Post entry

Kappahl

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i kläd-butikskedjan Kappahl köpvärd eller ej?

Intryck:

1)

Entreprenören Per-Olof Ahl startar Kappahl i Sverige på 1950-talet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kappahl

Inriktningen på kläder (särskilt kappor) till lågpris blir en stor succé och folk köar utanför för att få komma in.

Något liknande koncept hade inte synts till i Sverige tidigare.

2)

Kappahl bygger upp ett stort butiksnät och namnet Kappahl blir ett standard-varumärke som ett huvudalternativ för dit man går och tittar när kläder ska köpas in till familjen.

3)

Fast forward till modern tid:

Per-Olof Ahl är död sedan länge.

Han dog år 1996 då han var 77 år gammal.

Bolaget Kappahl finns kvar i form av ett stort butiksnät, men har sedan länge ägare och en företagsledning som saknar känsla för bra kläder som lockar kunderna.

Varumärket Kappahl har blivit trist och saknar attraktionskraft, vilket gör att kunderna sviker.

Dvs nyckelfråga:

...Går det ännu att omvandla Kappahl till ett spännande klädföretag med god ekonomisk utveckling?

...Eller är det för sent och bara att stå vid sidan av och se skeppet sjunka?

Jämför klädkedjan H&M vars grundare Erling Persson öppnade sin första klädbutik ("Hennes") redan år 1947 (6 år innan P-O Ahl skulle öppna den första butik år 1953).

Genom

...stor skicklighet

...känsla för attraktiva kläder

...hårt arbete

...ägarkontinuitet (med familjen Persson som fortsatt huvudägare med aktiv roll i H&M:s styrelse och ledning)

//Edit: Erlings son Stefan Persson är H&M:s styrelseordförande, och Stefans son Karl-Johan Persson är vd.

Risk för "nepotism"?

//

har H&M byggt upp

...ett butiksnät på 3 000-4 000 st butiker i 45 länder runt om i världen (plus ytterligare länder där utomstående franchise-tagare driver H&M-butiker)

...och ett börsvärde på över 500 miljarder kr (vid börskurs över 320 kr).

Kappahl som haft lika goda ursprungliga förutsättningar sitter med

...300-400 st butiker (i 4 st länder; Sverige, Norge, Finland och Polen)

...och ett börsvärde på ca 2 miljarder kr vid börskurs 25-30 kr.

Medan H&M lyckats skapa kläder med lågt pris och hög modegrad, verkar Kappahl ha misslyckats med att positionera sig som en spännande butikskedja.

Istället verkar Kappahl vara för mycket "trist mainstream" utan förmåga att locka kunderna.

Kappahl kan tolkas som för mycket "middle of the road" för att kunna skapa något intryck hos kunderna.

//Edit: Därmed inte sagt att H&M-aktien är köpvärd.

Mer om H&M-aktiens värderingsnivå i tidigare blogginlägg (från 3 juli 2015): http://www.redeye.se/aktiebloggen/borsen

...Men H&M verkar åtminstone vara en högvärderad aktie i ett bra bolag,

...medan Kappahl verkar vara en högvärderad aktie i ett dåligt bolag.

Edit 2: Kappahl kan tex jämföras med telekom-operatören Teliasonera (som har abonnenter på fasttelefoni och mobiltelefoni etc).

Dvs det verkar mest vara gamla pensionärer som är kunder hos Kappahl och Teliasonera (eftersom de är för gamla för att inse att det finns mycket bättre alternativ, tex särskilt med de senaste årens trend där väsentliga förbättringar skett för kunderna vad gäller utbud och priser för kläder man kan köpa via internet).

Och i takt med att pensionärerna dör ut så minskar Kappahls och Teliasoneras trogna kundstockar.

//

Nedan Kappahls ekonomiska utveckling.

Kappahls bokföringsår varar

...från sep ena året

...tom aug året därpå.

