Post entry

Läge för snabbt klipp i Karo Bio

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det medicinska forskningsbolaget Karo Bio är på gång att ingå nytt avtal inom kort enligt vd Per Bengtsson.

Karo Bio-aktien kan vara intressant att köpa på kort sikt, då aktien lär göra ett ryck uppåt i samband med besked om nytt avtal med något läkemedelsbolag om något av Karo Bios prekliniska projekt ER-beta, ROR-gamma eller GR.

Sådana avtal för ett nytt läkemedel brukar vara mycket positiva ekonomiskt för forskningsbolag, som tex kan få engångsersättningar, finansierad forskning och royalty på framtida försäljning, mot att läkemedelsbolaget får rätt att sälja produkten i ett visst område.

Karo Bios nya vd Per Bengtsson förutskickade att någon typ av sådant avtal är på gång "inom kort", i en presentation nyligen (8 nov 2011) arrangerad av Redeye. Se videoklipp från hela presentationen här:

http://www.streamio.se/PlaySync?projectId=451840f0-ede1-012e-0194-001b78cb454a&language=swedish

Det kanske inte blir något jätteavtal eftersom det handlar om prekliniska projekt (tidig forskningsfas, dvs produkter som ännu ej börjat testas på människa), men rätt upplagt och presenterat kan det ändå leda till en kursuppgång på säg 10-20% för den sedan tidigare nedpressade Karo Bio-aktien. I så fall lär i stort sett hela kursuppgången komma samma dag som avtalet offentliggörs.

En tumregel för att bli rik på aktier är annars att aldrig köpa aktier i medicinska forskningsbolag (bioteknikföretag). Korta perioder kan det bli kursuppgångar, men som regel misslyckas bolagen med sina forskningsprojekt.

Bland aktieinvesterare har det i olika perioder varit eufori kring aktien för Karo Bio baserat intill Huddinge sjukhus söder om Stockholm. Redeyes egen aktieanalytiker Klas Palin drogs med i tongångarna i mars 2009 då Karo Bios börskurs låg i 9-10 kr medan Palin spådde att aktien inom kort skulle stiga till 20 kr.

http://www.avanza.se/aza/press/forum/trad.jsp?threadId=26085

Men någon sådan kursuppgång blev det inte. Istället var Karo Bio nära att helt gå omkull. Efter att i sista stund ha fått in ett räddande kapitaltillskott från aktieägarna (ca 300 miljoner kr i slutet på 2010) lever Karo Bio vidare, och nu harvar börskursen på omkring 1 kr.

På den kursen är Karo Bio värt ca 375 miljoner kr på börsen. Bolaget hade ca 200 miljoner kr i kassan (30 sept 2011 enligt q3-rapporten), men burnraten är hög med en förlust på över 50 miljoner kr under q3.

I mars 2009 var det Karo Bios kolesterolsänkande läkemedel Eprotirome som fått fina forskningsresultatet i en fas 2-studie, och alla räknade med att Karo Bio inom kort skulle ingå avtal med något stort läkemedelsbolag som försäljningspartner för produkten.

Men av någon outgrundlig anledning blev det aldrig något avtal av det slaget för Karo Bio om Eprotirome. Orsaken är något höljd i dunkel, men det har varit tal om risk för biverkningar av Eprotirome, och att amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA krävt att en mycket kostsam fas 3-studie med många patienter måste genomföras med godkända resultat (och utan tecken på för stora biverkningar), innan en produktlansering kan bli aktuell.

En sådan fas 3-studie kan kosta miljardbelopp i kr och involvera tusentals patienter. Men inget stort läkemedelsbolag verkade vilja ta den risken att bli försäljningspartner åt Karo Bio och bekosta fas 3-studien, trots att Eprotirome i sig alltså gav fina kolesterolsänkande resultat i fas 2-studien.

Så här gick Palins tongångar om Karo Bio i mars 2009 (innan det blev känt att det inte skulle bli något avtal):

_"Vi ser en fortsatt mycket stor chans till ett licensavtal för eprotirome inom kort."

