Post entry

Karo Bio, världens största marknad närmar sig..

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I dagarna presenterades resultatet av den s k INTERHEART-studien, där hela 12000 patienter från 52 länder ingått. I studien har förhållandet mellan akut hjärtinfarkt, risken för akut hjärtinfarkt och olika kolesterol värden, kvoter av dessa respektive APO-lipoproteiner (A1 och B) och kvot av dessa undersökts. Författarna av denna studie rekommenderar att man ska byta provtagning och gå över till APO protein. Den starkaste korrelationen hade Apo B/A1 kvoten, där minskning var lika med mindre risk för hjärtinfarkt och ökning gav en ökad risk. I studien hade vidare enbart Lipoprotein A1, Lp(a), en stark korrelation, med en 33% minskning av risken för infarkt vid sänkning av denna.Beträffande Eprotirome så sänker substansen båda dessa med mycket god effekt även vid den lägre doseringen. Det finns inga andra läkemedel på marknaden med denna effekt eller med det breda spektrum som Eprotirome påvisar.

Under måndagskvällen presenterade dessutom Merck och Schering data från den s k SEAS studien där det studerades kombinationen av de båda bolagens preparat simvastatin och ezetimibe; Vytorin, hos patienter med stenos i aorta i jämförelse med placebo. Studien påvisar inte den effekt gällande fortskridandet av aortavalvssjukdom som förväntatsvilket får ses som mkt intressant i ett "Karoperpektiv".Det gjordes även vissa negativa iaktagelser beträffande ökad risk för utv av Canser, men det anses som en slump..Vytorin är en riktig kassako med försäljning om 4 Miljarder USD per år hos Schering och flera BP verkar nästan desperata nu att finna kombinationspreparat eller alternativ till stastiner/ezetimibe. Dessa båda nyheter kring de läkemedel som har en av de största marknaderna i världen kan kraftigt komma att gynna Karo Bio och Eprotirome och om kombinationen med statiner faller ut som jag förväntar mig stärker detta min tro om kursnivåer mot 25-30:- under detta året baserade på ett mkt bra avtal med kanske..Schering eller Merck? Resultaten från studien väntas i Aug och jag menar att det finns stor anledning att anta att marknaden inom kort börjar spekulera i ett positivt utfall med de kraftiga kursrörelser det skulle generera.

M v h

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?