Post entry

Långsiktigt köp: Enquest

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Härligt med bolag som har starka kassaflöden och lågt värderad aktie. Oljebolaget Enquest är ett exempel.

Bolaget

Enquest är inriktat på oljeproduktion i brittiska delen av Nordsjön.

Temat är väl att köpa mindre oljefyndigheter från de stora oljebolagen (som inte orkar bry sig om sådana fyndigheter för att de är för små), men med Enquests expertis försöker Enquest få fart på oljeproduktionen i sådana mindre fyndigheter och kan även försöka hitta mer olja i fyndigheten.

På så vis tror sig Enquest ha hittat sig en lönsam nisch.

Det var väl bolagen Lundin Petroleum och Petrofac som slog ihop sina liknande tillgångar och bildade Enquest som sedan knoppades av och börsintroducerades under våren 2010 på Stockholmsbörsen och Londonbörsen.

Sedan dess har aktien pendlat en del och var uppe i en topp på 16-17 kr våren 2011 följt av en botten på 9-10 kr under andra halvåret 2011.

Men aktien ser ut att vara i en långsiktigt stigande trend från att den började handlas kring 11 kr våren 2010 till nuvarande börskurs kring 14 kr tre år senare.

Köprekommendation från Nordea

Och tex ger Nordea nu köprek för Enquest-aktien med riktkurs 17 kr enl Nordeas aktiestrateg Jonas Olavi i intervju med Dagens Industri (mån 18 mars 2013): http://www.di.se/artiklar/2013/3/18/nordea-tipsar-om-kanonrapport/

Det innebär en uppgångspotential på över 20% i aktien jämfört med en börskurs på 14,10 kr i skrivande stund (på eftermiddagen, mån 18 mars 2013).

Nordeas argument:

• Enquest ska offentliggöra resultatrapport i nästa vecka (27 mars 2013) och rapporten väntas bli bra tack vare stigande oljeproduktion och fallande kostnader.

• I och för sig har oljepriset fallit lite men eftersom Enquest har mycket kostnader som betalas i brittiska pund (och pundet fallit i värde på sistone) så bör det kompensera för det lägre oljepriset.

• Positivt på lite längre sikt är att Enquest har två stora oljefält (Alma och Galia) där oljeproduktionen ska komma igång under senare delen av 2013. Det kommer att öka Enquests totala oljeproduktion med ca 45% vilket gör att Enquest kommer att kunna visa fortsatt bra kassaflöden.

• Därutöver har Enquest en annan stor oljefyndighet (Kraken) som ligger nära övriga fält, och där oljeproduktionen väntas komma igång under 2016.

I början av dec 2012 höjde Nordea sin rek för Enquest-aktien från "köp" till "starkt köp": www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1949857 Då låg aktiekursen kring 12 kr.

Kanadensiska banken Canaccord anser att Enquest-aktien är rätt värderad vid nuvarande börskurs kring 14 kr och har sänkt sin rek för aktien från "köp" till "behåll" enl nyhetsbyrån Direkt mån 18 feb 2013: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1973113

I okt 2012 inledde amerikanska aktiemäklarfirman Jefferies bevakning av Enquest-aktien med köprek och riktkurs på motsvarande 16-17 kr: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1939234

Positivt att proffsinvesterare verkar gilla Enquest-aktien:

• I nov 2012 kom besked om att Swedbanks fondbolag Robur ökat sitt aktieinnehav i Enquest till en ägarandel kring 7%.

• I dec 2012 kom besked om att Baillie Gifford & Co ökat sin ägarandel i Enquest till över 5%.

• I jan 2013 kom besked om att Montanaro Asset Management har ökat sin ägarandel till över 4%.

Sedan Enquest knoppades av från Lundin Petroleum var det tal på aktieforum etc om att Enquests aktiekurs pressades av att Lundin Petroleums huvudägare familjen Lundin sålde av Enquest-aktier, vilket familjen förklarade med att deras strategi är att investera sina pengar i bolag som letar efter nya oljefyndigheter och inte i mer stabila bolag som Enquest som ägnar sig åt att producera olja från befintliga fyndigheter.

Positivt dock att Enquests ledning med vd Amjad Bseisu verkar köpa på sig så mycket Enquest-aktier de har råd med.

