Post entry

Karo Bio: I väntan på PM!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

KaroBio är en av de mest spännande lifescience aktierna just nu. Där både ledningen är kompetenta och forskningen håller hög kvalite. I höstas och jul verkade det som alla väntade på PM. Istället kom ett intressant blogginlägg. Men aktien är troligen ändå en av det mest intressanta detta år och en given raket för 2014.

I senaste blogginlägget skrev VD för KaroBio att man inte kan skriva kursdrivande info i bloggen. VD verkade en aning irriterad i det han skrev. Det kan jag hålla med.

Delar av aktiebloggosfären och börsforum om KaroBio verkade ha inbillat sig att det skulle komma kraftigt kursdrivande nyheter innan jul eller kring nyår.

Det enda som kom ironiskt nog var ett blogginlägg som konstaterade att bloggen är för att beskriva hur företaget arbetar.

Det fanns två köpare av Karos aktier bland småsparare. De första som trodde att kursdrivande nyheter skulle komma innan nyår och hoppades att ett nytt blogginlägg skulle höja kursen dramatiskt.

Den andra kategorin läser på om företaget och läser vad som skrevs i det andra stycket i den senaste VD bloggen. De som följt bolaget länge och känner till och vet ganska snabbt vad VD skriver om. VD nämnde att de tre stora prekliniska projekten går framåt. Samarbetet med pfizer inom RORgamma har utvecklats väl. Kortsiktiga aktietraders av kategori 1 vet knappast vad det innebär och sålde av troligen då. Vi långsiktiga i bolaget sålde ej utan förstår vad det innebär.

I början av September utbetalades en Milestone till KaroBio av Pfizer. RedEyes LifeScience analytiker kommenterade händelsen i detta PM

"Karo Bio-aktien lyfter välförtjänt på börsen efter att bolaget meddelat att en milstolpe uppnåtts i samarbetet med Pfizer inom det samarbete bolagen har kring RORgamma. Bolaget är förhindrat från avtalet att ge detaljer kring vad som uppnåtts men vår spekulation är att en läkemedelskandidat valts."

Av info som VD i KaroBio presenterat visste man om att KaroBio skulle få en milestone av Pfizer i början av sommar. Då man troligen hittade en läkemedelskandidat inom RORgamma. RORGamma projektet har Karo drivit dels själv flera år och med Pfizer några år. Så projektet har förts i pre-klinisk form ganska länge. Om man har utsett en läkemedelskandidat från RORgamma forskningen är vad jag förstått att man tar RORgamma in i FAS 1 tillsammans med Pfizer. Om det stämmer så är det ett stort steg.

Jag har ingen uppfattning om marknaden för RORgamma men flera läkemedelsbolag tävlar om att hitta nya läkemedel mot autoimmuna sjukdomar. Ex Kancera som kommit en liten bit på väg i sin RORgamma forskning jämfört med Karos.

I KaroBios fall och flera läkemedels forskningsbolag verkar man veta om många nyheter i förväg. Det var i maj enligt info från företaget blev klart att Pfizer betalat ut en milestone till Karo. I September kom PMet om en milestone. Om det berodde på att en läkemedelskandidat inom RORgamma hittades så att en FAS 1 studie kan inledas är det ett markant framsteg.

ifrån senaste VD bloggen : "Vi har dessutom i dag tre mer framskridna prekliniska projekt som kommit en bra bit på väg, RORgamma, ERbeta MS och ERbeta cancer. Under det gångna året har vi nått viktiga framgångar och flyttat fram positionerna inom samtliga dessa tre områden. Det är verkligen glädjande och vi hoppas att det fortsätter på samma sätt framöver"

Det innebär att RORgamma projektet avancerat. Om Klas Palins teori från september 2013 stämmer. Innebär det att det finns goda chanser att ett PM kan inkomma snart med info att RORgamma avancerar in i klinik FAS 1. Samtidigt bör ännu en milestone betalas ut till KaroBio.

I slutet av senaste VD bloggen skrev VD: Eftersom att även intäktsläget förbättrats har vi under det senaste halvåret varit nästan kassaflödesneutrala. Det gör att våra grundförutsättningar har förbättrats påtagligt.

I tidigare presentationer från VD har hotet från en NE nedtonats kraftigt. Även i senaste delårsrapporten kunde man tolka intäktsläget att man räknade med en milestone, nytt avtal eller samarbete in början av 2014.

Eftersom att man i Karos fall visste om att avtalet och att en milestone skulle utbetalas. Kan möjligen VDs positiva utalanden om den ekonomiska situationen i början av 2014 bero på att man planerat en längre tid starten av RORgamma FAS 1. Då trillar en större milestone in automatiskt.

