Post entry

Karolinska development

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

kassa 270 miljoner, investmentbolag som har 2-3 bolag under vingarna, som har fas 1 och fas 2 studier på gång.

Karolinska Development är ett investmentbolag som investerar i life science. Alla investeringar sker i topclass läkemedel dvs de som ligger längst fram i utvecklingen. Portföljen består av tio bolag. Karolinskas affärsidé är idag att investera tidigt i revulotionerande bolag där uppsidan är enorm. Eftersom Kdevs kontor ligger intill KI så kommer många investeringar därifrån, tex Anacardio som bla nyligen lyckades ta in 150 MSEK via RE. Alltså låter man experter investera sina pengar inom life science. I framtiden tror jag antalet nya investeringar kommer öka och därmed försäljningar osv. Därefter blir de en snöbollseffekt men det är långt fram. Varför ser kursutevecklingen ut som den gör? Historiskt sätt har kdev gått bakåt. Dåliga investeringar där möjligheten att stödja sina bolag med finansiering inte fanns. Det påverkade bolaget negativt och någonting behövde förändras. De senaste åren har bolaget strukturerats om från enorma skulder till idag skuldfritt bolag med en fin portfölj och med en kassa på 274 MSEK. En emission skedde i våras där bolaget tog in stora summor pengar där mycket används till att finansiera sina portföljebolag och investera i ett nytt bolag. I senaste rapporterna går det att se vart pengarna har gått. Jag tror att förtroendet histroriskt och emissionen är anledningarna till den nedtryckta kursen eftersom intresset minskar när det gått dåligt historiskt. Emissionen var dock enligt mig något bra. Det gav bolaget möjligheterna att fortsätta investera i nya och sina egna bolag för att kunna öka värdet ännu mer. Skillnaden mellan bolaget idag och förr är att de vet hur investeringarna ska göras för att vinst ska uppnås. Nu har man möjligheten att finansiera och man har en tydligare exit plan. Förr kunde man sitta i samma bolag i tio år där inget hände, håller ju inte. Planen är nu att efter fas 2 göra exits. Forendo var ett undantag som var ett fas 1 bolag men som Viktor själv sagt kommer de ta pengarna och springa och inte vara giriga. Forendo blev därför ett exempel på att försäljningar kan ske närsom. En annan aspekt att kolla upp är teamet och erfarenheten där. Portföljebolagen är indelade i två delar. Det gäller två bolag som håller på med Medtech där FDA är godkänt. Dessa bolag är Promimic och Ossdsign. Ossdsign har signerat avtal med någon fransk sjukhuskedja och avtalet kommer nog fortsätta strömma in. Sist var det inget enorm reaktion upp men fortfarande något att ha i åtanke. Dilafor är det finaste bolaget kortsiktigt. Kdevs innehav på ca 31% är värderat till 600MSEK som bokfört värde. Vi väntar nu på resultat här som jag gissar på är försenad eller borde komma inom kort. Uppdatering borde komma snart då de tidigare planerat på att starta fas 3 innan årets slut. Under längre period har Viktor berättat om att sälja dilafor efter resultaten. Bolaget är idag värderat till 600MSEK och om man kollar på kdevs BV och vart prislappen kan hamna efter resultat och förhandlingar. Viktor har hintat oregon som köpare, dvs samma köpare som forendo då de ingår i kvinnohälsa båda två. Oregon betalade bra sist och om förhandlingar mellan flera köpare sker kan prislappen vara långt upp. Förhandlingar kan ta tid och det är inte säkert att bolaget ska säljas, men det är planen. Modus har senaste dagarna slutfört rekrytering och resultat förväntas komma snart och fas 2 påbörjas i år. Här behövs det dock pengar och jag tror därför på en RE eller optionsprogram efter resultatet. Små triggers: Promimic, ossdsign eller andra mindre pm, som tex dagens pm eller nya investeringar. Utöver det kan försäljningar ske spontant och speciellt inom denna portföljen där bolagen är unika och kan vara intressant för större bolag. Alltså ligger BV på ca 500 MSEK idag där 274 är kassa om jag tolkat rapporten rätt. Vem som helst kan räkna ut att alla kdevs bolag inte borde värderas till 226 miljoner. OBS ingen köprekommendation och inte garanterat att all info stämmer utan läs på själv.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?