Post entry

Sälj Kappahl-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Klädföretaget Kappahls aktie är ganska högt värderad trots skakig historik, tveksam affärsidé, ganska hög skuldsättning och ev luft i balansräkningen.

Ny reklamkampanj

Kappahl satsar tydligen på en ny reklamkampanj för att omprofilera sig som mer spännande än den "helylle-image" bolaget har: http://blog.svd.se/kultur/2013/10/30/kinky-kappahl/

Bild om kampanjen när den offentliggjordes i pressmeddelande 15 aug 2013: http://www.kappahl.com/Global/press/Autumn%202011/Pre-teaser_MBAB_130814.jpg

Reklamfilm ur kampanjen: http://www.youtube.com/watch?v=RwpeWJRWouU

I filmen går kvinna med ansiktsmask i underkläder i ett badrum i slow motion och tappar en ros på golvet.

Det handlar om en särskild klädkollektion från Kappahl som bolaget ska börja sälja i utvalda butiker 6 nov 2013.

Temat är tydligen ett samarbete med brittiska författarinnan Erika Leonard James (50 år) som skrivit den erotiska roman-trilogin "50 shades" ("Fifty Shades of Grey", "Fifty Shades Darker", och "Fifty Shades Freed") varav den första nu ska bli film med premiär i aug 2014.

http://en.wikipedia.org/wiki/E._L._James

http://en.wikipedia.org/wiki/Fifty_Shades_of_Grey_(film)

Om "50 shades of grey":

"It is the first installment in the Fifty Shades trilogy that traces the deepening relationship between a college graduate, Anastasia Steele, and a young business magnate, Christian Grey.

It is notable for its explicitly erotic scenes featuring elements of sexual practices involving bondage/discipline, dominance/submission, and sadism/masochism (BDSM)."

http://en.wikipedia.org/wiki/Fifty_Shades_of_Grey

Dvs boken handlar tydligen om en kärleksrelation mellan en universitetsstudent och en affärsman inkl deras särskilda sexuella aktiviteter.

Vad innebär tex BDSM?

Det kommer av delbegreppen B&D (bondage and discipline) samt S&M (sadomasochism eller sadism och masochism).

"BDSM is a variety of erotic practices involving dominance and submission, role-playing, restraint, and other interpersonal dynamics."

http://en.wikipedia.org/wiki/BDSM

"BDSM är en grupp erotiska tekniker.

I äldre svensk terminologi betecknas det som sadomasochism.

I huvudsakligen kretsar det kring användandet av makt och smärta i sexuellt syfte."

http://sv.wikipedia.org/wiki/BDSM

Tidningen Resumé skrev 30 okt 2013 om att det är bla Kappahls tidigare marknadschef Carina Ladow (numera chef för sortiment och design) som ligger bakom 50 shades-kampanjen: http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/10/30/sa-fick-kappahl-avtal-med-fifty-shades-of-grey-forfattaren/

Bakgrunden är att många på Kappahl hade läst boken "50 shades of grey" och pratade om den med varandra.

Ladow åkte sedan till London för att få till ett samarbete med författarinnan, för att lansera en "flärdfull" underklädeskollektion hos Kappahl med 50 shades-tema.

Avsikten med kollektionen var att den skulle bli "smakfull, exklusiv och vacker – inte porrig", enl vad Ladow berättar för Resumé.

Författarinnan Erika Leonard James själv har aktivt deltagit i utformningen av underklädeskollektionen.

Kappahl har även anlitat reklambyrån Holy Diver för kampanjen, men det mesta av arbetet med kampanjen uppges ha gjorts av Kappahl självt enl Resumé.

Enl Holy Divers hemsida har Holy Diver även gjort tex följande reklamfilm åt Kappahl: http://vimeo.com/72718193

Den är ett led i den separata kampanjen "Hey I like your style" som Kappahl lanserade hösten 2012.

Kappahls vd Johan Åberg i bolagets resultatrapport som kom 2 okt 2013:

"Vårt reklamkoncept 'Hey I like your Style' lanserades för ett år sedan och får goda betyg.

Kunden ser vår reklam och tycker om den."

http://investors.kappahl.com/files/press/kappahl/201310011046-1.pdf

Dvs kan 50 shades-kampanjen nu få fart på Kappahls intäkter och resultat så att aktien blir köpvärd?

Börskursen

Kappahl nu värt nästan 3 miljarder kr på börsen vid börskurs 38,30 kr.

Aktien har därmed mer än dubblats från en bottennivå på motsvarande ca 17-18 kr under okt 2012.