Fyndigheterna

Karta över Enquests fyndigheter: http://www.enquest.com/assets5642.html

De verkar alltså finnas ute i havet en bit nordost om Storbritanniens nordligaste topp (Skottland).

Enl kartan är det totalt 11 fyndigheter som Enquest har, och de ligger på en ganska så rak linje i nord/sydlig riktning.

Alma och Galia är de fyndigheter som ligger längst söderut på linjen medan Kraken ligger en bit ovanför mitten av linjen.

Videoklipp på Enquests hemsida om Alma/Galia: http://www.enquest.com/FullPageWithoutTouts9da2.html

Enl klippet ligger Alma/Galia ute i Nordsjön drygt 30 mil sydost om skotska staden Aberdeen.

Vattendjupet ligger där kring 80 meter.

Tydligen ligger Alma och Galia 5-6 kilometer ifrån varandra men är sammankopplade med oljeledningar, och från Alma är det sedan 2 kilometer till ett så kallat FPSO-fartyg (floating production, storage and offloading) dit oljan pumpas upp.

FPSO-fartyget heter "Uisge Gorm" och är ca 250 meter långt. Bild på fartyget: http://cdn2.shipspotting.com/photos/middle/9/0/4/725409.jpg

Själva oljefyndigheten i havsbotten vid Alma/Galia ligger 9 000 fot ner (2,5-3 kilometer).

Mer om bolaget

Enquest har huvudkontor i London och har tidigare sagt sig ha ca 1 500 personer aktiva i verksamheten (inkl underleverantörer).

Vd för Enquest är Amjad Bseisu: http://www.enquest.com/FullStoryBoard726d.html?amid=2197

Han är ingenjör och har tidigare bla jobbat på amerikanska oljebolaget Atlantic Richfield och brittiska bolaget Petrofac som är underleverantör till oljebolag.

Det var Bseisu som hade hand om bildandet av Enquest (genom sammanslagning av tillgångar från Lundin Petroleum och Petrofac) under 2010 och blev då även Enquests första vd.

Videoklipp från maj 2011 där Bseisu pratar om Enquest: http://www.enquest.com/FullPageWithoutTouts7a52.html

Han sa då att Enquest producerade olja från sex oljefält med en total produktionstakt på drygt 18 000 fat olja om dagen.

I dagsläget ligger oljepriset för Nordsjöolja ("Brent") på 108-109 dollar per fat (1 fat = knappt 160 liter).

Med nuvarande dollarkurs kring 6,43 kr skulle 18 000 fat olja/dag 365 dagar/år generera intäkter på 4-5 miljarder kr/år.

Men sedan dess har Enquest ökat produktionen och under 2011 blev det i snitt ca 23 700 fat/dag vilket genererade intäkter på över 6 miljarder kr.

Historiskt har Enquest ökat sin oljeproduktion kraftigt från en nivå på ca 10 000 fat/dag år 2008.

Och lönsamheten är god. Under 2011 uppgick kassaflödet från rörelsen till över 4 miljarder kr och rörelseresultatet uppgick till 2,5 miljarder kr (motsvarande en rörelsemarginal på över 40% (rörelseresultat delat med intäkter).

Det kan jämföras med att Enquests är värt ca 11 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs på 14 kr.

Och Enquests finansiella position har varit stark med en nettokassa (kassa minus skulder) på 600-700 miljoner kr i slutet av juni 2012.

För 2012 har Enquest sedan tidigare en prognos för oljeproduktionen på 20 000-24 000 fat/dag.

I feb 2013 kom besked om att utfallet blev ca 22 800 fat/dag: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1962975

Begränsade fyndigheter

Hur länge räcker oljan i Enquests fyndigheter med nuvarande produktionstakt? För råvarubolag som utvinner olja eller metaller så är ju de fyndigheter man äger begränsade (förutsatt att de ej utökas), så en dag tar de helt enkelt slut.

I slutet av år 2009 hade Enquest oljefyndigheter motsvarande drygt 80 miljoner fat olja. Och det utökades till 115 miljoner fat olja i slutet av 2011.

En produktionstakt på 20 000-24 000 fat/dag innebär ca 7-9 miljoner fat olja/år, vilket i så fall gör att fyndigheter på 115 mijoner fat olja räcker i 13-16 år.

