Post entry

LGOLD tar ett av Europas 2012 års största guldfynd i snar produktion

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den 17 oktober släppte LapplandGoldminers ett PM. Att de gjort signifikanta guldfynd 100 m utanför Pahtavaara. Kursen rusade men såldes ner av Consepios utförsäljningar. Värdet av fyndigheten blir verklighen när fyndigheten tas i produktion vilket påbörjades dec 2012. Idag kom ett PM som bekräftade att LapplandGoldminers inledde en provbrytning i den sensationella fyndigheten i december.

Länsi heter området som innehåller ett av de större guldfynden i Europa för 2012. Mycket höga guldhalter i flera utbredda mineraliseringar hittades och skickades ut som PM 17 okt 2012.

Idag kom ett PM som visar att man börjar bryta guld där Q1

Kursen rusade men såldes ner av Consepios tvångsutförsäljningar.

http://www.bequoted.com/investor/company/documents/lapplandgoldminers_press_121017.pdf

"Lappland Goldminers rapporterar lovande resultat från pågående borrprogram i Pahtavaara. Borrningen planerades för att testa en ny geologisk modell och identifiera mineraliseringar som kan utvecklas till mineralreserver. Cirka 8.500 meter har borrats sedan maj 2012. Resultatet inkluderar bland annat en 15 meters kärnsektion med 8,6 gram guld per ton (borrhål 112695, analyserad av Labtium laboratorie i Sodankylä) och en 1 meters kärnsektion med 81,5 gram guld per ton (borrhål 112619, analyserad av ALS Chemex i Rosia Montana i Rumänien; kontrollanalyserad av Labtium i Sodankylä till 53,4 gram guld per ton). Fullständiga resultat redovisas i tabell 1. I bild 2 visas en borrhålskarta med signifikanta kärnsektioner.

"

VD Henrik Grind som normalt är försiktig med uttalande sade att:

"”De nya borrningsresultaten visar att Pahtavaaragruvan med omgivningarna har en stor malmpotential. De nya mineraliseringarna bedöms ha potential att öka mineralreserverna och förlänga gruvans livslängd"

"Dessa nya mål är högprioriterade i pågående borrprogram. Ortdrivning påbörjas för att komma fram till bättre positioner för undersökningsborrningar och även möjliggöra en framtida underjordsproduktion."

Det betyder att likartade geologiska förutsättningar finns i Pahtavaara gruvans närhet. Att mineraliseringarna med mycket höga guldhalter i stor mängd kan brytas i dagbrott väldigt nära huvudgruvan. 3500 Ha har LapplandGoldminers inmutat kring gruvan. Ett område som är hett eftertraktat bland malmbolag.

Det betyder också att borrprogrammet fortsatte efter den 17 okt 2012 och att guldreserverna kommer skrivas upp rejält framöver.

De höga guldhalterna kommer höja produktionen kraftigt. Eftersom anrikningsverket har hög kapacitet. Om man matar in malm med guldhalter på minst 2 g Au/ton som de nya fynd allra minst innehåller. Innebär det fördubblad produktion. Nu är det så att hela området verkar innehålla guldhalter på ca 4-8 g Au/ton. Vilket kommer troligen höja produktionen avsevärt.

En ny strukturgeologisk modell utvecklades av Warren Pratt. Han kallade de nya fynden utmärkta och signifikanta zoner. Han kallade upptäckten av guldet. En geologisk sensation.

"The potential have expanded tremendesly for Pahtavaara to host significant ore bodies and mineralization" 7:18 in i filmen.

Se Film!

"

Under det senaste halvåret har en ny strukturgeologisk modell utvecklats av Lappland Goldminers med hjälp av Dr Warren Pratt, Geological Mapping Ltd. Modellen bygger på att guldmineraliseringen kontrolleras kraftigt av veckning. Mineraliseringar med hög halt förekommer i veckomböjningar och veckben. En avancerad 3D modellering av guldhalter, hydrotermala omvandlingar1 och underjordskarteringar har möjliggjort en prediktering och extrapolering av veck, i vilka guld förekommer i riktning med fältstupningen (Bild 1).

"

Idag kom ett PM att en provbrytning har påbörjats av de nya guldmineraliseringarna och att LG fått provbrytnings tillstånd för Länsi.

Sammanfattningsvis betyder det att det som VD Henrik Grind sade att Länsi var högprioterat visar resultat.

LapplandGoldminers kommer bryta malm med betydligt högre malmhalt i dagbrott framöver och sänka Cashcost och troligen höja malmhalterna avsevärt. Vilket leder till kraftig ökad produktion.

Snart kan också ny uppdatering av mineraliseringarna komma samt info om finansieringen om Fäboliden. Vilket LapplandGoldminers kommit betydligt längre med än vad marknaden tror.

Ett starkt köp rekommenderas i LG, köp och ligg lång och plötsligt så har aktien stigit flera hundra procent.

Ett befogat värde för LapplandGM är flera hundra miljoner inte 150 som företaget nu är värt!

KÖP!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?