Post entry

Lovisagruvan

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Lovisagruvan kan kanske vara något i dessa "råvarutider" här är deras tidiga bokslutsindikator

"Lovisagruvan har i den förra kvartalsrapport tre 2010 bedömt, "att resultatet efter finansnetto för helåret blir bättre än föregående år". Vi kan nu meddela att resultatet efter finansnetto för 2010 kommer att bli ca 19 MSEK (13,7 MSEK för 2009) motsvarande 4,10 kr per aktie efter schablonskatt (2,95). Detta innebär en ökning med ca 40%."

Dessutom så var utdelningen 1,50 förra året, riktigt bra direktavkastning.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?