I tex feb 2013 kom dock besked om att Enquest nu kan bekräfta att Alma/Galia-fyndigheterna är större än tidigare beräknat. Tidigare var det tal om bruttofyndigheter på 29 miljoner fat vilket nu utökats till 34 miljoner fat: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1962975

Och Enquest gör även köp av andra fyndigheter. Tex i jan 2013 kom besked om ett köp av 8% av oljefältet Alba som bedöms innehålla 1 miljard kvarvarande fat olja och hittills har 400 miljoner fat pumpats upp därifrån.

Enquests andel på 8% av Albas 1 miljard fat olja motsvarar alltså 80 miljoner fat, och Enquest betalade ca 200 miljoner kr för det.

Det innebär alltså ett pris på under 0,40 dollar/fat! Det låter billigt men kan tex bero på vilket upplägg som finns för köpet vad gäller skulder osv.

Under 2012 ökade Enquest även sin ägarandel i två block av ovannämnda fyndigheten Kraken med ytterligare 15%: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1929714

Stort investeringsbehov

Även om lönsamheten är god för själva oljeproduktionen så är en baksida av myntet att oljebolag är kapitalintensiva och behöver göra stora investeringar för att uppnå oljeproduktionen. Tex för Alma/Galia sa Enquest nu i feb 2013 att bruttoinvesteringarna uppgår till 7-8 miljarder kr.

Men förhoppningen är väl att det ska löna sig i slutändan.

Ett annat projekt är Enquests oljefyndighet Thistle där investeringar nu ska göras för att försöka förlänga livstiden där.

Thistle ligger nästan längst norrut på den ovannämnda linjen av Enquests fyndigheter enl ovan länkade karta.

Videoklipp från dec 2012 om Thistle: http://www.youtube.com/watch?v=9SZTof9n5zI

Enl klippet innehåller Thistle över 35 miljoner fat olja.

Projektet med att förlänga fyndighetens livstid innebär att olja ska kunna produceras där till och med år 2025 och ännu länge (dvs över 12 år till från idag).

Obligation

Nyligen kom besked om att Enquest lånar pengar genom utförsäljning av obligationer avsedda för privatpersoner som investerare.

Videoklipp om obligationen där Enquests finanschef Jonathan Swinney pratar om obligationen och Enquest: http://www.youtube.com/watch?v=ni6_UT450RM

Han beskriver där Enquest som ett bolag med strategin att producera olja och utveckla oljefyndigheter. Fokus är inte på att hitta nya fyndigheter utan på att exploatera befintliga.

Bolaget kan sägas ha tre fokus:

1) att köpa oljefyndigheter som "mognat"
2) nya utvecklingsprojekt
3) att hjälpa andra mindre oljebolag med sina utvecklingsprojekt

1) Att ta över oljefyndigheter som "mognat" och inte längre är betydande för de stora oljebolagen, men som Enquest kan ta över och få ut mer av.

Ett exempel är fyndigheten Thistle där det finns en hel del olja kvar för potentiell oljeproduktion fram till kanske år 2028 eller 2030 (dvs 15-17 år till).

I Thistle var oljeproduktionen nere i 2 500 fat/dag men den har Enquest nu kunnat höja till 8 000 fat/dag enl besked i nov 2012.

Nyckeln för att genomföra det är att kartlägga fyndigheten ytterligare med nya geologiska undersökningar (så kallad seismik) och att tex göra investeringar i oljeborrplattformens elförsöljning, nya kontrollsystem och förenklade processer.

Det leder även till sänkta kostnader och att antalet anställda kring fyndigheten kan minskas.

Ett annat exempel är fyndigheten Heather där Enquest nu under 2013 genomför borrningar för att kunna höja produktionstakten där.

2) Nya utvecklingsprojekt som är för små för de stora oljebolagen.

Ett exempel på det är fyndigheterna Alma/Galia där Enquest ska inleda oljeproduktionen mot slutet av 2013.

Alma/Galia innehåller ca 30 miljoner fat olja vilket är för litet för de stora oljebolagen men betydande för Enquest som hade 115 miljoner fat olja i totala fyndigheter per slutet av 2011.

För sådana nya utvecklingsprojekt arrangerar Enquest med produktionsfartyg till fyndigheten och hanteringar av vattenflödena för att kunna utvinna de 30 miljoner faten olja som finns i Alma/Galia.

