Post entry

Karo Bio, handelsstoppad..

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bolaget har handelsstoppats och besked väntas under måndagen.

Den troligaste orsaken till handelsstoppet är nog att studieresultaten från den avslutade studien men Eprotirome och statiner kommer presenteras samt möjligen att något om detta läckt ut i förhand vilket finns vissa mindre indikationer om i den senaste handeln, alternativt att ett bud på bolaget presenteras.

Goda resultat i studien kommer få oerhört stora konsekvenser i förlängningen eftersom substansen har helt unika egenskaper samt att det finns stora medicinska behov för komplement av denna typen av läkemedel då statinerna inte täcker de uppsatta målen. Goda resultat borgar för ett partneravtal med något BP som kan komma att bli enormt stort historiskt sätt, detta av flera anledningar.

Marknaden hör till världens största och t ex Vytorin som är ett kombinationspreparat från Merck och schering säljer för 4 Miljarder USD per år. Dessutom har Vytorin i en ny studie påvisat stora brister (se tidigare blogg) varför behovet från dessa stora läkemedelsjättar till alternativ får ses som stort. Av den anledningen kan det hela ju också handla om ett ev uppköpsbud men vi får se.

Min gissning är att vi vid positiva data gällande statinstudien får en initial uppgång i aktien mot ca 8-9:- med ett fortsatt starkt momentum mot spannet 12-15:-,

Ett bud på bolaget vid positiva data i statinstudien bör inte hamna under 15:-, troligen över 20:-.

En riktig nagelbitare under helgen..

M v h

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?