Kappahls ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

sep 2008-aug 2009: 4,9 miljarder kr

sep 2009-aug 2010: 5,1 miljarder kr (+5%)

sep 2010-aug 2011: 5,0 miljarder kr (-3%)

sep 2011-aug 2012: 4,6 miljarder kr (-8%)

sep 2012-aug 2013: 4,8 miljarder kr (+4%)

sep 2013-aug 2014: 4,7 miljarder kr (0%)

sep 2014-maj 2015 (9 mån): 3,4 miljarder kr (-3%)

Rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter):

sep 2009-aug 2010: 11%

sep 2010-aug 2011: 4%

sep 2011-aug 2012: -1%

sep 2012-aug 2013: 5%

sep 2013-aug 2014: 6%

sep 2014-maj 2015 (9 mån): 4% (6% under 9 mån året innan)

Nettoresultat (resultat efter skatt):

sep 2008-aug 2009: 315 miljoner kr

sep 2009-aug 2010: 402 miljoner kr (+28%)

sep 2010-aug 2011: 68 miljoner kr (-83%)

sep 2011-aug 2012: -224 miljoner kr (-429%)

sep 2012-aug 2013: 91 miljoner kr (+141%)

sep 2013-aug 2014: 129 miljoner kr (+42%)

sep 2014-maj 2015 (9 mån): 81 miljoner kr (-16%)

Under året sep 2012-aug 2013 ingick en reavinst på 76 miljoner kr (från försäljning av fastighet) i Kappahls resultat före skatt.

Kappahls ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter (förändring jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare):

2012/2013:

q1 (sep-nov 2012): 1,2 miljarder kr

q2 (dec 2012-feb 2013): 1,1 miljarder kr

q3 (mars-maj 2013): 1,2 miljarder kr

q4 (jun-aug 2013): 1,1 miljarder kr

2013/2014:

q1 (sep-nov 2013): 1,2 miljarder kr (0%)

q2 (dec 2013-feb 2014): 1,1 miljarder kr (-3%)

q3 (mars-maj 2014): 1,2 miljarder kr (-1%)

q4 (jun-aug 2014): 1,2 miljarder kr (+3%)

2014/2015:

q1 (sep-nov 2014): 1,2 miljarder kr (-6%)

q2 (dec 2014-feb 2015): 1,1 miljarder kr (+2%)

q3 (mars-maj 2015): 1,1 miljarder kr (-6%)

Rörelsemarginal (förändring jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare):

2012/2013:

q1 (sep-nov 2012): 15%

q2 (dec 2012-feb 2013): -3%

q3 (mars-maj 2013): 5%

q4 (jun-aug 2013): 4%

2013/2014:

q1 (sep-nov 2013): 8% (-7 procentenheter)

q2 (dec 2013-feb 2014): 0% (+3 procentenheter)

q3 (mars-maj 2014): 8% (+3 procentenheter)

q4 (jun-aug 2014): 6% (+2 procentenheter)

2014/2015:

q1 (sep-nov 2014): 8% (0 procentenheter)

q2 (dec 2014-feb 2015): 1% (+0,5 procentenheter)

q3 (mars-maj 2015): 4% (-5 procentenheter)

...Dvs höstkvartalet (sep-nov) verkar vara Kappahls säsongsmässigt starkaste varje år (förmodligen för att folk då köper vinterkläder inför vintern).

...Vinterkvartalet däremot (dec-feb) verkar vara det säsongsmässigt svagaste.

...Vår- och sommarkvartalen verkar vara "mellankvartal".

Nettoresultat (förändring jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare):

2012/2013:

q1 (sep-nov 2012): 115 miljoner kr

q2 (dec 2012-feb 2013): -64 miljoner kr

q3 (mars-maj 2013): 32 miljoner kr

q4 (jun-aug 2013): 33 miljoner kr

2013/2014:

q1 (sep-nov 2013): 62 miljoner kr (-53 miljoner kr)

q2 (dec 2013-feb 2014): -7 miljoner kr (+57 miljoner kr)

q3 (mars-maj 2014): 42 miljoner kr (+10 miljoner kr)

q4 (jun-aug 2014): 32 miljoner kr (-1 miljon kr)

2014/2015:

q1 (sep-nov 2014): 61 miljoner kr (-1 miljon kr)

q2 (dec 2014-feb 2015): -3 miljoner kr (+4 miljoner kr)

q3 (mars-maj 2015): 23 miljoner kr (-19 miljoner kr)

Kappahls kvartalssiffror ovan blir följande i årstakt för senast rapporterade 12 mån:

Intäkter:

jun 2013-maj 2014: 4,7 miljarder kr

jun 2014-maj 2015: 4,6 miljarder kr (-2%)

