Post entry

Köpsignal idag!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Idag kom första köpsignalen, key reversal med volymökning, sedan Karo Bio påbörjade sin vinter/vår -konsolidering. När det senast blev köpsignal, i februari, gasade aktien med snabb kursdubbling som följd. Från nu och framåt väntar sannolikt en spännande och mycket händelserik tid i bolagets historia.

Q2-rapporten är överstökad och signalerna blir allt tydligare. Styrelseordförande Anders Lönner, som gav aktieägarna i MEDA 50 ggr insatsen, förbereder tillsammans med övrig styrelse och ledning en accelleration av affärshändelser. Transaktioner och avtal som i närtid och på sikt kan få icke aktieägare att inta en skepnad liknande den gröna Hulken. Antalet och storleken på insiderköpen har aldrig varit så stor i Karo Bio som under de senaste månaderna. Senast idag meddelades en ökning från en insynsregistrerad.

Närmast för Karo Bio torde vara ett avtal inom MS. Idag finns bara läkemedel som dämpar inflammationen vid MS. Inget reparerar det skadade myelinet runt nerverna. Inget kan bota MS idag. Ett paradigmskifte och "Real Good Data" är kommentarerna från de branschinsatta som tagit del av studieresultaten som visar på unik reparation av Myelinet.

Lönners goda renommé, unika affärssinne, kommersiella förmåga, långa erfarenhet, många kontakter och nätverk, blir en fantastisk tillgång idag, när KB sitter i avancerade diskussioner kring ett avtal.

Det fanns inget annat bolag på den största årliga MS-konferensen, Ectrims i Köpenhamn oktober 2013, som kunde visa upp lika lovande data inom det mest intressanta området för MS-forskningen idag ”skydda och reparera”. I fokus idag och där de största medicinska behoven finns, är att försöka stimulera remyelinisering. Karo bio har visat upp den mest lovande prekliniska datan, med potential att revolutionera hela MS-området och terapin skulle kunna få sjukdomen att gå tillbaka,

Enbart ett MS avtal skulle kunna bli ett av de största avtalen i svensk biotechhistoria. Det blir svårsmält när man vet att Er-Beta Cancer kan vara värt lika mycket. Då har vi heller inte räknat in möjligheterna inom GR-projektet mot inflammation som bl.a av redeyes analytiker Klas Palin pekats ut hålla "Nobelpris-karaktär". Karo Bio möts med respekt i ute i forskarvärlden och bland Big Pharma. Nu är det Karo Bio som jagas.

Det finns många fler möjligheter i dagens pre-kliniska del av Karo Bio. Jag har idag heller inte nämnt den lysande utvecklingen inom ROR-Gamma där Karo Bio sitter på ett guldavtal med potentiellt mångmiljardvärde.

Det stora utropstecknet efter Q2 rapporten blir emellertid den officiella kommentaren om att man nu intensifierar fokus på kompleterande affärsmöjligheter. Det är här och nu som Lönner tillsammans med Karo Bio köpande Hedner kommer in i bilden. Lönners goda renommé, unika affärssinne, kommersiella förmåga, långa erfarenhet, många kontakter och nätverk lär bli rena dynamiten för bolagsutvecklingen och därmed kursutvecklingen under lång tid framöver. Vi vet hur det gick i MEDA. 50 ggr insatsen.

Tack för kaffet !

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?