Post entry

Karo Bio - Det börjar brännas!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Senaste tidens tystnad och stora köp av Danske Bank tolkar jag som att det inom kort blir Anders Lönner Show. I Meda gav han aktieägarna 50 ggr insatsen. Vad blir det i Karo Bio? Det prekliniska projekt ER-Beta MS, visar på unika egenskaper att skydda och reparera det skadade myelinet hos MS-patienter. Något inget läkemedel i världen klarar av idag. Ett historiskt avtal kan vara nära men det stannar inte där. Ex betalade Roche nyligen 12 mdr för ett östrogenprojekt. m.m

Karo Bio är det lilla svenska Biotechbolaget som möts med största respekt ute i forskarvärlden. Även BigPharma ställer sig nu i ledet. Det är Karo Bio som jagas inte tvärtom. Det finns mycket som tyder på att slutet av 2014 kan bli mycket händelserikt.

MS-projektet

Efter MS-kongressen ECTRIMS i oktober förra året meddelade Karo Bios VD Per Bengtsson följande:

"Nyss hemkommen från den stora MS-konferensen ECTRIMS i Köpenhamn tänkte jag summera mina intryck.

För det första var det tydligt att branschen söker nya MS-läkemedel som verkar genom att ”reparera och skydda”. Det är dessa övergripande principer som är fokus, vilket bevisas av att det är så de flesta projekt positioneras idag. Dessa principer skiljer sig från dagens MS-läkemedel som ju verkar genom att hämma inflammationen. Vid årets ECTRIMS var det tydligt att man söker kompletteringar till denna historiskt dominerande behandlingsprincip. Som ni säkert känner till, är vårt ERbeta-projekt för MS helt inriktat på att reparera och skydda vilket ligger helt i linje med vad som nu efterfrågas. Det är också tydligt att man ser det potentiella värdet av att använda denna princip redan i tidiga behandlingsfaser av MS-sjukdomen. Det andra är att vi fick mycket fin respons på de resultat vi presenterade på kongressen tillsammans med forskare ifrån UCLA. Data visar att ERbeta skyddar hjärnan och stimulerar reparationen av de skadade myelinskikten som omger nervtrådarna. Sammanfattningsvis är mitt intryck är att flera stora aktörer riktar in sig mot behandlingsprinciper som liknar det vi utvecklar och att vårt projekt är attraktivt."

Det har tidigare meddelats här på Redeye, av "springman" att: Dr Seema Tiwari-Woodruff (UCLA, Los Angeles), som ansvarat för försöken runt MS, inte trodde att de fantastiska resultaten var sanna. När upptäckten gjordes var hon ivrig att göra om försöken. Till hennes stora glädje så upprepades samma resultat gång på gång. Hon har tidigare varit med om att publicera flera studier i vetenskapliga sammanhang. Hon har stor tyngd inom det neurologiska området, med MS som paradgren. Löpande studier under 2013 och 2014 har stärkt resultaten ytterligare för projektet vilket sannolikt betyder att ett historiskt miljardavtal är nära signering. Kanske det största i svensk biotechhistoria. Marknaden har ännu inte förstått ens en bråkdel av vidden på Karos MS resultat. Per Bengtsson har under hösten meddelat att man nu klivit in i fördjupade diskussioner med jagande partners.

Blockbusterpotential i flera projekt

De som inte känner till det bör veta att Karo Bio har många fler bollar i luften. Pfizer-avtalet "RoR-Gamma", Top-3 bland svenska biotechavtal, mot autoimmuna sjukdomar löper på och det sägs att Pfizer är mycket imponerade av de resultat som Karo Bio arbetat fram. Immunologi är ett högprioriterat område för Pfizer och att man valt Karo Bio säger en del om Karos kvaliteter. Nya milestones och start av Fas-1 studier är möjliga redan under slutet av 2014. Når projektet hela vägen väntar stora milestones samt royaltyintäkter i världsklass.

Inom området inflammation har Karo Bio projektet GR som av Redeyes biotechanalytiker, Klas Palin, beskrivits hålla Nobelprisklass. En uppdatering av projektet och möjligt avtal är en annan stor kurstrigger under 2014.

Andra projekt med närliggande avtalsmöjlighet är ER-Beta Cancer samt kandidaterna i Nurr-gruppen. Nurr-1, Nurr-77.

Roche betalade nyligen hela 12 Mdr för ett östrogenprojekt, mot bröstcancer, som precis startat fas I. ER beta agonister är de mest lovande substanserna med helt unika data mot bl.a. trippelnegativ bröstcancer. KB 9520 är inte alls långt bakom Seragon. Datan för KB9520 har dessutom en stark klinisk validering.

Även den idag obotliga sjukdomen Fibros söker bot och läkemedel. Karo Bio arbetar sedan förra året med ett tyskt världsledande projekt. Även i detta projekt kan det komma snart komma intressanta uppdateringar.

Samtliga projekt hos Karo Bio har potential att bli "Blockbusters". Läkemedel med en årlig försäljning överstigande 1 miljard dollar. Lägg till flera nya projekt i triggerlistan, vilket Per hintat om. Karo Bio är en tydlig kandidat till att bli årets aktie 2014.

50 ggr insatsen!

När Anders Lönner, år 1999, blev VD för Meda startades en närmast unik framgångssaga. Börsuppgången lät heller inte vänta på sig. Aktieägarna femtio-faldigade sina insatser inom loppet av bara en handfull år. Detta gjordes genom skickligt entreprenörskap. Ej på enskild produkt. Nu har han bytt ut VD posten i Meda mot styrelseklubban i Karo Bio. Lönner har köpt mycket aktier. Vad har han på gång i KARO BIO?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?