Post entry

JOSAB: Vatten blev äntligen guld

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

412 miljarder svenska kronor skall Kineserna investera i att rena sitt vatten och Josab har nu intagit scenen bokstavligen tack vare ICW, Kinesiska regeringens högra hand som går in som största delägare i JOSAB (20%).

Äntligen slutfördes det slutliga steg 2 i Josab International AB:s expansionsraket i Kina.

Josabs patenterade ekologiska Aqualitebaserade vattenreningsteknik är unik, små mobila enheter till stora containerbaserade vattenreningsanläggningar med hög kapacitet.

Se info om deras teknik:
https://skydrive.live.com/?cid=E6F70E85B4E54C08&id=E6F70E85B4E54C08!105#!/view.aspx?cid=E6F70E85B4E54C08&resid=E6F70E85B4E54C08%21110&app=WordPdf&wdo=1

Steg1: Produktion och finansiering, STATUS = KLART! Nu är per 2013-11-04 ett Joint Venture avtal signerat gällande massproduktion av Josab´s Aqualite baserade ekologiska vattenreningsanläggningar i Kina med Vataple!

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=67351
http://en.vataple.com.cn/vataple.asp?id=10020206&.html

Steg2: Försäljning och marknadsföring, STATUS = KLART/DD-process pågår nu! per 2013-11-27.

Josab International AB har sedan tidigare ingått ett Memoranding of Understanding med Heilongjiang InterChina Water Treatment Co. Ltd.(ICW) gällande förvärv av upp till 20% av Josab International ABs aktier.
De bägge parterna är nu överrens om att inleda en due diligence process inför detta förvärv som beräknas vara klart under första kvartalet 2014.
http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=67659

I samband med detta skall de första 100 st reningsanläggningarna börja levereras.
http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66330

Kommentar fr VD Andrej:

"Med ICW som en av våra största ägare och med deras marknadsåtkomst öppnas stora möjligheter att skapa affärer av betydande volym redan under nästkommande år”, fortsätter Andrej Setina".

PS! Aquaporin som skall ta hand om industriutsläpp samt saltvattenrening är i samma DD-process/ due diligence process Där de uppskattar tiden till inom 2 månader!

Deras emailbekräftelse finns här:

https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=E6F70E85B4E54C08&resid=E6F70E85B4E54C08!158&app=WordPdf&wdo=1

ICW:
Heilongjiang InterChina Watertreatment Co Ltd driver på uppdrag av den Kinesiska staten vatten- samt avloppsreningsanläggningar runt om i Kina.
Bolaget finns noterat på Shanghaibörsen (600187:CH) med ett market cap om ca 7 miljarder CNY. (7,6 miljarder SEK).
Men det är första börsnoterade företaget i Kina som nu skall ta hand om landsbygden där det i princip finns 600.000 byar att fixa rent vatten i.

ICW kommentar:

" After an extensive test period of the Josab Aqualite™ based technology we feel confident that our cooperation will have a bright future on the Chinese market targeting the rural areas”, säger Mr Zhu Yongjun, styrelseordförande i Heilongjiang Interchina Water Treatment Co. Ltd.
“We are also happy about the cooperation Josab is setting up with Vataple in Kunshan which will secure the
deliveries and the quality of the ecological water treatment plants” avslutar Mr Yongjun

Lite siffror:
En komplett reningsanläggning e x model SC100 har ett utpris på c a 355.000 SEK, produktionskostnad c a 150.000 SEK.
SC100 samt en modell SC440 var med i testerna (100 resp 440 beskriver kapaciteten i m3/dygn).
Ref: PM + Rörbranschens RSK-databas + Materialspecifikation SC-anläggning + rabatter inom VVS + produktkännedom/tillverkning

Övrig info:
Aqualiten har ett kilopris på 30 kr per kg, Ratkagruvan har beräknad 5.070.000.000 kg att producera.
Ratkagruvan har den Zeolit som har bästa kvaliteten enligt expertis därav ett unikum och gruvan ägs av Josab.
En SC100 har c a 500 kg Aqualite i sina filter med 2 olika dimensioner skiktade.
Största filteranläggningen SC3000 har som ex 12.000 kg Aqualite (3000 står för m3/dygn), sedan kommer det nu flera olika
dimensioner som är anpassade för Kina samt med kompletterande teknik i förstegen i själva reningen innan Aqualitefiltren.

Aqualitetekniken är patenterad.

FOTNOT!
Men vi skall heller inte glömma vad som nu kommer i Vietnam, Indien och flera andra länder.

Vietnam är ett mycket stort kapitel för sig, men återkommer med mer info framöver när jag grävt ytterligare!

Josabs Faktabibliotek:

https://skydrive.live.com/?cid=E6F70E85B4E54C08&id=E6F70E85B4E54C08!105

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?