Post entry

Nu börjar allvaret...

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

För ett drygt decennium sedan fanns ett litet börsnoterat bolag som ingen ville äga. Det tog bara en timme att ringa runt till större aktieägare innan 20 procent av bolaget bytt ägare. Det som sedan hände är börsrekord och börshistoria. Bolaget gick från ett börsvärde på 100 Msek till idag 48 Mdr. Läkemedelsföretaget hette Meda och den ansvarige för bygget var Anders Lönner. Väldigt många blev väldigt förmögna. Men Anders Lönner låter sig inte nöjas. Nu har han satt klorna i Karo Bio.

Yrkesmänniskan Anders Lönner är känd för att vara en ovanligt skicklig ledare som kan plocka fram storheter hos sina medarbetare. Samtidigt sägs han vara arbetsnarkoman med stenhårda nypor och ett alldeles unikt sinne för affärer, marknadsföring och att skriva avtal.

Före tiden som VD på Meda var Lönner VD för Astra Läkemedel. Han är idag styrelsemedlem i den globala Läkemedelsjätten Valeant Pharmaceuticals samt ordförande i Läkemedelsföreningen.

Utnämningar som årtiondets VD och mottagare av Söderbergska Handelspriset är en bråkdel av alla erkännanden. Andra exempel är Sveriges främsta entreprenör och finalist i VM för Entreprenörer. Hans kontaktnät i branschen är det ingen som slår.

Anders Lönner utnämndes nyligen till ”arbetande styrelseordförande” i Karo Bio. En väsentlig skillnad jmf styrelseordförande. Hans kommentar kring detta är citat:

"Min ambition och prioritet är att utveckla Karo Bio under de närmaste åren till ett framgångsrikt läkemedelsföretag. Vi blir ett starkt team som är beredda att anta utmaningen. Jag kommer att lägga mycket av min tid på bolaget",

Även om Karo Bio fortfarande får betecknas som ett världsledande forskningsbolag inom nukleära receptorer med högintressant projektportfölj, kan man inte annat än börja fundera över uttalandet om att utveckla bolaget till ett framgångsrikt läkemedelsföretag, vilket är något helt annat än forskning och biotech. Bokslutet informerade vidare att man redan aktiverat ett nytt bolag, KARO PHARMA.

”Vi har vissa möjligheter att få in färdiga produkter och vi kommer att anställa ett antal personer” citat Anders Lönner

En god vän ringde häromdagen för att prata börs och aktier. Jag brukar aldrig ge köpråd men diskuterar mer än gärna. Är det något alldeles extra som sticker ut kan jag däremot så ett frö. Det hade jag nyligen gjort i Karo Bio och nu kom reaktionen. - De går back! Utan intäkter behöver de pengar vid nästa årsskifte. Skall man inte vänta på nyemission innan man köper? Mitt svar blev. Du ser inte skogen för alla träd. Jag påminde även om senaste emissionen då aktien gjorde tvärtom och istället nästan dubblade sig på kort tid. Intresset var stort då svaga händer släppte sina innehav. Sedan dess har Lönner haft en inte obetydlig förberedelsetid för diverse efterlängtad aktivitet i bolaget.

Karo Bio inkluderat Karo Pharma är nu i ett helt nytt läge som delvis påminner om historien för Meda. Skillnaden är att Karo Bio med Karo Pharma innehåller så mycket mer jämfört med vad Meda gjorde när Lönner en gång startade den succén.

Framtida kapitalinjektioner blir själva grunden för det som snabbt bygger värde. I värsta fall kan kommande affärer helt eller delvis finansieras på helt andra sätt än traditionell nyemission. Då blir man helt utan extra aktier. Lönner är känd för att prioritera fart före utdragna processer. Apportemissioner, konvertibler och riktade emissioner är exempel på effektiva verktyg. Tunga finansiärer står garanterat på kö. Fråga gärna Dan Sten Olsson, en av Sveriges rikaste, vars tidiga satsning på Lönner i Meda i dag värderas till ca 10 Mdr.

Triggers under 2015

ROR-Gamma.

Pfizer-avtalet "RoR-Gamma" löper på exemplariskt och det sägs att Pfizer är mycket imponerade av de resultat som Karo Bio arbetat fram. Enligt tidigare VD Per Bengtsson var de seniora kemisterna på Pfizer helt lyriska över den fart med vilken projektet avancerat framåt. Projektet, mot autoimmuna sjukdomar, har nu blivit så hett att Pfizer valt att fortsättningsvis utveckla i eget labb. Milestones närmar sig och det är på sin plats att påminna om att ROR-Gamma framöver bara har intäktsmöjligheter för Karo Bio. Inga kostnader. I sin helhet finns värden med möjliga milestones på 200 MUSD, (1,7 Mdr), samt royaltyintäkter på framtida läkemedelsförsäljning.

”Vi ser mycket fram emot utvecklingen av ROR-Gamma.” Citat Anders Lönner

ER-Beta Cancer

Roche betalade under 2014 hela 14 Mdr för Seragons östrogenprojekt, mot bröstcancer, som precis startat fas I. Börsvärdet på hela Karo Bio är vid kurs 86 öre ca 557 Mkr. ER beta agonister är de mest lovande substanserna med helt unika data mot bl.a. trippelnegativ bröstcancer. Karo Bios projekt sägs även ha potential i många fler cancerformer. KB 9520 är inte alls långt bakom Seragon. Data för KB9520 har dessutom en stark klinisk validering. Bolaget filar nu på de sista pusselbitarna innan projektet tar nästa värdehöjande steg. Att affärsdiskussioner kring ett avtal skulle pågå redan nu var en lika överraskande som positiv nyhet. Ca 3 min in i bokslutspresentationen.

