Post entry

Sälj Josab-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vattenreningsbolaget Josabs aktie verkar vara en bubbla uppspekulerad långt över bolagets förutsättningar.

Josab-aktien var tidigare noterad på NGM-börsen men finns på Aktietorget sedan maj 2013.

Bolaget är baserat i Stockholm och har 8 pers anställda.

Affärsidé:

"Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™.

Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag:

...Josab Hungary Kft

...Josab East Africa Ltd

...Josab India Pvt Ltd"

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0001106469

Vd heter Andrej Setina.

Huvudägare Tomas Lennart Askinger med en ägarandel på 57% per slutet av sep 2013.

Josabs jan-sep 2013:

...intäkter 1 miljon kr

...resultat -8 miljoner kr

http://www.aktietorget.se/pressdocs/JosabInternational/67668/Josab__JOSA_20131128_7.PDF

I balansräkningen hade Josab knappt någon kassa per slutet av sep 2013 (300 000-400 000 kr).

Bolagets bokförda skulder uppgick samtidigt till ca 9 miljoner kr.

Ur q3/2013-resultatrapporten bla:

1)

Samarbete med kinesiska bolaget Heilongjian InterChina Water Treatment (HICWT).

Planen är att bilda ett samägt bolag med HICWT för att göra en storsatsning i Kina.

Som steg 1 är avsikten att installera Josabs utrustning i 100 testanläggningar i Kina via det samägda bolaget.

HICWT ska köpa 20% av Josab mot att HICWT ger Josab ett kapitaltillskott på 50 miljoner kr.

Det förutsätter dock goda resultat från pågående tester av Josabs utrustning.

2)

Även planer på samägt bolag med kinesiska bolaget Vataple för att där ha "massproduktion" av Josabs utrusning.

Avtal om det har ingåtts under q4/2013 med Vataple.

Josab ser "mycket positivt" på Vataple-samarbetet.

All finansiering av samarbetet är fixad för att få till stånd det samägda bolagets planerade produktionskapacitet och tillväxt.

3)

Josab räknar med att få ordrar på sin vattenreningsutrustning från främst Kina, Indien och Vietnam.

Dessa ordrar väntas levereras under första halvåret 2014.

När q3/2013-resultatrapporten skrevs i slutet av nov 2013 höll Josab på med en "roadshow" för att sälja in sin utrustning till olika kunder.

Roadshowen har bla lett till:

• ett planerat samarbete med en livsmedels-relaterad intresseorganisation inom fisk och skaldjur

• en order på 40 000 euro

• offerter motsvarande potentiella ordrar på 7 miljoner euro

Bla är intresset stort för vattenrenings-utrustning för landsbygd och förorter.

Fokus ligger på att omvandla pågående kundförhandlingar till konkreta ordrar.

Josab genomför samtidigt kostnadsbesparingar som ska få effekt from q1/2014.

Aktiekursen

• Så sent som i juni 2013 kunde Josab-aktien köpas för 0,25 kr.

• Och nu tidigare i dec 2013 har aktien varit uppe i 21,30 kr som högst.

Det innebär alltså att aktien 85-faldigades på ett halvår!

Särskild fart har aktien tagit sedan början av nov 2013 då aktien fortfarande låg i 3-4 kr.

Nu ligger aktien i 15,90 kr (slutkursen igår ons 18 dec 2013) vilket innebär att bolaget värderas till 425 miljoner kr.

//Edit:

• Ons 18 dec 2013 var aktien ner 6-7% till 15,90 kr.

• Och i den inledande handeln tors 19 dec 2013 är aktien ner ytterligare 9-10% till 14,30 kr.

Förmodligen pga nedannämnda webbradio-program från 18 dec 2013 om Josab.

Edit 2:

Strax före kl 10 tors 19 dec 2013 låg Josab-aktien i 13,20 kr (-17% från slutkursen ons 18 dec 2013).

Som lägst hade aktien då varit nere i 12,65 kr tidigare under tors 19 dec 2013 (motsvarande en nedgång på 20-21% från slutkursen ons 18 dec 2013).

Ren slakt alltså.

UBS klart största nettosäljare av Josab-aktien fram till strax före kl 10 tors 19 dec 2013, följt av Nordea och Handelsbanken.

