Post entry

Lönnereffekten i KaroBio

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

KaroBio beslutade nyligen att genomföra en nyemission för att stärka samarbetet inför licensavtal. Det mest närliggande är ett licensavtal för ERbeta-MS. Vilken effekt kan ERbeta-MS och ordförande Lönner & COs entre få i KaroBio?

KaroBio har i dagsläget tre stora prekliniska projekt. Där läkemedelssubtsanser identifierats. Enligt prospektet för KaroBio samtal med stora läkemedelsbolag "Big Pharmas" inom ERbeta MS. Nästa stora trigger tror jag är ERbeta MS.

Tidigare blogginlägg om KaroBio har ältat ERbeta MS och framtida avtal väldigt länge. Men nu kan man konstatera att det är dags. Inom en rimlig framtid tror jag mfl. aktieägare i KaroBio att en licenspartner presenteras i Karo & "BigPharmas" Erbeta Blockbuster projekt.

I RORgamma har KaroBio också ett väldigt bra utvecklat samarbete med Pfizer. Vidareutveckling av avtalet lär inbringa stora summor i forskningsrelaterade saker till KaroBio. Samtidigt ser jag RORgamma som en stor positiv Joker. Projektet är i sen preklinisk fas och vad erbjuds KaroBio nu när RORgamma projektet snart kliver in i klinik.

Inom ERbeta Cancer har man upptäckt en unik substans som förklaras i detalj i den senaste småbolags presentationenav en lyrisk VD.

KaroBio har sedan ett antal små projekt exempelvis Fibros projektet, GRNurr mfl.

Frågan är vilken kurspåverkan kommer ett ERbeta licensavtal liknande RORgamma avtalet få för KaroBio. Troligen en väldigt kraftig påverkan på värderingen.

KaroBio har tre projekt som kan utvecklas till framtida blockbusters. Utifrån varje prekliniska projekt finns massa olika tillämpningar inom medecin.

Sist hur kommer Anders Lönner påverka KaroBio. Samt de nya rektryter han plockade med sig från Astra?

En kortsiktig analys om detta som jag snappade upp på KaroBios placera forum är denna kortfatta men synnerligen snillrika korta analys,

Lönner är, som de flesta vet, den som har förvandlat MEDA från ett litet förhoppningsföretag till ett framgångsrikt storföretag. Han är med andra ord en mycket framgångsrik affärsman med en ansenlig förmögenhet och ett gott rykte. Denne man har man nu lyckats rekrytera som styrelseordförande. Min uppfattning är att han inte sätter sitt rykte på spel genom att gå in i ett sunkigt riskföretag utan snarare att han, genom en egen due diligence av karo, kommit fram till att detta snarare kommer att bli ytterligare en framgångsresa. Han tror så mycket på det han sett att han satsar 7 miljoner av egna pengar. Beloppet utgör ingen stor andel av hans tillgångar men det handlar ändå inte om felräkningspengar. Problemet som infann sig när han insåg vad som var på gång i bolaget var att han vid den tidpunkten var en insider och kunde därför inte handla aktier över börsen. Det var då man bestämde sig för att göra en NE som skulle göra det möjligt för honom att införskaffa en ordentlig aktiepost. Enligt VD var det inte aktuellt med en NE och min tro är att detta var enda sättet att lösa rekryteringsproblemet.
Det kan tilläggas att han som styrelsens ordförande inte, med hedern i behåll, kan avyttra sitt innehav, enbart utöka det när tillfälle ges. Sen kan man fundera på om han också haft en finger med i spelet vid rekryteringen av den nye affärsutvecklaren. Båda kommer ju från Astra.
Min slutsats är sålunda att det finns avtal som ligger i ett slutskede. Med ytterligare avtal på plats så minskar risken, mer och mer för varje avtal. Min spådom är att, vid årets slut, kommer Lönners aktier ha ett värde som ligger närmare 100 miljoner.
Detta är resultatet av min analys men jag välkomnar synpunkter. De som i dag tagit hem vinster tror jag kommer att ångra sig framgent.

/Toder

---

Nu är nyemissionen slut. Sista handelsdagen med TR var igår. Det mesta talar för att den blev övertecknad.

Det finns mängder med läkemedelsforskningsbolag som har rusat ordentligt efter en riktad emission. Vissa likheter kan vara med Kanceras rally i höstas. Kancera rusade då kraftigt efter emissionen de hade.

Situationen i KaroBio känns ändå tämligen stabil. Aktieägarna har ganska god inblick i projekten nu och den framtida potentialen.

Vi vet också hur företaget MEDA påverkades av Lönnereffekten.

Själv tror jag att Lönnereffekten är den givna riktningen för aktien närmaste tiden!

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?