Flera insatta långsiktiga KaroBio aktieägare av kategori 2 har spekulerat i detta scenario. Sist kan man fråga sig om det nya labbet har med detta delvis att göra??

Inom Erbeta MS har bolaget sedan april då VD bloggen startat nämnt att ERbeta arbetet går vidare. Att bolaget kontinuerligt för samtal med intressenter.

Av kommentarer jag läst om KaroBio tror de flesta att ERbeta är i starten i den prekliniska fasen. Att ERbeta inte varit i Karos forskning så lång tid. Av det jag läst har Karo arbetat med ERbeta och de gäng olika substanser som är kopplade till det åtminstone 8 år. ERbeta MS är i sen klinisk fas och således även i ERbeta cancer. Dessa två nämns av VD vara två stora prekliniska projekt. En enkel googling visar att ERbeta har varit i karos forskningsregi 7-8 år.

ERbeta ägs av Karo och bolaget har patent på åtskilliga substanser kopplade till de nukleära receptorer som tillhör ERbeta. Om VD i Karo Bio skriver så här om ERbeta plattformen:

"

Under det gångna året har vi nått viktiga framgångar och flyttat fram positionerna inom samtliga dessa tre områden

"

Det borde innebära forskningsmässigt och avtalsmässigt. Eftersom VD uttrycks sig både väldigt positivt om ERbeta i stort sett hela året och nämnt kontinuerligt att ekonomiska samtal förs med fler intressenter. Borde ett samarbets forskningsavtal med BIG PHARMA inte vara så långt borta kan man tycka.

Om det gäller ERbeta MS eller ERbeta Cancer vet jag dock inte. Men ERbeta cancer nämndes i senaste VD bloggen som ett stort prekliniskt projekt. Det har liksom ERbeta-MS varit i KAROs forsknings regi åtskilliga år. Så hela ERbeta portföljen har flera år på nacken.

Därför tror jag att detta projekt likt RORgamma kommer delar av substanserna inom ERbeta avancera in i klinik FAS 1 under 2014 som läkemedelskandidater.

Förutom de tre större prekliniska projekten har KARO ett gäng mindre projekt som jag inte tar upp just nu. Men som det finns utförlig info i andra bloggar om Karo och företagets hemsida naturligtvis. Flera delar av dessa projekt samt KAROs tidigare projekt som man haft med andra big pharma. Kan återkomma i kombination med nyare projekt. Detta är ytterliggare en trigger för KARO. Exempelvis en substans som Karo försöker få tillbaka licensen från Merck som validerats i Fas2 tester bland annat.

Det har varit flera bloggar om KaroBios projekt hela hösten som handlat om hur mycket KaroBio skulle stiga vid ett PM om avtal och milestone/förlängning av RORgamma avtalet.

Det som flera kortsiktiga aktieägare trodde var att ett avtal skulle komma kring nyår eller tidigt i Januari. Men det är bara något som vissa aktietraders inbillat varandra. I min placeringshorisont är det 6-8 månader man bör äga KaroBio.

Nu tror jag dock att det kommer flera PM innan sommaren om avtal samt att kursen kan stiga flera hundra procent innan sommaren. Om flera av KAROS projekt går in i klinik eller sluts avtal om, ex ERbeta projekten. Då kommer KARO stiga mycket.

KARO har just nu ett väldigt lågt börsvärde sett till alla patent och forskningen som håller världsklass.

Efter den fina rapportperioden i tidig höst så borde kursen vara över 1 kr. Ändå harvar Karo just nu på 67 öre. Det betyder att det finns en fin uppsida kvar.

Jag har tidigare nämnt att Karo kan bli en tenbagger. Det finns uttrymme för det. Vid bra avtal inom ERbeta som leder till lyckade FAS1 studier. Ett Rorgamma avtal som förlängs och avancerar in i klinik och en kraftig milestone utbetalas. Det finns massa möjligheter till det.

Därför ska man som aktieägare i Karo vara långsiktig. Den enda faran anser jag är en Nyemission men där uttalade sig VD i senaste VD-bloggen ganska positivt om nästan neutralt kassaflöde. I senaste delårsrapporten utläste många lite optimistiskt bakom orden att ytterligare en milestone inte är så långt bort. Isåfall en milestone, FAS1 och ev. förlängning av RORgamma som RedEye spekulerade om.

KaroBio är hur man än ser på det. En av de mest spännande LifeScience aktierna just nu. Där både kvalitet hoss ledningen är ett föredöme och dess forskning.

Jag ligger tungt kvar i Karo och inväntar Starkt PM framöver!

STARKT KÖP!

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?