Post entry

Skarp finanshjärna i Lightlab

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Han gör lampbolaget Lightlabs aktie intressant som chansning för riskbenägna.

Lightlab har gått igenom sju sorger och åtta bedrövelser. Det har varit ständiga förseningar och fördröjningar i processen på vägen till ett genombrott för vad bolaget menar är en banbrytande ny lampteknologi, och aktieägarna lär vara ett minst sagt luttrat släkte.

Nu har det återigen blivit dags för Lightlab att gå med håven och be aktieägarna om kapitaltillskott genom utgivning av nya aktier via nyemission.

Normalt sett är det inte värt att bry sig om den här typen av förhoppningsbolag i tidig utvecklingsfas och trist track record - så även vad gäller Lightlab - om det inte vore för en liten detalj:

Bland de aktörer som är med och garanterar Lightlabs nyemission återfinns Johan Thorell.

Vem är då det? Han är 41 år i år och har gjort kometkarriär i finansbranschen, och bla varit med och bildat fastighetsbolaget Sagax där han fortfarande är aktiv som storägare och styrelseledamot. Sagax-aktien har varit en riktig kursraket på börsen de senaste åren.

Efter kraschen för aktiemäklarfirman HQ satt Thorell även ett tag i styrelsen för HQ AB för att hjälpa till att reda ut kraschen. Inför hans inval till HQ-styrelsen ingav han följande imponerande CV: http://www.hqab.se/files/HQAB-CV-Johan-Thorell.pdf

Där framgår att han efter civilekonom-examen från Handelshögskolan i Stockholm på 90-talet inledde sin finanskarriär som aktieanalytiker på HQ och därefter trader hos aktiemäklarfirman Öhman. Tydligen gick det så bra att han sedan slutet av 90-talet i princip på heltid ägnat sig åt sina egna fastighetsaffärer och investeringar.

Redan under Handels-tiden brukade Thorell sitta i Handelshögskolans "börsrum" bland börsskärmarna och applicera tradingstrategier sörplandes på Trocadero-läsk inköpt i skolans kafeteria.

Många är nog de investerare som gett upp hoppet om Lightlab, men om bolaget nu får uppbackare som Johan Thorell kan det vara värt att tänka om. Är det någon man ska ta rygg på vad gäller investeringar, så är det han.

Nu vill Lightlab ha in ett kapitaltillskott på totalt 34 miljoner kr, varav Thorell garanterar tillförsel av 2 miljoner kr via sitt bolag Gryningskust Holding AB. Dvs i den utsträckning som Lightlabs befintliga aktieägare inte är villiga att ställa upp med kapitaltillskottet, så är Thorell med och träder in och står för upp till 2 miljoner kr.

I och för sig vet man inte om han är med och garanterar emissionen bara för att tjäna den feta garantiprovisionen, eller om han verkligen tror på Lightlab. 75% av emissionsbeloppet har säkrats via teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt garanter, och garanterna får totalt 1,8 miljoner kr i ersättning för att ställa upp som garanter. Största garanten är Erik Pensers aktiemäklarfirma som garanterar 8-9 miljoner kr av Lightlabs kapitaltillskott.

Det kan vara så att Thorell bara vill inkassera garantiersättningen. Lyckas emissionen "på egna ben" behöver han då inte köpa några Lightlab-aktier alls men får ändå garantiersättning. Misslyckas emissionen helt eller delvis måste Thorell då köpa upp till en viss mängd Lightlab-aktier, men kan då sälja dem efteråt.

Så visst kan det vara så att han rent krasst bara vill inkassera garantiersättningen. Men även om det bara är så, så gör garanter alltid en bedömning av om det är värt att ställa upp som garant, utifrån vad man som garant tror om bolaget man har garantiuppdraget åt. I en sådan bedömning ingår givetvis vad man tror om Lightlabs framtid - eftersom man som garant kan bli tvungen att köpa en massa aktier i bolaget och i så fall blir sittande med dem.

Där har alltså Thorell uppenbarligen kommit fram till att Lightlab har tillräckligt goda förutsättningar för att han ska tycka det är värt att åtminstone ställa upp som garant. Bara det är väl ett överraskande gott betyg åt Lightlab (mot bakgrund av bolagets historik)?

Och i bästa fall har han i själva verket blivit genuint intresserad av Lightlab och tror att bolaget verkligen kan få ett genombrott framöver. Om ett sådant genombrott kommer, lär det leda till flerfaldigad aktiekurs under kommande år.

Hur som helst är alltså Thorells deltagande som garant i Lightlab-emissionen en klart positiv faktor.