Vem är det som säljer stora mänger Josab-aktier via UBS?

Nordnet samtidigt största nettoköpare (nettoköpte ungefär lika många som UBS sålde, dvs 18 000-19 000 st under morgonen fram till strax före kl 10 tors 19 dec 2013).

Edit 3:

Vid kl 11 tors 19 dec 2013 hade Josab-aktien varit nere i 12 kr som lägst under dagen (-25% från slutkursen 15,90 kr ons 18 dec 2013).

• Största nettosäljare fram till kl 11 tors 19 dec 2013 var banken Nordea följd av bankerna Swedbank och UBS.

• Största nettoköpare var samtidigt aktiemäklarfirmorna Avanza och Nordnet (som båda har många småsparare som kunder).

//

Nyheter om Josab på sistone:

Främst besked per början av dec 2013 om avsikten att det ovannämnda kinesiska bolaget HICWT nu ska köpa in sig i Josab.

Det som nämns i detta skede är att HICWT ska köpa 11-12 miljoner Josab-aktier för 34-35 miljoner kr.

Det blir alltså 3 kr per Josab-aktie (dvs klart under nuvarande börskurs på ca 16 kr).

Enl plan ska affären genomföras under q1/2014.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=67724

Negativ inställning till Josab-aktien enl webbradio-programmet "Börspodden" från igår ons 18 dec 2013: http://blogg.avanza.se/avanza/borspodden-16-nejsab/?ref=ai

Det är två killar som pratar i programmet och tycker att Josab-aktien är övervärderad.

Vilka är killarna?

Enl Börspoddens hemsida beskrivs de så här:

"Johan & John, två daytraders med många års erfarenhet från finansmarknaden delar med sig av sina tankar och idéer i en podcast kallad Börspodden."

http://borspodden.se/

Vad säger de i sitt radioprogram om Josab?

- - -Referat av detta from denna streckade linje- - -

Bla:

Josab kan kallas för "årets börsraket" på sistone.

Det är en favoritaktie bland småsparare som har enorma förhoppningar på bolaget.

Josab gör maskiner för att rena vatten med hjälp av mineralen "aqualite" som finns i en gruva i Ungern.

Aqualite är huvudingrediensen i vattenrenings-processen i Josabs utrustning.

I världen har aqualite ännu så länge bara hittats i Ungern-gruvan.

Det är Josab som äger gruvan som ligger i ett naturreservat.

När aktien på sistone kom upp kring 15 kr kom besked om att Josabs huvudägare Tomas Askinger säljer (nästan) alla sina aktier bolaget.

Han säljer en ägarandel på 43% av Josab till ett kinesiskt bolag (HICWT) men kommer att behålla en mindre ägarandel.

Men trots att Josab-aktien låg i 15 kr så valde Askinger att sälja till kineserna för 3 kr per aktie.

Dvs det är en "helt extrem" skillnad.

Askinger själv har motiverat det med att förhandlingarna med kineserna inleddes när aktien låg i 1 kr, och att det varit en lång förhandlingsprocess.

Han tyckte därför att det var rimligt att sälja aktierna för 3 kr som ett ungefärligt snitt av Josabs börskurs under förhandlingsperioden.

Men Johan och John anser i Börspodden att Askingers försäljningspris gör det motiverat för aktieinvesterare att ta ett steg tillbaka och fundera lite.

Om Josab nu är ett superintressant bolag med extremt fina framtidsutsikter, och Askinger äger halva bolaget och aktien står i 15 kr; varför säljer då Askinger aktierna för 3 kr?

Enl Johan och John tyder det på att det är något som inte stämmer.

De anser att det är "helt, helt orimligt", det som hänt (dvs att försäljningspriset blev så lågt).

Johan och John har även övriga synpunkter om Josab som gör det svårt att motivera bolagets börsvärde som ligger på nästan en halv miljard kr vid nuvarande börskurs.

Några svagheter de ser om bolaget:

1)

Aqualite-gruvan i Ungern ligger som nämn3)t i ett naturreservat, och för gruvan finns bara brytningstillstånd fram till år 2017 vilket innebär en risk i det avseendet.