Rörelsemarginal:

jun 2013-maj 2014: 5,2%

jun 2014-maj 2015: 4,6%

Nettoresultat:

jun 2013-maj 2014: 130 miljoner kr

jun 2014-maj 2015: 113 miljoner kr (-13%)

Som jämförelse är Kappahl värt drygt 2 miljarder kr på börsen beräknat som

...ca 77 miljoner st utestående Kappahl-aktier

gånger

...börskurs 27,10 kr som Kappahl-aktiens slutkurs fre 3 juli 2015

Dvs vem vill köpa ett bolag för över 2 miljarder kr om bolaget har

...intäkter på 4-5 miljarder kr per år (i fallande trend)

...ett nettoresultat på drygt 100 miljoner kr per år på de intäkterna

Det innebär att Kappahl-aktien värderas till ett p/e-tal på 18-19 (börsvärde delat med nettoresultat, eller börskurs delat med nettoresultat per aktie).

Aktieinvesterarna verkar alltså räkna med goda resultatökningar för Kappahl de kommande åren.

Varför skulle annars aktien handlas så högt som ca 27 kr motsvarande p/e 18-19?

Här i bloggen är dock uppfattningen att Kappahl kan få svårt att prestera sådana resultatökningar framöver, varför en klart lägre börskurs i så fall är motiverad.

Balansräkningen

I och för sig positivt att Kappahl inte har en jättehög skuldsättning.

Per slutet av maj 2015 hade Kappahl en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 245 miljoner kr.

Det motsvarar 11-12% av Kappahls börsvärde på drygt 2 miljarder kr.

I och för sig kan även en sådan skuldsättning anses vara oroväckande givet den vacklande utvecklingen för Kappahls intäkter och resultat.

När Kappahls ekonomiska utveckling började försämras häromåret, valde bolaget att minska sin skuldsättning:

...Under bokföringsåret sep 2012-aug 2013 såldes en fastighet för knappt 500 miljoner kr, vilket gav en reavinst på 70-80 miljoner kr.

...I slutet av 2012 bad Kappahl aktieägarna om nästan 400 miljoner kr i kapitaltillskott, vilket erhölls genom utförsäljning av nya Kappahl-aktier till aktieägarna.

I samband med kapitaltillskottet sålde Kappahl ut ca 225 miljoner st nya Kappahl-aktier.

Efter omvänd split (då 6 gamla Kappahl-aktier blev 1 ny) innebar kapitaltillskottet att motsvarande 37-38 miljoner st nya Kappahl-aktier såldes ut.

Dvs det är nästan hälften av dagens totalt ca 77 miljoner st utestående Kappahl-aktier.

Kapitaltillskottet var ev nödvändigt pga kris i Kappahl (pga hög skuldsättning men försämrad utveckling av intäkter och resultat).

Men det ledde alltså till en massiv utspädning av befintlig aktiestock.

Allt annat lika är ju det förödande för ett bolags aktiekurs att sälja ut så stora mängder nya aktier.

Förenklat sjunker ju en akties motiverade värde, ju fler utestående aktier ett bolag har.

Kappahl-aktiens historiska kursutveckling:

...Verkar som att aktien började handlas i feb 2006 i 80-90 kr.

//Edit: Enl Wikipedia:

...Kooperativa Förbundet sålde 2004 Kappahl till riskkapitalbolagen Nordic Capital och Accent Equity Partners.

...Den 23 februari 2006 noterades Kappahl på Nasdaq Stockholm (dvs Stockholmsbörsen).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kappahl

//

...Steg sedan kraftigt till en topp på över 260 kr uppnådd våren 2010.

...Men därefter kraftig besvikelse hos aktieinvesterarna, och aktien sjönk ner till under 20 kr i slutet av 2012.

...Sedan ny optimism och återhämtning till topp på 45 kr i slutet av 2014.

//Edit: Beror väl bla på att aktieinvesterarna tog intryck av

...driftige affärs- och industrimannen Rune Andersson som ny huvudägare.

/Edit: Per slutet av maj 2015 var Andersson (via sitt bolag Mellby Gård) klart största aktieägare i Kappahl med en ägarandel på 20%.

Med Kappahls börsvärde i drygt 2 miljarder kr vid börskurs 27,10 kr innebär det att Anderssons ägarandel är värd över 400 miljoner kr.