"Det skulle förvåna oss om prislappen på ett licensavtal för eprotirome skulle vara mindre än fem miljarder kronor (500 miljoner dollar), varav 10 procent eller 500 miljoner kronor i förskottsbetalning samt en royalty på cirka 20 procent av framtida försäljning, baserat på jämförbara licensavtal.

Detta ska jämföras med att Karo Bios börsvärde i dag uppgår till drygt en miljard kronor, varav cirka 250 miljoner kronor är kassa.

Lägg därtill att om eprotirome godkänns kan det komma att sälja för betydligt mer än en miljard dollar om året.

Med tanke på att Karo Bios börsvärde så går det inte att utesluta ett bud på hela bolaget, något som kan komma att dyka upp i samband med att villkoren i avtalet diskuteras. Ett läge som vi uppskattar att förhandlingsprocessen nu befinner sig i."_

Nu har Karo Bio valt en annan väg och bekostar självt en fas 3-studie av Eprotirome för en specifik nisch; sk HeFH-sjukdom där patienterna medfött har en för hög kolesterolhalt.

Det är ett mycket mer begränsat användningsområde än om Eprotirome skulle lanseras som ett generellt kolesterolsänkande läkemedel, men Karo Bio ser det som en början, och avser utifrån det kunna bredda användningen av Eprotirome successivt på sikt.

Fas 3-studien för HeFH-patienter inleddes i september 2011, och Karo Bio har nu som mål att senast år 2014 inlämna en ansökan om myndighetsgodkännande av Eprotirome för HeFH-patienter i EU. Studien omfattar 630 patienter i tolv länder, och kommer att behandlas med antingen Eprotirome eller "låtsaspiller" (placebo) som jämförelse.

En hållpunkt är andra kvartalet 2012 då delresultat från HeFH-studien ska presenteras.

• Då kan det i värsta fall bli besked om att resultaten är dåliga och att hela studien avbryts (vilket lär leda till kursfall i Karo Bio-aktien).
• Men beskedet kan även bli att studien helt enkelt kommer att fortsätta som planerat.
• Och/eller att studien vid behov justeras.

Positivt är att indiska läkemedelsbolaget Alkem Laboratories Ltd intresserat sig för Eprotirome, och ingått avtal med Karo Bio om rättigheter för produkten i Indien och vissa andra länder i Asien. Alkem avser nu utföra egna fas 3-studier av Eprotirome på 650 patienter, och de studierna kan även Karo Bio dra nytta av.

Utgångspunkten är att Karo Bio med nuvarande kassa ska ha råd att fullfölja HeFH-studien med egna medel, få produkten godkänd i EU för HeFH, och i samband med det ingå avtal med något läkemedelsbolag som kan hjälpa till att sälja produkten för detta användningsområde i EU, så att Karo Bio kan börja tjäna pengar på Eprotirome utan fortsatta kapitaltillskott från aktieägarna.

Med 200 miljoner kr i kassan och en förlust på 50 miljoner kr/kvartal ser det något pressat ut för Karo Bio ekonomiskt sett. I nödfall har bolaget förhandlat till sig en sk "aktierelaterad kreditfacilitet" som kan ge ytterligare kapitaltillskott, men det lär bli dyrt för bolaget och aktieägarna.

I våras blev det turbulens på Karo Bios bolagsstämma då en aktieägargruppering slog näven i bordet och gjorde en oväntad kupp. De fick tillräckligt med röster för att sparka ut den gamla styrelsen vilket i förlängningen även ledde till vd-byte i Karo Bio.

I samband med det åkte affärsmannen Bosse "Bus" Håkansson ut ur styrelsen, och även hans "högra hand" Fredrik Lindgren lämnade Karo Bio som vd.

Istället har Per Bengtsson tillträtt först som tillförordnad vd i maj 2011 och nu i oktober blev han ordinarie vd. Bengtsson (57 år i år) är läkare med bakgrund från bolag som Pharmacia och Probi.

I ovannämnda presentation beskriver Bengtsson Eprotirome-projektet som resursslukande, och istället talar han sig varm för Karo Bios forskning i tidig fas (den prekliniska forskningen, dvs produkter som ännu ej börjat testas på människa). Han anser att det finns stora värden i den prekliniska delen, som aktieinvesterare kanske inte beaktat (med tanke på nuvarande börskursen i Karo Bio).