Därtill är socialdemokraten Erik Åsbrink styrelseordförande i Lighlab sedan ett antal år. Han var ju Sveriges finansminister 1996-1999 och är numera bla "international advisor" i Goldman Sachs (världens högst ansedda finansfirma?).

Vad ska man då tro om Lightlab i sig?

På sin hemsida har bolaget lagt upp ett videoklipp där Lightlabs vd Jan-Erik Lennefalk ger en kort presentation:

http://www.lightlab.se/sv.aspx

Han har varit bolagets vd sedan 2010 och pratar i klippet bla om följande:

• Det är den så kallade "fältemissionstekniken som ligger bakom vår unika lågenergilampa".

• Lightlab avser ej tillverka lampa i egen regi, utan vill leverera kunnande genom att sälja licenser till partners som i sin tur omvandlar kunnandet till färdiga produkter för slutkonsumenten. Lightlab ska svara för en komplett teknikplattform och att kunna föra in den i en industriell process. Nu är tanken att färdigställa teknikplattformen.

• Den traditionella glödlampan ersätts allt mer av lågenergilampor, men de är generellt dåliga och miljöfarliga. Lightlabs lampteknologi är lösning på det.

• 2010 uppgick belysningsmarknaden globalt till 114 miljarder kr (med dagens dollarkurs). Det är en av de största konsumentmarknaderna i världen. Totalt såldes 17 miljarder lampor för 6-7 kr/st.

• Nu finputsar Lightlab på sin teknik samtidigt som samarbetspartners letas. Dialog förs med kinesiska aktörer och andra. Med partners kan återstående utvecklingsarbete finansieras med sikte på att börja tillverka Lightlab-lampor 2013.

• Nu satsas på att ta fram "ett komplett ekosystem för Lightlab-lampans produktion" med:

-drivenhet
-katod
-ljusbärande ytskikt

Man måste kunna visa att Lightlab-lampan har låg tillverkningskostnad.

• Under 2011 har katoden (själva det som lyser) utvecklats genom byte av materialsystem (från kolpulver till zinkoxid). Det har lett till fördröjningar, men krävs för industriell lansering.

Kompetensen är nu stor om katodens nanostruktur (och därigenom hur flammighet kan reduceras och effektivitet höjas).

Katoden kan tas fram i olika strukturer för olika lamputföranden (platta, cirkulära, klotformade).

• Drivenheten (ser ut som ett kretskort) har också utvecklats, och är nu mindre och energisnålare, och kan integreras i lampa.

• Plan för 2012: att förfina katoden, vidareutveckla drivenhet för klotformad lampmodell.

• Målet är en komplett teknikplattform med:

-lämplig och anpassad drivenhet
-förfinad katod med högkvalitativa ljusegenskaper
-ljusbärande ytskikt med god livslängd

• Lighlab ser "mycket optimistiskt" på 2012.

Övrigt om Lightlab (ej från videoklippet):

• Lightlab-aktien handlas på Stockholmsbörsens småbolagslista First North. Vid nuvarande börskurs 0,44 kr (i fredags, 9 dec 2011) är bolaget där värt totalt knappt 50 miljoner kr.

• Lightlab vill nu ha in kapitaltillskott på över 30 miljoner kr från aktieägarna, genom en nyemission där nya Lightlab-aktier säljs ut för 0,42 kr styck.

Erik Pensers aktiemäklarfirma sköter nyemissionen och har satt sitt namn på nyemissionsprospektet (som en kvalitetsstämpel på Lightlab).

http://www.lightlab.se/archive/files/19532/LightLab+Prospekt+Dec+2011+webb.pdf.aspx

Anmälningstiden för nyemissionen pågår tom 19 dec 2011.

Enligt prospektet är målet för 2012 en färdigutvecklad katod och samarbetsavtal med partner/partners.

• Lightlab hade 12 anställda 30 sept 2011. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, och har även ett kontor i Taiwan:

http://www.lightlab.se/sv/kontakt.aspx

• Vem är Lightlabs vd Jan-Erik Lennefalk?

"född 1955, har elektronikexamen som civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan. Över 25 års erfarenhet av ledande befattningar och bl.a. arbetat med design, försäljning och marknadsföring och försäljning inom högteknologiska bolag. Styrelseledamot för AnaCatum Design AB samt även suppleant och VD för Bright Europe AB (dotterbolag till LightLab Sweden AB). Tidigare bl.a. VD för Sicon Semiconductor AB."

(Ur nyemissionsprospektet.)