Sådana utvecklingsprojekt kan pågå i 10 års tid.

3) Att hjälpa andra mindre oljebolag med utvecklingsprojekt.

Tex håller Enquest på att hjälpa ett bolag som heter Nautical med fyndigheten Kraken där Enquest gått med som delägare.

I det samarbetet köpte Enquest först in sig med en ägarandel på 20% av Kraken, vilket senare ökades med ytterligare 25% och senare med ytterligare 15% till.

Kraken är ett projekt som kan pågå i 25 års tid.

Kraken bedöms innehålla stora oljefyndigheter på över 100 miljoner fat olja vilket är mycket och gör att ett mindre bolag som Nautical behöver hjälp med expertis och finansiering från en samarbetspartner som Enquest.

Den obligation som Enquest nu ger ut har en löptid på 9 år och en årsränta på 5,5%/år som betalas ut i två omgångar per år.

Syftet med obligationen för Enquest är att sprida sin finansiering på flera finansieringskällor. Sedan tidigare har Enquest avtal om banklån på upp till nästan 6 miljarder kr varav drygt 3 miljarder kr i grundlån och drygt 2 miljarder kr i ev ytterligare lån för tex företagsköp eller fyndighetsköp.

Banklåneavtalet har en löptid på 5 år varav det sista året förutsätter bankernas godkännande.

Men Enquest vill slippa vara beroende av bankerna och vill inte behöva omfinansiera ett så stort banklån vart fjärde eller femte år med tanke på hur pass turbulent finansmarknaderna har varit under senare år och att bankmarknaden därefter har förändrats så man ej vet i alla lägen om finansiering finns att tillgå från bankerna.

Och att obligationen har en löptid på 9 år stämmer även bra med att Enquests oljeprojekt har en löptid på 10-20 år, vilket gör obligationslånet som ett logiskt komplement till banklåneavtalet.

I dagsläget finns ingen liknande obligation avsedd för privatpersoner och utgiven av ett oljebolag. De senaste 2-3 åren har en del bolag i andra branscher gett ut obligationer avsedda för privatpersoner, och den nya Enquest-obligationen kan därför bli ett bra komplement för dessa privatpersoner som investerar i företagsobligationer.

Detta alltså som referat av ovannämnda videoklipp med intervjun av Enquests finanschef Jonathan Swinney.

Aktieanalytikerna

Den resultatrapport som Enquest ska offentliggöra i nästa vecka (27 mars 2013) avser ju helåret 2012.

Sedan tidigare räknar analytikerna med följande utveckling för Enquest från 2012 och följande år (här omräknat till kronor):

Intäkter
2011 (faktiskt utfall): 6,1 miljarder kr
2012: 6,0 miljarder kr (-2%)
2013: 6,1 miljarder kr (+2%)
2014: 7,9 miljarder kr (+29%)
2015: 7,9 miljarder kr (+1%)

Rörelsemarginal:
2011 (faktiskt utfall): 42%
2012: 46%
2013: 44%
2014: 47%
2015: 42%

Nettoresultat:
2011 (faktiskt utfall): 0,4 miljarder kr
2012: 1,6 miljarder kr
2013: 1,1 miljarder kr
2014: 1,5 miljarder kr
2015: 1,4 miljarder kr

http://www.4-traders.com/ENQUEST-PLC-6098532/financials/

Med ett börsvärde på 11 miljarder kr vid nuvarande börskurs kring 14 kr handlas alltså Enquest-aktien till ett p/e-tal på 7-8 beräknat utifrån förväntade nettoresultat på 1,4-1,5 miljarder kr/år inom 2-3 år.

Det är väl billigt?

Nyemission framöver?

En fråga är dock om Enquest kommer att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott för de investeringar som lär behövas för att nå den vinstnivån på 1,4-1,5 miljarder kr inom 2-3 år. I så fall skulle det innebära utförsäljning av nya Enquest-aktier via nyemission vilket leder till utspädning av befintliga aktier.

Om man tex ser på det resultat per aktie som analytikerna räknar med för Enquest under år 2014 så ligger det på 1,67 kr vilket gör att aktien vid börskurs 14,10 kr utifrån det värderas till ett p/e-tal på 8-9.

Dvs inte riktigt lika billigt som p/e 7-8 men ändå billigt som långsiktigt köp.