Bengtsson pratade bland annat om följande:

• Planen är nu att Karo Bio ska delas upp i två separata bolag; ett för Eprotirome och ett för den prekliniska delen. Mer detaljer om hur uppdelningen ska gå till kommer framöver.

• Bengtsson beskrev det som att den prekliniska delen innehåller tre "pärlor" i form av projekten ER-beta, ROR-gamma och GR, och att avtal på detta område är på gång med läkemedelsbolag inom kort.

• Dessutom har Karo Bio tidigare i nov 2011 gett besked om att 25 personer av bolagets ca 70 anställda sägs upp för att spara kostnader.

En nyckelfråga nu är hur uppdelningen av Karo Bio kommer att läggas upp. Kommer det helt enkelt bli en uppdelning där en gammal aktie blir två nya (en för Eprotirome och en för det prekliniska), eller kommer tex det prekliniska delas ut till Karo Bios aktieägare - och särskilt är en fråga om tex det nya prekliniska bolaget kommer att begära kapitaltillskott och få in nytt kapital från aktieinvesterare i samband med en separat börsnotering.

På presentationen sa Bengtsson att mer besked om avknoppningen kommer våren 2012, men att den prekliniska delen kommer att läggas i ett separat dotterbolag med tillräckligt kapital för att klara sig i 15 månader framåt.

Enligt pressmeddelande från Karo Bio (den 25 okt 2011 om avknoppningen http://www.karobio.se/investormedia/pressreleaser/pressrelease?pid=611396) så är planen:

• att det nya prekliniska bolaget ska behålla namnet Karo Bio (dvs nuvarande bolaget Karo Bio med Eprotirome-delen får ett nytt namn).
• att det nya prekliniska bolaget får finansiering under en övergångsperiod, men att avsikten är att söka nya ägare till dotterbolaget för dess framtida finansiering

Anteckningar från vad sa Bengtsson under presentationen den 8 nov:

Vd Per Bengtsson beskriver det i klippet som att Eprotirome slukar resurser, medan den prekliniska verksamheten innehåller flera "pärlor".

Hur ska man tolka det?

Kul att Alkem ska göra bredare studier av Eprotirome i Indien, dvs bredare än den smala HeFH-indikationen som det varit tal om.

Kan Alkem få fram bra resultat, finns det då chans att kunna lansera Eprotirome snabbare som generell kolesterolsänkare?

Det skulle ju innebära enorm potential.

Övrigt intressant Bengtsson säger:

• Viktig hållpunkt: interimsrapport från HeFH-studien q2/2012

"Vi tror att underhand som studien fortskrider, så kommer intresset från potentiella pratners öka markant. Vi får idag nyfikna frågor från många vad gäller det här projektet - även från de större läkemedelsbolagen. De vill följa oss fram här och se hur det går."

• Studien kommer avslutas hösten 2013.

• Plan ansöka om myndighetsgodkännande i EU 2014.

• Plan ingå försäljningsavtal med partner (om Eprotirome mot HeFH) i samband med myndighetsansökan 2014.

• Därefter plan bredda användningsområde för Eprotirome, i ett första steg tex till (1) de som inte tål statiner, (2) de som behöver bättre behandling än bara statiner, och (3) geografisk expansion.

• HeFH: över 100 000 patienter i EU.

• Generell trend: Behandlingar otillräckliga av för hög kolesterolhalt. Tal om att börja behandla hela populationer preventivt. Människans kolesterolhalt 4-5 gånger högre än djur. Alla forskare på området käkar statiner för att få ner kolesterolhalt.

• Eprotirome minskar LDL-kolesterol med 20-30%.

• Karo Bios prekliniska verksamhet knoppas av och får namnet Karo Bio. Mer besked om avknoppningen våren 2012.

• Tre pärlor i preklin verksamhet:

1) ER-Beta (östrogenreceptorn). Kan användas bla mot multipel skleros. Goda prekliniska effekter. "Vi har pågående, avancerade affärsmässiga diskussioner på det området." Väntas bli första området som det kommer nyheter om spår Bengtsson. Även samarbete med Merck inom ER-Beta. "Något håller de på med", säger Bengtsson.