• Största aktieägare i Lightlab (30 sept 2011):

1) Östersjöstiftelsen (ägarandel 15%)
2) Nordnet 13%
3) Avanza 4%

Östersjöstiftelsen som storägare kan i och för sig vara en avskräckande faktor. Fd LO-ekonomen P-O Edin blev tidigare stiftelsens investeringschef, och lyckades förlora miljardbelopp åt stiftelsen på amerikanska kommunobligationer i samband med finanskrisen 2008: http://sv.wikipedia.org/wiki/Östersjöstiftelsen#Finanskrisen_2008

Nu verkar dock Gillis Cullin vara Östersjöstiftelsens investeringschef. Han har tidigare bla varit vd för Praktikertjänst och börsbolaget Eken. I slutet av 2010 hade Östersjöstiftelsen ett kapital på ca 5 miljarder kr.

Aktiemäklarfirmorna Nordnet och Avanza som storägare i Lightlab, avser väl Nordnets och Avanzas kunder (dvs oftast småsparare).

Sjunde största aktieägare är bolaget TJ Junior AB med en ägarandel på 2-3%. Bakom det bolaget står Theodor Jeansson som synts som storägare i bolag som Arctic Gold och Paynova som berörts i tidigare blogginlägg:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/arctic-gold/arctic-gold-intressant-guldval

http://www.redeye.se/aktiebloggen/paynova/dibs-paynova-1-0

• Lightlabs teknologi:

_"Fältemissionsbaserad teknik

Tekniken i lampan bygger på två fysikaliska fenomen:_

_-fältemission
-katodluminiscens

Enkelt förklarat innebär det att ljus skapas genom att ett elektronflöde genereras i en kall katod i lampans mitt.

Elektronerna emitteras (d.v.s. skickas ut) från katoden och
träffar insidan av ett lampglas belagd med ett luminiscerande
pulver och ett mycket tunt ledande skikt, varvid ljus uppstår.

De grundläggande fördelarna med tekniken är låg energiförbrukning
och frånvaron av miljöfarliga ämnen."_

(Hämtat från nyemissionsprospektet.)

• Lightlab har sedan tidigare ca 29 miljoner aktier.

Genom nyemissionen utges upp till 81-82 miljoner nya aktier, så att det totala antalet aktier efter emissionen blir upp till 110-111 miljoner aktier.

Vid nuvarande börskurs 0,44 kr blir alltså Lightlabs värde knappt 50 miljoner kr efter emissionen (börskurs 0,44 kr gånger 110,5 miljoner aktier), varav ca 30 miljoner kr i kassan alltså.

• Enl nyemissionsprospektet är det som utgångspunkt säkrat i förväg att Lightlab kommer att få in minst 75% av nyemissionsbeloppet. Det har säkrats via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Men det kallas ändå för att det är ej "säkrade" teckningsförbindelser/emissionsgarantier, så helt säkert är det inte att ens de 75%:en erhålls.

Av nyemissionsbeloppet på totalt upp till 34,2 miljoner kr avgår emissionskostnader på 4,6 miljoner kr (varav garantprovisioner 1,8 miljoner kr), så netto till Lightlab väntas kvarstå 29,6 miljoner kr.

-Största garantidelen står Erik Pensers aktiemäklarfirma för (8-9 miljoner kr av emissionen).
-Bolaget LMK Ventures AB i Lund (med Peter Erik Torleif Ragnarsson som vd) garanterar 3 miljoner kr.
-Gryningskust Holding AB i Gustavsberg utanför Stockholm (med Lars Johan Thorell som vd) garanterar 2 miljoner kr.

• Om Lightlab inte får in hela emissionsbeloppet riskerar bolaget tvingas minska sin verksamhet, och kan tex försöka söka kapital på annat håll.

Vad gäller Johan Thorells aktieinnehav i fastighetsbolaget Sagax finns en intressant aspekt mot bakgrund av ett tidigare blogginlägg där frågan ställdes om det är läge att sälja aktier i fastighetsbolag: http://www.redeye.se/aktiebloggen/corem/lage-salja-fastighetsaktier

Det intressanta är att en så stor andel av hans aktieinnehav i Sagax utgörs av preferensaktier (som närmast är att likna vid räntebärande obligationer) istället för de mer riskabla vanliga aktierna.

Enligt ägarlistan på Sagax hemsida har Thorell haft följande oförändrade innehav under 2011 (till och med 30 sept 2011):

• ca 100 000 vanliga Sagax-aktier (värda 16-17 miljoner kr vid nuvarande börskurs 160 kr)
• ca 500 000 preferensaktier (värda 13-14 miljoner kr vid nuvarande börskurs 26,40 kr)

http://www.sagax.se/pages/default_se.asp?sectionid=58

Dvs han har valt att äga preferensaktier i Sagax för nästan lika mycket som vanliga Sagax-aktier, vilket kan vara värt att ta efter om man nu äger aktier i Sagax.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?