ER-Beta MS

Karo Bios MS projekt är ett helt nytt och revolutionerande sätt att behandla MS. Det handlar inte längre om att reducera symptom utan om att återskapa de skadade myelinet runt nervtrådarna. Inget läkemedel klarar detta idag.

Efter bokslutspresentationen står det klart att Karo Bio dragit ut på tiden, gällande färdigt avtal, för att ytterligare höja projektets status och värde. Karo Bio har kommit mycket långt i sitt arbete och läkemedelskandidat har redan valts ut. VD Maria Sjöberg avslöjade att man väntat in Biogens resultat, som kom i januari, kring ett liknande angreppssätt mot MS. Resultaten var, inte helt oväntat, till Karo Bios fördel. En intressant iakttagelse i sammanhanget är att Biogen, med ett börsvärde på 800 Mdr, i öppningshandeln, steg med motsvarande 20 Mdr för att sedan täppa igen gapöppningen. Därefter har Biogen fortsatt uppåt.

Enligt VD har det tillkommit intressenter i de kvalificerade affärsdiskussioner som förs. Totalmarknaden för MS-läkemedel bedöms år 2020 landa i häradet 20 Mdr USD. (ca 170 Mdr Skr).

Innovationsprojekt och forskning

Karo Bio bedriver även explorativa innovationsprojekt kring vissa receptorer i syfte att skapa uppslag för radikala innovationer. Sådana projekt hämtas ofta från innovativa mindre bolag alternativt från akademisk forskning. Exempel på detta är Nurr-1 och Nurr-77 receptorerna, fibrosprojektet med tyska 4D-Science samt projektet GR mot inflammation. GR har tidigare av Redeyes biotechanalytiker, Klas Palin, beskrivits hålla Nobelprisklass. Här kan komma överraskande uppdateringar och andra nyheter.

Högintressanta branschaktiviteter värda att nämna är att Bristol Myers Squibb, i november 2014,köpte det svensk-danska fibrosprojektbolaget Galecto Biotech som ännu bara är i preklinisk fas. Prislappen blev 3,3 Mdr.

Karo Pharma

Karo Bio har i tysthet aktiverat ett helt nytt bolag. Karo Pharma.

Vi har vissa möjligheter att få in färdiga produkter och vi kommer att anställa ett antal personer

"Min ambition och prioritet är att utveckla Karo Bio under de närmaste åren till ett framgångsrikt läkemedelsföretag. Vi blir ett starkt team som är beredda att anta utmaningen. Jag kommer att lägga mycket av min tid på bolaget.”

Summering

Pengar på börsen är alltid förenat med risk. Karo Bio är inget undantag. Undertecknad har emellertid svårt att i dagsläget finna något intressantare uppslag på hela börsen.

Det är värt att påminna om att det var så här det en gång började i Meda. Bolaget som rusade iväg från ett börsvärde på 100 Msek till idag 48 Mdr startade Anders Lönner med två tomma händer och ett iskallt impopulärt bolag. Kan Lönner med Karo Pharma upprepa bråkdelen av de framgångar han skapade i Meda är nog lyckan gjord för de flesta.

På köpet får man forskningsbolaget Karo Bio, världsledande inom nukleära receptorer. Ett bolag som möts med största respekt i såväl forskarvärlden som bland Big Pharma. I bolaget finns stora potentiella värden som tidigare ledning inte lyckats synliggöra på det sätt som verksamheten förtjänar. Det bör bli ändring på det nu.

Innovationsprojekt och forskning utgör grunden. Ovanpå detta tre stycken högst aktuella och heta blockbusterkandidater. (ROR-Gamma - ER-Beta Cancer- ER-Beta MS). Samtliga med goda chanser till mycket värdefulla nyheter under året.

Inom ren Biotech är insatser och risker ofta höga. Men som exemplifierats, i detta inlägg, brukar lyckosamma biotechprojekt, förr eller senare, bli uppköpta. Då blir vinsterna skyhöga. Det sista exemplet som manifesterar resultatet av framgångsrika studieresultat bli det lilla norska biotechbolaget Algeta. Bolaget med huvudinriktning på prostatacancer blev förra året uppköpta av Bayer till ett värde som idag motsvarar ca 24 Mdr. Då hade man likt Pfizer-Karo Bio, ett antal år tidigare slutit samarbetsavtal med varandra.

Det är hög tid att ta nya (Karo Bio - Karo Pharma) på allvar.

Källhänvisning:

Meda värt 100 Msek när Lönner tillträdde http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2578220.ece

Roche-Seragon

http://www.reuters.com/article/2014/07/02/us-roche-seragon-idUSKBN0F70CR20140702

Algeta-Bayer

http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-12-19/bayer-to-buy-cancer-drug-partner-algeta-for-2-9-billion

Biogens resultat kring pågående MS-studier

http://www.biogenidec.com/press_release_details.aspx?ID=14712&Action=1&NewsId=2451&currentPage=2&M=NewsV2&PID=61997

Marknaden för MS-Läkemedel värd 20 Mdr år 2020

http://www.svd.se/naringsliv/active-given-uppkopskandidat_8797008.svd

Akktuell Fibrosaffär med Bristol Myers Squibb november 2014

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3860858.ece

Karo Bio

http://www.karobio.se/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?