Han sa det inom ramen för ER-beta-området där Karo Bio har utlicensierat MK-6913 till Merck. Fast han verkade inte riktigt veta vad Merck jobbar med vad gäller MK-6913.

ca 17 min in i klippet:

"Sedan har vi vårt samarbete med Merck där de håller på att positionera om sig för närvarande. Vi vet inte exakt hur det kommer att bli, men någonting håller de på med."

2) ROR-Gamma. "Ett av de absolut hetaste områdena inom läkemedelsutveckling just nu." Mot autoimmuna sjukdomar, tex psoriasis där "markanta effekter" påvisats. Långt framskridna kommersiella diskussioner, skruvas framåt steg för steg, ser inte ut att gå åt fel håll.

3) GR (Glukokortikoid-receptorn): Mot inflammationer men utan biverkningar som kortison ger. Partner med indiska Zydus-Cadila. "Vi är väldigt entusiastiska, tror ej svårt få ett kontrakt på när kommit lite längre."

• 25 pers sparkas fr Karo Bio

• Preklin läggs i nytt dotterbolag med övergångsfinansiering för 15 månader.

• Avtal i preklin väntas "inom inte alltför lång framtid"

• Patentsituationen för Eprotirome: skydd genom patent och kan dessutom få exklusivitet som myndigheter kan ge. Patent med förlängning löper ut ca 2025. Sedan kan få exkl längre. Kan tex bli så att man får förlängt t 2030.

• Karo Bio fått in över 1 miljard kr i intäkter sedan starten tack vare kompetens.

_"Tror snart kommer visa sig att det är möjligt att fortsätta skapa mycket bra avtal inom Karo Bio.

Det är min förhoppning att kunna visa det 2012.

Det kan komma tidigare också. Sånt vet man aldrig innan bläcket har torkat, men vi har väldigt långt framskridna diskussioner."_

• Flera fr biotechbranschen (inkl Per Bengtsson) i Düsseldorf häromveckan på "biopartneringmöte". Fullbokat med möten hela dagarna.

Bengtsson jobbade på Karo Bio i början av sin karriär, men har nu återkommit och hittills varit vd 6 månader. "Nu har jag kommit tillbaka och ser att det finns så himla bra projekt i Karo Bio, väldigt starkt varumärke men aktieägarna har lidit. Det ska bli ändring på det. Det är naturligtvis vår ambition."

• _"Vi har träffat företag som är intresserade av att köpa in sig i den prekliniska delen av Karo Bio. Så mycket kan jag säga." Kan dock ej säga att det är ett huvudspår. "Så mogna diskussioner har det inte varit. Men det visar att det finns ett intresse för verksamheten."

"Vi tror att det finns ett bra värde i det nya prekliniska dotterbolaget."_

(Jämför med att hela Karo Bio värt ca 400 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs kring 1 kr.)

• Karo Bios uppsamlade skattemässiga förlustavdrag: 1,9 miljarder kr. "Så när vi börjar visa vinst så blir det naturligtvis en stor tillgång för oss att ha med oss de förlustavdragen."

Karo Bios största aktieägare

1) JP Morgan (ägarandel 14%)
2) Avanza (6%)
3) Farstorp Invest AB (3%)
4) Nordnet (3%)

Uppgifterna är per 30 sept 2011 enligt Karo Bios hemsida: http://www.karobio.se/investormedia/storsta-aktieagare

Alla ovannämnda ägare lär vara förvaringsinstitut åt olika aktieägare, utom Farstorp Invest AB som är Bo Håkanssons bolag.

Och han verkar inte ha släppt Karo Bio, trots sitt snöpliga utträde ur styrelsen våren 2011. Enligt Karo Bios årsredovisning ägde Farstorp Invest AB 3,1% av Karo Bio (31 januari 2011) http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/3D/18/wkr0001.pdf men enligt ovannämnda uppgifter från Karo Bios hemsida per 30 sept 2011 är ägarandelen nu uppe i 3,3%.