Ekonomi

Enl senaste resultatrapport hade Kappahls nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) kommit ner till 600-700 miljoner efter bla kapitaltillskott från aktieägarna på nästan 400 miljoner kr och fastighetsförsäljning.

Kappahls senaste bokföringsår (sep 2012-aug 2013):

• intäkter 4,75 miljarder kr (upp 3-4% från föregående bokföringsår)

• rörelsemarginal drygt 4% exkl engångsposter (upp från drygt 1%)

• resultat efter skatt 91 miljoner kr (upp från -224 miljoner kr)

• resultat per aktie 1,32 kr (upp från -5,32 kr)

Resultatet innehöll dock engångsposter på netto 50 miljoner kr (reavinst från fastighetsförsäljning samt engångskostnader för personauppsägningar och nedskrivningar).

Framöver har vd Johan Åberg målet att Kappahl ska ha:

• en intäktstillväxt på 4% per år i snitt över en konjunkturcykel

• en rörelsemarginal på 10%

Aktiens värderingsnivå

Säg att Kappahl inom 2-3 år kan nå följande:

• intäkter på 5 miljarder kr

• en rörelsemarginal på 6-7%

• en ränta på 7-8% per år på nettoskulden

• skattesats 22%

Då blir resultatet efter skatt drygt 200 miljoner kr per år motsvarande ett resultat per aktie på knappt 3 kr per år.

Utifrån det handlas aktien vid nuvarande börskurs 38,30 kr till ett p/e-tal på drygt 13.

Dvs vem vill köpa en aktie i ett bolag som:

• inom 2-3 år kommer att generera ett resultat per aktie som innebär ett p/e-tal på över 13

• har en skakig historik där frågetecken finns för om bolagets affärsidé håller

• där skuldsättningen kommit ner men nettoskulden ändå utgör 23% av börsvärdet

• har ev "luft" i balansräkningen i form av abstrakta immateriella anläggningstillgångar på över 1,3 miljarder kr per slutet av aug 2013 (motsvarande 48% av totala tillgångar och 97% av eget kapital)

Om Kappahl hamnar i en ny svacka finns risk för att de immateriella anläggningstillgångarna måste skrivas ned, i värsta fall till noll kr vilket då i princip urholkar det egna kapitalet helt.

Då lär Kappahl behöva be om nytt stort kapitaltillskott från aktieägarna vilket lär leda till förstärkt nedgång i börskursen.

Risknivån i aktien är alltså hög pga:

- frågetecken för om affärsidén håller

- icke obetydlig skuldsättning

- stora immateriella anläggningstillgångar

I den positiva vågskålen finns bla att bolaget i senaste resultatrapporten hänvisar till att bolagets utveckling påverkades negativt av ogynnsamt väder i form av att det var fortsatt varmt under en ganska lång bit in i hösten (vilket väl då missgynnade försäljning av varmare och dyrare höstkläder).

Sådana vädereffekter är väl att betrakta som tillfälliga och lär i snitt kompenseras av motsvarande positiva vädereffekter under andra år.

De senaste kvartalen

Kappahls intäkter och bruttomarginal de senaste kvartalen:

Intäkter:
sep-nov 2010: 1 341 miljoner kr (0%)
dec 2010-feb 2011: 1 188 miljoner kr (-5%)
mars-maj 2011: 1 237 miljoner kr (+1%)
jun-aug 2011: 1 208 miljoner kr (-6%)

sep-nov 2011: 1 193 miljoner kr (-11%)
dec 2011-feb 2012: 1 119 miljoner kr (-6%)
mars-maj 2012: 1 146 miljoner kr (-7%)
jun-aug 2012: 1 129 miljoner kr (-7%)

sep-nov 2012: 1 245 miljoner kr (+4%)
dec 2012-feb 2013: 1 148 miljoner kr (+3%)
mars-maj 2013: 1 210 miljoner kr (+6%)
jun-aug 2013: 1 148 miljoner kr (+2%)

Bruttomarginal:
sep-nov 2010: 63% (-2 procentenheter)
dec 2010-feb 2011: 57% (-1 procentenhet)
mars-maj 2011: 60% (-5 procentenheter)
jun-aug 2011: 54% (-6 procentenheter)

sep-nov 2011: 58% (-5 procentenheter)
dec 2011-feb 2012: 52% (-5 procentenheter)
mars-maj 2012: 59% (-1 procentenhet)
jun-aug 2012: 57% (+3 procentenheter)

sep-nov 2012: 63% (+5 procentenheter)
dec 2012-feb 2013: 55% (+3 procentenheter)
mars-maj 2013: 61% (+2 procentenheter)
jun-aug 2013: 57% (0 procentenheter)

Dvs positivt med intäktstillväxt under de senaste kvartalen, men då är det efter två år med fallande intäkter.