Kan alltså orsaken till att p/e-talet blir högre beräknat som börskurs delat med resultat per aktie för 2014 (än beräknat som börsvärde delat med nettoresultat för 2014) för att analytikerna räknar med en viss ökning av antalet aktier framöver genom nyemission?

Verkar ändå inte helt troligt att Enquest kommer att behöva göra nyemission tack vare sin starka finansiella ställning i dagsläget.

Nettoresultatet (dvs resultatet före skatt) väntas bli nästan 1,5 miljarder kr år 2014 vilket med ca 803 miljoner utestående Enquest-aktier i dagsläget blir ett resultat per aktie på 1,83.

Men som sagt räknar analytikerna med ett resultat per aktie på 1,67 kr för 2014. Det kan man tex komma fram till om man antar att antalet aktier kommer att vara 10% högre år 2014 än idag.

Det skulle alltså innebära utförsäljning av knappt 80 miljoner nya Enquest-aktier vilket med dagens börskurs 14,10 kr skulle ge Enquest ett kapitaltillskott på drygt 1 miljard kr.

Det är väl inte helt omöjligt att det kommer att ske framöver som delfinansiering av Enquests offensiva investeringsprogram de kommande åren.

Fallande resultat

En detalj är att analytikerna räknar med att Enquests nettoresultat kommer att falla under 2013 för att sedan under 2014 och 2015 bara nästan nå samma nivå som 2012. Kanske det gör aktien så lågt värderad - att aktieinvesterare tvekar på att investera i en aktie där resultatet väntas bli lägre under kommande år?

Men för en rationell investerare ska ju det inte ha någon betydelse, utan det enda viktiga är om aktien är billig eller ej utifrån kommande års resultat - och Enquest-aktien kan ju sägas vara billig utifrån det.

Risker

Riskerna för att Enquests verksamhet inom bolaget inte ska utvecklas väl (dvs att bolaget inte ska kunna fortsätta uppnå och öka oljeproduktionsnivån etc) lär vara låg. Bolaget har god kompetens och bolagets fyndigheter är kända.

Däremot finns risker i form av omvärldsfaktorer såsom fallande oljepris, vilket kan inträffa tex om det blir en fördjupad lågkonjunktur.

Långsiktigt utvecklas alternativ till oljan som motorbränsle etc men det lär dröja innan det märks av på allvar.

Snarare är det tal om att nuvarande utbud av olja är väldigt begränsat i förhållande till efterfrågenivån, och att oljepriset till och med kan skjuta i höjden om utbudet inte håller sig uppe.

Bara under den senaste treårsperioden av priset på Nordsjöolja fluktuerat ganska kraftigt:

• Våren 2010 nådde priset en botten på 60-70 dollar.
• Därefrån steg det kraftigt till 120-130 dollar våren 2011.
• Efter en tids nedgång till ca 100 dollar mot slutet av 2011 blev det en ny topp på 120-130 dollar i början av 2012.
• Sedan en ny botten kring 90 dollar i början av sommaren 2012.
• Priset återhämtade sig sedan ganska snabbt till 110-120 dollar under senare delen av sommaren där det legat sedan dess.
• Men på allra sista tiden har priset fallit ner under 110 dollar igen.

www.avanza.se/aza/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=19005&timeframe=3year

Skulle en kraftig låg konjunktur slå till och oljepriset gå ner väldigt mycket kan ju Enquest alltid att välja att dra ner på produktionstakten i väntan på högre oljepris längre fram.

Men då kommer ju bolagets intjäning för stunden att ändå bli lidande.

Här blir slutsatsen att oljepriset lär fortsätta fluktuera en del men att den långsiktiga trenden blir fortsatt uppåt.

Om man är tålmodig kan man avvakta med köp av Enquest-aktien och invänta en dipp i oljepriset och det fall i Enquest-aktiens börskurs som lär följa på det.

Dock verkar Enquest-aktien historiskt inte riktigt följa oljepriset.

Som nämnt hade oljepriset en botten på 60-70 dollar våren 2010 för att sedan nästan dubblas till 2011, medan Enquest-aktien för sin del som nämnt hade bottnar på 9-10 kr under andra halvåret 2011.