Och i Karo Bios q3-rapport http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/16/DD/38/wkr0001.pdf finns Håkansson med som ledamot i bolagets valberedning som ska föreslå styrelseledamöter till bolagsstämman våren 2012.

Man undrar alltså om Håkansson siktar på en comeback i Karo Bios styrelse för att återigen försöka ta greppet om bolaget?

I valberedningen finns för övrigt även den skarpe småländske affärsmannen Johan Claesson som tex är storägare i Catella. Han syns dock inte till bland de största aktieägarna i Karo Bio (i alla fall inte som direkt aktieägare).

Tillägg

I en tråd på Di.se:s Börssnack http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2019160#msg13365705 framkommer mer intressant information om Karo Bio:

• Signaturen dr K. Bio skriver förenklat bla att ovannämnda aktierelaterade kreditfacilitet inte alls behöver bli dyr för Karo Bio och dess aktieägare, om den utnyttjas.

Karo Bio omnämnde faciliteten i sin q3-rapport: "Den aktierelaterade kreditfacilitet som ingicks i samband med nyemissionen justerades under tredje kvartalet 2011 så att den kan utnyttjas vid nu aktuell aktiekurs. Mandatet att utnyttja kreditfaciliteten kommer årligen att underställas bolagsstämmans beslut." http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/16/DD/38/wkr0001.pdf

Så här skrev Karo Bio om faciliteten i sitt nyemissionsprospekt (daterat i nov 2011):http://www.karobio.se/file/prospekt-2010.pdf

"Härutöver har Bolaget ingått ett avtal med Azimuth Opportunity Ltd. om en så kallad Equity Credit Facility (”ECF”) som ger Bolaget tillgång till ytterligare USD 35 miljoner (cirka 240 miljoner kronor vid aktuell växelkurs). Avtalet godkändes vid extra bolagsstämma den 24 november 2010. Samma stämma gav styrelsen mandat att besluta om emissioner av aktier i enlighet med avtalet.

I korthet medför ECF-avtalet att Karo Bio, under en period om 36 månader vid högst 36 tillfällen, kan emittera aktier till Azimuth. Karo Bio är inte tvingat att utnyttja denna möjlighet och bestämmer självt, efter eget gottfinnande, tidpunkt och emissionsbelopp, inom ramen för vissa definierade begränsningar. Avrop enligt avtalet sker till en rabatt om fem procent mot det volymviktade genomsnittspriset under respektive handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm under prissättningsperioden. Avtalet ger Azimuth rätt till dels en engångsavgift på 1,0 procent av hela facilitetens belopp, dels en avgift på 1,0 procent på respektive emissionsbelopp."

Bakom Azimuth står Isser Elishis som tidigare i princip beskrivits som en ockrare: http://www.redeye.se/aktiebloggen/karo-bio/karo-bio-ar-azimuth-en-bra-investerare

• Dr K. Bio omnämnde även Karo Bios samarbete med indiska Alkem. Karo Bio offentliggjorde pressmeddelande om samarbetet i april 2011 http://www.karobio.se/investormedia/pressreleaser/pressrelease?pid=565734. Där stod bla: "Karo Bios investering i fas III-programmet för HeFH har tidigare beräknats till omkring 400 miljoner kronor. Till följd av samarbetet med Alkem räknar Karo Bio med att denna investering för bolagets del minskar med cirka 100 miljoner kronor."

• Signaturen Suitors skriver i tråden att Karo Bio från början sagt att planen är att kunna lämna in ansökan om myndighetsgodkännande av Eprotirome (för användning vid HeFH), men att det försenats till 2014.

I ovannämnda nyemissionsprospekt från nov 2010 står följande:

"Nyemissionen syftar till att möjliggöra för Bolaget att genomföra kliniska fas III-prövningar avseende 'läkemedelskandidaten' eprotirome för indikationen heterozygot familjär hyperkolesterolemi, HeFH, med målet att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande i EU i slutet av 2013 eller under 2014."

I Karo Bios ovannämnda q3-rapport från 25 okt 2011 står det:

"Karo Bio planerar att lämna in ansökan om marknadsgodkännande för eprotirome i EU under 2014."

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?