Post entry

LapplandGoldminers Strikes BACK!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

LapplandGoldminers begärde företagsrekonstruktion i våras. Kursen rasade med PM:et ned i källaren. Sedan dess har LapplandGoldminers varit där. Sedan dess har mycket hänt men idag kom två PM som avgör LapplandGoldminers framtida existens.

I början av våren inriktade man brytningen av guld på de nya fyndigheterna i västra Pahtavaara. Man annonserade ungefär för ett år sedan om dessa nya lovande fyndigheter och riktade brytningen dit. Men mineralerna var inte så lätt brutna som man trodde och avbröt brytningen tillfälligt i somras. i de bortre delarna av den nya mineraliseringen angav man redan våras att malmen blev enklare att bryta. Jämfört med den delen av den nya mineraliseringen man började först som är närmast gruvan. Anledningen varför man väljer att storsatsa på den nya fyndigheten är främst för att guldhalterna där varierar i snitt mellan 3 -5 g Au/ton. Vilket ger avsevärt mer guld samt sänker kostnaderna jämfört med malmen i det gamla hålet.

Samtidigt har man prospekterat vidare och hittat ytterligare intressanta guld mineraliseringar kring det gamla hålet. Samt det nya. Sammanfattningsvis har prospekteringarna kring Pahtavaara varit lyckade.

Idag kom ett PM att fullskaletestet i den västra mineraliseringen var mycket lyckad. Över 80 % utbyte och man planerar att ta 50% av malmen för 2014 års brytning från den västra mineraliseringen. När den bryts får LG både malm med högre guldhalter än tidigare 3-5 g Au/ton.

Dessutom som bonus innehöll malmproverna en hel del koppar: Vilket innebär att Pahtavaara får betydande mängder koppar vid brytningen.

VD: Henrik Grind uttalar sig så här: - Jag är mycket nöjd med hittills uppnådda resultat vilka visar att vi processmässigt har lyckats behandla förändringarna i de nya mineraliseringarna. Tillskottet av koppar tillför en intressant uppsida.

Jag vet inte hur mycket pengar koppar ger Pahtavaara men när de kallar det betydande så innebär det ytterligare en trigger för att få bättre betalt.

Det betyder att när man börjar bryta Länsi som den västra mineraliseringen heter. Så har man fått en koppargruva på köpet, samt halter som vida överstiger de tidigare i det gamla hålet. Som ligger kring 1 g Au/ton.

Man uttalar sig också om gruvdriften för 2014.

Rekonstruktionen i LapplandGoldminers närmar sig sitt slut. Nyligen begärde man en förlängning och den beviljad. Det beror endast på denna formulering:

"Processen med att finna en köpare, alternativt partner, avseende Fäbolidens guldprojekt fortgår. Vid förhandlingar med intressenter har uppmärksammats att det kan finnas ett större intresse av en samarbetslösning än försäljning. Förhandlingarna har därvid kommit att inrikta sig mer på delägarskap för vidare undersökning av förekomsten i Fäboliden, till säkerställande av exploateringsmöjligheterna"

I och med att rekonstruktionen har förlängts ser jag som positivt att det bekräftar att man sitter och förhandlar med partner om Fäboliden.

Därför tror jag att LapplandGoldminers snart kommer presentera en Partner i Fäboliden. Som man gemensamt ska starta en gruva med.

Sist har vi konvertibeln. Den går ut i slutet av dec. Samtidigt verkar det inte vara några konkreta planer på en stor nyemission i LapplandGoldminers.

Lapplandgoldminers konv har handlats friskt under hösten där omsättningen och kurs höjts markant.

Framtiden för Lapplandgoldminers är ljus och bolaget har genomgått ett STÅLBAD. Jag tror på en väsentlig höjning av kursen som nu är mycket låg. Börsvärdet är endast ca 45 miljoner. Med gruvan igång som producerar 100 kg kvarttalet. Förhandlingarna som går framåt avseende Fäboliden. Samt de nya framgångsrika resultaten från Pahtavaara. Detta sammanlagt ger min bedömning att LapplandGoldminers är tämligen Derisked och bör Köpas snart.

Jag tror på en kurs mellan 25-30 kr om några veckor/månader.

Därför rekar jag Starkt Köp!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?