Förra presentationen

Enquest kommer ju tydligen inte med resultatrapporter efter varje kvartal utan bara efter varje halvår.

I nästa vecka kommer alltså resultatrapporten för andra halvåret 2012 (och därmed helåret 2012).

I augusti 2012 kom resultatrapporten för första halvåret 2012, och här är bolagets Power Point-bilder från presentationen av den rapporten: http://www.enquest.com/half-year-2012-final-presentation.pdf

Bla står det om kraftiga planerade ökningar av Enquests oljeproduktion under kommande år:

2012 (faktiskt utfall): ca 22 800 fat/dag
2013: 23 000-28 000 fat/dag
2014: över 33 000 fat/dag

I ett stapeldiagram över sju års oljeproduktion för bolaget (varav 2008-2011 är faktiska utfall och 2012-204 planerade nivåer) anges den genomsnittliga tillväxttakten för Enquests oljeproduktionstakt ligga på 20%/år.

Kan de hålla den takten långsiktigt lär ju aktien bli en bra placering (med rätt villkor för ev inköpta fyndigheter osv).

Första halvåret 2012 låg produktionstakten i ca 20 250 fat/dag. Det var -20% från första halvåret 2011 vilket kan tyckas oroväckande, men enl Enquest var minskningen i enlighet med bolagets förväntningar.

Produktionstakten på 20 250 fat/dag under första halvåret 2012 fördelade sig enl följande på Enquests olika fyndigheter:

• The Dons (44% av Enquests totala produktionstakt under första halvåret 2012)
• Thistle/Deveron (38%)
• Heather/Broom (18%)
summa 100%

• The Dons 8 895 fat/dag (-37% från första halvåret 2011)
• Thistle/Deveron 7 655 fat/dag (+36%)
• Heather/Broom 3 703 fat/dag (-33%)

Dvs ganska kraftiga produktionsminskningar i två av tre producerande fyndigheter.

(Lustigt att alla dessa tre fyndigheter är de tre nordligaste i ovannämnda ordning på Enquests nord/sydliga linje med totalt 11 fyndigheter i brittiska Nordsjön.)

Enl presentationen har Enquest en ägarandel på 60% av Kraken-fyndigheten vilket stämmer med ovannämnda info om att Enquest stegvis har köpt 20%, sedan ytterligare 25% och senast ytterligare 15% av Kraken.

Och Enquests andel av Kraken-fyndigheten uppges vara 60 miljoner fat, vilket stämmer med ovannämnda info att Kraken innehåller minst 100 miljoner fat.

Sju övriga fyndigheter (av Enquests "pärlband" av fyndigheter på kartan, dvs utöver de nuvarande tre producerande samt Kraken) uppges innehålla 60-80 miljoner fat olja.

Som nämnt ovan väntas planerade bruttoinvesteringar för Alma/Galia-projektet uppgå till 7-8 miljarder kr. Med brutto menas alltså att Enquest självt inte står för hela den summan.

Enl presentationen från aug 2012 har en överenskommelse gjorts med kuwaitiska bolaget Kufpec om att Kufpec tar en ägarandel på 35% av Alma/Galia mot att Kufpec står för ca hälften av projektets investeringskostnader.

Det låter väl som en ganska bra deal?

Dock uppgavs investeringskostnaden för Alma/Galia då i aug 2012 hamna på 6-7 miljarder kr, men som nämnt ovan är bedömningen nu snarare 7-8 miljarder kr.

Enl presentationen uppgick Enquests investeringar till över 4 miljarder kr under första halvåret 2012 (varav över 2 miljarder kr för Alma/Galia).

Man kan säga "Vadå starka kassaflöden?" om Enquest har så stora investeringar, men man får skilja på att kassaflöden från befintlig oljeproduktion är väldigt goda och att de kassaflödena sedan investeras i nya fyndigheter vilket väntas bli lönsamt.

Då i aug 2012 när presentationen gjordes räknade Enquest med att bolagets investeringar för helåret 2012 skull hamna på 5-6 miljarder kr.

