare i Lundin Mining.

Han betonade dock att det är på lång sikt han tror på en kopparprisuppgång.

Dvs det kan bli fluktuationer på kort sikt.

Osäkert dock hur pass initierad personen är, men han lät trovärdig även om han inte jobbade med metaller eller i gruvbranschen.

I tex dec 2014 gav LM följande prognoser för tex bolagets kopparproduktion de kommande åren:

1)

Helägda gruvor:

2015: 78 000-87 000 ton

2016: 77 500-86 500 ton

2017: 75 500-84 500 ton

De helägda gruvorna är:

Neves-Corvo

Zinkgruvan

Aguablanca

Eagle

2)

Candelaria (siffrorna avser LM:s andel 80%):

2015: 130 000-135 000 ton

2016: 110 000-115 000 ton

2017: 100 000-110 000 ton

3)

Tenke (siffrorna avser LM:s andel 24%):

2015: ca 50 000 ton

2016: ca 50 000 ton

2017: ca 50 000 ton

Summa LM:s totala kopparproduktion (inkl LM:s ovannämnda andelar av icke helägda verksamheter):

2015: 258 000-272 000 ton

2016: 237 500-251 500 ton

2017: 225 500-244 500 ton

www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/12/05/correction-lundin-mining-provides-operating-outlook-for-2015-2017.html

Med nuvarande kopparpris 6 408 dollar per ton och dollarkursen 8,2238 kr innebär det följande förväntade intäkter för LM bara från koppar de kommande åren:

2015: 13,6-14,3 miljarder kr

2016: 12,5-13,3 miljarder kr

2017: 11,9-12,9 miljarder kr

Eller om man förenklat tar mittpunkterna i dessa intervall och avrundar:

2015: 14 miljarder kr

2016: 13 miljarder kr (-8%)

2017: 12 miljarder kr (-4%)

Och därtill kommer LM:s intäkter från övriga metaller:

zink

bly

nickel

Gör man motsvarande operation för de metallernas produktionsnivåer hos LM väntas det ge följande intäkter per metall för LM 2015:

koppar 13,6-14,3 miljarder kr

nickel 3,6-4,0 miljarder kr

zink 2,8-3,0 miljarder kr

bly 0,5-0,6 miljarder kr


Summa 20,6-22,0 miljarder kr

Alternativt uttryckt kommer LM i så fall nå intäkter på 21-22 miljarder kr fördelat enl följande:

koppar 65-66%

nickel 17-18%

zink 14%

bly 3%


Summa 100% (intäkter på 21-22 miljarder kr)

Dvs utifrån detta är koppar den klart viktigaste metallen för LM (som bolagets verksamhet ser ut nu).

Som jämförelse hade LM som nämnt följande siffror under q1/2015:

...intäkter 4 431 miljoner kr

...nettoresultat 599 miljoner kr (exkl ej ägda resultatandelar)

Och de siffrorna blir då i årstakt (dvs gånger fyra) följande:

...intäkter 17 723 miljoner kr

...nettoresultat 2 394 miljoner kr (exkl ej ägda resultatandelar)

...nettoresultatet ovan som andel av intäkterna: 13,5%

Med ett börsvärde på 31 miljarder kr vid börskurs 43,07 kr innebär det då ett p/e-tal på 13 beräknat som

...börsvärdet 31 miljarder kr

delat med

nettoresultatet ca 2,4 miljarder kr i årstakt utifrån q1/2015

Men om det blir så enl ovan att

...LM når intäkter på 21-22 miljarder kr under 2015

...och att nettoresultatet uppgår till 13,5% av intäkterna (som var fallet under q1/2015)

blir det ett nettoresultat på 2,8-3,0 miljarder kr.

Och i så fall innebär det ett p/e-tal på 10-11 beräknat som

...börsvärde 31 miljarder kr (vid nuvarande börskurs 43,07 kr som slutkurs ons 6 maj 2015)

delat med

...ett nettoresultat på 2,8-3,0 miljarder kr under 2015

Edit: Den beräkningen är missvisande eftersom nettomarginalen 13,5% i q1/2015 är beräknad som

...LM:s nettoresultat för kvartalet (inkl LM:s resultatandel från Kongo)

delat med

...LM:s intäkter för kvartalet (exkl LM:s intäktsandel från Kongo).

LM verkar nämligen inte inkludera sin intäktsandel från Kongo i LM:s intäkter, medan LM:s resultatandel från Kongo läggs till längre ner i resultaträkningen.

Om man då tar nettomarginalen 13,5% av LM:s intäkter inkl intäktsandelen från Kongo, blir ju det då en överskattning av LM:s potentiella nettoresultat 2015.

Den bästa skattningen därför trots allt är nettoresultatet för q1/2015 gånger fyra (för att få det i årstakt), vilket då som nämnt blir ca 2,4 miljarder kr.

Och utifrån det värderas alltså LM-aktien till p/e 13 beräknat som

...börsvärde 31 miljarder kr

delat med

...nettoresultat 2,4 miljarder kr

Däremot kan man ju ta

...LM:s förväntade intäkter 2015 (21-22 miljarder kr)

minus

...LM:s intäktsandel från Kongo (2-3 miljarder kr)

= förväntade intäkter 18-19 miljarder kr exkl Kongo

och sedan ta nettomarginalen 13,5% av det,

vilket då blir ett förväntat nettoresultat på 2,4-2,6 miljarder kr för LM 2015 (exkl ej ägda resultatandelar).

Och med börsvärdet i 31 miljarder kr (vid börskurs 43,07 kr)

delat med

ett förväntat nettoresultat på 2,4-2,6 miljarder kr 2015

innebär det då ett p/e-tal på 12-13 i alla fall.

Dvs något lägre än ovannämnda p/e 13.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge väg… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?