Post entry

Karo Bio - Årets aktie 2014?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Active är nära ett godkännande inom EU för laquinimod, som dämpar funktionsnedsättningen vid MS. En miljardmarknad räknat i dollar väntar. I ljuset av detta eventuella godkännande på fredag denna vecka, samt det ekonomiska värdet av ett sådant, framstår Karo Bio som en allt klarare lysande stjärna inom Biotech. Karo Bios prekliniska projekt ER-Beta MS, visar på unika egenskaper att skydda och reparera det skadade myelinet. Något inget läkemedel i världen klarar av idag. Ett historiskt avtal kan vara nära men det stannar inte där.

Karo Bio är det lilla svenska Biotechbolaget som möts med största respekt ute i forskarvärlden. Även BigPharma ställer sig nu i ledet. Det är Karo Bio som jagas inte tvärtom.

  • "Det finns mycket som tyder på att 2014 kan bli ett intressant år" VD kommentar bara dagar före årsslut 2014.

MS-projektet

När man ser miljardvärdena som väntar Active Biotechs symptomdämpande läkemedel kan man föreställa sig vad en "reparation av MS" kan komma att innebära för lilla Karo Bio med ett blygsamt börsvärde på 340 Mkr. Särskilt nu när finanserna börjar komma i ordning.

Efter MS-kongressen ECTRIMS i oktober meddelade Karo Bios VD Per Bengtsson följande:

"Nyss hemkommen från den stora MS-konferensen ECTRIMS i Köpenhamn tänkte jag summera mina intryck.

För det första var det tydligt att branschen söker nya MS-läkemedel som verkar genom att ”reparera och skydda”. Det är dessa övergripande principer som är fokus, vilket bevisas av att det är så de flesta projekt positioneras idag. Dessa principer skiljer sig från dagens MS-läkemedel som ju verkar genom att hämma inflammationen. Vid årets ECTRIMS var det tydligt att man söker kompletteringar till denna historiskt dominerande behandlingsprincip. Som ni säkert känner till, är vårt ERbeta-projekt för MS helt inriktat på att reparera och skydda vilket ligger helt i linje med vad som nu efterfrågas. Det är också tydligt att man ser det potentiella värdet av att använda denna princip redan i tidiga behandlingsfaser av MS-sjukdomen. Det andra är att vi fick mycket fin respons på de resultat vi presenterade på kongressen tillsammans med forskare ifrån UCLA. Data visar att ERbeta skyddar hjärnan och stimulerar reparationen av de skadade myelinskikten som omger nervtrådarna. Sammanfattningsvis är mitt intryck är att flera stora aktörer riktar in sig mot behandlingsprinciper som liknar det vi utvecklar och att vårt projekt är attraktivt."

Det har tidigare meddelats här på Redeye, av "springman" att: Dr Seema Tiwari-Woodruff (UCLA, Los Angeles), som ansvarat för försöken runt MS, inte trodde att de fantastiska resultaten var sanna. När upptäckten gjordes var hon ivrig att göra om försöken. Till hennes stora glädje så upprepades samma resultat gång på gång. Hon har tidigare varit med om att publicera flera studier i vetenskapliga sammanhang. Hon har stor tyngd inom det neurologiska området, med MS som paradgren. Löpande studier under 2013 har stärkt resultaten ytterligare för projektet vilket sannolikt betyder att ett historiskt miljardavtal är nära signering. Kanske det största i svensk biotechhistoria. Marknaden har ännu inte förstått ens en bråkdel av vidden på Karos MS resultat. Per Bengtsson har under hösten meddelat att man nu klivit in i fördjupade diskussioner med jagande partners.

Blockbusterpotential i flera projekt

De som inte känner till det bör veta att Karo Bio har många fler bollar i luften. Pfizer-avtalet "RoR-Gamma", Top-3 bland svenska biotechavtal, mot autoimmuna sjukdomar löper på och det sägs att Pfizer är mycket imponerade av de resultat som Karo Bio arbetat fram. Immunologi är ett högprioriterat område för Pfizer och att man valt Karo Bio säger en del om Karos kvaliteter. Nya milestones och start av Fas-1 studier är möjliga redan under 2014. Når projektet hela vägen väntar stora milestones samt royaltyintäkter i världsklass.

Inom området inflammation har Karo Bio projektet GR som av Redeyes biotechanalytiker, Klas Palin, beskrivits hålla Nobelprisklass. En uppdatering av projektet och möjligt avtal är en annan stor kurstrigger under 2014.

Andra projekt med närliggande avtalsmöjlighet är ER-Beta Cancer samt kandidaterna i Nurr-gruppen. Nurr-1, Nurr-77. Även den idag obotliga sjukdomen Fibros söker bot och läkemedel. Karo Bio arbetar sedan i höstas med ett tyskt världsledande projekt. Även i detta projekt kan det komma fina triggers under det kommande året. Samtliga projekt hos Karo Bio har potential att bli "Blockbusters". Läkemedel med en årlig försäljning överstigande 1 miljard dollar. Lägg till flera nya projekt i triggerlistan, vilket Per hintat om. Karo Bio är en tydlig kandidat till att bli årets aktie 2014.

Hela Karo Bio med flertalet Blockbuster-projekt och inkl miljardavtalet inom RoR-Gamma, värderas idag till extremt konservativa 340 Mkr. Jmf gärna med enprojekts bolaget Kancera med RoR-1 projektet som inte ens har ett avtal. Börsvärde 500 Mkr.

Karo Bios stora uppvärdering startar nu och med ett MS-avtal borde vi snart kunna börja räkna kronor på aktiekursen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?