Konkurrenter (branschkollegor)

I presentationen från aug 2012 listar Enquest övriga oberoende oljebolag (dvs vid sidan om de stora oljebolagen) som har oljeproduktion i brittiska delen av Nordsjön:

1) Enquest 950 000 ton
2) Tullow Oil 500 000 ton
3) Premier Oil 375 000 ton
4) Valiant 300 000 ton
5) First Oil 125 000 ton
6) Ithaca 100 000 ton
7) Fairfield 100 000 ton
8) Endeavour 50 000 ton
9) Faroe Pet 10 000 ton

(oljeproduktion mätt i ton under 12-månadersperioden till och med apr 2012)

Dvs Enquest är klart störst av dessa bolag.

Det var av First Oil som Enquest köpte den senaste ägarandelen på 15% av Kraken-fyndigheten.

Ingen aktieutdelning

Enquest ger ingen aktieutdelning till sina aktieägare, vilket en del aktieinvsterare kan tycka är negativt.

Men enl finansvetenskapen är aktieutdelning irrelevant för värdet på en aktie. Om man har 1 000 kr på banken blir man ju inte rikare för att man gör ett uttag på 200 kr. Det enda relevanta är hur mycket man tjänar i rörelsen.

Och det spelar väl ingen roll om ett bolag inte lämnar någon utdelning om man bygger upp bolaget under 10-20 år till något stort och värdefullt.

//Tillägg 27 mars 2013

Enquests resultatrapport för helåret 2012 kom idag: http://www.enquest.com/~/media/Files/E/Enquest/press-release/27-mar-2013.pdf

Bolaget har enl ovan redan 4 feb 2013 rapporterat hur stor oljeproduktionen blev under året (22 802 fat/dag jämfört med prognosen på 20 000-24 000 fat/dag), så det nya i rapporten var den ekonomiska utvecklingen i siffror (här omräknad till kronor):

• Enquests intäkter uppgick under 2011 till 6,1 miljarder kr och under 2012 blev de 6,0 miljarder kr vilket var -1% jämfört med 2011.

Eftersom Enquest har dollar som bokföringsvaluta och den genomsnittliga dollarkursen var +4% under 2012 jämfört med 2011, så var alltså Enquests intäkter -5% under 2012 räknat i dollar.

Själva oljeproduktionen var -4% (från 23 698 fat/dag under 2011 till 22 802 fat/dag under 2012).

• Rörelsemarginalen exkl engångsposter uppgick till 42% under 2011 och steg under 2012 till 46%.

• Nettoresultatet (resultatet efter skatt) uppgick till 0,9 miljarder kr under 2011 och steg under 2012 till 1,8 miljarder kr.

Det betyder att Enquest-aktien handlas till ett p/e-tal på 6 (börsvärde 11 miljarder kr delat med nettoresultat på 1,8 miljarder kr under 2012).

• Enquest-aktien var ändå -1,8% till 13,80 kr kl 14 ons 27 mars 2013 jämfört med slutkursen tis 26 mars 2013.

Orsaken kan vara att bolaget enl dagens resultatrapport sänkte sin oljeproduktionsprognos för 2013 från 23 000-28 000 fat/dag till 22 000-27 000 fat/dag.

Det förklaras i sin tur med att en oljerörledning ägd av utomstående stängs av under q1/2013 (dvs det berodde inte på sämre förutsättningar med Enquests oljefyndigheter etc).

• Oljefyndigheter: I slutet av 2011 hade Enquest oljefyndigheter på 115 miljoner fat olja vilket ökade med 12% till 129 miljoner fat olja i slutet av 2012.

• Enquest hade en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på 2,6 miljarder kr i slutet av 2011. Den minskade till 0,6 miljarder kr i slutet av 2012.

Positivt att det fortfarande är en nettokassa, vilket innebär att Enquest är ett finansiellt starkt bolag.

Nettokassan kan jämföras med Enquests börsvärde kring 11 miljarder kr vid nuvarande börskurs.

I slutet av juni 2012 uppgick nettokassan till 0,66 miljarder kr och i slutet av 2012 till 0,59 miljarder kr, så under andra halvåret 2012 var det nästan ingen förändring.

• Investeringar: Under 2011 gjorde Enquest investeringar på 2,3 miljarder kr inkl 9 oljeborrningar.

Inför 2012 hade Enquest prognosen att göra investeringar på 6,7 miljarder kr men det blev 5,7 miljarder kr.

Inför 2013 är prognosen investeringar på 4,9 miljarder kr.

• Slutsats: Rekommendationen "långsiktigt köp" för Enquest-aktien kvarstår även efter dagens resultatrapport från bolaget.