Dvs han måste tro starkt på Kappahls framtid.

/

Bla har Andersson tillsatt sin "högra hand" Anders Bülow som Kappahls styrelseordförande.

...utnämning hösten 2011 av Johan Åberg som ny Kappahl-vd.

Andersson blev ju under 1980-talet en kelgris på börsen då han fick ordentlig fart på gummiproduktbolaget Trelleborg som bla blev delägare i gruvbolaget Boliden osv.

Tex ur artikel i Sydsvenska Dagbladet från år 2005:

Själv flyttade Rune Andersson för tjugo år sedan ned till Skåne för att rädda Trelleborgskoncernen.

Han blev 1980-talets börsgunstling och gjorde sig en förmögenhet på den kraftiga kursuppgången för Trelleborgs aktie.

När Rune Andersson slutade som vd och istället blev styrelseordförande för Trelleborgskoncernen vändes framgångarna till flera år av motgångar och rykten om konkurshot.

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/anderssons-soner-pa-vag-att-ta-over/

Och:

Själv fyller Rune Andersson 59 år i mitten av oktober (2005) och börjar så smått trappa ner på arbetsveckorna.

Förra året (2004) avgick han som styrelseordförande för Trelleborgskoncernen.

Strax före jul lockade han över sin forne medarbetare Anders Bülow till vd-jobbet för familjens holdingbolag.

...Anders Bülow har varit dotterbolags-vd i Trelleborgskoncernen

...och avgick som vd för det då krisdrabbade gruvföretaget Boliden för ett par år sedan.

Båda herrarna har varit med om såväl succéer som fiaskon.

Boliden blev en flopp som eget börsföretag i Canada och fick räddas undan konkurs hem till Sverige av Rune Anderssons tidigare kompanjon Carl Bennet.

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/anderssons-soner-pa-vag-att-ta-over/

//

...Men från den toppen på 45 kr i slutet av 2014 har aktieinvesterarna återigen blivit besvikna och börskursen fallit kraftigt till en botten på nuvarande kursnivå 27,10 kr per slutet av fre 3 juli 2015.

Bla besked nu i veckan som gick (tis 30 jun 2015) att Kappahl sparkar Johan Åberg som vd: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/06/30/kappahl-byte-av-verkstallande-direktor-i-kappahl-ab-publ.html

Som skäl anför styrelseordf Anders Bülow följande (enl pressmeddelandet i länken ovan):

Johan Åberg har lagt ner ett framgångsrikt arbete på att vända KappAhls utveckling under de senaste åren.

Styrelsen gör nu bedömningen att det fordras en ny ledare med en mer branschspecifik erfarenhet för att lyckas nå företagets långsiktiga mål.

Dvs de verkar ha kommit till insikt om att Åberg pga bristande erfarenhet inte har någon känsla för kläder!

Förutom Bülow i Kappahl-styrelsen sitter tydligen förre Kappahl-huvudägaren och vd:n Christian Jansson där: http://www.kappahl.com/sv-SE/om-kappahl/finansiell-information/bolagsstyrning/styrelse/

Dvs ett intryck är att det var Janssons bristande förmåga de senaste åren som skapade den kris Kappahl nu har hamnat i.

Åberg gjorde vad han kunde för att vända utvecklingen, men nu verkar det alltså inte räcka till.

Fördelning per land av Kappahls antal butiker per slutet av maj 2015:

Sverige 167 st

Norge 100 st

Finland 62 st

Polen 43 st


Summa Kappahl 372 st

Det innebär följande procentuella fördelning av Kappahls antal butiker per land i slutet av maj 2015:

Sverige 45%

Norge 27%

Finland 17%

Polen 12%


Summa Kappahl 100% (372 st butiker)

Förändring av antalet Kappahl-butiker det senaste rapporterade året (dvs från slutet av maj 2014 till slutet av maj 2015):

Sverige +1 butik

Norge -1 butik

Finland -2 butiker

Polen -4 butiker


Summa Kappahl -6 butiker

Sammantagen reflektion

Utifrån allt som framkommit i detta blogginlägg blir rekommendationen "sälj" för Kappahl-aktien vid börskurs 27,10 kr.

Det var aktiens slutkurs på Stockholmsbörsen fre 3 juli 2015.