Även bruttomarginalen steg under de senaste kvartalen (utom det sista då den låg oförändrad), men då var det också efter flera tidigare kvartal med fallande bruttomarginaler.

Det senaste bokföringsåret kan alltså tolkas som en viss återgång mot normala nivåer i intäkter och bruttomarginal.

De senaste åren

Kvartalssiffrorna innebär följande utveckling de senaste bokföringsåren:

Intäkter:
sep 2009-aug 2010: 5 111 miljoner kr
sep 2010-aug 2011: 4 974 miljoner kr (-3%)
sep 2011-aug 2012: 4 587 miljoner kr (-8%)
sep 2012-aug 2013: 4 751 miljoner kr (+4%)

Bruttomarginal:
sep 2009-aug 2010: 62%
sep 2010-aug 2011: 59%
sep 2011-aug 2012: 57%
sep 2012-aug 2013: 59%

Nettoresultat:
sep 2009-aug 2010: 402 miljoner kr
sep 2010-aug 2011: 68 miljoner kr
sep 2011-aug 2012: -224 miljoner kr
sep 2012-aug 2013: 91 miljoner kr

Dvs på två år (från sep 2009-aug 2010 till sep 2011-aug 2012) tappade Kappahl ca 500 miljoner kr i årsintäkter, även om ca 150 miljoner kr återhämtades under sep 2012-aug 2013.

Vad gäller bruttomarginalen var fallet 5 procentenheter (från 62% under sep 2009-aug 2010 till 57% under sep 2011-aug 2012), varav en återhämtning med 2 procentenheter gjordes under sep 2012-aug 2013.

Mer om Kappahl

Kappahl är baserat i Mölndal ca 1 mil söder om Göteborg.

Totalt har bolaget ca 4 500 anställda.

Geografiskt finns Kappahl i:

• Norden (Sverige, Norge och Finland)

• Östeuropa (Polen och Tjeckien)

//Edit: 14 okt 2013 kom Kappahl med pressmeddelande om att bolaget lägger ner verksamheten i Tjeckien: http://www.kappahl.com/Documents/Press/2013%20Pressmeddelanden/131014%20KappAhl%20lämnar%20Tjeckien.pdf

Enl pressmeddelandet bla:

"Den allmänna marknadssituationen i Tjeckien har försvårats sedan KappAhls första butiksöppnande 2009.

Butikerna i Tjeckien har inte nått förväntad lönsamhet."

//

Per slutet av aug 2013 hade Kappahl 390 butiker fördelade enl följande:

Sverige 160 st (42%)

Norge 103 st (26%)

Finland 65 st (17%)

Polen 52 st (13%)

Tjeckien 5 st (1,3%)

- - -

Summa 390 st (100%)

Dvs ganska många butiker i Polen (över 50 st).

Antalet butiker har varit i stort sett oförändrat under det senaste bokföringsåret (sep 2012-aug 2013).

Netto har det totala antalet butiker ökat med 2 st (varav 3 nya butiker i Finland samtidigt som 1 butik har stängts i Polen).

Sverige ökade ett tag med 2 nya butiker men sedan stängdes 2 butiker senare under året varför nettot blev 0 nya butiker totalt sett under året.

Norge ökade med 1 ny butik med sedan stängdes 1 butik senare under året, varför nettot även där blev 0 nya butiker.

Fördelning av Kappahls intäkter per land (under senaste bokföringsåret sep 2012-aug 2013):

Sverige 2 506 miljoner kr (53%)

Norge 1 263 miljoner kr (27%)

Finland 604 miljoner kr (13%)

Polen 350 miljoner kr (7%)

Tjeckien 28 miljoner kr (0,6%)

- - -

Summa 4 751 miljoner kr (100%)

Intäkterna i Polen och Tjeckien är relativt sett lägre än antal butiker i de två länderna, vilket indikerar att Kappahl säljer sina kläder till lägre prisnivåer i dessa två länder.

Intäktsförändring per land från bokföringsåret sep 2011-aug 2012 till bokföringsåret sep 2012-aug 2013:

Polen +6%
Finland +5%
Sverige +5%
Norge 0%
Tjeckien -10%
- - -
Summa +4%

Intäktsförändring per land exkl valutaeffekter:

Finland +9%
Polen +7%
Sverige +5%
Norge +3%
Tjeckien -3%

Förändring av antalet butiker (från slutet av aug 2012 till slutet av aug 2013):

Sverige 0%
Norge 0%
Finland +5%
Polen -2%
Tjeckien 0%
- - -
Summa +0,5%

Inriktning

Kappahl har väl kunnat växa fram under de senaste decennierna som en klädbutikskedja med butiker i hyggliga lägen och hyfsade kläder till hyfsade prisnivåer.

