Post entry

JOSAB tecknar avsiktsförklaring med STOR aktör i Kina!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Avsiktsförklaringen innebär att den kinesiska partnern vill ha ett exklusivt licensavtal, inkluderande försörjningen av AqualiteTMfrån Josabs gruva i Ungern, vilket ger licenstagaren rätten att tillverka, marknadsföra och sälja Josabs teknologi på den kinesiska marknaden. Den kinesiska partnern vill dessutom köpa in sig i JOSAB och på sikt ha möjlighet att bli en storägare.

” initialt vid kontraktsskrivandet och sedan över en period om 3 år, om totalt upp till 33 miljoner aktier och 230 miljoner kronor, och därmed erhålla möjligheten att bli största ägare i Josab. Den första investeringen, 7 miljoner aktier för 14 miljoner kronor, blir bindande vid kontraktsskrivandet, den övriga delen av investeringen läggs på 3 optioner över 3 år med pris 6 - 10 kronor.”

Som socker på moset, håller JOSAB på att vinna en upphandling i Etiopien: https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=51062

Om ovan faller väl ut så kan aktieägarna nog förvänta sig en kurs lång över 10 kr inom en väldigt snar framtid.

/10Bagger

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?