I bästa fall verkar man kunna tolka det som att Kappahl på sikt kan bli ett stabilt klädföretag om den pågående försämringen av bolagets ekonomiska utveckling stoppas.

Men som det ser ut finns inte mycket som tyder på det.

Snarare frågetecken för om Kappahls affärsinriktning över huvud taget håller, och om bolaget kommer att finnas kvar (åtminstone i nuvarande form) inom några år.

Immateriella anläggningstillgångar

Som nämnt ovan har Kappahl en nettoskuld på 200-300 miljoner kr motsvarande 11-12% av börsvärdet.

En annan risk är att Kappahl har en hel del ev "luft" bland tillgångarna i bolagets balansräkning.

Det är abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar ("ia-tillgångar") bokförda till 1,3-1,4 miljarder kr per slutet av maj 2015.

Det motsvarade då:

...48% av totala tillgångar (bokförda till 2,8 miljarder kr)

...hela 84% av Kappahls egna kapital på 1,6 miljarder kr (bokfört värde på tillgångar minus skulder)

En käpphäst här i bloggen är att stora ia-tillgångar innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie, och bör innebära att aktien värderas lägre än annars.

Orsaken är risken för stora nedskrivningar av ia-tillgångarnas bokförda värde, om Kappahls ekonomiska försämring fortsätter.

Då kan en stor del av det egna kapitalet urholkas vilket kräver stort kapitaltillskott för att Kappahl ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Och sådant kapitaltillskott lär i så fall begäras genom ny utförsäljning till aktieinvesterare av stora mängder nya Kappahl-aktier, vilket då lär sänka aktien osv.

Dvs risker i Kappahls balansräkning:

...en nettoskuld på 11-12% av börsvärdet

...ia-tillgångar på 84% av eget kapital

Det i kombination med dålig utveckling i resultaträkningen (dvs för intäkter och resultat), gör inte bilden särskilt ljus för Kappahl och Kappahl-aktien.

Åtminstone innebär det stora risker i Kappahl-aktien vilket gör att aktien bör värderas lägre än annars (tex att aktiens p/e-tal inte bör ligga på nuvarande höga 18-19) osv.

Kappahl-vd:n Johan Åberg i resultatrapport (från 23 jun 2015) avseende bolagets q2 (vårkvartalet mars-maj 2015):

”I arbetet med vår plan för KappAhl är vi nu i en fas där vi väljer att inte slå av på takten.

Med fortsatt god kontroll på våra kostnader fortsätter vi att

...bygga om våra butiker

...och göra investeringar i viktiga utvecklingsprojekt”

Och:

Svag försäljning i maj (2015)

Maj månad blev en besvikelse avseende såväl utvecklingen av försäljningen som resultatet.

Detta påverkade hela det tredje kvartalet och medförde att omsättningen sjönk med 5,9 procent och rörelseresultatet blev 42 (101) MSEK.

Dollarkursen har haft begränsad effekt under kvartalet, men kommer att påverka oss kommande kvartal.

//Edit: Dvs tydligen påverkas Kappahl (precis som konkurrenten H&M) negativt av en stigande dollarkurs, pga klädinköp i dollar.

//

Kassaflödet är fortsatt starkt och vi har en historiskt låg nettoskuld.

Rörelsemarginalen över rullande tolv månader landar på 5,2 (5,5) procent.

...Kalendereffekter

...och kallt väder

har påverkat försäljningen negativt på alla marknader.

...I Sverige och Norge följer vi branschens utveckling

...och vi ser en stabilisering av verksamheten i Finland.

...I Polen har vi en fortsatt oönskad utveckling och ytterligare åtgärder kommer att påbörjas under fjärde kvartalet med syfte att omedelbart vända utvecklingen.

//Edit: Dvs tydligen särskilt dålig utveckling för Kappahl i Polen.

//

Försäljningen i Shop Online fortsätter att öka i betydelse.

//Edit: Dvs även Kappahl satsar tydligen på att sälja sina kläder via internet med konceptet Shop Online.

//

I arbetet med vår plan för KappAhl är vi nu i en fas där vi väljer att inte slå av på takten.

Med fortsatt god kontroll på våra kostnader fortsätter vi att bygga om våra butiker och göra investeringar i viktiga utvecklingsprojekt.

1)

Under våren har vi byggt om och återinvigt femton butiker till vårt nya butikskoncept, For You.