//

//Tillägg 28 mars 2013

Nordea har efter Enquests resultatrapport 27 mars 2013 sänkt sin rekommendation för Enquest-aktien från "starkt köp" till "köp": www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1975573&source=

//

//Tillägg 28 mars 2013

Placera.nu har idag publicerat en analys av Enquest: www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?mbFromPage=Aktiebevakningssida&article=243107

Enl analysen:

• Placera.nu ger Enquest-aktien rekommendationen "köp" och anser att bolaget har låg risk.

• Analysen publicerades kl 9.46 idag tors 28 mars 2013 då Enquests börskurs låg i 14,25 kr. Aktien slutade dagen i 14,50 kr.

• Enl Placera.nu värderas Enquest-aktien till ett p/e-tal kring 5 med ett resultat per aktie kring 3 kr under 2012. Resultatet per aktie bedöms hamna på samma nivå under 2013.

• Enquest producerade i snitt 22 802 fat olja per dag (-4% från 2011).

• För 2013 ligger produktionsprognosen på 22 000-27 000 fat per dag.

• För 2014 är prognosen över 33 000 fat per dag (ca +50% från 2012).

• Enquests intäkter uppgick till 890 miljoner dollar under 2012 (-5% jämfört med 2011).

• Enquest kunde sälja sin olja för i snitt ett något högre pris under 2012 än 2011.

• Rörelseresultatet för 2012 uppgick till 405 miljoner dollar (+5%).

• Dvs rörelseresultatet ökade trots att produktion och intäkter minskade. En orsak är lägre produktionskostnader.

• Resultatet efter skatt uppgick till 260 miljoner dollar under 2012 (+91% från 2011).

• Orsaken till den kraftiga ökningen är framför allt att skattekostnaderna minskat från 302 miljoner dollar 2011 till 126 miljoner dollar 2012.

• Resultatet per aktie uppgick till 0,46 dollar under 2012 (ca 3 kr) jämfört med 0,076 dollar för 2011.

• Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick till 294 miljoner dollar under 2012.

• Under 2012 planerar Enquest investera 750 miljoner dollar i sin verksamhet.

• Bla ska 12 oljeborrningar genomföras (både relaterat till nuvarande produktion och för att hitta mer olja.

• I slutet av 2012 hade Enquest en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på 90 miljoner dollar.

• Enquest har ett låneavtal som ger bolaget rätt att låna upp till 900 miljoner dollar varav 35 miljoner dollar utnyttjats hittills.

• Enquests goda finansiella ställning gör att bolaget har råd med både planerade investeringar i befintlig verksamhet och ev företagsköp (utan att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott).

• Enquests oljefyndigheter uppgick till 129 miljoner fat i slutet av 2012 vilket var +12% från slutet av 2011.

• Oljefyndigheterna bedöms räcka i 15-16 år till utifrån bolagets planerade produktionstakt.

• Enquests nuvarande börsvärde på 11-12 miljarder kr (vid nuvarande börskurs 14,50 kr) innebär att aktieinvesterare värderar bolagets oljefyndigheter till 14 dollar per fat. Ser man bara till det verkar Enquest-aktien fullvärderad vid nuvarande börskurs anser Placera.nu.

• Placera.nu bedömer dock att Enquests oljefyndigheter kommer att öka klart mer i omfattning än bolagets oljeproduktion under de kommande åren (bla tack vare planerade oljeborrningar och mot bakgrund av att Enquest under 2012 ökade sitt antal produktionslicenser från 22 till 39).

//

//Tillägg 2 apr 2013

Besked om att brittiska banken HSBC har sänkt sin rekommendation för Enquest-aktien från "övervikt" till "neutral".

Riktkursen 1,42 pund per Enquest-aktie upprepas dock.

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1976042&source=

Med en valutakurs på 9,81 kr/pund i skrivande stund (på eftermiddagen tis 2 apr 2013) motsvarar 1,42 pund 13,93 kr att jämföra med Enquest-aktiens rådande börskurs på 14,05 kr.

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och http://www.youtube.com/watch?v=JCofpi-quewför sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommandtionen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Enquest-aktien rekommendationen "långsiktigt köp" vid nuvarande börskurs på 14,10 kr (slutkurs mån 18 mars 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?