Tidigare har det räckt för att bolaget ska visa hygglig lönsamhet.

I den gamla världen har det inte varit så hård konkurrens, utan bara man haft butiker i hyfsade lägen med ett hyfsat sortiment har det räckt för att sälja en hel del kläder.

Men i den nya världen med ökad konkurrens från tex billiga och snygga kläder via internet, kan det tolkas som nya utmaningar för gamla klädföretag som Kappahl med ganska vag inriktning.

De senaste årens skakiga utveckling kan vara ett symptom på att Kappahls affärsidé inte längre håller, åtminstone inte lika bra som tidigare.

Så här formulerar Kappahl sin inriktning på bolagets hemsida:

"KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj."

http://investors.kappahl.com/index.php?p=about&afw_lang=sv

Dvs i praktiken innebär väl det en väldigt bred och lite otydlig inriktning.

Generellt sett verkar Kappahls kläder vara tristare och dyrare än tex H&M:s kläder.

H&M verkar ha mycket bättre känsla för vilka kläder som är snygga.

• Ur Kappahls klädsortiment: http://www.kappahl.se/category/estore/artiklar/dam/kategorier/alla_damplagg/

• Ur H&M:s klädsortiment: http://www.hm.com/se/subdepartment/LADIES

Ok, alla kan väl inte ha sådana tajta byxor och kortkorta kjolar som i H&M:s sortiment, men man behöver väl inte ha trista kläder för det.

Och visst kanske det finns en hel del som inte tycker att Kappahls kläder är så trista osv.

Nästa hållpunkter

Nästa hållpunkterna för Kappahl är följande:

• 4 dec 2013: bolagsstämma

• 14 jan 2014: resultatrapport för sep-nov 2013 (dvs det första kvartalet i bolagets innevarande bokföringsår sep 2013-aug 2014)

Kappahls vd Johan Åberg

Åberg utsågs till Kappahls vd i okt 2011 med tillträde från slutet av 2011/början av 2012: http://investors.kappahl.com/files/press/kappahl/1555072-2.pdf

Innan dess var han under 2-3 år vd för hemmafixar-varuhuskedjan Jula: http://sv.wikipedia.org/wiki/Jula_AB

Han har även jobbat på bla hemelektronik-kedjan Onoff (numera i konkurs) samt H&M.

Åberg kom väl in som ny Kappahl-vd för att rädda det sjunkande skeppet efter att bolaget hamnat i kris under förre vd:n och storägaren Christian Jansson tid.

Bla gick då tydligen Julas ägare in och investerade en hel del i Kappahl-aktier, tack vare stort förtroende för Åberg och att han skulle lyckas vända på Kappahls dåliga utveckling.

Så här sa Julas finanschef Mikael Fellbrandt till nyhetsbyrån Dirket om att Jula köpt 0,4% av Kappahl i slutet av 2011 efter beskedet om att Åberg blir ny Kappahl-vd:

"Vi vet att Johan är handlingskraftig och det behövs om bolaget ska kunna vända utvecklingen."

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3388103.ece

Hittills verkar det ha varit en god affär för Jula för under nov och dec 2011 låg Kappahl-aktien kring 25 kr och idag ligger den kring 38 kr (i börshandelns inledning fre 1 nov 2013).

Jula grundades i slutet av 1970-talet av Lars-Göran Blank och nu är det tydligen en Karl-Johan Blank (Lars-Görans son?) som är Julas koncernchef.

Dvs bolaget verkar ägas av familjen Blank.

Enl Julas hemsida:

"Jula ägs av far och son Lars-Göran Blank och Karl-Johan Blank."

http://www.jula.se/om-jula/

Videoklipp från 2 okt 2013 där Åberg presenterar Kappahls senaste resultatrapport (för bolagets q4, dvs jun-aug 2013, och hela det senaste bokföringsåret sep 2012-aug 2013): http://financialhearings.nu/131002/kappahl/

Han visar där bla en bild med ett urval av de kampanjer Kappahl körde under bolagets q4.

"Very nice!", säger Åberg om dem och uppger att de alla var designade av Kappahl självt.

Han pekar även på att Kappahl fortsatte att förbättra sitt rörelseresultat under bolagets q4, och att de jämförbara intäkterna var +2% jämfört med föregående års q4.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

• Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

• Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Kappahl-aktien vid en börskurs på 38,30 kr (slutkursen igår tors 31 okt 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?