Butikerna håller öppet under ombyggnationen med begränsad försäljning, vilket påverkat vår totala försäljning negativt.

Totalt har vi nu 24 butiker med nya butikskonceptet.

Vi ser en fortsatt positiv konverterings- och besökstrend i de ombyggda butikerna.

2)

Kunden handlar inte shorts, badkläder och klänningar när sommarvärmen låter vänta på sig.

Däremot har bland annat nya herrkollektionen Glenn Strömberg Collection sålt bra.

Även

...hållbara kollektionen ”Dreams through a Lens”, i samarbete med Mary McCartney,

...heminredningskollektionen Newbie Home

...och Vintage Stories,

har varit framgångsrika.

Vi analyserar utfallet av det tredje kvartalet och fortsätter vårt utvecklingsarbete.

Ombyggnationerna till nya butikskonceptet fortsätter även nästa verksamhetsår

.

Ytterligare en viktig del i vår plan för KappAhl är att utveckla våra starka varumärken och göra dem tillgängliga för fler.

Vi letar bra affärslägen och i november (2015) öppnar första fristående butiken för varumärket Hampton Republic 27 och andra butiken för babykollektionen Newbie i Mall of Scandinavia i Stockholm.

Lanseringen av nya affärsområdet Kosmetik kommer att ske under vintern.

Jag själv och KappAhl laddar för en höst där

...sortiment,

...kommunikation

...och etableringar

kommer att bidra till vår resa mot det långsiktiga målet, tio procents rörelsemarginal.

http://www.kappahl.com/contentassets/b7a2e51abc1a4443b95f84f8ed2ddcae/kappahl-delarsrapport-mars-maj-svag-forsaljning-i-maj

Dvs låter som att Kappahl satsar för fullt på att lansera mängder av nya olika varumärken och koncept.

Men verkar lite yrvaket och desperat.

Kommer det verkligen kunna leda till förbättring av bolagets ekonomiska utveckling på sikt?

Frågetecken för om en rörelsemarginal på 10% är realistisk.

//Edit: Tex även försök att "hotta till" Kappahl enl pressmeddelande från 23 jun 2015:

(Popgruppen) Roxette spelar in ny version av (Roxette-låten) "The Look" för KappAhl

I höst (2015) kommer KappAhls modekampanjer att ackompanjeras av en helt nygjord version av Roxettes världshit ”The Look”.

Låten, som är exklusivt inspelad av Roxette för KappAhl, har även namngett kampanjen.

Kampanjen handlar om stil och personlighet – The Look.

- Mode av idag hänger nära ihop med attityden i musiken.

Det lämnar utrymme för personlig tolkning och handlar om din stil och din personlighet, din look.

Vårt budskap förstärks ytterligare av det unika samarbetet med Roxette och en av vår tids mest stilbildande låtar, något vi är oerhört glada över, säger KappAhls marknadsdirektör Joakim Holmstrand.

Per Gessle är en av Sveriges mest framgångsrika popartister genom tiderna.

Tillsammans med sångerskan Marie Fredriksson bildade han popduon Roxette i mitten på 80-talet.

En av deras absolut mest kända låtar är ”The Look” från 1988, som var bandets första USA-etta och nådde förstaplatsen i ett trettiotal länder över hela världen.

- Att göra en helt ny inspelning av “The Look” kändes lockande men var samtidigt en stor utmaning.

Det känns extra kul att göra ett unikt samarbete med just KappAhl, som är ett svenskt företag som vi båda respekterar och gillar.

Popmusik och mode går hand i hand.

Det handlar om uttryck och känslor, att våga och att bry sig, säger Per Gessle.

”The Look” inkluderar totalt fem kampanjer som kommer att släppas successivt under hösten 2015.

Kampanjerna har olika inriktningar och går under namnen

”The Chic Denim Look”,

”The Always Black Look”,

”The Must-have Look”,

”The Wellbeing Look”

och ”The Hot Look”.

Den första kollektionen i kampanjen, ”The Chic Denim Look”, lanseras i butik den 25 augusti (2015).

Kampanjens officiella hashtag är #thelookkappahl

Se ett smakprov ur The Look – 2015 på KappAhls hemsida och på YouTube.

http://www.kappahl.com/sv-SE/om-kappahl/press/nyheter-pressmeddelanden/2015/roxette-spelar-in-ny-version-av-the-look-for-kappahl/

Dvs verkar mossigt att försöka fräscha till Kappahl genom att anlita två gamla avdankade popartister.