2)

Det kinesiska bolaget vet man inget om. Man bör ha en "lite sund, skeptisk inställning när det kommer kineser och köper grejer".

3)

Vad gäller marknaden för vattenrening i världen så är det bla FN som är kund och hjälper fattiga länder i Afrika som ej har rent vatten.

Länder som ej har rent vatten har ofta inte heller några pengar.

Dvs utifrån det är det svårt att se hur Josab skulle kunna få till den "monsterförsäljning" som krävs för att motivera börsvärdet.

Hittills har Josab nästan inte sålt något alls.

Intäkterna har legat på någon miljon kr per år, och då har bolaget ändå funnits ganska länge.

Med intäkter på 1 miljon kr per år blir bolagets p/s-tal (börsvärde delat med intäkter) uppemot 500.

Johan och John ger sammantaget Josab-aktien en stark säljrekommendation.

De kan över huvud taget inte förstå hur folk kan köpa aktien på nuvarande kursnivå.

De anser att en rimlig riktkurs för aktien snarare ligger kring 3 kr vilket huvudägaren tydligten tyckte att aktien är värd.

- - -Här upphör referat av radioprogrammet- - -

Videoklipp

Det finns en del videoklipp om Josab på bla Youtube:

1)

Om Josab i Sudan (upplagt i mars 2013 på huvudägaren Tomas Askingers egen Youtube-kanal): http://www.youtube.com/watch?v=NuqniYZvVn4

Enl klippet är visionen "Safe water for Sudan", dvs ej hälsofarligt vatten för sudaneserna.

Speakern säger i klippet att 2013 började med att FN och hälsodepartementet i Sudan varnade medborgarna för att dricka vattnet i landet pga föroreningar.

Det berättas om hur den svenska medborgaren Mohammed Al Amari tillsammans med Josab-huvudägare Tomas Askinger (som visas i klippet) valde att ta initiativ för att komma till rätta med Sudans vattenproblem.

Osv.

2)

År 2011 hette Josabs vd Anders Vidhav.

Han pratar om bolaget i 16-17 minuter ett videoklipp från dec 2011: http://www.youtube.com/watch?v=ILM59JEkZG4

Ur klippet bla:

• Josabs vattenrenings-utrustning är baserad på användning av aqualite som filtermaterial i utrustningen.

• Aqualite är en "zeolit" (vulkanisk mineral) som erhålls från Ungern.

• Josabs huvudinriktning är sedan länge "mobil" (dvs flyttbar) vattenrenings-utrustning vid tex katastrof-insatser (även om bolaget även erbjuder stationär vattenrenings-utrustning).

• Josab har ingen egen tillverkning utan har "legotillverkning" av sin utrustning (dvs tillverkning hos oberoende tillverkare som anlitas för det).

• Josab självt sköter utveckling, design och marknadsföring av sin vattenrenings-utrustning.

• Josabs vattenrenings-utrustning fungerar enl följande:

1)

Vatten pumpas med en pump genom en filterbehållare med aqualite (som har egenskaper som är väldigt bra lämpade för vattenrening).

Aqualite tar bort partiklar, tungmetaller, petroleumprodukter (droppar av olja etc i vattnet), parasiter och bakterier. Det är ett väldigt mångsiktigt filtermaterial.

2)

Efter aqualite-reningen går vattnet (i Josabs vattenrenings-utrustning) igenom ett UV-filter. Josab har patenterat teknologin med aqualite ihopkopplat med ett UV-filter.

3)

Därefter har man ett rent och säkert vatten som kan drickas.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Josab-aktien vid börskurs 15,90 kr (aktiens slutkurs ons 18 dec 2013).

Kursnivån 15,90 kr ons 18 dec 2013 innebar en kursnedgång på 6-7% från 17 kr som slutkurs tis 17 dec 2013.

Och i den inledande handeln tors 19 dec 2013 handlas aktien i 14,30 kr.

Dvs den är ner ytterligare 9-10% från slutkursen ons 18 dec 2013.

Största nettosäljare i aktien var schweiziska banken UBS i den inledande handeln tors 19 dec 2013.

Rekommendationen "sälj" gäller även vid kursnivån 14,30 kr (och 12 kr).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?