Post entry

Öppet mål i LapplandGoldminers + "lite till"

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Lappland Goldminers släppte den efterlängtade slutliga lönsamhetstudien över Fäboliden. Den togs emot svalt av marknaden och sålde ner aktien ca -40%. Varför kan man fråga sig?

LapplandGoldminers presenterade en positiv lönsamhetstudie innan jul. Trots det rasade kursen.

Antagligen var det kostnadsbilden som skrämde småspararna. Samt att ingen tydlig finansiering fanns med.

Det maximala finansieringsbehovet är 1,8 miljarder. Vilket är det mest extrema grovt räknat. Vid ett bygge av Fäboliden bör kostnaderna snarare hamna en bit lägre.

DFS:en visar att gruvan är lönsam. Samt att man kan bryta underjord med guldhalter på 2,2 g au/ton. Gruvan skulle också vara i drift minst 14 år med ev. förlängning. För de goda prospekteringsresultat som visade att Fäbolidens guldmineralisering fortsatte söderut på djupet.

Kring Fäboliden har LG massa andra guldfyndigheter som också kan brytas i framtiden. Därför är Fäboliden en central hub i ett nätverk av guldfyndigheter som karterats igenom åren.

Jag frågar mig faktiskt varför såldes Lg ner. Jag anser det beror på okunskap. Att det inte är geologer som sitter och tolkar DFS:en.

De som kan lönsamhetstudier och gruvföretag. Skrev genast i LG:s placera forum att de tänker köpa stort och att kursen är väldigt billig.

DFS:en gjordes inte för att vi småsparare ska få ännu ett pump evenemang som när Nordic Mines byggdes. Det som blev ett luftslott. Den gjordes för andra gruvföretag och är enligt geologer mycket positiv.

Den visar att en gruva är möjlig. Olika tekniska aspekter kommer jag inte gå in på i detalj. Men jag vågar påstå att småspararna helt sålt bort sig när det gäller DFS:en.

Nu kan vi fråga oss vilka framtida triggers finns. Då drar jag exemplet Nordic Mines. Som steg från ca 200 miljoner i börsvärde till 2,3 miljarder när anrikningsverket var färdigbyggt. Sedan har LG en fungerande gruva i Pahtavaara med mycket lovande guldhalter 100 m från gruvan. Samt massa inmutad mark kring den som ingick i Scanminings konkursbo.

Lappland Goldminers VD som är normalt sparsam sade att höja malmreserven till minst 5 år. Att möjligheterna att hitta mer malm är goda. Den strukturgeolog som anlitades var närmast lyrisk över fyndigheten på filmen som lades upp på hemsidan. De som inte vet vat en strukturgeolog är eller gör kan leta själva. Men när en sådan uttalar sig så positivt är det mycket bra.

Då drar jag exemplet Endomines som i senaste produktionsrapporten producerade ca 270 kg guld. För att de tog in malm med guldhalter på 5 g Au/ton. De halterna uppmättes minst i vartenda hål i de nya fyndigheterna utanför Pahtavaara. Det betyder också att likartade förhållanden gäller troligen omkring de nya fyndigheterna. Därför är nog dessa nya superfynd Lappland Goldminers stora fokus nu. I andra hand kommer Fäboliden.

Den stora trigger för Fäboliden nu är finansieringen. Jag vågar påstå att man kommit mycket långt hittils med finansieringen. Dels att läsa vad VD Henrik Grind sagt i uttalanden. Normalt är han väldigt sparsam med info. Men nu säger han att de jobbat en hel del med denna biten och pratat med intressenter.

Enligt lag "tror jag" måste man publicera en DFS innan man publicerar en finansieringslösning. Därför kom lönsamhetsrapporten innan finansieringen. Men det betyder inte att man inte jobbat med detta.

Jag vågar påstå att finansieringen är nästan klar att man finslipar på detaljerna. Det framkommer tydligt i presentationen på Engelska i vilken fas gruvbygget i Fäboliden är på.

Om man studerar sid 15 på denna presentation som är för Fäboliden. Är den första pilen Feasibility Study som slutar vid en pil. Vilket är lönsamhetsstudiens framställande. Under nästan hela perioden man jobbat med lönsamhetsstudien står att man jobbat med "partnering & financing". Man började med BFS, bank feasibility study redan i Feb-Mars. Den pilen går också ut i Phase 2 som är en kort fas enligt presentationen. Den kallas "Finacial Descision". Det innebär att Lappland Goldminers sitter nu med tydliga alternativ över hur man ska finansieria Fäboliden. Det innebär troligen att man redan har fört långt gånga samtal med intressenter och har nästan klart en tydlig finansieringslösning. Henrik Grind som normalt är väldigt sparsam med uttalandena säger att "inom ett halvår är allt klart". Det brukar vara en aning bättre när han uttalar sig.

Det som jag drar slutsatsen är att partnern som ingår i ett Joint Venture med LapplandGoldminers har kommit mycket långt i ett samarbetsavtal med LapplandGM. Det är inte så som marknaden tolkar infon att man nått vägs ände i finansieringen. Eller att den inte blir av?

LG:S ledning är väldigt tydliga med att man har långt gånga samtal med intressenter.

Det som kommer komma SNART är PM om dels kraftigt uppdaterade reserver från guldfynden utanför Pahtavaara som man jobbat länge med.

Samt information om färdig finansiering om Fäboliden vilket ur en geologisk synvinkel är en kanon DFS. Och det är geologer som jobbar i andra guldföretag som sitter och läser igenom Fäbolidens DFS. Inte småsparare som i ren okunskap säljer bort sig fatalt.

Det är som sagt nu öppetmål i Lappland Goldminers, är du uppställd för straffspark?

Sedan har jag två till köprekar. En som jag rekat i julas och sted 50 %. Nämligen Beowulf Mining som hittat ännu mer järnmalm.

Sist Endomines som producerade 270 kg guld Q4 när de processade 250 kton malm i verket. Som de nu byggt ut till ca 400 kTon malm. De kommer samtidigt uppdatera guldfynd kring deras guldlinje. Med likartade förhållanden mot de mest prospektiva områdena i Australien.

En långsiktig råvaruportfölj med följande företag under 2013. Med delar eller bara i kan vara mycket lönsamt.

1. LapplandGoldminers

2. Endomines

3. Beowulf Mining!

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?