Roxette utgörs ju av Per Gessle och Marie Fredriksson som nu är 56 respektive 57 år.

Deras låt "The look" kom från början i slutet av 1980-talet, dvs för snart 30 år sedan.

/Edit: Men det är kanske folk i 50-60-årsåldern som är Kappahls målgrupp?

/

Kappahls The look-kampanj verkar vara ett beslut av Kappahls marknadschef Joakim Holmstrand.

Själv ser Holmstrand ut på bild (i pressmeddelandet i länken ovan) som en "gubbe" i övre medelåldern.

Är han rätt man för att utveckla Kappahls image?

Och hur kunde popstjärnan Per Gessle i Roxette gå med på att göra Kappahl-kampanjen?

Det kan ju knappast vara pga behov av pengar så framgångsrik som han har varit.

Däremot är det säkert dyrt för Kappahl att anlita Roxette för denna kampanj.

Kort videoklipp från Kappahl upplagt 22 jun 2015 med Roxette och smakprov på nya The look-inspelningen: https://www.youtube.com/watch?v=R3EEvcMvADQ

//

...Som nämnt kom Kappahls q2-resultatrapport (med ovannämnda vd-tal) tis 23 jun 2015.

...Men bara 1 vecka senare kom sedan tis 30 jun 2015 beskedet om att vd Johan Åberg fick sparken:

Byte av verkställande direktör i KappAhl AB (publ.)

Styrelsen i KappAhl AB (publ) har den 30 juni 2015 beslutat att

...entlediga den verkställande direktören Johan Åberg med omedelbar verkan

...samt att utse finansdirektören Anders Düring till tillförordnad verkställande direktör.

Rekryteringsprocessen för en ny verkställande direktör har inletts.

/Edit: Vem kan tänkas bli Kappahls nya vd?

1)

Klädföretaget Odd Mollys nuvarande vd Anna Attemark?

Han var tidigare stjärna inom H&M och har nu lyckats börja vända Odd Mollys tidigare negativa utveckling till en positiv.

Attemark utnämndes till ny Odd Molly-vd år 2011 dvs hon har varit där i några år nu.

Är hon redo för större uppgifter?

Blir hon utnämnd till ny Kappahl-vd kan det vara skäl till att överväga köp av Kappahl-aktien.

Annars lär Attemark vara på tal för att på sikt ta över som H&M-vd efter Karl-Johan Persson.

Om Attemark enl Odd Mollys hemsida:

Ledning

Anna Attemark

Född 1968.

Verkställande direktör sedan 2011.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med lång erfarenhet från detaljhandeln.

...Startade sin karriär på Björn Borg.

...Började 1994 arbeta på Hennes & Mauritz och har arbetat i flera olika befattningar, bland annat som

sektionschef,

divisionschef,

operativ designchef,

inköpschef

samt utvecklingschef för Hennes & Mauritzs inköpsorganisation.

https://oddmolly.com/investors-sv/management

I jun 2011 kom pressmeddelande från Odd Molly om utnämning av Attemark till ny vd där:

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/15/5B/49/wkr0001.pdf

Enl det pressmeddelandet bla:

VD-skifte i Odd Molly

Christina Tillman har beslutat sig för att, efter snart sju år, lämna sin position som VD i Odd Molly.

Till ny VD i Odd Molly har Anna Attemark utsetts.

Hon är idag utvecklingschef på H&Ms inköpsavdelning och kommer att tillföra mångårig erfarenhet och stor kunskap om

ledarskap,

sortimentsutveckling

och arbetsmetoder inom den globala modeindustrin.

Christina kvarstår som VD fram till dess att Anna tillträder, vilket väntas ske senast under december (2011).

Och:

Anna Attemark tillträder som VD för Odd Molly senast under december (2011).

Hon är för närvarande utvecklingschef på H&Ms inköpsavdelning och har gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda arbetet med att utveckla kollektioner för den internationella modemarknaden.

