Post entry

Karo Bio - Let The Show Begin

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Har just fått en kort rapport från bolagsstämman och vill meddela följande. Tre projekt mot klinisk fas. Data från ER-beta cancer visar att tumören smälter bort. Kutym i branschen att avtal inom cancerprojekt skrivs först när projekt avancerat in i klinisk fas, vilket inte är långt borta. Ett avtal kan bli mycket stort.

Övriga projket som Nurr och GR löper på framåt. Detsamma gäller fibrosprojektet. Enligt närvarande på stämman finns väldigt mycket som kan hända under resterande del av året. Externa experter som tittat på ER-Beta MS är samtliga mycket imponerade. ER-Beta MS visar i preklinik att man kan reparera MS. Detta är ett paradigmskifte. Läkemedelskandidat kommer att utses inom kort och då går de födjupade diskussioner som nu pågår in i sin slutfas. KaroBio-kännaren Springman har tidigare uttryckt att ett avtal har potential att bli det största i svensk biotechhistoria. Karo Bio har, vad undertecknad känner till, inte officiellt kommenterat en eventuell storlek eller omfattning av ett möjligt avtal.

ROR-Gamma löper på riktigt riktigt bra och trots sekretessen kan vi vänta oss nya milestones under året. Pfizer sägs vara mycket nöjda och de har stora planer för detta projekt.

I närvaro av tidigare ordföranden så höll tillträdande styrelseordförande Anders Lönner en återhållsam men mycket samlad beskrivning av sig själv och vad han kan komma att bidra med. Han betonade dock att de förändringar som pågår i hela branschen, där de stora bolagen bantar bort mycket verksamhet, kommer ge bolag som Karo Bio mycket stora möjligheter att utvecklas till något betydande. Mer om detta och vilka nya projekt som kan tänkas landa i Karo Bio lär vi snart få höra mer om. Anders Lönner tar som bäst på sig kostymen. Han är känd för att kunna leverera avtal och utveckling. Number one i Sverige.

Kan även i sammanhanget vara värt att påminna om att övriga delar av styrelsen liksom VD Per Bengstsson håller mycket hög klass. Sibylle Lentz är en oerhört kompetent person i detta gebit. Detsamma gäller Thomas Hedström som kliver in i styrelsen.

2014 och framåt kommer bli mycket händelserikt för Karo Bio. Befintlig verksamhet accelererar inom kort. Samtidigt är det uppenbart att Anders Lönner och resten av ledningen bär planer för att utveckla bolaget till något utöver det vanliga. Prognosen är att stora rubriker är på väg.

Det är nu man skall köpa Karo Bio.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?