Anna är 42 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

”Jag ser verkligen fram emot att få möjlighet att bidra till en fortsatt framgångsrik utveckling av varumärket och bolaget Odd Molly, och hoppas och tror att jag och mina erfarenheter kan vara en tillgång”, säger Anna Attemark, tillträdande VD.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/15/5B/49/wkr0001.pdf

2)

Kan klädföretaget MQ:s vd Christina Ståhl bli Kappahls nya vd?

Ståhl tillträdde som MQ-vd år 2013 enl pressmeddelande från MQ i jun 2013: http://ir.mq.se/sv/pressmeddelanden/christina-stahl-ny-vd-for-mq

Innan dess har hon bla vänt utvecklingen för möbelkedjan Mio till en positiv.

Och Ståhl har nu även lyckats börja vända MQ:s utveckling till en positiv.

MQ-aktien verkar ha skjutit i höjden

...från 13-14 kr vid beskedet om Ståhls tillträde sommaren 2013

...till en topp på 42 kr nu under våren 2015.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/236254/mq-holding

MQ har under perioden dessutom betalat ut

...en aktieutdelning på 0,39 kr efter bolagsstämman i jan 2014

...en aktieutdelning på 1,36 kr efter bolagsstämman i jan 2015


Summa 1,75 kr

...MQ nu värt 1,3 miljarder kr på börsen vid börskurs 37,50 kr.

...Odd Molly är mindre med ett börsvärde på 200-300 miljoner kr vid börskurs 42 kr.

Efter att Attemark utnämndes till Odd Molly-vd sommaren 2011

...föll Odd Molly-aktien först från 50-60 kr

...ner till en botten på drygt 20 kr under 2012.

...Därefter uppgång till topp på 58 kr under våren 2014.

...botten på 35 kr hösten 2014

...topp på 51 kr våren 2015

...nedgång till nuvarande kurs 42 kr per fre 3 juli 2015.

Odd Molly har även betalat ut följande aktieutdelningar per aktie under perioden:

våren 2012: 3,00 kr

våren 2013: 1,50 kr

våren 2014: 0 kr

våren 2015: 1,00 kr


Summa 5,50 kr

I och för sig är det ev för kort sedan Ståhl började på MQ för att Ståhl nu ska vara aktuell som Kappahl-vd.

En lösning är ev att Kappahl och MQ går ihop till nya Kappahl MQ och att aktieägarna i MQ får betalt i form av nya Kappahl-aktier.

Då kan Ståhl jobba på att få fart på hela den sammanslagna, nya koncernen.

/

Forts av Kappahls pressmeddelande om Åbergs avgång som Kappahl-vd:

– Johan Åberg har lagt ner ett framgångsrikt arbete på att vända KappAhls utveckling under de senaste åren.

Styrelsen gör nu bedömningen att det fordras en ny ledare med en mer branschspecifik erfarenhet för att lyckas nå företagets långsiktiga mål, säger Anders Bülow, styrelsens ordförande.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med

finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2015 kl. 11:00.

För ytterligare information kontakta

Anders Bülow, styrelsens ordförande, tel. 070-661 09 88

http://www.kappahl.com/sv-SE/om-kappahl/press/nyheter-pressmeddelanden/2015/byte-av-verkstallande-direktor-i-kappahl-ab-publ.1/

Så här beskrivs Kappahl längst ned i det pressmeddelandet:

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i

Sverige,

Norge,

Finland

och Polen

samt Shop Online.

KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna –

kvinnor,

män

och barn,

med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet.

24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt.

2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000.

KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.kappahl.com.

http://www.kappahl.com/sv-SE/om-kappahl/press/nyheter-pressmeddelanden/2015/byte-av-verkstallande-direktor-i-kappahl-ab-publ.1/

//

//Tillägg mån 6 juli 2015

Dagens utveckling:

...Kappahl-aktien: +5% till 28,40 kr.

Under dagen var aktien tom uppe i 28,50 kr som högst.

Och samtidigt var Stockholmsbörsen som helhet ganska kraftigt ner under dagen:

...OMXSPI-index för Stockholmsbörsen: -1,6%.

Aktiemäklarfirman Carnegie verkar ha varit dagens största nettoköpare av Kappahl-aktier.

Samtidigt var bankerna Nordea och Deutsche Bank dagens största nettosäljare.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/36687/kappahl

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Kappahl-aktien vid börskurs 27,10 kr.

Det var aktiens slutkurs på Stockholmsbörsen fre 3 juli 2015.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?